Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Játékszabályzat - BOCI

A BOCI „Akkor vagy most?” nyereményjátékának hivatalos részvételi és adatkezelési szabályzata

1. A Nestlé Hungária Kft. (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.; cégjegyzékszáma: 01-09-267926; adószáma: 10571086-2-44) (továbbiakban Szervező) által szervezett nyereményjátékban (a továbbiakban: Játék) kizárólag azon bejelentett, állandó magyarországi lakóhellyel rendelkező*, 16. életévét betöltött*, nem cselekvőképtelen*, természetes személy* (a továbbiakban: Játékos) vehet részt**, aki vásárol „Akkor vagy most?” promóciós csomagolású BOCI Tejcsokoládé , BOCI Étcsokoládé, BOCI Kókuszkocka, BOCI Sárgabarackos-kekszes, BOCI Epertorta, BOCI Rigó Jancsi, BOCI Tarka, BOCI Buborék Tejcsokoládé, BOCI Buborék Tej- és fehér csokoládé  vagy BOCI Fehér csokoládé ** terméket, és regisztrációt követően** feltölti a promóciós csomagolású termék belső oldalán található 8 jegyű kódot** a www.boci.hu weboldalon**, vagy a https://www.facebook.com/Bocicsokolade/ weboldalon** (továbbiakban együttesen: „weboldalak”**).

A Játékban való részvétel további feltétele, hogy a Játékos kifejezetten elfogadja a részvételi és adatkezelési szabályzatot.

A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökségek (”Lebonyolító”), a JWT Budapest Marketing Szolgáltató Kft. (székhely: 1138 Budapest, Révész utca 27-29.; cégjegyzékszáma: 01-09-729673; adószáma: 13328564-2-41) valamint a POPART Reklámügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1026 Budapest, Riadó utca 7.; cégjegyzékszáma: 01-09-731136;  adószáma: 13356844-2-41), valamint a UNITED CALL CENTERS Tanácsadó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad utca 9. II. em., cégjegyzékszám: 05-09-018137, adószám: 11843157205), látja el.

2. A Játékból ki vannak zárva a Nestlé Hungária Kft.*, a Cereal Partners Hungária Kft.*, a JWT Kft., az UNITED CALL CENTERS Kft. és a POPART Reklámügynökség Kft. dolgozói* és alvállalkozói* és ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói*.

3. Játék időtartama: 2019.09.02. 0:00:00- 10.13. 23:59:59 óra. 

4. A Játékban részt vevő termékek 

A játékban kizárólag az alábbi, „Akkor vagy most?” promóciós csomagolású BOCI termékek vesznek részt**: 

 • BOCI Tejcsokoládé 90g 
 • BOCI Étcsokoládé 90g 
 • BOCI Kókuszkocka 90g 
 • BOCI Sárgabarackos-kekszes 90g 
 • BOCI Epertorta 90g
 • BOCI Rigó Jancsi 90g
 • BOCI Tarka 90g
 • BOCI Buborék Tejcsokoládé 90g
 • BOCI Buborék Tej- és fehér csokoládé 90g
 • BOCI Fehér csokoládé 90g

5. Játék menete: 

A Játékban részt vevő személy a www.boci.hu weboldalon vagy a https://www.facebook.com/Bocicsokolade/ weboldal üzenetküldő rendszerén (továbbiakban együttesen: „weboldalak”), feltölti az „Akkor vagy most?” promócióban résztvevő BOCI termékek csomagolásának belső felületén található 8 jegyű kódot**, valamint megadja a játékban ezek után használni kívánt e-mail címét**. Az első kódfeltöltés során további adatok megadása is szükséges:

 • Vezeték és keresztnév**,
 • születési dátum**, 
 • nyilatkozat tétele, hogy elmúlt 16 éves,

valamint el kell fogadni a részvételi és adatkezelési szabályzatot (továbbiakban „Regisztráció”)**. A Regisztrációt követő további kódfeltöltések során, a fenti adatok megadása már nem szükséges, elegendő az email címet és a kódot megadni.

Egy kódfeltöltéssel a Játékos indulhat az előre kisorsolt időpontokhoz tartozó napi nyereményekért, az általa választott heti nyereményért, továbbá részt vesz a fődíj sorsoláson.

A kódok feltöltésére a játékosoknak a promóció ideje alatt mindennap 00:00-23:59-ig van lehetőségük. Az előre sorsolt időpontokhoz kötődő nyeremények eloszlása az adott nap folyamán véletlenszerű.

A napi nyeremények nyertesei előre kisorsolt nyerő időpontok alapján kerülnek meghatározásra. A nyertesek neve és lakóhelye adategyeztetést követően kerül kihirdetésre a www.boci.hu weboldalon.

A napi nyeremények tekintetében minden játéknapra 10 nyerő időpont kerül meghatározásra. A napi nyerő időpontok adott játéknapon reggel 00:00:00-23:59:59 közötti időpontokra esnek. Napi nyeremény nyertese azon játékos, aki az előre sorsolt nyerő időpontban, vagy azt követő legközelebbi időpontban tölti fel kódját. Amennyiben több Játékos századmásodpercre azonos időpontban küld be érvényes Pályázatot, a Szervező azt a Játékost tekinti nyertesnek, akinek pályázatát a számítógépes szerver sorrendben elsőként dolgozza fel. Amennyiben egy adott nyerőidőpont kapcsán nem érkezik be egyetlen érvényes Pályázat sem, úgy a következő nyerő időpontra érkező pályázatok közül kerül kijelölésre a hiányzó nyertes. Amennyiben az adott nap utolsó nyerő időpontjára nem érkezne egyetlen érvényes pályázat sem, a következő nap első nyerő időpontjához legközelebb érkezett pályázat kerül kijelölésre az időponthoz tartozó nyeremény nyertese. Az utolsó játéknap tekintetében a hiányzó nyertes az aznap még nem nyert pályázók közül kerül kisorsolásra.

A kód feltöltés során a Játékosnak lehetősége van kiválasztani, hogy melyik heti nyereményért játszik. A Játékos 4 különböző heti nyeremény közül választhatja ki, melyiket szeretné megnyerni. Minden új kód feltöltésénél lehetősége van a játékosnak kiválasztani az általa preferált nyereményt. Egy nyeremény többször is választható, azonban a választott nyeremény a későbbiekben nem változtatható, cserélhető. 

A heti nyeremények nyertesei előre kisorsolt nyerő időpontok alapján kerülnek meghatározásra. Minden játékhétre összesen 11 nyerő időpont kerül meghatározásra. Heti nyeremény nyertese azon játékos, aki az előre sorsolt nyerő időpontban, vagy azt követő legközelebbi időpontban tölti fel kódját, és az adott nyerő időponthoz tartozó nyereményt jelölte meg választott heti nyereményként. Amennyiben több Játékos századmásodpercre azonos időpontban küld be érvényes Pályázatot, a Szervező azt a Játékost tekinti nyertesnek, akinek pályázatát a számítógépes szerver sorrendben elsőként dolgozza fel. Játékhetenként 11 heti nyeremény nyertes (tehát egy játékhéten összesen 11 fő) kerül meghatározásra.

A játékhetek megoszlása a következő:

 • 1. Játékhét: 2019.09.02 - 2019.09.08.
 • 2. Játékhét: 2019.09.09 - 2019.09.15.
 • 3. Játékhét: 2019.09.16 - 2019.09.22.
 • 4. Játékhét: 2019.09.23 - 2019.09.29.
 • 5. Játékhét: 2019.09.30 - 2019.10.06.
 • 6. Játékhét: 2019.10.07 - 2019.10.13.

A Szervező a napi és a heti nyeremények nyerteseit a Regisztráció során megadott e-mail címen legkésőbb az adott játéknapot, játékhetet követő 7 (hét) munkanapon belül értesíti. A nyertes Játékos az e-mailben szereplő linken köteles az Értesítés kézhezvételét követő 5 (öt) munkanapon belül visszaigazolni az Értesítést, valamint pontosan megjelölni azt a magyarországi címet, amelyre a nyeremény kézbesítését kéri, ellenkező esetben a nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül és Szervező tartaléknyertest jelöl ki. A válasz emaillel egyidejűleg a nyertes Játékos köteles a nyerő kódot tartalmazó csomagolásról készített fotót e-mailben a nyeroboci@jwt.com email címre, vagy másolatban postai úton „Akkor vagy most?” jeligével a Lebonyolító címére (1138 Budapest, Révész utca 27-29.) beküldeni (teljes név, lakcím és e-mail cím megjelölésével), ellenkező esetben a nyertes Játékos pályázata kizárásra kerül és Szervező tartaléknyertest jelöl ki. Amennyiben Lebonyolító a nyertes Játékost a Regisztráció során megadott adatok valótlansága, hiányossága/hibája miatt, vagy egyéb okból nem tudja értesíteni a fenti időtartamon belül vagy a Játékos az értesítésre nem reagál, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető és Lebonyolító jogosult tartaléknyertest értesíteni és részére a nyereményt átadni. Szervező, amennyiben ezt szükségesnek tartja, jogosult az eredeti csomagolás felmutatását kérni. 

A nyertes Játékossal való kapcsolatfelvétel sikertelensége esetén az első kapcsolatfelvételi kísérletet követő 10 napon belül további 2 alkalommal kíséreli meg felvenni a kapcsolatot a nyertes Játékossal. A kapcsolatfelvétel sikertelensége esetén a nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül és a Játékos helyébe tartaléknyertes lép.

A napi és heti nyeremények esetén maximum 3 tartaléknyertes kerül kiértesítésre.

A fényképes hitelesítési mód feltétele, hogy a fényképen a nyertes kód valamennyi karaktere jól olvasható legyen, visszaélés gyanúja tekintetében megkérdőjelezhetetlen minőségben érkezzen. Egyéb esetben a Lebonyolító munkatársai felkérhetik a nyertest egy második fotó készítésére. Amennyiben a Játékos a Szervező/Lebonyolító ezirányú második megkeresését követően sem tud a jelen pontban meghatározott feltételeknek megfelelő fényképet küldeni, a Szervező kizárólag az eredeti csomagolást tudja bizonyító erejűnek elfogadni. A fényképek minőségének megítélése tekintetében a Szervező döntése az irányadó.

A kód bemutatása történhet továbbá a nyertes kódot tartalmazó eredeti csomagolás postai úton való beküldésével a Lebonyolító részére a 1138 Budapest, Révész utca 27-29. címre. Utóbbi esetben, a félreértések elkerülése érdekében a Szervező javasolja tértivevénnyel feladni a nyertes kódot tartalmazó csomagolást. Amennyiben a Játékos a postai utat választja, javasolja továbbá, hogy a Játékos ebben az esetben is készítsen fotót a nyertes kódot tartalmazó csomagolásról, amit szükség esetén be tud mutatni a Szervezőnek.

Fődíj:

A promócióban megnyerhető legnagyobb értékű nyeremény, egy Toyota Yaris Hybrid személygépkocsi. A fődíj nyeremény részleteit az 1. számú melléklet tartalmazza.

A Játékosok által a Promóció időtartama alatt érvényesen beküldött összes Pályázat közül 2019. október 22. napján 12:00-kor a Szervező a JWT Budapest Kft., 1138 Budapest, Révész utca 27-29. szám alatti telephelyén – a JWT Budapest Kft. által felállított háromtagú sorsoló bizottság jelenlétében a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással - sorsolja ki a Fődíj nyeremény nyertesét. A JWT Budapest Kft. a sorsolásról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a sorsolást követően a sorsoló bizottság tagjai aláírásukkal hitelesítenek közjegyző jelenlétében. 

A fődíj sorsolásán részt vesz minden, a Játékban legalább egy érvényes kódot feltöltő Játékos. Minél több kódot tölt fel egy Játékos, annál nagyobb eséllyel indul a fődíjért. 

Szervező a fődíj nyertest a Regisztráció során megadott e-mail címen legkésőbb a fődíj sorsolását követő 7 (hét) munkanapon belül értesíti. A nyertes Játékos az e-mailben szereplő e-mail címen köteles az Értesítés kézhezvételét követő 5 (öt) munkanapon belül visszaigazolni az Értesítést, ellenkező esetben a nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül és Szervező tartaléknyertest jelöl ki. A válasz e-maillel egyidejűleg a nyertes Játékos köteles a nyerő kódot tartalmazó csomagolásról készített fotót e-mailben „Akkor vagy most?” jeligével a nyeroboci@jwt.com e-mail címre, vagy másolatban postai úton a Lebonyolító címére (1138 Budapest, Révész utca 27-29.) beküldeni (teljes név, lakcím és e-mail cím megjelölésével), ellenkező esetben a nyertes Játékos pályázata kizárásra kerül és Szervező tartaléknyertest jelöl ki. Amennyiben Lebonyolító a nyertes Játékost a Regisztráció során megadott adatok valótlansága, hiányossága/hibája miatt, vagy egyéb okból nem tudja értesíteni a fenti időtartamon belül vagy a Játékos az értesítésre nem reagál, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető és Lebonyolító jogosult tartaléknyertest értesíteni és részére a nyereményt átadni.

A fényképes hitelesítési mód feltétele, hogy a fényképen a nyertes kód valamennyi karaktere jól olvasható legyen, visszaélés gyanúja tekintetében megkérdőjelezhetetlen minőségben érkezzen. Egyéb esetben a Lebonyolító munkatársai felkérhetik a nyertest egy második fotó készítésére. Amennyiben a Játékos a Szervező/Lebonyolító ezirányú második megkeresését követően sem tud a jelen pontban meghatározott feltételeknek megfelelő fényképet küldeni, a Szervező kizárólag az eredeti csomagolást tudja bizonyító erejűnek elfogadni. A fényképek minőségének megítélése tekintetében a Szervező döntése az irányadó.

A kód bemutatása történhet továbbá a nyertes kódot tartalmazó eredeti csomagolás postai úton való beküldésével a Lebonyolító részére a 1138 Budapest, Révész utca 27-29. címre. Utóbbi esetben, a félreértések elkerülése érdekében a Szervező javasolja tértivevénnyel feladni a nyertes kódot tartalmazó csomagolást. Amennyiben a Játékos a postai utat választja, javasolja továbbá, hogy a Játékos ebben az esetben is készítsen fotót a nyertes kódot tartalmazó csomagolásról, amit szükség esetén be tud mutatni a Szervezőnek.

Szervező a Fődíj nyertesével a regisztrációkor megadott telefonszámon veszi fel a kapcsolatot az értesítés visszaigazolását követő 10 napon belül. Szervező a nyertes Játékossal való telefonos kapcsolatfelvétel sikertelensége esetén az első kapcsolatfelvételi kísérletet követő 10 napon belül további 2 alkalommal kíséreli meg felvenni a kapcsolatot a nyertes Játékossal. A kapcsolatfelvétel sikertelensége esetén a nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül és a Játékos helyébe tartaléknyertes lép.

A Fődíj Nyereményt a nyertes Játékos kizárólag személyesen veheti át, a Szervezővel előzetesen egyeztetett időpontban és helyszínen legkorábban 2019. 11. 22. napjától legkésőbb az átvétel várható első napjától számított 90 (kilencven) naptári napon belül. A személyes átvétel költségét a nyertes játékos viseli. 
A nyertes játékos köteles a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására a jelen pontban írtak szerint megfelelően sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a Fődíj Nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény sem a Szervezőt, sem a Lebonyolítót nem terheli felelőséggel. Játékos tudomásul veszi, a Lebonyolító Fődíj átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani. A gépjármű tulajdonba adásának feltétele, hogy a nyertes a gépjármű forgalomba helyezése előtt a kötelező gépjármű felelősség biztosítást kössön szabadon választott magyarországi biztosító társaságnál vagy bármely magyarországi alkusznál, és az aláírt, általa elfogadott ajánlat másolatát átadja Lebonyolító képviselőjének, személyesen, postai, vagy elektronikus formában.

A kódok helye:

A promóciós kódok a promócióban részt vevő BOCI termékek belső csomagolásán találhatóak (egységnyi csomagolás).

A promócióban kizárólag a jelen részvételi szabályzat szerinti, Akkor vagy most? promóciós csomagolások belsejében található kódokkal lehet pályázni.

Egy játékos korlátlan számú érvényes pályázat beküldésével jogosult a nyereményjátékban részt venni.

Egy Játékos csak egyszer jogosult regisztrálni. Egy játékos csak egy e-mail címről jogosult regisztrálni.

Egy kódot egy Játékos csak egyszer tölthet fel, illetve egy kód csak egyszer tölthető fel.

Egy kódot a Szervező csak egy alkalommal fogad el érvényes pályázatnak. Ennek megfelelően amennyiben ugyanazt a kódot több játékos is feltölti, nyertesség esetén a nyeremény átvételére azon személy jogosult, aki a nyertes kódot tartalmazó csomagolást a Szervező részére bemutatja. 

6. Nyeremények:

A napi nyeremény 10 x 1 karton retró vagy új csomagolású BOCI tejcsokoládé.
A Játékban megnyerhető napi nyeremények száma összesen: 42 x 10 karton, tehát összesen 420 karton.

Egy Játékos egy napon összesen 1 db, a Játék teljes időtartama alatt pedig maximum 10 db napi nyeremény átvételére jogosult. 

Heti nyeremények: 

Hetente 1 db Retro Cruiser kerékpár (összesen max. 6 db a promóció időtartama alatt) vagy
1 db Hoverboard (összesen max. 6 db a promóció időtartama alatt)

Hetente 10 db Gazdálkodj okosan! társasjáték (összesen max. 60 db a promóció időtartama alatt)
vagy 10 db Dixit társasjáték (összesen max. 60 db a promóció időtartama alatt)

A heti nyeremények eloszlása az adott játékhetek tekintetében nem egyenletes.

Egy Játékos egy játékhéten összesen 1 db, a Játék teljes időtartama alatt pedig maximum 5 db heti nyeremény átvételére jogosult. Amennyiben egy Játékos egy adott játékhéthez tartozó mindkét heti nyerő időpont tekintetében nyertes Játékos lenne egy adott Nyeremény tekintetében, tekintettel arra, hogy csak egy heti nyeremény átvételére jogosult, kizárólag az elsőként nyert heti nyereménye átvételére jogosult, a másodikként megnyert nyeremény tekintetében helyébe tartaléknyertes lép. 

Fődíj:

A nyereményjáték végén 1 fő fődíj nyertes Játékos kerül kisorsolásra. A Fődíj sorsolásban minden Játékos valamennyi érvényes pályázata részt vesz. A fődíj nyertes Játékos nyereménye 1db Toyota Yaris Hybrid személygépkocsi.

7. Sorsolások:

Az előre sorsolt nyerő időpontok kisorsolása, illetve a Fődíj sorsolása a véletlenszerűség elvét lehetővé tevő számítógépes sorsolóprogram útján történik, közjegyző jelenlétében.

A nyerő időpontok kisorsolására 2019. 08.27. napján 13:00 órakor kerül sor a Lebonyolító székhelyén. A sorsolásról felvett jegyzőkönyvet Lebonyolító elzárt helyen őrzi és gondoskodik arról, hogy annak tartalmát a Játék lezárásáig senki se ismerhesse meg. A nyerő időpontok a Játék végeztével bárki által szabadon megtekinthetőek, előzetes időpont egyeztetés után a Lebonyolító székhelyén a Játék végétől számított 30 (harminc) naptári napon belül.

A főnyeremény sorsolási időpontja és helyszíne:

2019. október 22. napján 12:00-kor a JWT Budapest Marketing Szolgáltató Kft. székhelyén (1138 Budapest, Révész utca 27-29.)

8. Tartaléknyertesek: 

Amennyiben a napi nyertes Játékosok Pályázata a jelen Játékszabályzatban meghatározott bármely okból kizárásra kerül (így pl. ha a nyeremény kézbesítésére azért nem kerül sor, mert a nyertes Játékos az 9. pontban meghatározott együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget), helyébe tartaléknyertes lép.

Az előre sorsolt időpontokhoz tartozó nyeremények esetén tartaléknyertes Játékos az a Játékos, aki a nyertest vagy a sorrendben előtte lévő tartaléknyertest követő legközelebbi időpontban tölt fel érvényes kódot a Weboldalakra. 

A napi és heti nyeremények esetén is maximum 3 tartaléknyertes kerül értesítésre, 

A Fődíj tekintetében 3 fő tartaléknyertes kerül kisorsolásra.

A tartaléknyertesek csak abban az esetben jogosultak a nyereményre, ha a nyertes, vagy a sorrendben előttük lévő tartaléknyertes, a jelen szabályzatban leírt bármely tárgyi (**-gal jelölt), illetőleg bármely személyi (*-gal jelölt) feltételnek nem felel meg, és kizárásra kerül, illetve ha a nyeremény a nyertes vagy tartaléknyertes Játékos részére a jelen részvételi szabályzatban foglaltakra tekintettel – így különösen ha a nyertes kódot tartalmazó csomagolás bemutatására vonatkozó kötelezettségének nem, vagy nem határidőben tesz eleget -  nem adható át. 

9. A nyeremények átadása

A Lebonyolító a Játékosok által megadott személyes adatok valóságtartalmát a Játékossal való kapcsolatfelvétel útján, nyertességétől függetlenül is jogosult ellenőrizni. 

A nyertesek kötelesek a Lebonyolítóval együttműködni annak érdekében, hogy részükre a nyeremény átadásra kerüljön legkésőbb a nyereményjáték lezárultát követő 90 napon belül. 

A nyereményeket a Magyar Posta Logisztikai Szolgálatának segítségével juttatja el a nyertes játékos részére.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereményével kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyereménye átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. 

10. Egyéb rendelkezések:

A Résztvevő tudomásul veszi, hogy az „Akkor vagy most?” Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerverszámítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. 

Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a rendszer túlterheltsége, az internetkapcsolat megszakadása, vagy bármely más, a Szervezőnek fel nem róható technikai hiba, akadály miatt a Játékban való részvétel, így különösen az weboldalakra tagként történő bejelentkezés, illetve a Pályázatok beküldése késedelmet szenved, vagy nem valósul meg. 

Ha a Játékos a pályázat beküldése (regisztráció, bejelentkezés, kódfeltöltés) közben bezárja a böngésző ablakot vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

Szervező, Lebonyolító kizárja a felelősségét a Weboldalak rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó, játékkal kapcsolatos mindennemű felelősségét kizárja. 

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi a Játék weboldalain. A Játékra regisztráló Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A Szervező bármely, a jelen Játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű. A Szervező kizárja a játékra regisztráló résztvevők, Szervezővel és a Játék lebonyolításában részt vevő, fent megnevezett társaságokkal szembeni igény érvényesítésének lehetőségét, a Szervező bármely a Játékban hozott döntésével kapcsolatban. Szervező továbbá kizárja a regisztráció során a regisztráló személy által szolgáltatott hibás, illetve hamis adatokból eredő minden felelősségét. A Szervező kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért. 

Szervező jogosult kizárni Játékból azt a játékost, aki a játékban tisztességtelen módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni. 

Amennyiben a Játék során visszaélés vagy sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse, vagy törölje. 

A Szervező nem vállal felelősséget az ajándékok kézbesítésének késedelméből, elmaradásából eredő problémákért. A téves adatközlésből származó esetleges értesítési, kézbesítési késedelmekért és lehetetlenülésükért Szervező nem vállal felelősséget. 

A nyeremények másra át nem ruházhatóak, készpénzre át nem válthatóak. A nyeremények utáni SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban egyéb, esetlegesen felmerülő költségek a Játékost terhelik (pl. utazási vagy postaköltség a csomagolás bemutatása miatt). 

A Játékos pályázata elküldésével tudomásul veszi, hogy adatai valóságtartalmáért mindenkor helytállni tartozik. A téves adatközlésből származó esetleges értesítési, kézbesítési késedelmekért és lehetetlenülésükért a Szervező nem vállal felelősséget. 

A Szervező a napi nyeremények kivételével a nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti. 

A Szervező a nyertesek névsorát név és lakóhely (kizárólag településnév) feltüntetésével a www.boci.hu weboldalakon hozza nyilvánosságra, illetőleg a Nestlé Fogyasztói Szolgálat 06-80-442-881-es, ingyenesen hívható telefonszámán teszi elérhetővé. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékos(ok) neve és lakcíme (csak a település megjelölésével) jelenik meg. 

A Játékos a Játékban való részvétellel: 

 • feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevét, születési dátumát, nemét, e-mail címét, lakcímét, továbbá nyertessége esetén a nyerteslista kommunikálásához, illetve a nyeremény átadásához, átvételéhez nélkülözhetetlen személyes adatait a Szervező és a nyereményjáték lebonyolításában részt vevő személyek a nyereményjáték lebonyolítása céljából a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló Európai Parlament és  Tanács (EU) 2016/679 rendelete és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeljék;
 • feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező jelen Játék lebonyolítása során felhasználja, továbbá, hogy azokat az általa szolgáltatott adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozó részére továbbítsa;
 • tudomásul veszi, hogy Szervező a Játékosok adatait a jelen pontban meghatározottaktól eltérő célokra nem kezeli és nem dolgozza fel. Szervező tájékoztatja a játékban résztvevőket, hogy Szervező adatfeldolgozót jogosult igénybe venni;
 • tudomásul veszi, hogy a Szervező Fogyasztói Szolgálatának a Játékosok helyett adatkezelési nyilatkozatot nem áll módjában elfogadni (online regisztráció csakis személyesen kivitelezhető, az Adatkezelési és részvételi szabályzat megismerésével egyidejűleg).

A promóció lebonyolítása céljából felvett személyes adatait a promóció lebonyolítását követő fél évig őrizzük meg. Az adó-nyilvántartási kötelezettségünk teljesítéséhez szükséges adatait 8 évig őrizzük meg.

 Adatfeldolgozók:

 • JWT Budapest Marketing Szolgáltató Kft., cím: 1138 Budapest, Révész utca 27-29.; elektronikus elérhetőség reception.budapest@jwt.com; telefonszám: +36 1 488 0500. Az adatfeldolgozás célja: promóció lebonyolításához szükséges adatkezelés, ügyfélszolgálat biztosítása, nyeremények kiszállítása
 • POPART Reklámügynökség Kft. (székhely: 1026 Budapest, Riadó utca 7., cégjegyzékszám: 01-09-731136, adószám: 13356844-2-41), az adatfeldolgozás célja: technikai háttér biztosítása
 • UNITED CALL CENTERS Kft. (székhely: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad utca 9. II. em., cégjegyzékszám: 05-09-018137, adószám: 11843157205), az adatfeldolgozás célja: technikai háttér biztosítása

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címeken: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7. címen vagy az info@hu.nestle.com e-mail címen, valamint az ingyenesen hívható 06-80-442-881-es telefonszámon. 

Az adatkezelő által kezelt személyes adataira, valamint a kapcsolódó jogokra vonatkozó kérdéseit Játékos a következő címekre is elküldheti: David Campos Pavon részére Nestlé S.A. Avenue Nestlé 55 1800 Vevey Svájc címre vagy e-mailen az alábbi e-mail címre.
Az adatvédelmi felelős elérhetősége: e-mail: DataProtectionOffice@nestle.com., telefon: +41 21 924  1111

Játékos, mint a személyes adatok kezelésével érintett írásban az alábbiakat kérelmezheti az adatkezelőtől, adatfeldolgozótól:

a) tájékoztatást személyes adatai kezeléséről (feldolgozásáról),
b) személyes adatai helyesbítését, és
c) személyes adatai törlését (zárolását).

Játékos az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységgel kapcsolatos kérelmeivel, nyilatkozataival a fentiekben meghatározott elérhetőségeken fordulhat az adatkezelőhöz (illetve az adatfeldolgozóhoz).
Játékos kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről. 
Az adatkezelő a kérelem beérkezését követő 30 napon belül írásban köteles választ adni az Ön számára.
Ezenkívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve – választása szerint a Szervező székhelye, vagy a Játékos lakóhelye szerint bírósághoz fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
Posta cím: 1530 Budapest, Pf.:5
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon:+36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
honlap: www.naih.hu

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi (kivéve, ha csak a korábban direktmarketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulását vonja vissza a játékos). Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben a Játék időtartama alatt kizárólag a Szervező részére direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulását vonja vissza, a Szervező a Játék szervezéséhez, illetve lebonyolításához szükséges célból, és az ahhoz szükséges ideig a megadott személyes adatait továbbra is kezelheti. 

A Játék résztvevőinek adatait a Szervező a jelen szabályzatban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli és nem dolgozza fel. 

A résztvevő Játékos tudomásul veszi, hogy az „Akkor vagy most?” játékra való jelentkezése előtt kötelessége előzetesen tájékozódni a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására előnyök szerzése végett nem hivatkozhat, és e mulasztás nem eshet a Szervező, továbbá a lebonyolításban esetlegesen részt vevő bármely más személy terhére. 

A Játékról információk találhatóak a www.boci.hu weboldalon. A részletes szabályzat a Játék ideje alatt a Nestlé Fogyasztói Szolgálat ingyenesen hívható telefonszámán (06-80-442-881) és a www.boci.hu oldalon érhető el.

A Játékos a Játékban való részvétellel tudomásul veszi és elfogadja a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi részvételi és adatkezelési feltételt. 

Szervező a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat, illetve a nyeremények változtatásának, alternatív nyeremény felajánlásának a jogát fenntartja. 

Budapest, 2019. szeptember 2.

Nestlé Hungária Kft.
Szervező

1. sz. melléklet
Toyota Central Europe Kft. által Szervezőnek biztosított Nyeremény

1 darab új, Toyota Yaris First Edition Gold Smart 1.5 Hybrid eCVT (100 LE)

Alvázszám: VNKKD3D3X0A574433

Motorszám: 1NZ8805234

Felszereltség:

 • Kétszínű fényezés (arany karosszéria (580), 1G3 metálszürke tetőfényezéssel)
 • 16" alufelni
 • Gumiabroncs 195/50 R16
 • Sötétített oldalüvegeg hátul
 • Vetítőlencsés fényszórók
 • LED-es nappali menetfény, LED fénysávval
 • LED-es kombinált hátsó lámpa, LED-es féklámpák
 • Első ködlámpák a lökhárítóba integrálva
 • Tükörházba integrált irányjelző
 • Hátsó ködlámpa
 • Metálszürke (1G3) hűtődíszrács
 • Színre fújt kilincsek
 • Fényezett lökhárítók 
 • Króm díszcsík a ködlámpa mellett
 • Ajtó alsó részén 1G3 sötétszürke díszcsík
 • Fekete C oszlop „Y20” márkajelzéssel
 • 1G3 sötétszürke tükörborítás, ködlámpa foglalat
 • Cápauszony antenna karosszéria színével megegyezően
 • Tetőspoiler
 • Pótkerék 
 • ABS EBD BA, blokkolásgátló elektronikus fékerőelosztó és fékasszisztens
 • VSC/TRC járműstabilitás-vezérlő kipörgésgátlóval
 • Ütközés-megelőző rendszer (PCS) - Toyota Safety Sense
 • Ütközésveszélyre történő figyelmeztetés (FCW): felhívja a vezető figyelmét 
 • szemből történő ütközés veszélyére.
 • Vészfék-asszisztens (PBA): támogatja a vezetőt a vészhelyzet elkerülésében 
 • vagy enyhítésében.
 • Önálló vészfékezés (gyalogos-észlelés nélkül) (AEB): ha a vezető vészhelyzetben
 • nem reagál, automatikusan fékez, 15-80 km/ó sebességtartományban
 • max.30 km/ó sebességcsökkentéssel.
 • Sávelhagyás-figyelmeztető rendszer (kormányzási beavatkozás nélkül) (LDA)
 • Észleli az irányjelzés nélküli sávelhagyást és figyelmezteti a vezetőt.
 • Automatikus távolsági fényszóró (AHB)
 • Szemben v.előttünk haladó járművek, ill.a környezet világítását érzékelve 
 • ki- és bekapcsolja a távfényt.
 • Táblafelismerő rendszer (RSA)
 • Sebességhatárok és kiegészítő táblái, előzési tilalom és oldótáblák
 • HAC - Hill Start Assist Control
 • Emelkedőn való elindulást segítő rendszer
 • Hárompontos SRS biztonsági övek elöl-hátul
 • Övfeszítővel, erőhatárolóval ellátott SRS biztonsági övek elöl
 • Biztonsági öv (első & hátsó) bekapcsolására figyelmeztető hangjelzés és lámpa
 • ISOFIX gyerekülés-rögzítési pontok, a hátsó szélső üléseken
 • Gyerekzár az 5 ajtós változatok hátsó ajtóiban
 • Alacsony guminyomásra figyelmeztető rendszer
 • Esőérzékelős első ablaktörlő
 • Hátsóablak páramentesítő
 • Indításgátló
 • Vezetőoldali SRS légzsák
 • Utasoldali  SRS légzsák, kulccsal kikapcsolható
 • SRS oldallégzsákok, elöl
 • SRS függönylégzsákok elöl-hátul
 • SRS vezetőoldali térdlégzsák
 • TOYOTA Touch2; magyar nyelvű 7" multifunkciós érintőképernyő
 • RDS-es rádió (CD lejátszó nélkül)
 • Bluetooth telefonkihangosító (audio streaming funkcióval), kormányról vezérelhető
 • Tolatókamera, képe a Touch2 képernyőn jelenik meg
 • Bőr kormánykerék és sebváltógomb
 • Puha műszerfal betétek
 • Fekete/szürke Y20 szövet ülésborítás
 • TFT 4,2" kijelző a műszerek között
 • Toyota Safety Sense információk
 • Fedélzeti számítógép információk
 • Táblafelismerő rendszer (RSA) információi
 • Tempomat
 • Kétzónás automata digitális klíma
 • Intelligens kulcs rendszer (Érzékelők az első ajtókon és a csomagtérajtón)
 • Nyomógombos indítás
 • Szürkületérzékelő, automatikusan bekapcsolódó világítás
 • Elektrokromatikus, automatikusan sötétedő belső tükör
 • Nyomógombos indítás
 • 60/40 arányban dönthető hátsó ülés
 • Vezetőülés magasságban állítható
 • Szervokormány, elektromos rásegítéssel
 • Kormánykerék, magasság és hosszirányú állítási lehetőséggel
 • Szövet szőnyeg garnitúra
 • Napellenzők a vezető és utas oldalán
 • Piperetükör az utasoldalon
 • Vezetőülésből nyitható tanksapka
 • Kivehető kalaptartó
 • Színezett üvegek
 • Központizár távirányítóval
 • Elektromos fényszórómagasság-állítás
 • Elektromos állítású, fűtött külső visszapillantó tükrök
 • Első elektromos ablakemelők
 • Fényszóró kikapcsolására figyelmeztető hangjelzés
 • Hazakísérő fény <Follow me home>