Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Játékszabályzat

A Balaton Szelet "Nyerd meg a folytatást!" nyereményjátékának hivatalos
részvételi és adatkezelési szabályzata

A promóció időtartama: 2020. 10. 01. 08:00 - 2020. 11. 30. 23:59

1. Általános információk

A Nestlé Hungária Kft. (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7., cégjegyzékszáma: 01-09-267926, adószáma: 10571086-2-44) (továbbiakban Szervező) által szervezett nyereményjátékban (a továbbiakban: Játék) kizárólag azon bejelentett, állandó magyarországi lakóhellyel rendelkező*, 18. életévét betöltött*, nem cselekvőképtelen*, természetes személy* (a továbbiakban: Játékos) vehet részt**, aki vásárol „Nyerd meg a folytatást” promóciós csomagolású BALATON Tej 30g, BALATON Ét 30g, BALATON Bumm 42g, vagy BALATON Bumm Fehérben 42g terméket és a játék időtartama alatt**, és a regisztrációt követően** feltölti a promóciós csomagolású termék belső oldalán található 7 jegyű kódot a www.balatonszelet.hu weboldalon ** vagy a www.facebook.com/BALATONszelet/ weboldalon**, messenger alapú chatboton keresztül.

A Játékban való részvétel további feltétele, hogy a Játékos kifejezetten elfogadja a részvételi és adatkezelési szabályzatot.

A Facebook felületen megadott adatok, feltöltött kódok tekintetében a felületet a Facebook üzemelteti a saját feltétel rendszere és adatkezelési szabályai szerint, amiről tájékoztatás a Facebook Súgóközpontjában található.

A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökségek, (”Lebonyolító”) a feat. Kft. (székhely: 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2.em., cégjegyzékszáma: 01-09-335007, adószáma 26611387-2-41), a POPART Reklamügynökseg Korlatolt Felelőssegű Tarsasag (szekhely: 1026 Budapest, Riado utca 7.; cegjegyzekszama: 01-09-731136; adoszama: 13356844-2-41), valamint a UNITED CALL CENTERS Tanacsado Kereskedelmi es Szolgaltato Korlatolt Felelőssegű Tarsasag (szekhely: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad utca 9. II. em., cegjegyzekszam: 05-09-018137, adoszam: 11843157205), látja el.

A hivatalos Játékszabályzat megtalálható a www.balatonszelet.hu weboldalon.

A Lebonyolító információs e-mail címet működtet: balatonjatek@hu.nestle.com, melyen a megküldött megkeresések munkanapokon kerülnek megválaszolásra. A Szervező ezen Játékkal kapcsolatban csak a hivatalos e-mail címen (balatonjatek@hu.nestle.com) folytat kommunikációt. Amennyiben a Szervező egyéb e-mail címére érkezik kérdés vagy válasz a jelen Játékkal kapcsolatban, annak időbeli és érdemi válaszadását a lebonyolító nem tudja garantálni.

2. A játékban való részvételre nem jogosultak köre:

A Játékban nem jogosultak sem közvetlenül, sem közvetetten részt venni a Szervezők (Nestlé Hungária Kft.*), a Lebonyolítók (feat. Kft., POPART Reklámügynökség Kft, UNITED CALL CENTERS Kft.), illetve a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek.  2. pontjában meghatározott hozzátartozói.

A Játékban résztvevő termékeket árusító kereskedelmi és vendéglátóipari egységek, továbbá a Szervezőkkel szerződéses kapcsolatban álló azon gazdálkodó szervezetek, amelyek a Játék időtartama alatt a szerződés teljesítése során a Szervezők bármely telephelyén, bármely időtartamban munkát végeznek, illetve ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói szintén nem jogosultak sem közvetlenül, sem közvetetten részt venni a Játékban.

3. Időzítés

Játék időtartama: 2020. október 01. 08:00:00 óra 2020. november 30.  23:59:59 óra.

A pályázatok feltöltésének is a fenti időtartamban kell megtörténniük. Az ezen időszak előtt és után, illetve nem vagy nem megfelelően beküldött pályázatok érvénytelennek tekintendők, nem vesznek részt a Játékban. A pályázatok beérkezési időpontjának meghatározásául a Játék szerverére történő beérkezési időpont az irányadó.

A promóció a heti nyeremények megnyerése tekintetében az alábbi 9 Játékhétből áll:

 • 1. Játékhét: 2020. október 01. 08:00:00 óra október 04. 23:59:59 óra
 • 2. Játékhét: 2020. október 5. 00:00:00 óra október 11. 23:59:59 óra
 • 3. Játékhét: 2020. október 12. 00:00:00 óra október 18. 23:59:59 óra
 • 4. Játékhét: 2020. október 19. 00:00:00 óra október 25. 23:59:59 óra
 • 5. Játékhét: 2020. október 26. 00:00:00 óra november 1. 23:59:59 óra
 • 6. Játékhét: 2020. november 2. 00:00:00 óra november 8. 23:59:59 óra
 • 7. Játékhét: 2020. november 9. 00:00:00 óra november 15. 23:59:59 óra
 • 8. Játékhét: 2020. november 16. 00:00:00 óra november 22. 23:59:59 óra
 • 9. Játékhét: 2020. november 23. 00:00:00 óra november 30. 23:59:59 óra

4. A Játékban részt vevő termékek:

A játékban kizárólag az alábbi, promóciós csomagolású BALATON szelet® termékek vesznek részt**:

 • BALATON Tej 30g
 • BALATON Ét 30g
 • BALATON Bumm 42g
 • BALATON Bumm Fehérben 42g

5. Játék menete:

5.1.  A Játékos vagy a Weboldalon a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat elfogadását követően - regisztrál vezeték-, és keresztnevének, e-mail címének, megadásával, majd feltölti a „Nyerd meg a folytatást!” promócióban résztvevő BALATON szelet termékek promóciós csomagolásának belső felületén található 7 jegyű kódot, vagy a https://www.facebook.com/BALATONszelet/ Facebook oldalon messenger alapú chatboton keresztül adja be a pályázatát (tölti fel a Termék csomagolásának belsejében található 7 jegyű kódot, miután elfogadta a jelen részvételi és adatkezelési szabályzatot/ÁSZF-et/adatvédelmi dokumentumot, majd nyilatkozott, hogy elmúlt 18 éves, megadta a teljes nevét és e-mail címét.

5.2. Felhívjuk játékosaink figyelmét, hogy a promóciót a www.nyerjanestlevel.hu URL hostolja, melyre a promóció kommunikációjában felhasznált www.balatonszelet.hu weboldalról automatikusan irányítjuk a látogatókat.

5.3. A www.facebook.com/BALATONszelet/ weboldal üzenetküldő rendszeren keresztül történő pályázathoz a Játékosnak el kell fogadnia a játék részvételi és adatkezelési szabályzatát. Ez után feltölti a promóciós csomagolásban talált kódot, majd tovább halad a rendszer által biztosított validálási folyamaton.

5.4. A Nestlé fogyasztói szolgálata a játékos helyett semmilyen adatkezelési nyilatkozatot nem tud elfogadni.

5.5. Minden weboldalon, illetve Facebook oldalon, messenger alapú chatboton keresztül regisztrált játékos kodfeltöltessel indulhat az előre kisorsolt időpontokhoz tartozo napi nyeremenyekert, az előre kisorsolt időpontokhoz tartozó heti nyeremenyert, tovabba reszt vesz a fődij sorsolason. A kodok feltöltesere a jatekosoknak a promocio ideje alatt mindennap 00:00:00-23:59:59-ig van lehetősegük (kivéve 2020.október 1., amikor 08:00:00-23:59:59 között).

5.6.A pályázat lebonyolító általi validációja után arról, hogy a leadott pályázat nyertes-e vagy nem, a lebonyolító e-mailben tájékoztatja a játékost a játékszabályzat 8. és 9. pontjában foglaltak szerint. Nyertesség esetén a lebonyolító bekéri a szükséges adatokat, legfőképp a nyertes promóciós csomagolásról, illetve a csomagolás belsejében lévő 7 számjegyű kódról a képet. A feltöltött képen a kódnak megfelelően olvashatónak kell lennie és eleget kell tennie a játékszabályzat 7. pontjában foglaltaknak. Weboldalon történő kódfeltöltés esetén a fénykép feltöltésére szánt felületet a lebonyolító által küldött levélben lévő gombra kattintva érheti el a játékos, chatbotos feltöltés esetén pedig a messenger ablakban tudja feltölteni a képet.

5.7. Amennyiben a napi vagy heti nyertes Jatekosok Palyazata a jelen Jatekszabalyzatban meghatarozott barmely okbol kizarasra kerül, helyebe tartaleknyertes lep. Az előre sorsolt időpontokhoz tartozo nyeremenyek eseten tartaleknyertes Jatekos az a Jatekos, aki a nyertest vagy a sorrendben előtte levő tartaleknyertest követő legközelebbi időpontban tölt fel ervenyes kodot a Weboldalra. A Fődij tekinteteben 3 fő tartaleknyertes kerül kisorsolasra. A tartaleknyertesek csak abban az esetben jogosultak a nyeremenyre, ha a nyertes, vagy a sorrendben előttük levő tartaleknyertes, a jelen szabalyzatban leirt barmely targyi (**-gal jelölt), illetőleg barmely szemelyi (*-gal jelölt) feltetelnek nem felel meg, es kizarasra kerül, illetve ha a nyeremeny a nyertes vagy tartaleknyertes Jatekos reszere a jelen reszveteli szabalyzatban foglaltakra tekintettel igy különösen ha a nyertes kodot tartalmazo csomagolas bemutatasara vonatkozo kötelezettsegenek nem, vagy nem hataridőben tesz eleget - nem adhato at.

5.8. Minden regisztrált Játékos minden egyes érvényes kódfeltöltéssel bekerül a főnyeremény sorsolásának folyamatába, melynek nyereménye 1 millió Forint bankkártyán (1. melléklet).

A főnyeremeny sorsolasának időpontja:
2020. december 04. napjan 11:00

A főnyeremény sorsolásának helyszíne: Budapest, Magyar Jakobinusok tere 4/B, 1122

5.9. A promóciós csomagolással ellátott, ezen Játékszabályzat 4. pontjában rögzített termékek ¼-ed arányban tartalmaznak „NYERTEL” feliratos csomagolást, amely feljogosítja a Játékost egy újabb 42 g-os Balaton BUMM termékre. Az ajándék termék a NYERTEL feliratos csomagolás bemutatásával azonnal átvehető a megadott listán szereplő üzletekben (2.sz. melléklet). A NYERTEL felirattal ellátott promóciós csomagolású termékek eloszlása az egyes üzletekben nem egyenletes.

6. A kódok helye:

A promóciós kódok a promócióban részt vevő BALATON termékek belső csomagolásán találhatóak (Egységnyi csomagolás).

7. A Játékban való részvétel:

 1.  

7.1. A részvétel feltételei

A promócióban kizárólag a jelen részvételi szabályzat szerinti, „Nyerd meg a folytatást!” promóciós csomagolások belsejében található kódokkal lehet pályázni.

Egy játékos korlátlan számú pályázat beküldésével jogosult a nyereményjátékban részt venni.

Egy Játékos csak egyszer jogosult regisztrálni. Egy játékos csak egy e-mail címről jogosult regisztrálni.

Minden Játékos köteles a nyereményjáték végét követő 30 (harminc) naptári napig egészben és jól olvasható módon megőrizni a 4. pontban meghatározott Termék promóciós termékcsomagolását. Egy kodot a Szervező csak egy alkalommal fogad el ervenyes palyazatnak. Ennek megfelelően amennyiben ugyanazt a kodot több jatekos is feltölti, nyertesseg eseten a nyeremeny atvetelere azon szemely jogosult, aki a nyertes kodot tartalmazo csomagolast a Szervező reszere bemutatja.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereményével kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyereménye átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

A Játékosoknak mindezek mellett meg kell felelniük a Játékszabályzatban írt valamennyi feltételnek. A Játékos a Pályázat elküldésével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Játékszabályzatot.

A csomagolás belsejében található 7 számjegyű kód feltöltésére vonatkozó szabályok:

 • A feltöltött képek JPG, PNG vagy PDF formátumúak és képenként maximum 5 MB terjedelműek lehetnek.
 • A csomagolásban található 7 számjegyű kódnak olvashatónak kell lennie.
 • A képek esetleges pótlására, módosítására (ha az homályos, nem a megadott adatokat tartalmazza vagy hiányos) a Játékosnak egy alkalommal van lehetősége. A csomagolásról készült kép pótlásának szükségességéről a Játékos e-mailben kap értesítést Lebonyolítótól.

7.2. Általános információk a részvételt illetően:

 • Egy Játékos több Pályázattal is részt vehet a Játékban, amennyiben a Játék időtartama alatt többször vásárol, promóciós csomagolású, a 4. pontban meghatározott terméket, majd külön-külön Pályázatban elküldi az egyes vásárlások alkalmával megvett promóciós csomagolású termékek belsejében található 7 számjegyű kódot az 5. pontban leírtak szerint. Egy Pályázatban csak egy kód tölthető fel.
 • A weboldalon beküldött nyertes promóciós csomagolás elfogadhatóságával kapcsolatban, vagy bármely más felmerülő vitás esetben a Szervező döntése az irányadó.
 • A Pályázatbeküldést nem szükséges a vásárlás napján megtenni, azonban a sorsoláson csak a legkésőbb 2020. november 30. 23:59:59 óráig beérkezett Pályázatok vesznek részt.
 • A beküldött Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl.: hiányzó adatok, rosszul látható kód) a Szervező érdekkörén kívül felmerülő technikai problémákért (például: az online rendszer meghibásodása) a Szervező és a Lebonyolító a nyertesek felé semmiféle felelősséget nem vállalnak.

7.3. Pályázat:

Egy Játékos a következő módon küldheti be Pályázatát a Játékra.

a) A Weboldalon beregisztrál és megadja az alábbi adatokat:

 • Saját e-mail cím.
 • Promóciós csomagolás belsejében található 7 számjegyű kód.
 • A pop-up ablakban megadja teljes nevét: a Játékos személyi igazolványába jegyzett vezeték- és keresztnév,
 • A folyamat végén a Játékosnak el kell fogadnia / tudomásul kell vennie a jelen Játék Játékszabályzatát és az adatkezelési szabályzatot,
 • Nyertesség esetén feltölti a promóciós csomagolásról készült fotót a Lebonyolító által küldött e-mailben lévő gombra kattintva.

b) A www.facebook.com/BALATONszelet/ weboldal üzenetküldő rendszeren keresztül adja le pályázatát.

 • A játékos a www.facebook.com/BALATONszelet/ oldalon a Messenger ablakban a Kód beküldése opciót választja.
 • Megadja Keresztnevét.
 • Elfogadja a Játékszabályzatot és az adatkezelési szabályzatot.
 • Megerősíti, hogy elmúlt 18 éves.
 • Megadja a teljes nevét: a Játékos személyi igazolványába jegyzett vezeték- és keresztnév.
 • Megadja az e-mail címét.
 • Feliratkozik opcionálisan a hírlevélre.
 • Feltölti a teljes promóciós csomagolásról készült fényképet a benne található 7 számjegyű kóddal együtt.
 • Beírja a kódot.

A Játékban csak és kizárólag a Weboldalon és a www.facebook.com/BALATONszelet/ Facebook oldalon messenger alapú chatboton keresztül beérkező Pályázatok vehetnek részt, az egyéb internetes oldalakról beérkező Pályázatok érvénytelen beküldésnek minősülnek.

8. A nyertessel való kapcsolat felvétel:

8.1. A Lebonyolító a nyertest az általa korábban regisztrált e-mail címen értesíti a nyertesség fennállásáról, továbbá a nyeremények átvételének módjáról, kiszállításának részleteiről.

8.2. Lebonyolító a Játékosok által megadott személyes adatok valóságtartalmát a Játékossal való kapcsolatfelvétel útján, nyertességétől függetlenül is jogosult ellenőrizni.

8.3. Amennyiben a nyertes nem érhető el a Játékban használt e-mail címen, a Lebonyolító a nyertességre vonatkozó első értesítés megküldésétől számított 10 naptári napon keresztül mindent megtesz annak érdekében, hogy a nyertessel kapcsolatba lépjen. Amennyiben a nyertes Játékos attól a naptól számított 10 naptári napon belül sem érhető el, hogy a Szervező először kísérelt meg vele kapcsolatba lépni, a nyeremény átszáll a tartaléknyertesre.

9. Nyeremények:

A Játék során az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra:

 • Fődíj: 1 Millió Forint értékű bankkártya (összesen 1 db),
 • Heti nyeremény: hetente 1 db Samsung 50" Q60T QLED Smart 4K TV 2020 típusú TV készülék (összesen 9 db),
 • Napi nyeremény: naponta 10 db Cinema City mozijegy (összesen 610 db),
 • Azonnali nyeremény: 1 db 42 g-os Balaton BUMM termék (minden „NYERTEL” feliratot tartalmazó és a játékszabályzat 1. pontjában rögzített termék csomagolása 1 db 42 g-os Balaton Bumm beváltására jogosít fel a kijelölt beváltóhelyeken, 1 db nyertes csomagolás egyszeri beváltásra jogosít fel).

Sorsolás:

Napi és Heti nyeremények: Az előre sorsolt időpontokhoz kötődő̋ nyeremények eloszlasa az adott nap folyaman veletlenszerű. Az előre sorsolt nyerő időpontok kisorsolása véletlenszerűség elvét lehetővé tevő számítógépes sorsolóprogram útján történik, 2020.09.18. napján a Lebonyolító 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2. em. szám alatti fióktelepén, 14:00 órakor. Az előre sorsolt nyerő időpontok a Játékosok számára titkosak. A sorsolás nem nyilvános.

A sorsolásról felvett, lepecsételt jegyzőkönyvet a Lebonyolító elzárt helyen őrzi és gondoskodik arról, hogy annak tartalmát a Játék lezárásáig senki se ismerhesse meg. A nyerő időpontok a Játék végeztével bárki által szabadon megtekinthetőek, előzetes időpont egyeztetés után a Lebonyolító székhelyén a Játék végétől számított 30 (harminc) naptári napon belül.

Fődíj sorsolás: A fődíj sorsolása közjegyző jelenleteben történik 2020. december 04. napján 11:00 órakor. A fődíj sorsolásról felvett jegyzőkönyvet a Lebonyolító elzárt helyen őrzi és gondoskodik arról, hogy annak tartalmát a Játék lezárásáig senki se ismerhesse meg.

A promóció főnyereményét a Játékosok által a Játék teljes időtartama alatt (2020. október 1. 08:00:00 2020. november 30. 23:59:59) beküldött pályázatok közül sorsoljuk ki.

A nyerő időpontok a Játék végeztével bárki által szabadon megtekinthetőek, előzetes időpont egyeztetés után a Lebonyolító székhelyén a Játék végétől számított 30 (harminc) naptári napon belül.

9.1 Napi nyeremények:

A Játék egész időtartama során (2020. október 1. 08:00:00 2020. november 30. 23:59:59) a Szervező napi 10 db előre sorsolt nyerő időpontot határoz meg. Azon Játékos, akinek kódfeltöltése az előre sorsolt időpontban vagy azt követően ahhoz legközelebb történik, megnyeri az ahhoz az időponthoz tartozó napi nyereményt, 1 db Cinema City ajándékjegyet, mely bármely magyarországi Cinema Cityben beváltható 2D-s vetítésre. Az ajándékjegy beváltásához szükséges kódot a Játékos a Játékban megadott email címére kapja, melyet vagy a magyarországi Cinema City pénztárakban kinyomtatva vagy bediktálva, vagy pedig online, a www.cinemacity.hu oldalon a jegyvásárlás folyamata során megadva van lehetősége mozijegyre váltani. Az ajándékjegyek a kiállítás dátumától kezdve fél évig érvényesek, tovább nem értékesíthetőek és készpénzre nem válthatóak.

Időpont egyezés esetén (ha két vagy több játékos század másodpercre pontosan ugyanazzal az időponttal nyer) a Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményt külön sorsolással kisorsolja azon játékosok között, akik ugyanazon időpontban töltöttek fel kódot.

A napi nyereményt a nyertesség igazolását követően a Lebonyolító elektronikus úton, a regisztráció során megadott e-mail címre küldi a Nyertes számára.

Egy Játékos egy napon összesen 1 db, a Játék teljes időtartama alatt pedig maximum 5 db napi nyeremény átvételére jogosult.

Ha az utolsó nyerőidőpont után nem érkezik pályázat, akkor az utolsó nyerőidőponttól visszafele számított legközelebbi pályázat tekinthető nyertes pályázatnak.

9.2. Heti nyeremény:

A Játék során a Szervező heti 1 db előre sorsolt nyerő időpontot határoz meg. Azon Játékos, akinek kódfeltöltése az előre sorsolt időpontban vagy azt követően ahhoz legközelebb történik, megnyeri a Samsung 50" Q60T QLED Smart 4K TV 2020 típusú TV készüléket (3. melléklet).

Időpont egyezés esetén (ha két vagy több játékos század másodpercre pontosan ugyanazzal az időponttal nyer) a Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményt külön sorsolással kisorsolja azon játékosok között, akik ugyanazon időpontban töltöttek fel kódot.

A heti nyeremény nyertesét nyertes értesítő email formátumban értesíti a lebonyolító. A nyertesség igazolását követően a Nyertessel a Lebonyolító e-mail formában egyezteti a Nyeremény szállításának pontos részleteit.

A Heti nyereményeket futárszolgálat igénybevételével juttatjuk el a nyertesekhez a promóció lezárulta után legfeljebb 60 munkanapon belül.

Egy Játékos a játék teljes időtartama alatt maximum 1 heti nyereményre jogosult.

Ha az utolsó nyerőidőpont után nem érkezik pályázat, akkor az utolsó nyerőidőponttól visszafele számított legközelebbi pályázat tekinthető nyertes pályázatnak.

9.3. Főnyeremény:

A promóció főnyereményét, az 1 Millió Forintot bankkártyán a Játékosok által a Játék teljes időtartama alatt (2020. október 1. 08:00:00 2020. november 30. 23:59:59) érvényesen beküldött összes pályázat közül 2020. december 04. napján 11:00 órakor a megbízott közjegyző székhelyén a megbízott közjegyző jelenlétében a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással sorsolja ki. A főnyeremény felhasználásának feltételeit a jelen részvételi szabályzat 1. Sz. Melléklete tartalmazza. A Lebonyolító a sorsolás alkalmával 3 db tartaléknyertes pályázatot is kisorsol. A tartaléknyertes (a sorsolási sorrend értelmében) akkor válik jogosulttá a nyereményre, amennyiben a nyertes kódfeltöltés bármely okból érvénytelen, vagy a nyertes a Játékból a kódfeltöltéssel összefüggő egyéb okból kizárásra kerül.

A Fődíj nyertes nyereményét személyesen, a Lebonyolító irodájában veheti át.

9.4. A Nyeremenyek (Napi es Heti Nyeremenyek, valamint a Főnyeremény (a tovabbiakban együtt: „Nyeremenyek”) masra at nem ruhazhatoak, es keszpenzre at nem valthatoak. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Jatek időtartama alatt a Jatekosok a Weboldalon keresztül törtenő előzetes ertesitese mellett a Nyeremenyeket megvaltoztassa, azokat az adott Nyeremennyel egyenertekű mas nyeremenytarggyal helyettesitse, egyuttal modositva jelen Jatekszabalyzatot is.

10. Nyertes értesítés

10.1. 1 000 000 Forinttal feltöltött bankkártya

Az 1 db 1 000 000 Ft értékű bankkártya nyertese a fődíj sorsolását követő 3 munkanapon belül kap értesítést a Lebonyolítótól email formájában a lehetséges nyertességről. A lehetséges fődíj nyertesnek az értesítéstől számítva 10 naptári nap áll rendelkezésére, hogy a Lebonyolítónak válaszoljon és a Lebonyolító által bekért, 11. pontban rögzített, nyereményátadáshoz szükséges adatokat a Lebonyolító számára megküldje. Amennyiben ennek nem tesz eleget, a lebonyolító hiánypótlásra felszólító e-mailt  küld az opcionális nyertesnek a nyertes kiértesítésétől számított 5. napon. Amennyiben a játékos által feltöltött kép megfelelő és a lehetséges nyertes megadja a megfelelő adatokat úgy jogosult lesz a főnyereményre. Amennyiben ezt nem teszi meg, úgy a Lebonyolító tartaléknyertest hirdethet.

10.2 Nyertesek értesítése a Heti nyereményről

A heti nyertesek, a Samsung 50" Q60T QLED Smart 4K TV 2020 típusú TV készülék lehetséges nyertesei automatikus üzenetben értesülnek a pályázat feltöltésétől számított 48 órán belül lehetséges nyertességükről. A Lebonyolító az értesítéstől számítva 5 munkanapon belül validálja a játékost. Ezek után a Lebonyolító levélben megerősíti a lehetséges nyertes nyertességét. A lehetséges heti nyertesnek a nyertesség megerősítését tartalmazó levél beérkezésétől számítva 10 naptári nap áll rendelkezésére, hogy a Lebonyolítónak válaszoljon és a Lebonyolító által bekért, 11. pontban rögzített, nyereményátadáshoz szükséges adatokat a Lebonyolító számára megküldje. Amennyiben ennek nem tesz eleget, a lebonyolító hiánypótlásra felszólító levelet küld az opcionális nyertesnek a nyertes kiértesítésétől számított 5. napon. Amennyiben a játékos által feltöltött kép megfelelő és a lehetséges nyertes megadja a megfelelő adatokat úgy jogosult lesz a heti nyereményre. Amennyiben ezt nem teszi meg, úgy a Lebonyolító tartaléknyertest hirdethet.

10.3. Nyertesek értesítése a Napi nyereményről

A napi nyertese, Cinema City mozijegy (mely bármely magyarországi Cinema Cityben beváltható 2D-s vetítésre) lehetséges nyertesei automatikus üzenetben értesülnek a pályázat feltöltésétől számított 48 órán belül lehetséges nyertességükről. A Lebonyolító az értesítéstől számítva 5 napon belül validálja a játékost. Ezek után a Lebonyolító levélben megerősíti a lehetséges nyertes nyertességét. A lehetséges napi nyertesnek a nyertesség megerősítését tartalmazó levél beérkezésétől számítva 10 naptári nap áll rendelkezésére, hogy a Lebonyolítónak válaszoljon és a Lebonyolító által bekért, 11. pontban rögzített, nyereményátadáshoz szükséges adatokat a Lebonyolító számára megküldje. Amennyiben ennek nem tesz eleget, a lebonyolító hiánypótlásra felszólító levelet küld az opcionális nyertesnek a nyertes kiértesítésétől számított 5. napon. Amennyiben a játékos által feltöltött kép megfelelő és a lehetséges nyertes megadja a megfelelő adatokat úgy jogosult lesz a heti nyereményre. Amennyiben ezt nem teszi meg, úgy a Lebonyolító tartaléknyertest hirdethet.

A fenti határidők mindegyike jogvesztő, azaz azok bármelyikének nem teljesülése esetén a nyertes Játékos elveszti a nyereményre való jogosultságát.

A nyertes és a tartaléknyertes Játékosok kötelesek együttműködni a Lebonyolítókkal annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a fődíj sorsolást követő 30 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező és Lebonyolítók felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.

11. A Játékban való részvétel egyéb feltételei

11.1. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a „NYERD MEG A FOLYTATÁST” nyereményjáték technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerverszámítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása.

11.2. A Lebonyolító nem vállal felelősséget azért, ha a rendszer túlterheltsége, az internetkapcsolat megszakadása, vagy bármely más, a Lebonyolítónak fel nem róható technikai hiba, akadály miatt a Játékban való részvétel, így különösen az oldalra tagként történő bejelentkezés, illetve a pályázatok beküldése késedelmet szenved, vagy nem valósul meg.

11.3. Ha a Játékos a pályázat beküldése (regisztráció, bejelentkezés, kódfeltöltés) közben bezárja a böngésző ablakot vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

11.4. A Lebonyolító kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

11.5. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó, játékkal kapcsolatos mindennemű felelősségét kizárja.

11.6. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi a Játék oldalain. A Játékra regisztráló Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A Szervező bármely, a jelen Játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű. A Szervező kizárja a játékra regisztráló résztvevők, Szervezővel és a Játék lebonyolításában részt vevő, fent megnevezett társaságokkal szembeni igény érvényesítésének lehetőségét, a Szervező bármely a Játékban hozott döntésével kapcsolatban. Szervező továbbá kizárja a regisztráció során a regisztráló személy által szolgáltatott hibás, illetve hamis adatokból eredő minden felelősségét. A Szervező kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.

11.7. Szervező jogosult kizárni Játékból azt a Játékost, aki a játékban tisztességtelen módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni.

11.8. Amennyiben a Játék során visszaélés vagy sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse, vagy törölje.

11.9. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékból kizárja azt a Játékost, továbbá kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen azzal a Játékossal szemben, aki a) a nyereményjáték internetoldalának feltörésével, vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Játék során előnyhöz jutni, b) visszaél más Játékos regisztrációs adataival (pl. e-mail címmel).

11.10. A Szervező nem vállal felelősséget az nyeremények kézbesítésének késedelméből, elmaradásából eredő problémákért. A téves adatközlésből származó esetleges értesítési, kézbesítési késedelmekért és lehetetlenülésükért Szervező nem vállal felelősséget.

11.11. A nyeremények másra át nem ruházhatók, készpénzre át nem válthatók. A nyeremények utáni SzJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban egyéb, esetlegesen felmerülő költségek a Játékost terhelik (pl. utazási vagy postaköltség a csomagolás bemutatása miatt). Amennyiben a nyertes az utalványát online rendelés során váltja be a Szervezőnek nem áll módjában a kiszállítással járó postaköltség kifizetése.

11.12. A Játékos pályázata elküldésével tudomásul veszi, hogy adatai valóságtartalmáért mindenkor helytállni tartozik. A téves adatközlésből származó esetleges értesítési, kézbesítési késedelmekért és lehetetlenülésükért a Szervező nem vállal felelősséget.

11.13. A Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti.

11.14. A Szervező a napi és heti nyertesek névsorát a www.balatonszelet.hu oldalon hozza nyilvánosságra a nyerő időpontot követő 7 napon belül, illetőleg a Nestlé Fogyasztói Szolgálat 06-80-442-881-es, ingyenesen hívható telefonszámán teszi elérhetővé. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékos(ok) neve és lakcíme (csak a település megjelölésével) jelenik meg.

11.15. Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játékos a jelen részvételi szabályzatban meghatározott azon kötelezettsége miatt, hogy a promóciós csomagolást köteles megőrizni, más nyereményjátékban való részvételében korlátozottá válik.

12. A Játékos a Játékban való részvétellel:

 • feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevét, e-mail címét, telefonszámát, lakcímét, korát, továbbá nyertessége esetén a nyerteslista kommunikálásához, illetve a nyeremény átadásához, átvételéhez nélkülözhetetlen személyes adatait a Szervező és a nyereményjáték lebonyolításában részt vevő személyek a nyereményjáték lebonyolítása céljából a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló Európai Parlament és  Tanács (EU) 2016/679 rendelete rendelkezéseinek megfelelően kezeljék;
 • tudomásul veszi, hogy a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek jelen nyereményjátékhoz, továbbá későbbi reklám/promócióhoz történő felhasználásához, idő-, területi- és alkalombeli korlátozás és külön díjazás nélkül;
 • feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező jelen Játék lebonyolítása során felhasználja, továbbá, hogy azokat az általa szolgáltatott adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozó részére továbbítsa;
 • tudomásul veszi, hogy Szervező a Játékosok adatait a jelen szabályzatban meghatározottaktól eltérő célokra nem kezeli és nem dolgozza fel.
 • Szervező tájékoztatja a játékban résztvevőket, hogy Szervező adatfeldolgozót jogosult igénybe venni, az adatfeldolgozók: feat. Kft. (székhely: 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2.em), a POPART Reklamügynökseg Korlatolt Felelőssegű Tarsasag (szekhely: 1026 Budapest, Riado utca 7.; valamint a UNITED CALL CENTERS Tanacsado Kereskedelmi es Szolgaltato Korlatolt Felelőssegű Tarsasag (szekhely: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad utca 9. II. em.
 • Játékos tudomásul veszi, hogy a megadott személyes adataikat az adatfeldolgozók a Játékkal összefüggésben, a Játék időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció céljából, illetve a nyeremény átadásához, átvételéhez nélkülözhetetlen személyes adatait a Szervező és a nyereményjáték lebonyolításában részt vevő személyek a nyereményjáték lebonyolítása céljából a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelik.

12.1. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címeken: 1095, Budapest, Lechner Ödön fasor 7. címen vagy az info@hu.nestle.com e-mail címen.

12.2. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat.

12.3. Játékos az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységgel kapcsolatos kérelmeivel, nyilatkozataival a fentiekben meghatározott elérhetőségeken fordulhat az adatkezelőhöz (illetve az adatfeldolgozóhoz).

Játékos kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.

Az adatkezelő által kezelt személyes adataira, valamint a kapcsolódó jogokra vonatkozó kérdéseit kérjük, küldje a következő címekre: David Campos Pavon részére Nestlé S.A. Avenue Nestlé 55 1800 Vevey Svájc vagy e-mailen a címre. Az adatvédelmi felelős elérhetősége: e-mail: DataProtectionOffice@nestle.com., telefon: +41 21 924 1111

Az adatvédelmi tisztviselő az érintettek hatékony tájékoztatása és a felügyeleti hatóságokkal való hatékony együttműködés érdekében feladatát egy erre a célra létrehozott a Nestlé vállalkozáscsoport működésével érintett piacokon elérhető ún. Data Protection Championokból álló kapcsolattartó csoport segítségével látja el.

A Szervező, mint adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését az alábbi címeken: feat. Kft. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2.em  címén vagy a balatonjatek@hu.nestle.com e-mail címen.

Ezenkívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is.

Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve választása szerint a Szervező székhelye, vagy a Játékos lakóhelye szerint bírósághoz fordulhat. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: Posta cím: 1530 Budapest, Pf.:5 Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon:+36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 Email:ugyfelszolgalat@naih.hu honlap:www.naih.hu

12.4. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi (kivéve, ha csak a korábban direktmarketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulását vonja vissza a játékos). Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben a Játék időtartama alatt kizárólag a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulását vonja vissza, a Szervező a Játék szervezéséhez, illetve lebonyolításához szükséges célból, és az ahhoz szükséges ideig a megadott személyes adatait továbbra is kezelheti.

12.5. A Játék résztvevőinek adatait a Szervező a fent meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli és nem dolgozza fel.

12.6. A résztvevő tudomásul veszi, hogy az „NYERD MEG A FOLYTATÁST” nyereményjáték való jelentkezése előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására előnyök szerzése végett nem hivatkozhat, és e mulasztás nem eshet a Szervező, továbbá a lebonyolításban esetlegesen részt vevő bármely más személy terhére.

12.7. A Játékról információk találhatóak a www.balatonszelet.hu oldalon. A részletes szabályzat a Játék ideje alatt a Nestlé Fogyasztói Szolgálat számán (06-80-442-881) és a www.balatonszelet.hu oldalon érhető el.

12.8. A Játékos a Játékban való részvétellel tudomásul veszi és elfogadja a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi részvételi és adatkezelési feltételt.

12.9. Szervező a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat, illetve a nyeremények változtatásának jogát fenntartja. 

Budapest, 2020. szeptember 15.

Nestlé Hungária Kft.

1. Sz. Melléklet
Főnyeremény

1.000.000,- Ft (egymillió forint) bankkártyán:

A főnyeremény az OTP Bank Nyrt. által biztosított Prepaid Meglepetés kártya formájában elérhető a közjegyző által hitelesített főnyeremény sorsolás jogos nyertese számára.

A Prepaid Meglepetés kártya egy nemzetközileg elfogadott, Mastercard típusú érintőkártya. A kártya mellé nem szükséges bankszámlát nyitni. A bankkártya az előre feltöltött összeg erejéig használható, vásárlásra és készpénzfelvételre is alkalmas.

A kártya érvényességi ideje két év. A kártya lejárata után a kibocsátó bank havi zárlati díjat számol fel akkor, ha a kártyán maradt még pénz.

A kártya egyszeri csomagdíjának megtérítését, valamint a létrehozásával kapcsolatos adminisztrációt a lebonyolító viseli. 

A Prepaid Meglepetés kártyát a nyertes szabadon használhatja vásárlásra, a Mastercard logóval ellátott kereskedőknél és az interneten is, ATM-eknél pedig készpénzt vehet fel, lekérdezheti egyenlegét és módosíthatja PIN-kódját, feltöltheti telefonkártyáit, és befizetheti egyes szolgáltatói számláit.

A Prepaid Meglepetés kártyával nem igénybe vehető szolgáltatások listája: A Prepaid Meglepetés Kártyával nem lehet készpénzt befizetni, szerencsejátékot kezdeményezni, OTP direkt internetes szolgáltatást igényelni, és készpénzt felvenni bankfiókban és postán.

A Prepaid Meglepetés kártya aktiválásának módja: a fődíj nyertese a kártyával és a kártyához tartozó kártyaszerződéssel, valamint a PIN kódot tartalmazó borítékkal és személyazonosító irataival köteles felkeresni bármely OTP bankfiókot.

A kiválasztott bankfiókban az OTP Bank Nyrt. munkatársai megkötik a nyertessel a kártyaszerződést és aktiválják a kártyát. A Prepaid Meglepetés kártyát a nyertes az előre feltöltött összeg, 1.000.000 Ft. erejéig szabadon felhasználhatja.

A kártya érvényességi ideje két év. Ha a kártya lejár, vagy azt a nyertes a lejárata előtt letiltja, akkor a kártyán még rendelkezésre álló összeget a kártyaszerződés birtokában a nyertes bármelyik OTP bankfiókban átveheti. 

2. Sz. Melléklet
A promócióban résztvevő beváltóhelyek listája 

HELYSÉG IRÁNYÍTÓSZÁM CÍM ÜZLETLÁNC BOLT
ABA 8127 RÁKÓCZI U. 13. KER-KELLER KFT. BALOGH CENTER
ABAÚJKÉR 3882 RÁKÓCZI U.23. ABAÚJ COOP ZRT 4. SZ. MINI COOP ABC
ABAÚJSZÁNTÓ 3881 JÁSZAI M. TÉR 8. ABAÚJ COOP ZRT 8. SZ. COOP ABC
ABAÚJSZÁNTÓ 3881 KOSSUTH ÚT 9-11 EGYÉB REÁL ÉLELMISZER
ABDA 9151 HUNYADI U. 47. CBA PRÍMA 6-OS PRÍMA BOLT
ABOD 3753 MAGYAR ÚT 1. ABAÚJ COOP ZRT. 1. SZ. ABC
ABONY 2740 CEGLÉDI ÚT 8. SPAR SPAR
ÁBRAHÁMHEGY 8256 PATAK U. 1. COOP COOP MINI
ÁCS 2941 ZICHY PARK 4. CBA PRÍMA 26-OS PRÍMA BOLT
ACSA 2683 KOSSUTH L. U. 41. REÁL CZEBA LÁSZLÓ
ACSA 2683 DÓZSA ÚT 44 HONI-COOP KFT. KISBOLT
ÁDÁND 8653 ÁRPÁD U.4. BALATON-COOP ZRT. 30. ÉLELMISZERBOLT
ADONY 2457 VÖRÖSMARTY U. 13. KER-KELLER KFT. REÁL ÉLELMISZERBOLT
ADONY 2457 SZÉCHENYI ÚT 4. REÁL VETUSFORG KFT.
ADONY 2457 RÁKÓCZI U. 18. SPAR SPAR
AGÁRD 2484 GESZTENYE SOR 14. COOP COOP MINI
AGÁRD 2484 BETHLEN G. U. 49. HONI-COOP KFT. COOP MINI
AJAK 4524 SPORT U. 37. EGYÉB HASULYÓ JÓZSEFNÉ
AJAK 4524 KISS E. ÚT 12. EGYÉB SULYÓKER KFT.
AJAK 4524 KISS ERNŐ U.6 EGYÉB REAL ROZSA ABC
AJKA 8400 PETŐFI S. U. COOP COOP SZUPER 2
AJKA 8400 KOSSUTH U. 8. COOP COOP ABC 2
AJKA 8400 ALKOTMÁNY U. 13. COOP COOP SZUPER 1
AJKA 8400 SZABADSÁG TÉR 9. COOP COOP SZUPER 2
AJKA 8400 TŰZOLTÓ U. 1/A COOP COOP ABC 2
AJKA 8400 HÁRSFA U. 1/B. EURO FAMILY AJKA EUROFAMILY
AJKA 8400 SZABADSÁG TÉR 14. EURO FAMILY AJKA 2. EUROFAMILY
AJKA 8400 IFJÚSÁG U. 9. SPAR SPAR
AJKA, 8400 KOSSUTH L. U. 15. COOP COOP ABC 1
ALBERTIRSA 2730 PESTI ÚT 25. HONI-COOP KFT. COOP ABC 1
ÁLMOSD 4285 FŐ ÚT 16. HAJDÚ -COOP ZRT 114. SZ. COOP ABC
ÁLMOSD 4285 BOCSKAI ÚT 5/A. EGYÉB BELOMAR KFT.
ALSÓBERECZKI 3985 KOSSUTH ÚT 21/A. NYÍRZEM ZRT. 158. COOP MINI
ALSÓNÉMEDI 2351 2553 HRSZ. SPAR SPAR
ALSÓPÁHOK 8394 HÉVÍZI ÚT 18. SPAR SPAR
ALSÓZSOLCA 3571 KOSSUTH U. 132 UNIÓ COOP ZRT 401. SZ. ABC
ALSÓZSOLCA 3571 TÁNCSICS ÚT 32-34. NYÍRZEM ZRT. 199. COOP MINI
ANARCS 4546 KOSSUTH U. 1. EGYÉB KACZÚR LÁSZLÓNÉ
ANARCS 4546 ADY E. U. 5. NYÍRZEM ZRT. 2. COOP ABC
APAGY 4553 KOSSUTH U. 175. EGYÉB AP-KER-TRADE KFT.
APÁTFALVA 6931 KOSSUTH U 131. FAIN PLUSZ KFT. KISS ABC
ARLÓ 3663 ADY ENDRE U.274/A. UNIÓ COOP ZRT 530. SZ. COOP ABC
ARNÓT 3713 ALKOTMÁNY ÚT 2. UNIÓ COOP ZRT 407. SZ. ABC
ÁROKTŐ 3467 SZÉCHENYI U. 22. NYÍRZEM ZRT. 50. COOP MINI
ÁSVÁNYRÁRÓ 9177 RÁKÓCZI U. 23. CSOKIPÓK KFT. DUNA ABC
ASZALÓ 3841 KOSSUTH ÚT 1. ABAÚJ COOP ZRT 11. SZ. COOP ABC
ÁSZÁR 2881 KÖZTÁRSASÁG U. 47. CBA PRÍMA 34-ES PRÍMA BOLT
ÁSZÁR 2881 GYŐRI ÚT 1. SPAR SPAR
BABÓCSA 7584 SZABADSÁG TÉR 4. COOP COOP ABC 1
BABÓCSA 7584 KOSSUTH U. 1. COOP COOP MINI
BÁBOLNA 2943 MÉSZÁROS U. 1. CBA PRÍMA 1-ES PRÍMA BOLT
BADACSONYTOMAJ 8258 JÓZSEF A. U. 32. COOP COOP MINI
BADACSONYTOMAJ 8258 HŐSÖK TERE 12. COOP COOP ABC 2
BADACSONYTÖRDEMIC 8263 HŐSÖK U. 1. COOP COOP MINI
BAGAMÉR 4286 BÁTHORI TÉR 653. HRSZ. EGYÉB MELI ÉS LIVI KFT. 2.
BAJA 6500 ARANY J. U. 3. FAIN PLUSZ KFT. DO-HE KFT.
BAJA 6500 JELKY TÉR 4. SPAR SPAR
BAJA 6500 BERNHART S. U.77. SPAR SPAR
BAJNA 2525 HŐSÖK TERE 5. COOP HONI JOKER CSEMEGE 2
BAJNA 2525 NAGYTABÁN U. 86. COOP HONI JOKER CSEMEGE 3
BAJNA 2525 KOSSUTH L. U. 54. HONI-COOP KFT. COOP MINI
BAJÓT 2533 HŐSÖK TERE 2. HONI-COOP KFT. KISBOLT
BAK 8945 KÜLTERÜLET HRSZ:0222/30 SPAR SPAR
BAKONSZEG 4164 HUNYADI U. 26. EGYÉB BALOG JÁNOS (KÖZPONT)
BAKONYBÉL 8427 FŐ ÚT 22. ZIRC COOP ZRT. 30.ABC
BAKONYBÉL 8427 PÁPAI U. 35. ZIRC COOP ZRT. 34.ABC
BAKONYSZENTKIRÁLY 8430 KOSSUTH L. ÚT 72. ZIRC COOP ZRT. 67.SZ.ABC
BAKONYSZENTLÁSZLÓ 8431 PETŐFI U.2. ZIRC COOP ZRT. 62.ABC
BAKONYSZOMBATHELY 2884 KOSSUTH U. 32. JANUÁR 23. COOP COOP ABC 1
BAKONYTAMÁSI 8555 KOSSUTH ÚT 9. ZIRC COOP ZRT. 8.ABC
BAKTAKÉK 3836 RÁKÓCZI U. 110. ABAÚJ COOP ZRT 14. SZ. ABC MINI COOP ABC
BAKTALÓRÁNTHÁZA 4561 VASÚT U. 35. BAKTA-COOP ZRT 12. SZ. ABC
BAKTALÓRÁNTHÁZA 4561 KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. BAKTA-COOP ZRT 21. SZ. ITALNAGYKER/ C+C SZAKBOLT
BAKTALÓRÁNTHÁZA 4561 KÖZTÁRSASÁG TÉR 6. BAKTA-COOP ZRT 4. SZ. ABC
BAKTALÓRÁNTHÁZA 4561 PETŐFI U. 13. EGYÉB GA-JO-NETT KFT. 5.
BALASAGYARMAT 2660 RÁKÓCZI FEJEDELEM U. 68. HONI-COOP KFT. TRAFIK
BALASSAGYARMAT 2660 RÁKÓCZI FEJEDELEM ÚT 140. CORTADO PLUSZ KFT. BUKI CSEMEGE
BALASSAGYARMAT 2660 BMADÁCH LIGET 2. NYÍRZEM ZRT. 263. COOP ABC
BALASSAGYARMAT 2660 RÁKÓCZI FEJEDELEM ÚT 68. HONI-COOP KFT. COOP SUPER 1
BALASSAGYARMAT 2660 MÓRICZ ZSIGMOND UTCA 1/A HONI-COOP KFT. COOP ABC 1
BALASSAGYARMAT 2660 MIKSZÁTH K. U.14. SPAR SPAR
BALATONAKARATTYA 8172 2236/139 CSOKIPÓK KFT. ABC
BALATONALMÁDI 8220 BAROSS G.U.47-49. COOP COOP SZUPER 1
BALATONBERÉNY 8649 KOSSUTH U. 1. COOP COOP MINI
BALATONBERÉNY 8649 SZABADSÁG U. 1. COOP COOP MINI
BALATONBOGLÁR 8630 SZABADSÁG UTCA 6. EURO FAMILY BALATONBOGLÁR EUROFAMILY
BALATONBOGLÁR 8630 DÓZSA ÚT 53-59. SPAR SPAR
BALATONEDERICS 8312 KOSSUTH U. 163. COOP COOP MINI
BALATONENDRÉD 8613 FŐ U. 98. BALATON-COOP ZRT. 24.ABC
BALATONFENYVES 8646 BEVÁSÁRLÓ U. 1. COOP COOP MINI
BALATONFENYVES 8647 VACHOTT S. U.2. HONI-COOP KFT. KISBOLT
BALATONFENYVES 8646 KÖLCSEY-POZSONYI ÚT SAROK SPAR SPAR
BALATONFŐKAJÁR 8164 KOSSUTH L. U. 12. COOP COOP ABC 1
BALATONFÜRED 8230 CSÁRDA U. 3. COOP COOP ABC 2
BALATONFÜRED 8230 FÜRDŐ U. 25. REÁL Z+D DISZKONT
BALATONFÜRED 8230 KÖZTÁRSASÁG U. 6. CSOKIPÓK KFT. ABC
BALATONFÜRED 8230 SZENT ISTVÁN TÉR 5. EURO FAMILY BALATONFÜRED EUROFAMILY
BALATONFÜRED 8230 ARÁCSI ÚT 15. SPAR SPAR
BALATONFÜRED 8230 LÓCZY LAJOS UTCA 50. SPAR SPAR
BALATONFÜRED 8230 SZÉCHENYI ÚT 47. SPAR SPAR
BALATONFŰZFŐ GYÁRTELEP 8184 FŰZFŐ TÉR 3. CSOKIPÓK KFT. ABC
BALATONKENESE 8174 FŐ U. 8. COOP COOP ABC 1
BALATONKENESE 8174 FŐ U. 10. COOP COOP ABC 1
BALATONKERESZTÚR 8648 ERDŐ SOR U. 7. REÁL Z+D ÖNKISZOLGÁLÓ
BALATONLELLE 8638 RÁKÓCZI F. U. 202-204. SPAR SPAR
BALATONLELLE 8638 RÁKÓCZI ÚT 3069 HRSZ. SPAR SPAR
BALATONMÁRIAFÜRDŐ 8647 GRÓF SZÉCHENYI IMRE TÉR 5. COOP COOP MINI
BALATONSZABADI 8651 VAK B. U. 94. BALATON-COOP ZRT. 17. ÉLELMISZERBOLT
BALATONSZENTGYÖRGY 8710 BERZSENYI U. 59. COOP COOP ABC 1
BALATONSZENTGYÖRGY 8710 BATTYÁN U. 36. COOP COOP MINI
BALATONÚJLAK 8712 KOSSUTH L. U. 79. COOP COOP MINI
BALKÁNY 4233 SZAKOLYI ÚT 24. EGYÉB EXPO-CSEMEGE KFT. 2.
BALKÁNY 4233 FŐ U. 20. EGYÉB EXPO-CSEMEGE KFT. 3.
BALKÁNY 4400 TEMPLOM U. 30./A SZABOLCS-COOP ZRT. 104. COOP ABC
BALMAZÚJVÁROS 4060 VERES P.U. 5-7. POLGÁR ÉS CSEGE COOP ZRT 120.SZ.BALMAZ COOP SZUPER ABC
BALMAZÚJVÁROS 4060 GÁBOR ÁRON U. 20. POLGÁR ÉS CSEGE COOP ZRT 123.SZ. COOP ABC
BALMAZÚJVÁROS 4060 BATTHYÁNY U. 92. EGYÉB BALMAZ - FOOD PLUSZ KFT.
BALMAZÚJVÁROS 4060 TAMÁSI ÁRON ÚT 1 EGYÉB KÁNYÁSI-KER KFT.
BALMAZÚJVÁROS 4060 KOSSUTH U. 46/A. EGYÉB KULCSÁRNÉ HARANGI RÓZA 4.
BALMAZÚJVÁROS 4060 NÁDUDVARI U. 28. EGYÉB KULCSÁRNÉ HARANGI RÓZA 5.
BÁNHORVÁTI 3642 SZABADSÁG U. 129. UNIÓ COOP ZRT 562. SZ. ÉLELMISZERÜZLET
BÁR 7711 SZABADSÁG U. 23. COOP COOP MINI
BARABÁS 4937 ÁRPÁD U. 22. NYÍRZEM ZRT. 25. COOP MINI
BARACS 2427 KOSSUTH U. 1/3. KER-KELLER KFT. REÁL PONT
BARACS 2427 KOSSUTH L. U. 1/3. REÁL HUFNÁGEL ÉS KÓSA KFT.
BARACSKA 2471 KOSSUTH U. 26. KER-KELLER KFT. 71. COOP ABC
BÁRÁND 4161 VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÚT 34. EGYÉB PAKORD KFT.
BÁRÁND 4161 VÖRÖSMARTY U. 4/C EGYÉB KOVÁCS MIKLÓSNÉ
BARCS 7570 BELVÁROSI ÜZLETHÁZ COOP COOP ABC 1
BARCS 7570 IFJÚSÁG U. 17. COOP COOP MINI
BARCS 7570 SZENTESI U. 2. COOP COOP MINI
BARCS 7570 BAJCSY ZS. U. 57-59. COOP COOP SZUPER 1
BARCS 7570 SZÉCHENYI U. 10. COOP COOP ABC 1
BARCS 7570 BAJCSY ZS. U. 50. COOP COOP ABC 1
BARCS 7570 ERKEL FERENC U. 1/B. SPAR SPAR
BARCS- SOMOGYTARNÓCA 7557 SZÉCHENYI TÉR 1. COOP COOP MINI
BARCS-DRÁVASZENTES 7570 TARNÓCAI U. 4. COOP COOP MINI
BÁRDUDVARNOK 7478 KÖLCSEY U.10. KAPOS-COOP ZRT. 152. SZ. ABC
BÁRNA 3126 KOSSUTH ÚT 43. DANYI KERESKEDELMI KFT BÁRNA KIS ABC
BÁRSONYOS 2883 KOSSUTH U. 78. COOP COOP ABC 1
BÁTASZÉK 7140 BAJAI ÚT 3. SPAR SPAR
BÁTONYTERENYE 3070 ÓZDI ÚT 43. CORTADO PLUSZ KFT. ABC
BÁTONYTERENYE 3070 KOSSUTH ÚT 239. CORTADO PLUSZ KFT. ABC
BÁTONYTERENYE 3078 RÁKÓCZI U.6. UNIÓ COOP ZRT 209.SZ. COOP ABC
BÁTONYTERENYE 3078 MADÁCH ÚT 6. UNIÓ COOP ZRT 210. SZ. ABC
BECSEHELY 8866 KOSSUTH L. ÚT 192. COOP COOP MINI
BEKECS 3903 HONVÉD U. 100. EGYÉB TÁLLYA-PÉK KFT. 2.
BÉKÉS 5630 SZÉCHENYI TÉR 11. FAIN PLUSZ KFT. DO-HE KFT.
BÉKÉS 5630 BOCSKAI UTCA 2. FAIN PLUSZ KFT. BÉKÉS KORREKT KFT.
BÉKÉS 5630 CSOMA SÁNDOR U 30. FAIN PLUSZ KFT. BÉKÉSI SZATÓCS KFT.
BÉKÉS 5630 SZARVASI U. 1. SPAR SPAR
BÉKÉSCSABA 5600 ANDRÁSSY ÚT 9. FAIN PLUSZ KFT. DO-HE KFT.
BÉKÉSCSABA 5600 ANDRÁSSY ÚT 35. FAIN PLUSZ KFT. TO és FM 98 KER.SZOLG. BT.
BÉKÉSCSABA 5671 BERÉNYI U. 107. FAIN PLUSZ KFT. REÁL ABC
BÉKÉSCSABA 5600 VERES PÉTER U 71. FAIN PLUSZ KFT. FAIN ABC
BÉKÉSCSABA 5623 GERLA CSABAI U 19/A FAIN PLUSZ KFT. SZOMBATHELYI PÉKSÉG
BÉKÉSCSABA 5600 OROSHÁZI U 33-35. FAIN PLUSZ KFT. SÜTŐKER ABC
BÉKÉSCSABA 5600 SZERDAHELYI U 20. FAIN PLUSZ KFT. ABC
BÉKÉSCSABA 5600 ANDRÁSSY U.37-43. SPAR SPAR
BÉKÉSCSABA 5600 KAZINCZY ÚT 21-23. SPAR SPAR
BÉKÉSCSABA 5600 SZARVASI ÚT 15-17. SPAR SPAR
BÉKÉSCSABA 5600 SZARVASI ÚT 103. SPAR SPAR
BÉKÉSSÁMSON 5946 HŐSÖK TERE 9. FAIN PLUSZ KFT. REÁL ABC
BÉKÉSSZENTANDRÁS 5561 FŐ UTCA 45. FAIN PLUSZ KFT. SZENTANDRÁSI RÖFI ABC
BÉLAVÁR 7589 BAJCSY ZS. U. 40. COOP COOP MINI
BÉNYE 2216 FŐ ÚT 48. TT-SALES KFT. ABC
BERCEL 2687 BAROSS U. 35. NYÍRZEM ZRT. 260. COOP ABC
BEREKBÖSZÖRMÉNY 4116 KÖZTÁRSASÁG TÉR 18. MONER SABER KFT MINI COOP
BEREKBÖSZÖRMÉNY 4116 KÖZTÁRSASÁG TÉR 14. EGYÉB BEREKBÖSZÖRMÉNYI PRÉMIUM KISKER.-I SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET
BEREMEND 7827 JÓZSEF A. U. 1/D. COOP COOP ABC 1
BERET 3834 RÁKÓCZI ÚT 24. ABAÚJ COOP ZRT 16. SZ. MINI COOP ABC
BERETTYÓUJFALU 4100 VÁGÓHÍD ÚT 2/A. EGYÉB BERETTYÓTEJ KFT.
BERETTYÓÚJFALU 4100 PIAC TÉR 22. FAIN PLUSZ KFT. ABC
BERETTYÓÚJFALU 4100 NADÁNY U 1. FAIN PLUSZ KFT. MOROTVA ABC
BERETTYÓÚJFALU 4100 TARDY U. 25. EGYETÉRTÉS COOP ZRT. 4. SZ. HERPÁLY ABC
BERETTYÓÚJFALU 4100 OLÁH ZS. U. 3. EGYÉB BIM-PEL KFT.
BERETTYÓÚJFALU 4100 MADÁCH U. 10. EGYÉB FEDOREX KFT. 1.
BERETTYÓÚJFALU 4100 DÓZSA GY. ÚT 66. SPAR SPAR
BERHIDA 8181 VESZPRÉMI U. 2. COOP COOP SZUPER 1
BERHIDA 8181 TÁNCSICS U. 2. CSOKIPÓK KFT. LILA ABC
BERKESZ 4521 RÁKÓCZI U. 73. DOMBRÁD COOP ZRT 46. SZ. ABC
BERZÉK 3575 RÁKÓCZI U. 89. UNIÓ COOP ZRT 628. SZ. VEGYESBOLT
BERZENCE 7516 BERZENCE, ÁRPÁD TÉR 12. COOP COOP MINI
BERZENCE 7516 SZENT ISTVÁN U.37. COOP COOP MINI
BESENYŐTELEK 3373 JÓKAI ÚT 31 EGYÉB SÁRI ÉLELMISZER KFT.
BESENYSZÖG 5071 SZABADSÁG TÉR 539. HRSZ. FAIN PLUSZ KFT. ABC
BEZI 9162 SZABADSÁG U. 42. CSOKIPÓK KFT. ABC
BICSKE 2060 ŰRHAJÓS UTCA 3. HONI-COOP KFT. COOP MINI
BICSKE 2060 KOSSUTH TÉR SPAR SPAR
BIHARKERESZTES 4110 HŐSÖK TERE 7. HAJDÚ -COOP ZRT 11.SZ. ABC ÁRUHÁZ
BIHARKERESZTES 4110 KÖLCSEY ÚT 3. EGYÉB SZI-MO VÉRTES KFT
BIHARKERESZTES 4110 NAGYVÁRADI U. 1. EGYÉB VEGYES ÜZLET 2000 KFT. 1.
BIHARKERESZTES 4110 KOSSUTH U. 54. EGYÉB VEGYES ÜZLET 2000 KFT. 2.
BIHARNAGYBAJOM 4172 KOSSUTH U. 2/A. HAJDÚ -COOP ZRT 1. SZ. ÖNKISZOLGÁLÓ BOLT
BIHARNAGYBAJOM 4172 KOSSUTH U. 61/A. EGYÉB MÁTHÉ SÁNDOR 1.
BOBA 9542 SZÉCHENYI U. 7. CSOKIPÓK KFT. MINI DISZKONT
BOCONÁD 3368 KOSSUTH L.U. 8. EGYÉB TURAI JÁNOSNÉ
BOCSKAIKERT 4241 DEBRECENI ÚT 49. HAJDÚ -COOP ZRT BOCSKAIKERTI ABC
BODAJK 8053 PETŐFI S.U.51. REÁL MASTER-GLOBÁL KFT.
BODASZŐLŐ 4224 BODA KATALIN U. 4 HAJDÚ -COOP ZRT 62.SZ.VEGYESBOLT
BODROGHALOM 3987 SZABADSÁG TÉR 59. NYÍRZEM ZRT. 154. COOP MINI
BODROGHALOM 3987 SZABADSÁG ÚT 115. NYÍRZEM ZRT. 157. COOP MINI
BODROGKERESZTÚR 3916 KOSSUTH ÚT 62 EGYÉB REÁL ÉLELMISZER
BÓDVASZILAS 3763 KOSSUTH U. 5 BÓDVASZILASKÖRNYÉKI COOP KER.KFT 1. SZ. ABC
BOGÁCS 3412 ALKOTMÁNY ÚT 27. NYÍRZEM ZRT. 209. COOP ABC
BOGÁCS 3412 RÁKÓCZI ÚT 42. NYÍRZEM ZRT. 226. COOP MINI
BOGÁCS 3412 SZABADSÁG TÉR 1. NYÍRZEM ZRT. 227. COOP ABC
BOGÁD 7742 KOSSUTH L.U.21. COOP COOP MINI
BOKOD 2855 FŐ U. 1. COOP COOP MINI
BOLDOG 3016 KOSSUTH U. 22. EGYÉB FOREST 2000 KFT.
BOLDOGKŐÚJFALU 3884 SZABADSÁG ÚT 29. ABAÚJ COOP ZRT 15.SZ.COOP ABC
BOLDOGKŐVÁRALJA 3885 KOSSUTH ÚT 24. ABAÚJ COOP ZRT 18. SZ. COOP ABC
BOLDVA 3794 MÁTYÁS KIRÁLY U. 41. EGYÉB KOVÁCS TAMÁS 2.
BÓLY 7754 RÁKÓCZI U. 12. COOP COOP ABC 1
BÓLY 7754 BORJÁDI U. 1. COOP COOP ABC 1
BONYHÁD 7150 SZÉCHENYI TÉR 5. SPAR SPAR
BORSODGESZT 3426 FŐ ÚT 67. NYÍRZEM ZRT. 243. COOP MINI
BORSODIVÁNKA 3462 SZABADSÁG ÚT 2. NYÍRZEM ZRT. 231. COOP MINI
BORSODNÁDASD 3671 KŐVÁGÓ U. 1. UNIÓ COOP ZRT 506. SZ. COOP ABC
BORSODSZIRÁK 3796 FŐ U. 2. ABAÚJ COOP ZRT 20. SZ. COOP MINI
BORSOSBERÉNY 2644 PETŐFI U. 165/A. NYÍRZEM ZRT. 267. COOP MINI
BŐCS 3574 HÔSÖK TERE 2. UNIÓ COOP ZRT 624. SZ. ABC
BŐCS 3574 RÁKÓCZI UT 39. UNIÓ COOP ZRT 625. HERNÁD ABC
BÖHÖNYE 8721 FŐ U.16. COOP COOP ABC 1
BÖKÖNY 4230 DÓZSA GY. U. 8. EGYÉB PAPP CSABA
BÖLCSKE 7025 SZENTHÁROMSÁG TÉR 10. COOP COOP MINI
BŐSÁRKÁNY 9167 PETŐFI S. U. 79. CSOKIPÓK KFT. MINI ABC
BP. 1138 VÁCI ÚT 132/B. SPAR SPAR
BUCSA 5527 KOSSUTH U. 31. EGYÉB L&P AKTUÁL KFT.
BUDAKALÁSZ 2011 OMSZK PARK 4. EURO FAMILY BUDAKALÁSZ EUROFAMILY
BUDAKALÁSZ 2011 SAS U 30. HONI-COOP KFT. COOP MINI
BUDAKALÁSZ 2011 BUDAI ÚT 15. HONI-COOP KFT. KISBOLT
BUDAKALÁSZ 2011 KOVÁCS LAJOS U.43. HONI-COOP KFT. KISBOLT
BUDAKALÁSZ 2011 JÓZSEF ATTILA U. 47/B HONI-COOP KFT. KISBOLT
BUDAKESZI 2092 BIANKA UTCA 1. EURO FAMILY BUDAKESZI EUROFAMILY
BUDAKESZI 2092 MÁRITY L. ÚT 20. SPAR SPAR
BUDAÖRS 2040 SZABADSÁG ÚT 133. REÁL CSAPÓ-KERESKEDELMI KFT.
BUDAÖRS 2040 NAPSUGÁR-SÉTÁNY 1. HONI-COOP KFT. COOP MINI
BUDAÖRS 2040 NEFELEJCS U.1. HONI-COOP KFT. KISBOLT
BUDAPEST 1115 BARTÓK BÉLA ÚT.132 TT-SALES KFT. ABC
BUDAPEST 1182 PESTSZENTLŐRINC, CZIFFRA GY. U. 115. FAIN PLUSZ KFT. DO-HE KFT.
BUDAPEST 1108 ÚJHEGYI SÉTÁNY 16. FAIN PLUSZ KFT. TO és FM 98 KER.SZOLG. BT.
BUDAPEST 1188 PESTSZENTIMRE, NEMES U. 9. FAIN PLUSZ KFT. TO és FM 98 KER.SZOLG. BT.
BUDAPEST 1118 TORBÁGY U. 17. VIGU-TEAM KFT. ABC
BUDAPEST 1071 DEMBINSZKY U. 7. VIGU-TEAM KFT. ABC
BUDAPEST 1091 ÜLLŐI ÚT 121. VIGU-TEAM KFT. PINOKKIO ABC
BUDAPEST 1152 KINIZSI U. 27. VIGU-TEAM KFT. BUBU ABC
BUDAPEST 1051 SAS U. 1 VIGU-TEAM KFT. RONI ABC
BUDAPEST 1065 BAJCSY ZS ÚT 15/B VIGU-TEAM KFT. RONI ABC
BUDAPEST 1072 RÁKÓCZI ÚT 24 VIGU-TEAM KFT. RONI ABC
BUDAPEST 1077 IZABELLA U. 34. VIGU-TEAM KFT. RONI ABC
BUDAPEST 1072 RÁKÓCZI ÚT 6. VIGU-TEAM KFT. RONI ABC
BUDAPEST 1148 ALMÁDI U. 1 VIGU-TEAM KFT. RONI ABC
BUDAPEST 1077 WESSELÉNYI U. 71 VIGU-TEAM KFT. RONI ABC
BUDAPEST 1077 WESSELÉNYI U. 18 VIGU-TEAM KFT. RONI ABC
BUDAPEST 1136 RAUL WALLENBERG U. 4 VIGU-TEAM KFT. RONI ABC
BUDAPEST 1013 ATTILA U. 21 VIGU-TEAM KFT. RONI ABC
BUDAPEST 1184 BETHLEN G U. 8. VIGU-TEAM KFT. RONI ABC
BUDAPEST 1074 DOHÁNY U 66. VIGU-TEAM KFT. RONI ABC
BUDAPEST 1026 KELEMEN L. U. 1 VIGU-TEAM KFT. RONI ABC
BUDAPEST 1027 MARGIT KRT 58. VIGU-TEAM KFT. RONI ABC
BUDAPEST 1066 TERÉZ KRT 24 VIGU-TEAM KFT. RONI ABC
BUDAPEST 1042 KIRÁLY U 5. VIGU-TEAM KFT. RONI ABC
BUDAPEST 1139 FIASTYÚK U. 23 VIGU-TEAM KFT. RONI ABC
BUDAPEST 1092 FERENC KRT 22. VIGU-TEAM KFT. RONI ABC
BUDAPEST 1076 THÖKÖLY ÚT 22. VIGU-TEAM KFT. RONI ABC
BUDAPEST 1171 NYOMDÁSZ U. 1. VIGU-TEAM KFT. DARY ÉLELMISZER
BUDAPEST 1033 KÓRHÁZ U.PIAC 17.PAVILON HALMSCHLÁGER TRADE ZRT. CBA
BUDAPEST 1193 ÜLLŐI ÚT 266. CBA REMÍZ CBA PRÍMA
BUDAPEST 1203 KOSSUTH LAJOS UTCA 33 CBA REMÍZ CBA
BUDAPEST 1184 LAKATOS U. 7. CBA REMÍZ LAKATOS CBA ÉLELMISZER
BUDAPEST 1146 THÖKÖLY ÚT 96. CBA REMÍZ CBA KLASSZIS CSEMEGE
BUDAPEST 1021 BUDENZ ÚT 26 EGYÉB CBA PRÍMA
BUDAPEST 1015 BATTHYANY U. 28-30 EGYÉB CBA PRÍMA
BUDAPEST 1118 SASADI ÚT 83 EGYÉB CBA PRÍMA
BUDAPEST 1025 PUSZTASZERI ÚT 57. EGYÉB CBA PRÍMA
BUDAPEST 1025 TÖRÖKVÉSZI ÚT 1/B EGYÉB CBA PRÍMA
BUDAPEST 1126 KIRÁLYHÁGÓ TÉR 1. EGYÉB CBA PRÍMA
BUDAPEST 1025 VEND U.14 EGYÉB CBA
BUDAPEST 1121 ZUGLIGETI U. 58 EGYÉB CBA
BUDAPEST 1133 DRÁVA UTCA 22. EGYÉB CBA PRÍMA
BUDAPEST 1116 BUDAÖRSI ÚT 115. EGYÉB CBA PRÍMA
BUDAPEST 1102 KŐRÖSI CSOMA SÉTÁNY 2. EGYÉB CBA PRÍMA
BUDAPEST 1025 CSATÁRKA U. EGYÉB CBA PRÍMA
BUDAPEST 1126 MÁRVÁNY U. 33 EGYÉB CBA PRÍMA
BUDAPEST 1016 NAPHEGY TÉR 3 EGYÉB CBA PRÍMA
BUDAPEST 1120 SZARVAS GÁBOR ÚT 8. EGYÉB CBA PRÍMA
BUDAPEST 1066 TERÉZ KÖRÚT 54 EGYÉB CBA PRÍMA
BUDAPEST 1031 EMŐD U 9. EGYÉB CBA
BUDAPEST 1071 ISTVÁN U 19 EGYÉB CBA
BUDAPEST 1089 BAROSS U 111. EGYÉB CBA PRÍMA
BUDAPEST 1039 HATVANY LAJOS U 10 EGYÉB CBA
BUDAPEST 1035 VIHAR U 17. EGYÉB CBA PRÍMA
BUDAPEST 1071 DÓZSA GYÖRGY ÚT 54. EGYÉB CBA
BUDAPEST 1111 KARINTHY FRIGYES U 30-32 EGYÉB CBA
BUDAPEST 1111 LÁGYMÁNYOSI U 17/B. EGYÉB CBA
BUDAPEST 1076 THÖKÖLY ÚT 24. EGYÉB CBA
BUDAPEST 1043 BERDA JÓZSEF U 48. EGYÉB CBA PRÍMA
BUDAPEST 1134 KLAPKA U 17-19. EGYÉB CBA PRÍMA
BUDAPEST 1027 MARGIT KRT.48. REÁL G-ROBY BUDA KFT.
BUDAPEST 1162 BUDAPESTI ÚT 119/D REÁL BÜSZKE BIO BIRTOK KFT.
BUDAPEST 1213 SZENT ISTVÁN U.288. REÁL FORTUNA KFT.
BUDAPEST 1215 KATONA JÓZSEF U.54. REÁL FORTUNA KFT.
BUDAPEST 1137 SZENT ISTVÁN KRT.6. REÁL G-ROBY GOLD KFT.
BUDAPEST 1085 KRÚDY GY. U.20. REÁL G-ROBY JÓZSEFVÁROS KFT.
BUDAPEST 1114 VILLÁNYI ÚT 1. REÁL G-ROBY VÁRKER KFT.
BUDAPEST 1224 BARACKOS U.1. REÁL IBOLYA ABC KFT.
BUDAPEST 1188 NAGYKŐRÖSI ÚT 50. REÁL LÁ MÁRTIN BILIÁRD KFT.
BUDAPEST 1063 SZONDI UTCA 56. REÁL MEGINT KÉT HÉT KFT.
BUDAPEST 1148 KEREPESI ÚT 26. REÁL MELINDA FAMILY 2016 KFT.
BUDAPEST 1097 BALÁZS BÉLA U.34. REÁL MI&NI KFT.
BUDAPEST 1147 ZSOLNAY VILMOS U.1. REÁL MINDEN-ITT ABC KFT.
BUDAPEST 1142 ILKA UTCA 25-27. REÁL MINDENTVISZ KFT.
BUDAPEST 1213 SZENT LÁSZLÓ ÚT 115. REÁL NO-BA KFT.
BUDAPEST 1086 TELEKI TÉR 1-3. REÁL PIPI-SEK JÓZSEFVÁROS KFT. G'ROBY ÉLELMISZER
BUDAPEST 1173 BORSÓ U.62. REÁL POCAK KFT. POCAK ABC
BUDAPEST 1116 KONDOROSI ÚT 6. REÁL PRÉMIUM REÁL ÉLELMISZER ALFA
BUDAPEST 1211 II. RÁKÓCZI FERENC ÚT 119. REÁL PRÉMIUM REÁL ÉLELMISZER CSEPEL
BUDAPEST 1097 KÖNYVES K.KRT.12.-14. REÁL PRÉMIUM REÁL ÉLELMISZER LURDY
BUDAPEST 1161 RÁKOSI ÚT 102. REÁL SPS 2000 KFT.
BUDAPEST 1215 CSETE BALÁZS UTCA 9. REÁL SZEMCSI ABC KFT.
BUDAPEST 1139 ÜTEG U. 9. REÁL ANZSI ÜZLETLÁNC KFT.
BUDAPEST 1201 PACSIRTA U. 94. REÁL CALISTY BT.
BUDAPEST 1161 TORDAI U.28. REÁL DISZKONT ÉLELMISZER/NAGY ATTILA
BUDAPEST 1031 SILVANUS STNY. 9. REÁL EM-DÉ KFT
BUDAPEST 1172 JÁSZIVÁNY U.43. REÁL FÖLDESI SÁNDOR E.V.
BUDAPEST 1046 ERKEL GYULA U. 14-16. REÁL GYÖRGY & GYÖRGY KFT.
BUDAPEST 1145 THÖKÖLY ÚT 95. REÁL HOLLÓ TABAK BT.
BUDAPEST 1164 VIDÁMVÁSÁR U.1. REÁL MICZI-KER KFT.
BUDAPEST 1172 DALLAMOS UTCA 35. REÁL MÓ-TI-GA SYSTEM KFT.
BUDAPEST 1114 FADRUSZ U. 14. REÁL PIROG KFT. PIROG ABC
BUDAPEST 1201 VÖRÖSMARTY U. 178. REÁL TÜNDI SARKI ABC
BUDAPEST 1117 HENGERMALOM UTCA 19-21. EURO FAMILY ÚJBUDA EUROFAMILY
BUDAPEST 1045 ÁRPÁD UTCA 183-185 EURO FAMILY ÚJPEST EUROFAMILY
BUDAPEST 1084 JÓZSEF U. 31. HONI-COOP KFT. COOP MINI
BUDAPEST 1029 NAGYKOVÁCSI ÚT 7. HONI-COOP KFT. KISBOLT
BUDAPEST 1111 KARINTHY F. ÚT 14. HONI-COOP KFT. KISBOLT
BUDAPEST 1119 ETELE ÚT 22. HONI-COOP KFT. KISBOLT
BUDAPEST 1016 CSAP U. 7. HONI-COOP KFT. KISBOLT
BUDAPEST 1074 DOHÁNY U. 96. HONI-COOP KFT. KISBOLT
BUDAPEST 1077 WESSELÉNYI U.63. HONI-COOP KFT. KISBOLT
BUDAPEST 1194 NÁDASDY U. 121. HONI-COOP KFT. COOP MINI
BUDAPEST 1137 RADNÓTI M. U. 29. HONI-COOP KFT. COOP MINI
BUDAPEST 1221 JÁTÉK U. 1-3. HONI-COOP KFT. COOP MINI
BUDAPEST 1093 ECSERI ÚT 14-16. HONI-COOP KFT. KISBOLT
BUDAPEST 1205 JÓKAI MÓR U. 61. HONI-COOP KFT. COOP MINI
BUDAPEST 1123 ALKOTÁS ÚT 15. HONI-COOP KFT. KISBOLT
BUDAPEST 1071 DAMJANICH U. 21. FSZ.1. HONI-COOP KFT. KISBOLT
BUDAPEST 1073 ERZSÉBET KRT. 28 HONI-COOP KFT. KISBOLT
BUDAPEST 1045 VIRÁG U. 22. HONI-COOP KFT. KISBOLT
BUDAPEST 1029 ÖRDÖGÁROK U.69. HONI-COOP KFT. KISBOLT
BUDAPEST 1161 RÁKOSI U. 65. HONI-COOP KFT. KISBOLT
BUDAPEST 1082 ÜLLŐI ÚT 68. HONI-COOP KFT. COOP MINI
BUDAPEST 1089 KÁLVÁRIA TÉR 17. HONI-COOP KFT. COOP MINI
BUDAPEST 1116 KISKÖRE U. 15 FSZ. 2. HONI-COOP KFT. KISBOLT
BUDAPEST 1195 BATTHYÁNY U. 3. HONI-COOP KFT. KISBOLT
BUDAPEST 1106 FEHÉR U. 3. HONI-COOP KFT. KISBOLT
BUDAPEST 1165 ÚJSZÁSZ U. 45/B HONI-COOP KFT. KISBOLT
BUDAPEST 1171 ZRÍNYI U. 117. HONI-COOP KFT. COOP ABC 1
BUDAPEST 1222 GÁDOR U. 128. HONI-COOP KFT. COOP MINI
BUDAPEST 1221 SAVOYAI JENŐ TÉR 5. HONI-COOP KFT. KISBOLT
BUDAPEST 1222 TÓTH JÓZSEF U. 49. HONI-COOP KFT. COOP ABC 1
BUDAPEST 1037 KOLOSTOR U. 20. HONI-COOP KFT. COOP ABC 2
BUDAPEST 1042 ÁRPÁD ÚT 153. HONI-COOP KFT. COOP ABC 1
BUDAPEST 1042 ÁRPÁD ÚT 153. HONI-COOP KFT. TRAFIK
BUDAPEST 1106 JÁSZBERÉNYI ÚT 43-47. HONI-COOP KFT. KÖZPONTI RAKTÁR
BUDAPEST 1183 FELSŐCSATÁRI ÚT 6. HONI-COOP KFT. COOP MINI
BUDAPEST 1135 SZENT LÁSZLÓ ÚT 71/A-B. FSZT.5. HONI-COOP KFT. KISBOLT
BUDAPEST 1203 ZODONY UTCA 3. HONI-COOP KFT. KISBOLT
BUDAPEST 1078 NEFELEJCS U. 8. HONI-COOP KFT. COOP MINI
BUDAPEST 1122 MAROS UTCA 31. HONI-COOP KFT. COOP MINI
BUDAPEST 1163 BATSÁNYI JÁNOS ÚT 27. HONI-COOP KFT. KISBOLT
BUDAPEST 1174 RÁKOSMEZEI REPÜLŐK U. 14. HONI-COOP KFT. KISBOLT
BUDAPEST 1085 HORÁNSZKY U. 10. HONI-COOP KFT. KISBOLT
BUDAPEST 1055 MARKÓ U. 1/B HONI-COOP KFT. KISBOLT
BUDAPEST 1024 KELETI K. U. 9-11. HONI-COOP KFT. KISBOLT
BUDAPEST 1136 HEGEDŰS GY. U. 7. HONI-COOP KFT. KISBOLT
BUDAPEST 1115 BARTÓK BÉLA ÚT 86. HONI-COOP KFT. COOP MINI
BUDAPEST 1142 ERZSÉBET KIRÁLYNÉ 76/A HONI-COOP KFT. COOP MINI
BUDAPEST 1124 FÜRJ U. 2. HONI-COOP KFT. KISBOLT
BUDAPEST 1023 FRANKEL LEÓ U. 43. HONI-COOP KFT. COOP MINI
BUDAPEST 1107 SOMFA KÖZ 2-12. HONI-COOP KFT. KISBOLT
BUDAPEST 1091 ÜLLŐI ÚT 149. HONI-COOP KFT. KISBOLT
BUDAPEST 1052 APÁCZAI CS.J. U. 5. HONI-COOP KFT. COOP MINI
BUDAPEST 1147 BAROSSU.4. HONI-COOP KFT. KISBOLT
BUDAPEST 1138 NÉPFÜRDŐ U. 21/B HONI-COOP KFT. KISBOLT
BUDAPEST 1035 KERÉK U. 36. HONI-COOP KFT. KISBOLT
BUDAPEST 1157 ZSÓKAVÁR U. 43-47. HONI-COOP KFT. KISBOLT
BUDAPEST 1094 TOMPA U.18. HONI-COOP KFT. KISBOLT
BUDAPEST 2467 SÁRÁND U. 34. HONI-COOP KFT. COOP ABC 1
BUDAPEST 1045 RÓZSA U. 13. HONI-COOP KFT. KISBOLT
BUDAPEST 1126 NÁRCISZ U. 5. HONI-COOP KFT. COOP MINI
BUDAPEST 1191 KAZINCZY U. 6. HONI-COOP KFT. KISBOLT
BUDAPEST 1115 BARTÓK BÉLA ÚT 132. HONI-COOP KFT. COOP MINI
BUDAPEST 1034 BÉCSI ÚT 121. HONI-COOP KFT. KISBOLT
BUDAPEST 1089 ORCZY ÚT 29. HONI-COOP KFT. KISBOLT
BUDAPEST 1082 KISFALUDY UTCA 26. HONI-COOP KFT. KISBOLT
BUDAPEST 1077 BETHLEN G.U. 5. HONI-COOP KFT. COOP MINI
BUDAPEST 1063 VÖRÖSMARTY UTCA 63. FSZT.9. HONI-COOP KFT. TRAFIK
BUDAPEST 1105 KÁPOLNA U. 27-33. HONI-COOP KFT. COOP ABC 1
BUDAPEST 1096 TŰZOLTÓ U. 71-75 HONI-COOP KFT. KISBOLT
BUDAPEST 1086 BAROSS TÉR 9. HONI-COOP KFT. COOP ABC 1
BUDAPEST 1142 KASSAI TÉR 16. HONI-COOP KFT. COOP MINI
BUDAPEST 1106 KERESZTÚRI U. 10. HONI-COOP KFT. KISBOLT
BUDAPEST 1138 KARIKÁS FRIGYES U. 1/A-B HONI-COOP KFT. KISBOLT
BUDAPEST 1026 SZILÁGYI E. FASOR 63. SPAR SPAR
BUDAPEST 1031 MONOSTORI ÚT 3. SPAR SPAR
BUDAPEST 1033 SZÉRŰSKERT UTCA 018910/23. HRSZ. (KÖLES U. 1.) SPAR SPAR
BUDAPEST 1036 PACSIRTAMEZŐ U. 49. SPAR SPAR
BUDAPEST 1039 VIZIORGONA U. 5. SPAR SPAR
BUDAPEST 1041 RÓZSA U. 77. SPAR SPAR
BUDAPEST 1042 ISTVÁN ÚT 10. SPAR SPAR
BUDAPEST 1045 ÁRPÁD ÚT 183-185. SPAR SPAR
BUDAPEST 1048 KÜLSŐ-SZILÁGYI ÚT 48. SPAR SPAR
BUDAPEST 1073 ERZSÉBET KRT. 24. SPAR SPAR
BUDAPEST 1083 SZIGONY U. 12. SPAR SPAR
BUDAPEST 1084 RÁKÓCZI TÉR 7-8. SPAR SPAR
BUDAPEST 1092 RÁDAY U. 32. SPAR SPAR
BUDAPEST 1102 LIGET TÉR 1. SPAR SPAR
BUDAPEST 1102 LIGET TÉR 5. SPAR SPAR
BUDAPEST 1102 KŐRÖSI CS. U. 35-37. SPAR SPAR
BUDAPEST 1108 ÚJHEGYI SÉT. 18. SPAR SPAR
BUDAPEST 1112 PÉTERHEGYI LEJTŐ 36. SPAR SPAR
BUDAPEST 1115 ETELE ÚT 58-60. SPAR SPAR
BUDAPEST 1117 IRINYI J. U. 34. SPAR SPAR
BUDAPEST 1119 TÉTÉNYI ÚT 31. SPAR SPAR
BUDAPEST 1131 GYÖNGYÖSI SÉT. 2. SPAR SPAR
BUDAPEST 1139 ORSZÁGBÍRÓ ÚT 38-42. SPAR SPAR
BUDAPEST 1149 NAGY LAJOS KIR. ÚTJA 191. SPAR SPAR
BUDAPEST 1144 SZENTMIHÁLYI ÚT 23. SPAR SPAR
BUDAPEST 1144 OND VEZÉR ÚTJA 34. SPAR SPAR
BUDAPEST 1144 VEZÉR ÚT 39-41. SPAR SPAR
BUDAPEST 1156 NYÍRPALOTA ÚT 54 SPAR SPAR
BUDAPEST 1156 NYÍRPALOTA U. 2-4. SPAR SPAR
BUDAPEST 1163 VERES PÉTER U. 47. SPAR SPAR
BUDAPEST 1165 ARANY J. U. 102. SPAR SPAR
BUDAPEST 1173 PESTI ÚT 169. SPAR SPAR
BUDAPEST 1173 BAKANCSOS U. 5. SPAR SPAR
BUDAPEST 1173 MAROSHÉVÍZ U. 1. SPAR SPAR
BUDAPEST 1181 DARUS U. 5. SPAR SPAR
BUDAPEST 1182 ÜLLŐI U. 753. SPAR SPAR
BUDAPEST 1188 NEMES U. 7. SPAR SPAR
BUDAPEST 1183 NEFELEJCS U. 89. SPAR SPAR
BUDAPEST 1201 NAGYSÁNDOR J. U. 19. SPAR SPAR
BUDAPEST 1211 KOSSUTH U. 22. SPAR SPAR
BUDAPEST 1212 KIKÖTŐ U. 8. SPAR SPAR
BUDAPEST 1214 SZABADSÁG U. 20. SPAR SPAR
BUDAPEST 1214 CSIKÓ SÉT. 2. SPAR SPAR
BUDAPEST 1221 KOSSUTH U. 41. SPAR SPAR
BUDAPEST 1032 VÖRÖSVÁRI ÚT 98. SPAR SPAR
BUDAPEST 1112 BALATONI ÚT 000853/15. HRSZ. (KÉRŐ U. 1.) SPAR SPAR
BUDAPEST 1191 EÖTVÖS U. 5 SPAR SPAR
BUDAPEST 1203 BAROSS U. 5 SPAR SPAR
BUDAPEST 1155 VASUTASTELEP UTCA 4. SPAR SPAR
BUDAPEST 1045 RÓZSA U. 18. SPAR SPAR
BUDAPEST 1038 CSOBÁNKA TÉR 3. SPAR SPAR
BUDAPEST 1048 KORDOVÁN TÉR 12. SPAR SPAR
BUDAPEST 1214 KOSSUTH LAJOS UTCA 160-164. (RÉGI: ZRÍNYI ÚT 1.) SPAR SPAR
BUDAPEST 1098 LOBOGÓ UTCA 14. (NAPFÉNY UTCA 10.) SPAR SPAR
BUDAPEST 1011 BATTHYÁNY TÉR 5-6. SPAR SPAR
BUDAPEST 1114 BARTÓK BÉLA UTCA 51. SPAR SPAR
BUDAPEST 1073 ERZSÉBET KRT. 27. SPAR SPAR
BUDAPEST 1182 ÜLLŐI U. 525. SPAR SPAR
BUDAPEST 1119 FEHÉRVÁRI U. 97-99. SPAR SPAR
BUDAPEST 1193 ÜLLŐI U. 248. SPAR SPAR
BUDAPEST 1223 RÁKÓCZI U. 20/A SPAR SPAR
BUDAPEST 1088 RÁKÓCZI U. 19. SPAR SPAR
BUDAPEST 1126 BÖSZÖRMÉNYI U. 38/A-B. SPAR SPAR
BUDAPEST 1066 TERÉZ KRT. 2. SPAR SPAR
BUDAPEST 1076 THÖKÖLY U. 8 SPAR SPAR
BUDAPEST 1158 DRÉGELYVÁR U. 57-63. SPAR SPAR
BUDAPEST 1138 VÁCI ÚT 138/A SPAR SPAR
BUDAPEST 1095 MESTER U. 30-32 SPAR SPAR
BUDAPEST 1188 ALACSKAI ÚT 3. SPAR SPAR
BUDAPEST 1095 SOROKSÁRI U. 1. (BORÁROS TÉR 7.) SPAR SPAR
BUDAPEST 1045 NAP U.16 SPAR SPAR
BUDAPEST 1048 MEGYERI U.236. SPAR SPAR
BUDAPEST 1146 EGRESSY U. 178/C SPAR SPAR
BUDAPEST 1172 JÁSZAPÁTI UTCA 71-75. (NAPLÁS U. 62-68.) SPAR SPAR
BUDAPEST 1138 VÁCI ÚT 178. FSZT. 3/B. SPAR SPAR
BUDAPEST 1182 CZIFFRA GYÖRGY U. 15/B. (RÉGI: SALLAI ÚT 15/B.) SPAR SPAR
BUDAPEST 1054 VÉRTANÚK TERE 1. SPAR SPAR
BUDAPEST 1052 KÁROLY KÖRÚT 22-24. SPAR SPAR
BUDAPEST 1134 VÁCI ÚT 37. SPAR SPAR
BUDAPEST 1095 MESTER U. 1. SPAR SPAR
BUDAPEST 1066 TERÉZ KRT. 28. SPAR SPAR
BUDAPEST 1123 ALKOTÁS UTCA 53. SPAR SPAR
BUDAPEST 1106 ÖRS VEZÉR TERE 25. SPAR SPAR
BUDAPEST 1185 LISZT FERENC NEMZETKÖZI REPÜLŐTÉR, 2B TERMINÁL SPAR SPAR
BUDAPEST 1024 LÖVŐHÁZ U. 2-6. SPAR SPAR
BUDAPEST 1094 TŰZOLTÓ UTCA 50-56. SPAR SPAR
BUDAPEST 1132 VÁCI ÚT 34. SPAR SPAR
BUDAPEST 1148 VEZÉR TERE 24. SPAR SPAR
BUDAPEST 1024 RETEK UTCA 4. SPAR SPAR
BUDAPEST 1061 ANDRÁSSY ÚT 30. SPAR SPAR
BUDAPEST 1028 HIDEGKÚTI ÚT 167. SPAR SPAR
BUDAPEST 1191 ÜLLŐI U. 201 SPAR INTERSPAR
BUDAPEST 1203 SZÉCHENYI U. 1. SPAR INTERSPAR
BUDAPEST 1032 BÉCSI U. 154. SPAR INTERSPAR
BUDAPEST 1106 KEREPESI ÚT 61. SPAR INTERSPAR
BUDAPEST 1103 SIBRIK MIKLÓS U. 30. SPAR INTERSPAR
BUDAPEST 1117 OKTÓBER 23-A U. 8-10. SPAR INTERSPAR
BUDAPEST 1066 NYUGATI TÉR 1-2. SPAR SPAR
BUDAPEST 1072 KLAUZÁL TÉR 11. SPAR SPAR
BUDAPEST 1106 KEREPESI ÚT 73. SPAR SPAR
BUDAPEST 1046 GÖRGEY ARTÚR ÚT 22. SPAR SPAR
BUDAPEST 1091 ÜLLŐI ÚT 147. SPAR SPAR
BUDAPEST 1025 TÖRÖKVÉSZ U. 87-91. SPAR SPAR
BUDAPEST 1191 ÁRUHÁZ KÖZ 1-3. SPAR SPAR
BUDAPEST 1085 BLAHA L. TÉR 1-2. SPAR SPAR
BUDAPEST 1212 GÖRGEY ARTÚR TÉR 20. SPAR SPAR
BUDAPEST 1118 RÉTKÖZ U. 7. SPAR SPAR
BUDAPEST 1026 GÁBOR ÁRON U. 74-78/A. SPAR SPAR
BUDAPEST 1071 DEMBINSZKY U. 12. SPAR SPAR
BUDAPEST 1021 HŰVÖSVÖLGYI ÚT 138. SPAR SPAR
BUDAPEST 1032 BÉCSI ÚT 136. SPAR SPAR
BUDAPEST 1239 NAGYKŐRÖSI ÚT 349. SPAR SPAR
BUDAPEST 1118 BUDAÖRSI ÚT 1. (BAH CSOMÓPONT) SPAR SPAR
BUDAPEST 1098 ÜLLŐI ÚT 137. SPAR SPAR
BUDAPEST 1106 KEREPESI ÚT 73. SPAR SPAR
BUDAPEST 1116 FEHÉRVÁRI ÚT 166. SPAR SPAR
BUDAPEST 1033 LADIK U. 1. SPAR SPAR
BUDAPEST 1117 BUDAFOKI U. 111-113. SPAR SPAR
BUDAPEST 1214 RÁKÓCZI FERENC UTCA SPAR SPAR
BUDAPEST 1173 PESTI ÚT 18. SPAR SPAR
BUDAPEST 1112 BUDAÖRSI U. 112 SPAR SPAR
BUDAPEST 1146 HUNGÁRIA KRT. 175-177. SPAR SPAR
BUDAPEST 1152 SZÉCHENYI TÉR 1. SPAR SPAR
BUDAPEST 1021 HŰVÖSVÖLGYI ÚT 118. SPAR SPAR
BUDAPEST 1086 TELEKI TÉR SPAR SPAR
BUDAPEST 1101 ÜLLŐI ÚT 110-112. SPAR SPAR
BUDAPEST 1162 CSÖMÖRI U./SZLOVÁK U. SAROK SPAR SPAR
BUDAPEST 1183 HALADÁS U. 39. SPAR SPAR
BUDAPEST 1097 SOROKSÁRI ÚT-HATÁR ÚT SAROK SPAR SPAR
BUDAPEST 1039 SZENTENDREI ÚT/CZETZ JÁNOS U. SAROK SPAR SPAR
BUDAPEST 1026 SZILÁGYI ERZSÉBET FASOR 55. SPAR SPAR
BUDAPEST 1044 MEGYERI ÚT/ VÁCI ÚT SPAR SPAR
BUDAPEST 1082 BAROSS U. 5. SPAR SPAR
BUDAPEST 1027 TÖLGYFA U. 1-3. SPAR SPAR
BUDAPEST 1188 ALACSKAI ÚT 1. SPAR SPAR
BUDAPEST 1215 VÉDGÁT U. 47. SPAR SPAR
BUDAPEST 1204 NAGYKŐRÖSI ÚT 185. (MAGYAR U.) SPAR SPAR
BUDAPEST 1139 VÁCI ÚT 95. SPAR SPAR
BUDAPEST 1152 SZENTMIHÁLYI ÚT 131. SPAR SPAR
BUDAPEST 1112 BALATONI ÚT 756/1. HRSZ. SPAR SPAR
BUDAPEST 1134 RÓBERT KÁROLY KRT. 64-66. SPAR SPAR
BUDAPEST 1141 HUNGÁRIA KRT 116. SPAR SPAR
BUDAPEST 1149 FOGARASI ÚT 56/A SPAR SPAR
BUDAPEST 1142 KACSÓH PONGRÁC ÚT 131. SPAR SPAR
BUDAPEST 1102 KŐRÖSI CSOMA S. ÚT HRSZ. 39184/4 SPAR SPAR
BUDAPEST 1071 KIRÁLY U. 35-37. SPAR SPAR
BUDAPEST 1111 BARTÓK B. ÚT 14. SPAR SPAR
BUDAPEST 1095 MESTER U. 48-52. SPAR SPAR
BUDAPEST 1066 NAGYMEZŐ U. 25. SPAR SPAR
BUDAPEST 1138 TOMORI KÖZ 7. 3. AJTÓ SPAR SPAR
BUDAPEST 1131 SZT. LÁSZLÓ ÚT 152. SPAR SPAR
BUDAPEST 1093 LÓNYAY U. 23. SPAR SPAR
BUDAPEST 1016 MÉSZÁROS UTCA 12. SPAR SPAR
BUDAPEST 1032 BÉCSI ÚT 92. SPAR SPAR
BUDAPEST 1137 JÁSZAI MARI TÉR 5. SPAR SPAR
BUDAPEST 1134 DUNYOV ISTVÁN U. 9. SPAR SPAR
BUDAPEST 1046 EPERJESI UTCA 2. (HRSZ.: 75214/9) SPAR SPAR
BUDAPEST 1139 GÖMB U. 2/A. SPAR SPAR
BUDAPEST 1037 BÉCSI ÚT 314. SPAR SPAR
BUDAPEST 1149 UNGVÁR U. 50/A. SPAR SPAR
BUDAPEST 1119 ANDOR U. 1. SPAR SPAR
BUDAPEST 1211 KOSSUTH U. 93. SPAR SPAR
BUDAPEST 1027 HORVÁT UTCA 12-26 SPAR SPAR
BUDAPEST 1055 SZENT ISTVÁN KRT. 17. SPAR SPAR
BUDAPEST 1122 NAGYENYED U. 2. SPAR SPAR
BUDAPEST 1114 SZABOLCSKA U. 20 SPAR SPAR
BUDAPEST 1087 BAROSS TÉR 10. SPAR SPAR
BUDAPEST 1087 JÓZSEF KÖRÚT 50. SPAR SPAR
BUDAPEST 1139 ORSZÁGBÍRÓ UTCA 1. SPAR SPAR
BUDAPEST 1171 PÉCELI ÚT 209. SPAR SPAR
BUDAPEST 1188 KISFALUDY UTCA 112. SPAR SPAR
BUDAPEST 1138 PÁRKÁNY U. 10. SPAR SPAR
BUDAPEST 1073 ERZSÉBET KRT 47. VIGU-TEAM KFT. SAROK ABC
BUDAPEST 1062 VÁCI ÚT 1-3. SPAR SPAR
BUDAPEST 1144 CSERTŐ U. 5-7. HONI-COOP KFT. KISBOLT
BUGAC 6114 BÉKE U. 14. FAIN PLUSZ KFT. DO-HE KFT.
BUGYI 2347 KOSSUTH L. U. 43. REÁL CSOBI GABONA KFT.
BUJ 4483 KOSSUTH U. 18. EGYÉB STRUKTÚRA KFT
BUJ 4483 LILIOM ÚT 25. NYÍRZEM ZRT. 129. COOP MINI
BUJ 4483 SZABADSÁG TÉR 1. NYÍRZEM ZRT. 130. COOP ABC
BUZSÁK 8695 FŐ TÉR 2. LENGYELTÓTI COOP KER. ZRT. 12.KIS ABC
BÜK 9737 KOSSUTH U. 127. CBA PRÍMA 25-ÖS PRÍMA BOLT
BÜKKÁBRÁNY 3422 MÁTYÁS KIRÁLY ÚT 22. NYÍRZEM ZRT. 213. COOP ABC
BÜKKÁBRÁNY 3422 BÉKE ÚT 37/A. NYÍRZEM ZRT. 239. COOP MINI
BÜKKARANYOS 3554 PETÔFI U. 102. UNIÓ COOP ZRT 435. SZ. ABC
BÜKKSZENTKERESZT 3557 ZRÍNYI U. 7. EGYÉB IVÁNYI BÉLÁNÉ
BÜKKZSÉRC 3414 RÁKÓCZI ÚT 124. NYÍRZEM ZRT. 229. COOP MINI
BÜKKZSÉRC 3414 RÁKÓCZI ÚT 61. NYÍRZEM ZRT. 230. COOP MINI
BÜSSÜ 7273 KOSSUTH LAJOS U. 27. KAPOS-COOP ZRT. 65.ABC
CECE 7013 DEÁK FERENC ÚT 4. SPAR SPAR
CEGLÉD 2700 KAZINCZY U.49. REÁL ENIBE DREAM KFT.
CEGLÉD 2700 KOSSUTH F.U.29. SPAR SPAR
CEGLÉD 2700 KOSSUTH TÉR 10. SPAR SPAR
CEGLÉD 2700 ÖSSZEKÖTŐ ÚT 30/B. SPAR SPAR
CEGLÉDBERCEL 2737 PESTI ÚT 162. EGYÉB SEBESTYÉN EDIT
CELLDÖMÖLK 9500 SZALÓKY UTCA 5. EURO FAMILY CELLDÖMÖLK EUROFAMILY
CELLDÖMÖLK 9500 SÁGI U. 22. SPAR SPAR
CERED 3123 SZABADSÁG TÉR 9. (KOSSUTH ÚT 2. VOLT) UNIÓ COOP ZRT 40. SZ. ABC
CIBAKHÁZA 5462 CZIBAK I. TÉR 25-2. FAIN PLUSZ KFT. FÉSZEKRAKÓ 2000 KFT.
CIBAKHÁZA 5462 CZIBAK IMRE TÉR 2. EGYÉB RED MEAT TRADE KFT. 5.
CIGÁND 3973 FŐ ÚT 116. NYÍRZEM ZRT. 97. COOP MINI
CIGÁND 3973 PETŐFI U. 100. NYÍRZEM ZRT. 98. COOP MINI
CIGÁND 3973 FŐ ÚT 36/2 EGYÉB REÁL ÉLELMISZER ABC
CIRÁK 9364 FŐ U. 4. CSOKIPÓK KFT. HOLLÓS ABC
CSABASZABADI 5609 GERENDÁSI U 2/1 FAIN PLUSZ KFT. BŐSÉG CSEMEGE
CSABRENDEK 8474 KOSSUTH U.2. SARVALY ZRT. SÜMEG 27.ABC
CSÁNY 3015 KOSSUTH ÚT 4. CORTADO PLUSZ KFT. SLÁGER ABC
CSÁSZÁR 2858 ISKOLA KÖZ 3. COOP COOP ABC 1
CSÁSZÁRTÖLTÉS 6239 KECELI U. 104. FAIN PLUSZ KFT. ABC
CSEGÖLD 4742 KOSSUTH U. 81. NYÍRZEM ZRT. 84. COOP MINI
CSENGER 4765 RÁKÓCZI ÚT 5. SZATMÁRVIDÉK-COOP ZRT. 1. SZ. ABC
CSERÉPFALU 3413 KOSSUTH ÚT 101. NYÍRZEM ZRT. 217. COOP MINI
CSERÉPFALU 3413 KOSSUTH ÚT 147. NYÍRZEM ZRT. 228. COOP MINI
CSERÉPVÁRALJA 3417 KOSSUTH ÚT 2. NYÍRZEM ZRT. 222. COOP MINI
CSERHÁTSURÁNY 2676 PETŐFI ÚT 5/A. PALÓC-COOP ZRT. 8. SZ. ÉLELMISZR
CSESZNEK 8419 WATHAY F. U. 24. CSOKIPÓK KFT. ABC
CSETÉNY 8417 KOSSUTH U. 30. ZIRC COOP ZRT. 40.ABC
CSINCSE 3442 PETŐFI ÚT 4. NYÍRZEM ZRT. 234. COOP MINI
CSOBÁD 3848 PETÔFI S. U. 16. ABAÚJ COOP ZRT 23. SZ. MINI COOP ABC
CSOBAJ 3927 RÁKÓCZI U. 35. NYÍRZEM ZRT. 144. COOP MINI
CSOKONYAVISONTA 7555 SZÉCHENYI U. 191. COOP COOP ABC 1
CSOKONYAVISONTA 7555 XANTUS U. 194. COOP COOP MINI
CSOKONYAVISONTA 7555 XANTUS U. 35. COOP COOP MINI
CSOLNOK 2521 PARK U. 10/B. COOP HONI JOKER CSEMEGE 7
CSÓLYOSPÁLOS 6135 KOSSUTH U. 87. SPAR SPAR
CSONGRÁD 6640 FŐ U. 3. FAIN PLUSZ KFT. DO-HE KFT.
CSONGRÁD 6640 FŐ UTCA 2-4. FAIN PLUSZ KFT. ARANY KOSÁR ABC
CSORNA 9300 ERZSÉBET K. U. 5. SPAR SPAR
CSORNA 9300 MÁRTÍROK TERE 1. SPAR SPAR
CSORVÁS 5920 RÁKÓCZI U 24. FAIN PLUSZ KFT. ZÖLDSÉG GYÜMÖLCS
CSÓT 8558 RÁKÓCZI ÚT 4. ZIRC COOP ZRT. 3015.ABC
CSÖKÖLY 7526 PETŐFI U. 64/A GERDELICS LÁSZLÓ MINI ABC
CSÖMÖR 2141 BÉKE TÉR 1. REÁL MICZIKER KFT.
CSŐVÁR 2615 MADÁCH U. 1. HONI-COOP KFT. KISBOLT
DABAS 2370 BARTÓK B. ÚT 2/3. TT-SALES KFT. ABC
DABAS 2370 KOSSUTH L. U. 1. REÁL STANDKER KFT.
DABAS 2370 SZABADSÁG ÚT 3 REÁL VITAFORT DISZKONT-RUTTERSCHMIDT/CSOBI GABONA
DABAS 2370 BARTÓK B. U. 46/A. SPAR SPAR
DAD 2854 DÓZSA U. 2. COOP COOP MINI
DÁG 2522 DEÁK FERENC U.34. HONI-COOP KFT. KISBOLT
DÁG 2522 DEÁK FERENC U.50. HONI-COOP KFT. KISBOLT
DÁMÓC 3978 FŐ ÚT 58. NYÍRZEM ZRT. 112. COOP MINI
DÁNSZENTMIKLÓS 2735 DÓZSA GYÖRGY U. 47. REÁL BI-CSE KFT.
DARÁNY 7988 RÁKÓCZI U. 70/2. COOP COOP MINI
DARÁNY 7988 ÁRPÁD U. 6. COOP COOP MINI
DARVAS 4144 RÁKÓCZI U. 61. EGYÉB SZI-MO CSEMEGE KFT.
DARVAS 4144 KOSSUTH U. 41. EGYÉB SZI-MO CSEMEGE KFT.
DEBRECEN 4002 PACZ BELLEGELÔ 544 HAJDÚ -COOP ZRT 26. SZ. VEGYESBOLT
DEBRECEN 4031 CIMBALOM U. 1. HAJDÚ -COOP ZRT 3. SZ. ABC
DEBRECEN 4032 BORBÍRÓ TÉR 8. HAJDÚ -COOP ZRT 51. SZ. ÉLELMISZERBOLT
DEBRECEN 4026 HORTOBÁGY U.7-9. HAJDÚ -COOP ZRT 52.sz. ABC ÁRUHÁZ
DEBRECEN 4033 MÁTYÁS KIR U. 19 HAJDÚ -COOP ZRT 73. SZ. ABC ÁRUHÁZ
DEBRECEN 4028 DAMJANICH U. 24 HAJDÚ -COOP ZRT 75. SZ. ABC
DEBRECEN 4030 GÁZVEZETÉK U. 14. HAJDÚ -COOP ZRT 76. SZ. ABC ÁRUHÁZ
DEBRECEN 4029 VÍZTORONY U. 9-11. HAJDÚ -COOP ZRT 77. SZ. ABC
DEBRECEN 4030 VÁGÓHÍD U. 3/A. HAJDÚ -COOP ZRT 90. SZ. MULTI-TRADE DISZKONT
DEBRECEN 4029 CSAPÓ U. 74-76. HAJDÚ -COOP ZRT CSAPÓ ABC
DEBRECEN 4032 DÓCZY JÓZSEF ÚT 9. HAJDÚ -COOP ZRT DÓCZY ABC
DEBRECEN 4032 POROSZLAY U. 56. HAJDÚ -COOP ZRT POROSZLAY ABC
DEBRECEN 4025 SZÉCHENYI U. 57/B. EGYÉB ALASZKA KFT. 15. REÁL PRÉMIUM
DEBRECEN 4025 SZÉCHENYI U. 57. EGYÉB CSEMEGE NÍVÓ KER. KFT.
DEBRECEN 4025 PETŐFI TÉR 17. EGYÉB CSEMEGE NÍVÓ KER. KFT.
DEBRECEN 4025 PETŐFI TÉR 3. EGYÉB CSEMEGE NÍVÓ KER. KFT.
DEBRECEN 4024 VÁR U 3 PIAC/14 ÜZLET EGYÉB FRESH FOOD MARKET KFT.
DEBRECEN 4034 BENEDEK TÉR 5/B. EGYÉB FRESH FOOD MARKET KFT.
DEBRECEN 4034 GYERGYÓ U. 8. EGYÉB FRESH FOOD MARKET KFT.
DEBRECEN 4024 KOSSUTH U. 43-47. EGYÉB FRESH FOOD MARKET KFT.
DEBRECEN 4030 DIÓSZEGI ÚT 36. EGYÉB JANAMA ÉLELMISZER KFT.
DEBRECEN 4030 MONOSTORPÁLYI ÚT 56. EGYÉB JANAMA ÉLELMISZER KFT.
DEBRECEN 4033 VERES P. U. 119. EGYÉB MIKRO-K KER. BT.
DEBRECEN 4026 MESTER U. 1. EGYÉB OPENSTORE KFT.
DEBRECEN 4025 PETŐFI TÉR 10. EGYÉB OPENSTORE KFT.
DEBRECEN 4027 SINAI MIKLÓS U. 33. EGYÉB OPENSTORE KFT.
DEBRECEN 4024 SZENT ANNA U. 38. EGYÉB SOLDATO MARKET KFT.
DEBRECEN 4029 SÁMSONI U. 48. EGYÉB BODOGÁN KFT. 1.
DEBRECEN 4032 BÖSZÖRMÉNYI ÚT 68. EGYÉB BODOGÁN KFT. 10.
DEBRECEN 4025 PETŐFI TÉR 18. EGYÉB BODOGÁN KFT. 4.
DEBRECEN 4029 CSAPÓ U. 78. EGYÉB BODOGÁN KFT. 6.
DEBRECEN 4024 KARD U. 60. EGYÉB CSACSA 2004. BT.
DEBRECEN 4030 DIÓSZEGI ÚT 6. EGYÉB HORI-ÉLELMISZER KFT.
DEBRECEN 4031 KISHATÁR ÚT 34/B. EURO FAMILY DEBRECEN EUROFAMILY
DEBRECEN 4032 ÖTVENHATOSOK TERE 6/A. SPAR SPAR
DEBRECEN 4031 DERÉK UTCA 68/B. SPAR SPAR
DEBRECEN 4024 FÓRUM, CSAPÓ U. 30. SPAR SPAR
DEBRECEN 4030 SOMLYAI ÚT 3. SPAR SPAR
DEBRECEN 4032 NAGY LAJOS KIR. TÉR 1-3. SPAR SPAR
DEBRECEN 4027 FÜREDI U. 27. SPAR INTERSPAR
DEBRECEN 4031 ISTVÁN ÚT 137. SPAR SPAR
DEBRECEN 4027 FÜREDI ÚT 27. SPAR SPAR
DEBRECEN 4028 KASSAI U. 92. SPAR SPAR
DEBRECEN 4030 MONOSTORPÁLYI ÚT 130. SPAR SPAR
DEBRECEN JÓZSA 4225 GÖNCZY PÁL U. 120. EGYÉB MOLNÁR ISTVÁN
DEBRECEN-JÓZSA 4225 TOKAJI U. 1. HAJDÚ -COOP ZRT 67.SZ.VEGYESBOLT
DEBRECEN-JÓZSA 4225 SZENTGYÖRFALVI ÚT 26420/1. HRSZ. SPAR SPAR
DEBRECEN-JÓZSA 4225 HARMAT U. 2. EGYÉB EXPO-CSEMEGE KFT. NÉGYES
DECS 7144 FŐ U. 2. COOP COOP MINI
DÉDESTAPOLCSÁNY 3643 ADY E. U. 10. UNIÓ COOP ZRT 517. SZ. ÉLELMISZERBOLT
DÉDESTAPOLCSÁNY 3643 KOSSUTH U. 2. UNIÓ COOP ZRT 565. SZ. ÉLELMISZERBOLT
DEJTÁR 2649 FŐ U. 3. NYÍRZEM ZRT. 262. COOP ABC
DÉLEGYHÁZA 2337 ÁRPÁD U. 32. HONI-COOP KFT. KISBOLT
DEMECSER 4516 SZÉKELYI ÚT 37. DEMECSER ÉS VIDÉKE ÁFÉSZ 12. SZ. ÉLELMISZER
DEMECSER 4516 KOSSUTH U. 2. DEMECSER ÉS VIDÉKE ÁFÉSZ 8. SZ. ABC
DEMECSER 4516 SZABOLCS VEZÉR U. 44 DEMECSER ÉS VIDÉKE ÁFÉSZ 9. SZ ABC
DEMECSER 5680 SZABOLCS VEZÉR U.25. EGYÉB DEMECSERI MORZSI CSEMEGE BT.
DEMECSER 4492 SZABOLCSVEZÉR ÚT 2. EGYÉB JOANNAM BT.
DERECSKE 4130 DOBÓ U. 2/A. EGYÉB MOLNÁRNÉ BARTHA BERNADETT 2. - PRIVÁT ABC
DERECSKE 4130 KÖZTÁRSASÁG ÚT 134. EGYÉB ALASZKA KFT. 9. DISZKONT
DÉVAVÁNYA 5510 KÖRÖSLADÁNYI U 7. FAIN PLUSZ KFT. COOP ABC
DEVECSER 8460 DEÁK F. TÉR 10. COOP COOP SZUPER 1
DEVECSER 8460 SZENT I. U. 7. COOP COOP ABC 2
DINNYÉS 2485 KOSSUTH U. 28. COOP COOP MINI
DIÓSD 2049 GYÁR U. 43 . HONI-COOP KFT. COOP MINI
DIÓSD 2049 BALATONI ÚT 2/A SPAR INTERSPAR
DIÓSD 2049 BARTÓK BÉLA U. 13. SPAR SPAR
DIÓSJENŐ 2643 KOSSUTH LAJOS ÚT 4. CORTADO PLUSZ KFT. ABC
DIÓSJENŐ 2643 SZABADSÁG U. 51. NYÍRZEM ZRT. 255. COOP ABC
DIÓSJENŐ 2643 KOSSUTH U. 4. HONI-COOP KFT. KISBOLT
DOBOZ 5624 FALUHELYI U. 18. EGYÉB GÁZA COOP KFT. 1.
DOMBÓVÁR 7200 NÉPKÖZTÁRSASÁG U. 31. COOP COOP MINI
DOMBÓVÁR 7200 HUNYADI TÉR 23. SPAR SPAR
DOMBRÁD 4492 RÁKÓCZI U. 40. DOMBRÁD COOP ZRT 11. SZ. ABC
DOMBRÁD 4492 KOSSUTH ÚT 56. DOMBRÁD COOP ZRT 2.SZ. ÉLELMISZERBOLT
DOMBRÁD 4492 KOSSUTH U .8 EGYÉB MA-MÁR KER KFT
DOROG 2510 MÁRIA ÚT 23. COOP HONI JOKER CSEMEGE 1
DOROG 2510 BORBÁLA TELEP COOP HONI JOKER CSEMEGE 9
DOROG 2510 SZÉCHENYI LTP. 4-5. VIGU-TEAM KFT. ABC
DOROG 2510 BAROSS G. LTP. 30. HALMSCHLÁGER TRADE ZRT. CBA
DOROG 2510 ESZTERGOMI ÚT 5. HONI-COOP KFT. COOP ABC 1
DOROG 2510 SCHMIDT LTP. 26. HONI-COOP KFT. KISBOLT
DOROG 2510 SZÉCHENYI LTP.4-5. HONI-COOP KFT. KISBOLT
DOROG 2510 BÁNYÁSZ KÖRÖND 1737/16. HRSZ. SPAR SPAR
DOROGHÁZA 3153 HŐSÖK TERE 1. EGYESÜLT ZAGYVAVÖLGYE ZRT. MINI ABC
DÖGE 4495 OSVÁTH TÉR 8. NYÍRZEM ZRT. 4. COOP ABC
DÖMÖS 2027 KOSSUTH LAJOS U. 16/A HALMSCHLÁGER TRADE ZRT. CBA
DÖMSÖD 2344 VÁCI ÚT 15. TT-SALES KFT. ABC
DRÉGELYPALÁNK 2646 HONTI U. 25. NYÍRZEM ZRT. 256. COOP ABC
DRÉGELYPALÁNK 2646 RÁKÓCZI U. 26. NYÍRZEM ZRT. 273. COOP MINI
DUDAR 8416 BEREK PARK 5. ZIRC COOP ZRT. 39.ABC
DUNABOGDÁNY 2023 KOSSUTH L.U. 64 HONI-COOP KFT. KISBOLT
DUNAFÖLDVÁR 7020 BÉKE TÉR 7. SPAR SPAR
DUNAHARASZTI 2330 BEZERÉDI U. 1. TT-SALES KFT. ABC
DUNAHARASZTI 2330 FŐ ÚT 180-184. SPAR SPAR
DUNAHARASZTI 2330 51. SZ. ÚT-NÉMEDI ÚT SAROK SPAR SPAR
DUNAKESZI 2120 KOSSUTH ÚT 1. REÁL HÍD ÉLELMISZER KFT.
DUNAKESZI 2120 NÁDAS UTCA 8. EURO FAMILY DUNAKESZI EUROFAMILY
DUNAKESZI 2120 RÁKÓCZI U. 21. HONI-COOP KFT. KISBOLT
DUNAKESZI 2120 KOSSUTH U. 1. HONI-COOP KFT. COOP ABC 2
DUNAKESZI 2120 BARÁTSÁG ÚTJA 13. SPAR SPAR
DUNAKESZI 2120 TOLDI M. U. 1. SPAR SPAR
DUNASZEKCSŐ 7712 PETŐFI U. 10. COOP COOP MINI
DUNASZIGET 9226 SÉRFENYŐ U. 59. CSOKIPÓK KFT. ABC
DUNAÚJVÁROS 2400 SZABADSÁG U. 1. COOP COOP ABC 2
DUNAÚJVÁROS 2400 DOMANOVSZKY TÉR 1 COOP COOP ABC 1
DUNAÚJVÁROS 2400 VIGADÓ TÉR 2. COOP COOP ABC 1
DUNAÚJVÁROS 2400 DÓZSA GY ÚT 4/A. EGYÉB ALASZKA KFT. 136. SZ. ÉLELMISZER ÜZLET
DUNAÚJVÁROS 2400 KANDÓ TÉR 11. EURO FAMILY DUNAÚJVÁROS EUROFAMILY
DUNAÚJVÁROS 2400 2400, PIAC TÉR 1. EURO FAMILY DUNAÚJVÁROS 2. EUROFAMILY
DUNAÚJVÁROS 2400 LAJOS KIR. U. 6 HONI-COOP KFT. KISBOLT
DUNAÚJVÁROS 2400 A. SPAR SPAR
DUNAÚJVÁROS 2400 DÓZSA GY. U. 56. SPAR SPAR
DUNAÚJVÁROS 2400 BÉKE KÖRÚT 1. SPAR INTERSPAR
DUNAÚJVÁROS 2400 MAGYAR UTCA/ ARANYVÖLGYI ÚT SPAR SPAR
DUNAÚJVÁROS 2400 ESZE TAMÁS ÚT 13. SPAR SPAR
DUNAÚJVÁROS 2400 VIGADÓ U. 77. SPAR SPAR
DUNAVARSÁNY 2336 VASÚTSOR U.22. REÁL FORTUNA KFT.
DUNAVARSÁNY 2336 KOSSUTH L. U.. 3. HONI-COOP KFT. COOP ABC 1
EBES 4211 SZÉCHENYI TÉR 3. SZOBOSZLÓ COOP KFT 2. SZ. ABC ÁRUHÁZ
EBES 4211 FŐ U. 68. EGYÉB JUPI - MIX KFT 1.
ECSÉD 3013 SZABADSÁG ÚT 78. EGYÉB M.M. FAMÍLIA FOOD KFT.
ECSER 2233 GRASSALKOVICH TÉR 5. HONI-COOP KFT. KISBOLT
EDELÉNY 3780 BORSODI ÚT 11. UNIÓ COOP ZRT 540. SZ. MAXI COOP
EDELÉNY 3780 HŐSÖK TERE 4. UNIÓ COOP ZRT 807. SZ. ABC
EDELÉNY 3780 HŐSÖK TERE 2. EGYÉB CENTRUM 97 KFT.
EGER 3300 HADNAGY ÚT 11. CORTADO PLUSZ KFT. 2. SZ. EGERTEJ MINTABOLT
EGER 3300 KERTÉSZ ÚT 183. CORTADO PLUSZ KFT. 6. SZ. EGERTEJ MINTABOLT
EGER 3300 BAKTAI ÚT 2. UNIÓ COOP ZRT 20. SZ. COOP ABC ÁRUHÁZ
EGER 3300 RÁKÓCZI U. 48. UNIÓ COOP ZRT 300.SZ.
EGER 3300 KATONA J. TÉR 3. EGYÉB HOSSÓ ABC KFT.
EGER 3300 VÉCSEY U. 24. EGYÉB DELTA-VÁR BT. 1.
EGER 3300 KALLÓMALOM ÚT 87. NYÍRZEM ZRT. 189. COOP SZUPER
EGER 3300 NAPSUGÁR ÚT NYÍRZEM ZRT. 246. COOP MINI
EGER 3300 SAS U. 1. SPAR SPAR
EGER 3300 DOBÓ ISTVÁN TÉR 1. SPAR SPAR
EGER 3300 BARKÓCZY U. 6. SPAR SPAR
EGER 3300 MÁTYÁS KIRÁLY U. 134. SPAR SPAR
EGER 3300 MÁTYÁS KIRÁLY U. 2. SPAR SPAR
EGER 3300 KOSZORÚ U. 1. CORTADO PLUSZ KFT. 5. SZ. EGERTEJ MINTABOLT
EGERÁG 7763 POZSONY U. 3. COOP COOP MINI
EGERLÖVŐ 3461 DÓZSA ÚT 17. NYÍRZEM ZRT. 218. COOP MINI
EGERSZALÓK 3394 KOSSUTH ÚT 20. EGYÉB DALMATTI KFT.
EGYEK 4069 CSOKONAI U. 33. EGYEK COOP KFT 1. SZ. MINI COOP
EGYEK 4069 FŐ U. 61. EGYEK COOP KFT 2. SZ. MINI COOP
EGYEK 4069 TISZA U. 8. EGYEK COOP KFT 3. SZ. MINI COOP
EGYEK 4069 KURUCZ U. 34. EGYEK COOP KFT 4.SZ. MINI COOP
EGYEK 4069 FŐ TÉR 6/6. EGYEK COOP KFT 6. SZ. MINI COOP
EGYEK 4069 HUNYADI U. 48/E. EGYÉB ALASZKA KFT. 11. ÉLELMISZER ÁRUHÁZ
EGYEK-TELEKHÁZA 4067 TELEKI ÚT 51. EGYEK COOP KFT 5.SZ.MINI COOP
EGYHÁZASGERGE 3185 LENIN U. 29. PALÓC-COOP ZRT. 69. SZ. MINI COOP
EGYHÁZASKOZÁR 7347 FŐ TÉR 12. KAPOS-COOP ZRT. 113.BOLT
ELEK 5742 LŐKÖSHÁZI ÚT 2. FAIN PLUSZ KFT. TO és FM 98 KER.SZOLG. BT.
ELEK 5742 GYULAI U 29. FAIN PLUSZ KFT. NON-STOP ABC
ELEK 5742 KÉTEGYHÁZI U 82. FAIN PLUSZ KFT. ABC
ELŐSZÁLLÁS 2424 NAGYKARÁCSONYI ÚT 1/B REÁL BALÁZS MÁTYÁS BALÁZS ABC
EMŐD 3432 VÖRÖSMARTY ÚT 4. UNIÓ COOP ZRT 720. MAXI COOP ABC
EMŐD 3432 ARANY J. U.17. NYÍRZEM ZRT. 59. COOP MINI
EMŐD 3432 GELEJI ÚT 1. NYÍRZEM ZRT. 60. COOP SZUPER
ENCS 3860 PETÔFI S. ÚT 71-73. ABAÚJ COOP ZRT 26/3 SZ. ABAÚJ ÁRUHÁZ
ENCS 3860 RÁKÓCZI U. 13. ABAÚJ COOP ZRT 27. SZ. MINI COOP ABC
ENCS 3860 GAGARIN ÚT 6. ABAÚJ COOP ZRT 32. SZ. MINI COOP ABC
ENCS 3860 PETŐFI U. 55-57. UNIÓ COOP ZRT 826. SZ. ABC
ENCS 3860 PETŐFI UTCA 9 EGYÉB ÉLELMISZER ÉS VEGYESBOLT
ENCS 3860 PETŐFI ÚT 66. SPAR SPAR
ENCS - ABAÚJDEVECSER 3860 KOSSUTH. U. 82. ABAÚJ COOP ZRT 2. SZ. MINI COOP ABC
ENDREFALVA 3165 BESZTERCEBÁNYA ÚT 4. PALÓC-COOP ZRT. 5. SZ. VEGYESBOLT
EPERJESKE 4646 KOSSUTH UTCA 66 EGYÉB 24.SZ ABC
EPÖL 2526 KOSSUTH LAJOS U.1. HONI-COOP KFT. COOP ABC 1
ERCSI 2451 DÓZSA GYÖRGY TÉR 1. REÁL BERECZKI CSABA REÁLPONT
ERCSI 2451 FŐ U. 2. SPAR SPAR
ERCSI 2451 DÓZSA GY. U. 45/4. SPAR SPAR
ÉRD 2030 BUDAI ÚT 28. EURO FAMILY ÉRD EUROFAMILY
ÉRD 2030 TÁRNOKI ÚT 87. SPAR SPAR
ÉRD 2030 DIÓSDI U. 46. SPAR SPAR
ÉRD 2030 IPAROS UTCA 5. SPAR INTERSPAR
ÉRD 2030 BUDAI ÚT 13. SPAR SPAR
ERDŐBÉNYE 3932 KOSSUTH U. 15. NYÍRZEM ZRT. 145. COOP MINI
ERDŐHORVÁTI 3935 KASSAI ÚT 80. ABAÚJ COOP ZRT 161.SZ.COOP MINI
ERDŐKERTES 2113 BÉKE U. 2. SPAR SPAR
ERDŐKÖVESD 3252 HUNYADI ÚT 150-152. CORTADO PLUSZ KFT. MINI ABC
ÉRPATAK 4245 BÉKE U. 18. HAJDÚ -COOP ZRT 17. SZ. ABC
ÉRSEKVADKERT 2659 RÁKÓCZI U. 118. NYÍRZEM ZRT. 250. COOP SZUPER
ESZTÁR 4124 ÁRPÁD U. 2. HAJDÚ -COOP ZRT 42. SZ. MINI COOP
ESZTÁR 4124 FELSZABADULÁS U. 6 EGYÉB 94-NAGY PÉKSÉG KFT. 1.
ESZTERGOM 2500 BAROSS G. ÚT 22. COOP HONI JOKER CSEMEGE 10
ESZTERGOM 2500 IRINYI U.11 HALMSCHLÁGER TRADE ZRT. CBA
ESZTERGOM 2500 TÖLGYESI UTCA (IPARTELEP) EURO FAMILY ESZTERGOM EUROFAMILY
ESZTERGOM 2500 HONVÉD U. 60. HONI-COOP KFT. COOP MINI
ESZTERGOM 2500 FÖLDMŰVES U.3. HONI-COOP KFT. COOP MINI
ESZTERGOM 2500 SZENT ISTVÁN TÉR 7-9. HONI-COOP KFT. KISBOLT
ESZTERGOM 2500 ARANYHALAS U. 5. HONI-COOP KFT. KISBOLT
ESZTERGOM 2500 RÉVÉSZ B. U. 3. HONI-COOP KFT. KISBOLT
ESZTERGOM 2500 BÁNOMI ÚT 21. HONI-COOP KFT. TRAFIK
ESZTERGOM 2509 DAMJANICH JÁNOS ÚT 2. SPAR SPAR
ESZTERGOM-KERTVÁROS 2500 NYITRAI ÚT 48. HONI-COOP KFT. KISBOLT
ETE 2947 ETE, KOSSUTH LAJOS U. 95 COOP COOP ABC 1
ETES 3136 RÁKÓCZI ÚT 82. UNIÓ COOP ZRT 33. SZ. ABC
FÁBIÁNHÁZA 4354 KOSSUTH U.17. SZATMÁRVIDÉK-COOP ZRT. 7.SZ.ABC
FANCSAL 3855 FŐ ÚT 66. ABAÚJ COOP ZRT 50. SZ. MINI COOP ABC
FARKASLYUK 3608 JÓSZERENCSÉT TÉR 13. UNIÓ COOP ZRT 570. SZ. COOP ABC
FEHÉRGYARMAT 4900 DAMJANICH ÚT 2. DELI LÁSZLÓ DELI CSEMEGE
FEHÉRGYARMAT 4900 AKÁCFA U. 0245/14. HAJDÚSZÖVKER ZRT. SZAMOSHÁT C+C
FEHÉRGYARMAT 4900 MÓRICZ ZS. U. 2 SZAMOS - COOP KFT ABC ÁRUHÁZ FEHÉRGYARMAT
FEHÉRGYARMAT 4900 TÖMÖTTVÁR U. 1. SZAMOS - COOP KFT SZAMOS ABC ÁRUHÁZ
FELSŐDOBSZA 3847 KOSSUTH ÚT 2. ABAÚJ COOP ZRT 52. SZ.COOP ABC
FELSŐKELECSÉNY 3722 SZABADSÁG U. 13. ABAÚJ COOP ZRT 67.SZ.COOP MINI ABC
FELSŐMOCSOLÁD 7456 HŐSÖK TERE 6. KAPOS-COOP ZRT. 98.ABC
FELSŐNYÁRÁD 3721 DÓZSA GY U. 2. ABAÚJ COOP ZRT 53.SZ. COOP ABC
FELSŐPAKONY 2363 PETŐFI ÚT 13. REÁL TAMÁS MIX KFT.
FELSŐTÁRKÁNY 3324 FŐ ÚT 208. NYÍRZEM ZRT. 204. COOP SZUPER
FELSŐTÁRKÁNY 3324 FŐ ÚT 161. SPAR SPAR
FELSŐTELEKES 3735 FÔ ÚT 50. ABAÚJ COOP ZRT 68. SZ. COOP ABC
FELSŐZSOLCA 3561 KASSAI U. 9. UNIÓ COOP ZRT 400. SZ. ABC
FELSŐZSOLCA 3561 ÁRPÁD FEJEDELEM U. 37. UNIÓ COOP ZRT 404. SZ. ABC
FELSŐZSOLCA 3561 BÓLYAI U. 2. UNIÓ COOP ZRT 405. SZ. ABC
FELSŐZSOLCA 3561 KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR U. 57-63. UNIÓ COOP ZRT 440. SZ. ABC
FÉNYESLITKE 4621 KOSSUTH U. 153. NYÍRZEM ZRT. 15. COOP MINI
FOLYÁS 4090 KOSSUTH U.1. POLGÁR ÉS CSEGE COOP ZRT 4. SZ. VEGYESBOLT
FONY 3893 FŐ ÚT 3. ABAÚJ COOP ZRT 116. SZ. MINI COOP ABC
FONYÓD 8640 FŐ U. 12. COOP COOP MINI
FONYÓD 8640 ADY ENDRE UTCA 9-11. SPAR SPAR
FORRÓ 3849 FÔ ÚT 60. ABAÚJ COOP ZRT 54. SZ.COOP ABC
FORRÓ 3849 FÔ ÚT 133. ABAÚJ COOP ZRT 56. SZ. COOP ABC
FÓT 2151 SZABÓ D. ÚT 2/B. SPAR SPAR
FÖLDEÁK 6922 BÉKE U. 20. HONI-COOP KFT. KISBOLT
FÖLDEÁK 6922 KOSSUTH U. 2. HONI-COOP KFT. COOP MINI
FÖLDEÁK 6922 SZENT LÁSZLÓ TÉR 18. HONI-COOP KFT. COOP ABC 1
FÖLDEÁK 6922 SZENT LÁSZLÓ TÉR 18. HONI-COOP KFT. TRAFIK
FÖLDES 4177 KÁLLAI U. 2. EGYÉB BOGLÁR ÉLELMISZER KFT.
FULÓKÉRCS 3864 FŐ ÚT 29. ABAÚJ COOP ZRT 59. SZ. MINI COOP ABC
FURTA 4040 SZABADSÁG U. 2. EGYÉB SZI-MO CSEMEGE KFT.
FÜGÖD 3867 FŐ U. 83. ABAÚJ COOP ZRT 60. SZ. MINI COOP ABC
FÜLE 8157 SZÉCHENYI U. 66. CSOKIPÓK KFT. VEGYESBOLT
FŰZÉRRADVÁNY 3993 FŰKOSSUTH ÚT 4. NYÍRZEM ZRT. 152. COOP MINI
FÜZESABONY 3390 MÁTYÁS KIRÁLY ÚT 36. EGYÉB SÁRI ÉLELMISZER KFT.
FÜZESABONY 3390 SZABADSÁG U. 42. EGYÉB SZABÓ ÉS FIA KFT. 1.
FÜZESABONY 3390 SZIHALMI U. 32. EGYÉB SZABÓ ÉS FIA KFT. 2.
FÜZESABONY 3390 TURUL ÚT 1. NYÍRZEM ZRT. 206. COOP MINI
FÜZESABONY 3390 HUNYADI ÚT 2869/27. HRSZ. SPAR SPAR
FÜZESGYARMAT 5525 KOSSUTH UTCA 6. FAIN PLUSZ KFT. OSZLOPOS ABC
FÜZESGYARMAT 5525 KISS ERNŐ U 5. FAIN PLUSZ KFT. SÁRSZIGET ABC
FÜZESGYARMAT 5525 BÁTHORI U 14. FAIN PLUSZ KFT. BÁTHORY ABC
FÜZESGYARMAT 5525 DÓZSA GYÖRGY U. 13. EGYÉB PAPA FOOD KFT 3.
FÜZESGYARMAT 5525 KISS ERNŐ U. 2. EGYÉB PAPA FOOD KFT 4.
FÜZESGYARMAT 5525 KOSSUTH U. 66. EGYÉB PAPA FOOD KFT 5.
FÜZESGYARMAT 5525 KOSSUTH U. 9. SPAR SPAR
GACSÁLY 4972 PETŐFI ÚT 28. NYÍRZEM ZRT. 73. COOP ABC
GALGAGUTA 2686 KOSSUTH U. 68. NYÍRZEM ZRT. 264. COOP MINI
GALGAGYÖRK 2681 FALUJÁRÓK ÚTJA 45. EGYÉB E.E.ZS. AUTÓ KFT
GARADNA 3873 FÔ ÚT 8. ABAÚJ COOP ZRT 64. MINI COOP ABC
GÁRDONY 2483 SZABADSÁG U.2392/I. SPAR SPAR
GÁRDONY 2483 BALATONI ÚT 70/10 SPAR SPAR
GÁVAVENCSELLÖ 4472 RÁKÓCZI U. 48 EGYÉB PRIVEN-MARKET KFT.
GÁVEVENCSELLŐ 4472 DÓZSA U. 22. NYÍRZEM ZRT. 134. COOP MINI
GÉGÉNY 4517 RÁKÓCZI U. 15. DOMBRÁD COOP ZRT 33. SZ. ABC
GELLÉNHÁZA 8981 OLAJBÁNYÁSZ KRT. 1. COOP COOP ABC 1
GELLÉNHÁZA 8981 KOSSUTH U. 74. COOP COOP MINI
GELSE 8774 KOSSUTH U.77. COOP COOP MINI
GENCSAPÁTI 9721 SZENTEGYHÁZ ÚT 1. COOP 5.SZ. ABC ÁRUHÁZ
GERESDLAK 7733 HUNYADI U. 74. COOP COOP MINI
GESZTELY 3715 SZABADSÁG TÉR 7. UNIÓ COOP ZRT 602. SZ. ABC
GESZTERÉD 4232 PETŐFI U. 2/A. EGYÉB K.S.B. KFT. IV.
GIBÁRT 3854 DÓZSA GYÖRGY ÚT 27/A. ABAÚJ COOP ZRT 65. SZ.MINI COOP ABC
GIRINCS 3578 KOSSUTH U. 48. UNIÓ COOP ZRT 635. SZ. VEGYESBOLT
GÓGÁNFA 8346 VASÚT U. 4. SARVALY ZRT. SÜMEG 16. SZ. ABC
GÖD 2132 ADY E.ÚT 30 NYÍRZEM ZRT. 276. COOP ABC
GÖD 2132 DUNA U. 2. HONI-COOP KFT. KISBOLT
GÖD 2131 PESTI ÚT 176. SPAR SPAR
GÖDÖLLŐ 2100 SZABADSÁG ÚT 52. EGYÉB JÁSZ-ÉLKER KFT.
GÖDÖLLŐ 2100 BOSSÁNYI KRISZTINA UTCA 2. EURO FAMILY GÖDÖLLŐ EUROFAMILY
GÖDÖLLŐ 2100 VIRÁG KÖZ 3. HONI-COOP KFT. KISBOLT
GÖDÖLLŐ 2100 DÓZSA GYÖRGY ÚT 68. HONI-COOP KFT. TRAFIK
GÖDÖLLŐ 2100 KÖZTÁRSASÁG ÚT 85. SPAR SPAR
GÖDÖLLŐ 2100 KOSSUTH U. 46-48. SPAR SPAR
GÖDRE 7386 FŐ U. 61. KAPOS-COOP ZRT. 110.BOLT
GÖLLE 7272 ÁRPÁD U. 67. KAPOS-COOP ZRT. 62.VEGYESBOLT
GÖLLE 7272 HŐSÖK TERE 2. KAPOS-COOP ZRT. 63.VEGYESBOLT
GÖNC 3895 AKÁCOS ÚT 17. ABAÚJ COOP ZRT 117. SZ. MINI COOP ABC
GÖNC 3895 KOSSUTH L. U. 69. ABAÚJ COOP ZRT 61.SZ ABC
GÖNC 3895 KAZINCZY UTCA 16 EGYÉB MAGNA ABC
GÖNCRUSZKA 3894 FŐ U. 89. ABAÚJ COOP ZRT 123. SZ. MINI COOP ABC
GÖRBEHÁZA 4075 BÖSZÖRMÉNYI U. 26 POLGÁR ÉS CSEGE COOP ZRT 10. SZ. VEGYESBOLT
GÖRBEHÁZA 4075 SZABADSÁG U.38. POLGÁR ÉS CSEGE COOP ZRT 11. SZ. VEGYESBOLT
GÖRBEHÁZA 4075 PETŐFI U. 1. POLGÁR ÉS CSEGE COOP ZRT 12. SZ. VEGYESBOLT
GÖRBEHÁZA 4075 ARADI U. 54. POLGÁR ÉS CSEGE COOP ZRT 15.SZ. VEGYESBOLT
GÖRCSÖNY 7833 RÁKÓCZI U.3. COOP COOP ABC 1
GÖRGETEG 7553 FŐ U.26. ATÁD COOP ZRT. 31.ABC
GÖRGETEG 7553 KOSSUTH ÚT 27. ATÁD COOP ZRT. 29. SZ. ABC
GYÁL 2360 DÉRYNÉ U. 1-3. SPAR SPAR
GYÁL 2360 ADY ENDRE U. 20. SPAR SPAR
GYEPÜKAJÁN 8473 KOSSUTH U. 5. SARVALY ZRT. SÜMEG 35.ABC
GYERMELY 2821 PETŐFI TÉR 3. HONI-COOP KFT. TRAFIK
GYÓD 7668 FŐ U.36. COOP COOP MINI
GYOMAENDRŐD 5500 FŐ ÚT 202. FAIN PLUSZ KFT. DO-HE KFT.
GYOMAENDRŐD 5502 HŐSÖK TERE 11. FAIN PLUSZ KFT. PRIVÁT MAX
GYOMAENDRŐD 5502 HŐSÖK TERE 11. EGYÉB PAPA FOOD KFT. 6.
GYOMAENDRŐD 5500 BAJCSY- ZSILINSZKY U. 49. SPAR SPAR
GYÔR 9024 PÁTZAY PÁL U. 2858/79. HRSZ. SPAR SPAR
GYÖMRŐ 2230 KOSSUTH-WESSELÉNYI SAROK - WESSELÉNYI U. 1. REÁL ZSEMLYE BT.
GYÖMRŐ 2230 KOSSUTH ÚT 41/A. SPAR SPAR
GYÖNGYÖS 3200 KENYÉRGYÁR U. 5. EGYÉB FOREST 2000 SZUPERMARKET
GYÖNGYÖS 3200 DOBÓ U. 5. SPAR SPAR
GYÖNGYÖS 3200 JÓKAI U. 57. SPAR SPAR
GYÖNGYÖS 3200 VÉRTANÚ UT. 12. SPAR SPAR
GYÖNGYÖS 3200 EPRESKERT UTCA 25. CORTADO PLUSZ KFT. EPRES ABC
GYÖNGYÖSOROSZI 3211 KOSSUTH ÚT 70. CORTADO PLUSZ KFT. TÓTH ABC
GYÖNGYÖSPATA 3035 ADY ENDRE ÚT 1531 HRSZ. CORTADO PLUSZ KFT. PATAKI KIS ABC
GYŐR 9023 SZIGETHY ATTILA ÚT 80. CBA PRÍMA 5-ÖS PRÍMA BOLT
GYŐR 9022 MÓNUS ILLÉS UTCA 24/B. CBA PRÍMA 12-ES PRÍMA BOLT
GYŐR 9023 IFJÚSÁG KÖRÚT 36. CBA PRÍMA 13-AS PRÍMA BOLT
GYŐR 9018 MOHI ÚT 9. CBA PRÍMA 22-ES PRÍMA BOLT
GYŐR 9012 ÚJ-ÉLET UTCA 19. CBA PRÍMA 39-ES PRÍMA BOLT
GYŐR 9026 RÓNAY JÁCINT U. 12. SPAR SPAR
GYŐR 9011 EGRESSY BÉNI ÚT 80. SPAR SPAR
GYŐR 9023 FEHÉRVÁRI ÚT 20. SPAR SPAR
GYŐR 9023 FEHÉRVÁRI U. 3. SPAR INTERSPAR
GYŐR 9027 BUDAI ÚT 1. SPAR INTERSPAR
GYŐR 9021 ARANY JÁNOS U. 16. SPAR SPAR
GYŐR 9024 PÁPAI ÚT 771. (2858/56 HRSZ.) SPAR SPAR
GYŐR 9022 SZENT ISTVÁN ÚT 7096 HRSZ. SPAR SPAR
GYŐR-GYIRMÓT 9019 SZENT LÁSZLÓ ÚT 23. CSOKIPÓK KFT. ABC
GYŐRLADAMÉR 9172 ORSZÁGÚT ÚT 40. SPAR SPAR
GYŐRÚJBARÁT 9081 SZÉCHENYI KRT. 18. CBA PRÍMA 31-ES PRÍMA BOLT
GYŐRZÁMOLY 9172 ANCSALI U. 552 HRSZ. CBA PRÍMA 32-ES PRÍMA BOLT
GYULA 5700 MUNKÁCSY MIHÁLY UTCA 7-9. FAIN PLUSZ KFT. GYULAI HÚSKOMBINÁLT MINTABOLT
GYULA 5700 DIÓFA U 32. FAIN PLUSZ KFT. KASTÉLY CSEMEGE
GYULA 5700 DOBOZI U 12-14. FAIN PLUSZ KFT. KÉK SZILVA ABC
GYULA 5700 HENYEI M. U 11. FAIN PLUSZ KFT. MINI ABC
GYULA 5700 KÉTEGYHÁZI U. 1 SPAR INTERSPAR
GYULA 5700 BÉKE SGT 9-11. FAIN PLUSZ KFT. TOM-MARKET
GYULAFIRÁTÓT 8412 POSTA U.1. COOP COOP ABC 1
GYULAHÁZA 4545 PETŐFI U. 32. NYÍRZEM ZRT. 10. COOP MINI
GYULAHÁZA 4545 KOSSUTH U. 6. EGYÉB GA-JO-NETT KFT. 1.
GYULAKESZI 8286 KOSSUTH U. 27. COOP COOP MINI
HAJDÚBAGOS 4273 NAGY U. 93. HAJDÚ -COOP ZRT 40. SZ. ABC
HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 4220 BETHLEN G. U. 26. HAJDÚ -COOP ZRT 66.SZ KIRÁLYSAROK ABC
HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 4220 BALTAZÁR D. U. 4-16. EGYÉB ALASZKA KFT. 21. MÉLIUSZ ÜZLETHÁZ
HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 4220 ADY TÉR 10. EGYÉB BODOGÁN KFT 11.
HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 4220 ERDÉLYI U. 69. EGYÉB BODOGÁN KFT. 2.
HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 4583 JÓKAI U. 35. EGYÉB BODOGÁN KFT. 8.
HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 4220 BÁNSÁG TÉR 1/A. SPAR SPAR
HAJDÚDOROG 4087 TOKAJI ÚT 17. EGYETÉRTÉS COOP ZRT. 1.SZ.KENYÉRBOLT
HAJDÚDOROG 4087 MÁTYÁS KIR. 66. EGYETÉRTÉS COOP ZRT. 10. SZ. BOLT
HAJDÚDOROG 4087 FÜRDŐ ÚT 53. EGYETÉRTÉS COOP ZRT. 9.SZ. VEGYESBOLT
HAJDÚDOROG 4087 NÁNÁSI ÚT 2. EGYETÉRTÉS COOP ZRT. ABC HAJDÚDOROG
HAJDÚDOROG 4087 TOKAJI ÚT 17. EGYETÉRTÉS COOP ZRT. PARK DISZKONT
HAJDÚDOROG 4087 KÚT U. 24. EGYÉB KOVÁCS PÉTERNÉ - FORINTKA VEGYESBOLT
HAJDÚDOROG 4087 MÁTYÁS KIRÁLY KRT. 112. EGYÉB OROSZ JÁNOS KFT. 2.
HAJDÚDOROG 4087 TOKAJ U. 79. EGYÉB OROSZ JÁNOS KFT. 3.
HAJDÚHADHÁZ 4242 BÉKE ÚT 52/A. EGYETÉRTÉS COOP ZRT. 109.SZ. MINI COOP
HAJDÚHADHÁZ 4242 BOCSKAI TÉR 15 EGYÉB SZI-MO VÉRTES KFT
HAJDÚHADHÁZ 4242 KOSSUTH U. 1. EGYÉB FEKETE GÁBORNÉ 1.
HAJDÚHADHÁZ 4242 SZÉCHENYI U. 61. EGYÉB FEKETE GÁBORNÉ 2.
HAJDÚHADHÁZ 4242 DR. FÖLDY J. U. 6. EGYÉB FEKETE GÁBORNÉ 3.
HAJDÚNÁNÁS 4080 BOCSKAI U. 9-11. EGYÉB BOGLÁR ÉLELMISZER KFT.
HAJDÚNÁNÁS 4080 ZRINYI ÚT 46. EGYÉB MOLNÁR ÉLELMISZER KFT. 1.SZ.
HAJDÚNÁNÁS 4080 KOSSUTH U. 13. EGYÉB FEDOREX KFT. 2.
HAJDÚNÁNÁS 4410 POLGÁRI U. 87. EGYÉB OROSZ JÁNOS KFT. 1.
HAJDÚNÁNÁS 4080 DOROGI U. 28. EGYÉB ECO LÁNC KFT.
HAJDÚNÁNÁS 4080 ADY E. U. 32. EGYÉB ÉLES IMRÉNÉ IV.
HAJDÚSÁMSON 4251 SZŰCS U.102. HAJDÚ -COOP ZRT 21.SZ ABC
HAJDÚSÁMSON 4251 SZABADSÁG TÉR 4. EGYÉB T-HENZOL KFT.
HAJDÚSÁMSON 4251 RÁKÓCZI U. 15. EGYÉB KESKER FOOD KFT
HAJDÚSÁMSON 4251 ÁRPÁD U. 116. EGYÉB KESKER FOOD KFT. 2.
HAJDÚSÁMSON 4251 DÓZSA GYÖRGY U. 1. EGYÉB KESKER FOOD KFT. 3.
HAJDÚSÁMSON 4251 RÁKÓCZI U. 5/A EGYÉB DÉMAKER KFT.
HAJDÚSZOBOSZLÓ 4200 HŐFORRÁS U. 105/A. SZOBOSZLÓ COOP KFT 4. SZ COOP MINI
HAJDÚSZOBOSZLÓ 4200 SZILFÁKALJA 2-4. SZOBOSZLÓ COOP KFT BOCSKAI ABC ÁRUHÁZ
HAJDÚSZOBOSZLÓ 4200 DÓZSA GY. U. 13. SZOBOSZLÓ COOP KFT DÓZSA COOP ÁRUHÁZ
HAJDÚSZOBOSZLÓ 4200 HŐFORRÁS U. 2. EGYÉB HŐFORRÁS SHOP KFT.
HAJDÚSZOBOSZLÓ 4200 GORKIJ U. 11/A EGYÉB KOMÓDI SÁNDORNÉ
HAJDÚSZOBOSZLÓ 4200 HŐFORRÁS-RÁKÓCZI UTCA 4711/31. HRSZ. SPAR SPAR
HAJDÚSZOBOSZLÓ 4200 HALASI FEKETE PÉTER TÉR 2. SPAR SPAR
HAJDÚSZOBOSZLÓ 4200 HŐSÖK TERE 19. EGYÉB BODOGÁN KFT. 5.
HAJDÚSZOVÁT 4212 HÔSÖK TERE 10. HAJDÚ -COOP ZRT 44. SZ. ABC ÁRUHÁZ
HAJDÚVID 4086 ÓVODA U. 24 HAJDÚ -COOP ZRT 61.SZ.VEGYESBOLT
HALÁSZI 9228 KOSSUTH L. U. 94. CSOKIPÓK KFT. SMUCK ABC
HALÁSZTELEK 2314 SOMOGYI B. U. 35. HONI-COOP KFT. KISBOLT
HALÁSZTELEK 2314 II.RÁKÓCZI F.ÚT 116. HONI-COOP KFT. KÖZPONTI RAKTÁR
HALÁSZTELEK 2314 II. RÁKÓCZI F. U. 94-96. SPAR SPAR
HALMAJ 3842 PETÔFI ÚT 5. ABAÚJ COOP ZRT 66. SZ. COOP ABC
HANGÁCS 3795 RÁKÓCZI U. 63. ABAÚJ COOP ZRT 69.SZ COOP MINI
HANGONY 3626 RÁKÓCZI ÚT 55. UNIÓ COOP ZRT 504. SZ. COOP ABC
HARC 7172 VÖRÖSMARTY TÉR 5. COOP COOP MINI
HARKÁNY 7815 KOSSUTH L. U. 20-21. SPAR SPAR
HARKÁNY 7815 SIKLÓSI UTCA 2365/2. HRSZ. SPAR SPAR
HÁROMFA 7585 KOSSUTH U.53. ATÁD COOP ZRT. 36.VEGYESBOLT
HARSÁNY 3555 KOSSUTH U.72. UNIÓ COOP ZRT 403. SZ. ABC
HATVAN 3000 HORVÁTH M. U. 57. EGYÉB LAURA TRADE KFT.
HATVAN 3000 NÁDASDY T. U. 2. SPAR SPAR
HEJŐBÁBA 3593 FŐ UTCA 47. NYÍRZEM ZRT. 61. COOP MINI
HEJŐBÁBA 3593 SZÉCHENYI U. 62. NYÍRZEM ZRT. 62. COOP MINI
HEJŐPAPI 3594 KOSSUTH U. 88. NYÍRZEM ZRT. 51. COOP ABC
HERÉD 3011 ADY ENDRE ÚT 1/A CORTADO PLUSZ KFT. ÉLELMISZERBOLT
HÉREG 2832 FŐ ÚT 92. COOP COOP MINI
HERENCSÉNY 2677 KOSSUTH ÚT 47. PALÓC-COOP ZRT. 2. SZ. MINI COOP
HEREND 8440 VASÚT U. 1/C. SPAR SPAR
HERESZNYE 7587 KOSSUTH U. 49. COOP COOP MINI
HERNÁD 2376 KOSSUTH U.7/B ÉP. TT-SALES KFT. ABC
HERNÁD 2376 KOSSUTH UTCA 5. REÁL BARAKIEL-MARKT KFT.
HERNÁD 2376 SZÉCHENYI ÚT 2/B REÁL BARAKIEL-MARKT KFT.
HERNÁDKAK 3563 PETÔFI U. 35. UNIÓ COOP ZRT 621. SZ. ABC
HERNÁDNÉMETI 3564 RÁKÓCZI U.97. UNIÓ COOP ZRT 600. SZ. ABC
HERNÁDPETRI 3874 RÁKÓCZI U. 26. ABAÚJ COOP ZRT 70. SZ. MINI COOP ABC
HERNÁDSZENTANDRÁS 3852 TŰZÉR ÚT 122. ABAÚJ COOP ZRT 71. SZ. MINI COOP ABC
HERNÁDVÉCSE 3874 RÁKÓCZI ÚT 17. ABAÚJ COOP ZRT 72. SZ. MINI COOP ABC
HETES 7432 VIKÁR BÉLA U. 29. KAPOS-COOP ZRT. 121.VEGYESBOLT
HETES 7432 VIKÁR BÉLA U. 75. KAPOS-COOP ZRT. 122.ABC
HEVES 3360 FŐ ÚT 48. SPAR SPAR
HÉVÍZ 8380 FLAVIUS ÜZLETHÁZ COOP COOP SZUPER 1
HIDAS 7696 KOSSUTH U. 46. COOP COOP MINI
HIDASNÉMETI 3876 KASSAI ÚT 45. ABAÚJ COOP ZRT 127. SZ.MINI COOP ABC
HIDASNÉMETI 3876 PETÔFI ÚT 55. ABAÚJ COOP ZRT 128. SZ. MINI COOPABC
HIDASNÉMETI 3876 ISKOLA U. 2. ABAÚJ COOP ZRT 55. SZ. ABC
HIDVÉGARDÓ 3768 TORNAI U.85. BÓDVASZILASKÖRNYÉKI COOP KER.KFT 13. SZ. VEGYES
HODÁSZ 4334 DÓZSA GY. U. 1. KRASZNA-COOP ZRT. 70. SZ. ABC ÁRUHÁZ
HODÁSZ 4334 DÓZSA GY. U. 22. EGYÉB VB-KER KFT.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 6800 ANDRÁSSY ÚT 8. FAIN PLUSZ KFT. DO-HE KFT.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 6800 TELEKI U 43. FAIN PLUSZ KFT. TELEKI ABC
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 6800 GYÖNGY U 16. FAIN PLUSZ KFT. ABC
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 6800 KLAUZÁL U 56. FAIN PLUSZ KFT. FLAMAND PÉKÁRU
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 6800 DR RAPCSÁK ANDRÁS UTCA 6. FAIN PLUSZ KFT. FLAMAND FALAT
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 6800 LÁZÁR UTCA 30. FAIN PLUSZ KFT. FLAMAND SÜTI
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 6800 MÓRICZ ZSIGMOND UTCA 6. FAIN PLUSZ KFT. FLAMAND CSEMEGE
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 6800 ANDRÁSSY ÚT 28/B. FAIN PLUSZ KFT. FLAMAND PÉKSZAKÁRUÜZLET
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 6800 ANDRÁSSY U. 8. SPAR SPAR
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 6800 KASZAP U. 20. SPAR INTERSPAR
HOMOKSZENTGYÖRGY 7537 KOSSUTH U. 7. COOP COOP MINI
HOMROGD 3812 KOSSUTH ÚT 132 ABAÚJ COOP ZRT 74. SZ. MINI COOP ABC
HONT 2647 IPOLY U. 6. NYÍRZEM ZRT. 270. COOP MINI
HORTOBÁGY 4071 KOSSUTH U. 10. POLGÁR ÉS CSEGE COOP ZRT 121.SZ. HORTOBÁGY COOP ABC
HOSSZÚPÁLYI 4274 DEBRECENI U 23. FAIN PLUSZ KFT. LINCOR TRADE KFT.
HOSSZÚPÁLYI 4274 SZABADSÁG TÉR 9. HAJDÚ -COOP ZRT 48. SZ. ABC
HOSSZÚPÁLYI 4274 DEBRECENI U. 23. EGYÉB LINCOR TRADE KFT.
HOSSZÚPÁLYI 4274 SZABADSÁG TÉR 5. EGYÉB PÁLYIFŰSZER -CSEMEGE KFT.
HUNYA 5555 RÁKÓCZI U. 15. FAIN PLUSZ KFT. ZÖLDSÉGBOLT
IBRÁNY 4484 LEHEL ÚT 23. NYÍRZEM ZRT. 131. COOP ABC
IBRÁNY 4484 TISZA U. 1. EGYÉB BAPPE KFT.
IBRÁNY 4484 LEHEL U. 11. EGYÉB LAMONTI KFT. 1.
IGRICI 3459 KOSSUTH U. 58/A. EGYÉB MOLNÁR JÁNOS 3.
IHAROSBERÉNY 8725 SZABADSÁG U. 3/A. COOP COOP MINI
INÁNCS 3851 RÁKÓCZI U. 1. ABAÚJ COOP ZRT 75. SZ. MINI COOP ABC
INÁNCS 3851 JÓZSEF ATTILA U. 31. ABAÚJ COOP ZRT 76. SZ. MINI COOP ABC
INKE 8724 RÁKÓCZI U. 185. COOP COOP ABC 1
IPOLYTARNÓC 3138 RÁKÓCZI U. 111. PALÓC-COOP ZRT. 67. SZ. VEGYESBOLT
IPOLYVECE 2669 DÓZSA GY. U. 104. NYÍRZEM ZRT. 268. COOP MINI
IPOLYVECE 2669 DÓZSA GY. U. 54. NYÍRZEM ZRT. 275. COOP MINI
ISASZEG 2117 DÓZSA GYÖRGY 53. HONI-COOP KFT. COOP ABC 1
ISTENMEZEJE 3253 BÉKE ÚT 117. CORTADO PLUSZ KFT. KOVI VEGYESBOLT
ISTVÁNDI 7987 PETŐFI U. 1. COOP COOP MINI
IVÁNCSA 2454 HUNYADI U. 162. KER-KELLER KFT. REÁL ABC
IVÁNCSA 2454 HUNYADI U.164. REÁL LESKÓ 777 KFT.
IVÁNCSA 2454 FŐ U. 72. REÁL LESKO 777 BT.
IZSÁK 6070 KOSSUTH TÉR 2. FAIN PLUSZ KFT. TO és FM 98 KER.SZOLG. BT.
IZSÓFALVA 3741 IZSÓ MIKLÓS U. 121. UNIÓ COOP ZRT 550. SZ. COOP ABC
JÁK 9798 SZABADSÁG TÉR 12. COOP 235.SZ. ABC ÁRUHÁZ
JÁK 9798 RÁKÓCZI U. 1. CSOKIPÓK KFT. ABC
JÁKFALVA 3721 DÓZSA GY. U.14. ABAÚJ COOP ZRT 79.SZ. ÉLELMISZERBOLT
JÁKÓ 7525 KOSSUTH L.U.52. ATÁD COOP ZRT. 104.VEGYESBOLT
JÁNKMAJTIS 4741 ARANY J. ÚT 5. NYÍRZEM ZRT. 81. COOP MINI
JÁNOSHÁZA 9545 BATTHYÁNY U. 2. COOP COOP ABC 1
JÁSZALSÓSZENTGYÖRGY 5054 FŐ ÚT 55. FAIN PLUSZ KFT. ABC
JÁSZAPÁTI 5130 DR. SZLOVENCSÁK I. U. 5-7. EGYÉB CENTRUM JÁSZAPÁTI KFT. CENTRUM ABC
JÁSZAPÁTI 5130 KOSSUTH U. 2-8. EGYÉB CENTRUM JÁSZAPÁTI KFT. STOP ABC
JÁSZÁROKSZÁLLÁS 5123 KOSSUTH ÚT 77. CORTADO PLUSZ KFT. CLASSIC ÉLELMISZER
JÁSZBERÉNY 5100 GYÖNGYÖSI ÚT 31. EGYÉB JÁSZ-ÉLKER KFT.
JÁSZJÁKÓHALMA 5121 FŐ U. 46. EGYÉB HAVRILLA RÓBERT 2.
JÁSZLADÁNY 5055 HŐSÖK TERE 5. FAIN PLUSZ KFT. KORALL KERESKEDELMI BT
JÁSZLADÁNY 5632 KOSSUTH U. 23. EGYÉB HÓD KFT.
KABA 4183 RÁKÓCZI U. 118. EGYETÉRTÉS COOP ZRT. CSILLAG CSEMEGE ABC
KABA 4183 RÁKÓCZI U. 83. EGYÉB HOTED KFT
KABA 4183 RÁKÓCZI U. 93. EGYÉB FERIBI KFT 3.
KÁCS 3424 FŐ ÚT 62. NYÍRZEM ZRT. 241. COOP MINI
KADARKÚT 7530 NAGY U. 68. KAPOS-COOP ZRT. 143. ABC
KADARKÚT 7530 ÁRPÁD U. 2/A. KAPOS-COOP ZRT. 150. SZ. ABC
KÁLLÓSEMJÉN 4324 KOSSUTH U. 115. HAJDÚ -COOP ZRT 18. SZ. ABC
KÁLLÓSEMJÉN 4324 KOSSUTH U. 104. EGYÉB K.S.B. KFT. III.
KÁLMÁNCSA 7538 KOSSUTH U. 124. COOP COOP MINI
KALOCSA 6300 SZENT ISTVÁN KIRÁLY U. 84. SPAR SPAR
KÁLOZ 8124 BAJCSY-ZSILINSZKY U. 11. KER-KELLER KFT. COOP ABC
KÁNÓ 3735 ARANY J. ÚT 1. ABAÚJ COOP ZRT 81. SZ.COOP MINI
KÁNTORJÁNOSI 4335 KOSSUTH U. 34. KRASZNA-COOP ZRT. 76. SZ. ABC ÁRUHÁZ
KÁNTORJÁNOSI 4335 KOSSUTH U. 41. EGYÉB VAJA SÜTŐÜZEM KFT. 4.
KÁPOLNÁSNYÉK 2475 7-ES FŐÚT 43. KM 0107/2 HONI-COOP KFT. COOP MINI
KAPOSFŐ 7523 KOSSUTH L.U.198. ATÁD COOP ZRT. 115.VEGYESBOLT
KAPOSMÉRŐ 7521 RÁKÓCZI U.41. KAPOS-COOP ZRT. 60.ABC
KAPOSMÉRŐ 7521 RÁKÓCZI U.77. KAPOS-COOP ZRT. 61.ABC
KAPOSVÁR 7400 TÁNCSICS MIHÁLY U. 13. KAPOS-COOP ZRT. 13.ABC
KAPOSVÁR 7400 BÉLA KIRÁLY U.77. KAPOS-COOP ZRT. 2.ABC
KAPOSVÁR 7400 KAPOSFÜREDI ÚT 98. KAPOS-COOP ZRT. 21.KIS ABC
KAPOSVÁR 7400 TALLIÁN GYULA U. 21. KAPOS-COOP ZRT. 4. ABC
KAPOSVÁR 7400 KAPOSFÜREDI ÚT 172. KAPOS-COOP ZRT. 7.ABC
KAPOSVÁR 7400 BÉKE U. 45. COOP COOP ABC 1
KAPOSVÁR 7400 ÁCHIM ANDRÁS UTCA 4. EURO FAMILY KAPOSVÁR EUROFAMILY
KAPOSVÁR 7400 HONVÉD U. 57. SPAR SPAR
KAPOSVÁR 7400 PETŐFI TÉR 1-3. SPAR SPAR
KAPOSVÁR 7400 BERZSENYI U. 1-3. SPAR SPAR
KAPOSVÁR 7400 ÁCHIM ANDRÁS U. 113/14 HRSZ. SPAR SPAR
KAPOSSZERDAHELY 7476 KOSSUTH L. U. 53. KAPOS-COOP ZRT. 6.BOLT
KAPUVÁR 9330 FŐ TÉR 2/2 SPAR SPAR
KAPUVÁR 9330 GYŐRI ÚT 1480. HRSZ. SPAR SPAR
KARÁCSOND 3281 VÖRÖSMARTY M. U. 2. EGYÉB TARNÓCA PÉK BT. 2.
KARANCSKESZI 3183 FÔ ÚT 92. UNIÓ COOP ZRT 27. SZ. ABC
KARANCSLAPUJTŐ 3182 RÁKÓCZI U.79. UNIÓ COOP ZRT 203.SZ.COOP ABC
KARANCSLAPUJTŐ 3182 RÁKÓCZI ÚT 166. UNIÓ COOP ZRT 21. SZ. COOP ÉLELMISZER
KARANCSSÁG 3163 KOSSUTH ÚT 79. PALÓC-COOP ZRT. 20. SZ. VEGYESBOLT
KARCAG 5300 KUNGÁT U.23. EGYÉB HÁLÓ ZOLTÁN -APROPÓ VEGYES ÉLELMISZER
KARCAG 5300 DÓZSA GY. U. 19. EGYÉB KOVÁCS SZABOLCS ISTVÁN 2.
KARCAG 5300 HORVÁTH F. ÚT 2-4. SPAR SPAR
KARCSA 3963 KUN B. ÚT 33. NYÍRZEM ZRT. 156. COOP ABC
KARCSA 3963 FŐ ÚT 2 EGYÉB REÁL ÉLELMISZER ABC
KASTÉLYOSDOMBÓ 7977 FŐ U. 67. COOP COOP MINI
KAZINCBARCIKA 3700 EGRESSY U. 52. UNIÓ COOP ZRT 502. SZ. MAXI-COOP ABC
KAZINCBARCIKA 3700 ÉPÍTÔK ÚT 22. UNIÓ COOP ZRT 556. SZ. ÉLELMISZERBOLT
KAZINCBARCIKA 3700 EÖTVÖS TÉR 2. UNIÓ COOP ZRT 808. SZ. ABC
KAZINCBARCIKA 3700 EGRESSY U. 40. UNIÓ COOP ZRT 809. SZ. ABC
KAZINCBARCIKA 3700 MÁTYÁS K. ÚT 2. EGYÉB ALFI 43. SZ. BARCIKA ABC
KAZINCBARCIKA 3700 HADAK ÚTJA 11. EURO FAMILY KAZINCBARCIKA EUROFAMILY
KAZINCBARCIKA 3700 EGRESSY U.1/A. SPAR SPAR
KAZINCBARCIKA 3700 MÁTYÁS KIR. U. 58. SPAR SPAR
KÁZSMÁRK 3831 FŐ ÚT 61. ABAÚJ COOP ZRT 78. SZ. MINI COOP ABC
KECEL 6237 VASÚT U.14. SPAR SPAR
KECSKEMÉT 6000 PETŐFI S. U. 5. FAIN PLUSZ KFT. DO-HE KFT.
KECSKEMÉT 6000 NAGYKŐRÖSI U. 5. FAIN PLUSZ KFT. TO és FM 98 KER.SZOLG. BT.
KECSKEMÉT 6000 IZSÁKI ÚT 12/B. EURO FAMILY KECSKEMÉT EUROFAMILY
KECSKEMÉT 6000 JÁSZ U. 26. SPAR SPAR
KECSKEMÉT 6000 MÁRCIUS 15-E U. 5/A. SPAR SPAR
KECSKEMÉT 6000 NAGYKÖRÖSI ÚT 2. SPAR SPAR
KECSKEMÉT 6000 BUDAI ÚT SPAR SPAR
KECSKEMÉT 6000 DUNAFÖLDVÁRI ÚT 4. SPAR SPAR
KEHIDA 8784 KOSSUTH U.1. COOP COOP MINI
KÉK 4515 RÁKÓCZI ÚT 2. DEMECSER ÉS VIDÉKE ÁFÉSZ 52. SZ.ABC
KÉK 4515 ADY ENDRE U. 20. DEMECSER ÉS VIDÉKE ÁFÉSZ 53.SZ.ÉLELMISZER
KÉK 4515 JÓKAI U. 70. DEMECSER ÉS VIDÉKE ÁFÉSZ 55.SZ. MINI COOP
KÉKCSE 4494 FŐ U. 140. EGYÉB HAJDÚNÉ BALLA ILDIKÓ
KÉKCSE 4494 FŐ U. 75. NYÍRZEM ZRT. 7. COOP MINI
KEMECSE 4501 MÓRICZ ZS.U. 74. DEMECSER ÉS VIDÉKE ÁFÉSZ 36. SZ. ABC
KEMECSE 4501 DIMITROV U. 4. DEMECSER ÉS VIDÉKE ÁFÉSZ 38. SZ. ABC
KEMECSE 4501 DEÁK FERENC U. 3. DEMECSER ÉS VIDÉKE ÁFÉSZ 39. SZ. MINI COOP
KENÉZLŐ 3995 ARADI U.26 EGYÉB IFJ. HUNYADI TIBOR
KERCSELIGET 7256 FŐ U. 61. KAPOS-COOP ZRT. 83.ABC
KESZNYÉTEN 3579 BÉKE U. 1. UNIÓ COOP ZRT 634. SZ. ABC
KESZTHELY 8360 HÉVÍZI ÚT 130. REÁL Z+D ÖNKISZOLGÁLÓ
KESZTHELY 8360 MURVÁS UTCA 2. EURO FAMILY KESZTHELY EUROFAMILY
KESZTHELY 8360 BERCSÉNYI UTCA 65. EURO FAMILY KESZTHELY 2. EUROFAMILY
KESZTHELY 8360 BERCSÉNYI M. U. 65/A. SPAR SPAR
KESZTHELY 8360 TAPOLCAI ÚT 37. SPAR INTERSPAR
KESZTÖLC 2517 SZABADSÁG TÉR 14. HALMSCHLÁGER TRADE ZRT. CBA
KESZÜ 7668 PETŐFI S.U.127. COOP COOP MINI
KÉTEGGHÁZA 5741 DÓZSA U 27/2. FAIN PLUSZ KFT. KÉTEGYHÁZI DISZKONT
KÉTEGYHÁZA 5741 DÓZSA U. 68. FAIN PLUSZ KFT. CSERKING ABC
KÉTHELY 8713 MAGYARI U.1. COOP COOP MINI
KÉTSOPRONY 5674 ADY U 1. FAIN PLUSZ KFT. ABC
KÉTSOPRONY 5674 DÓZSA U 13. FAIN PLUSZ KFT. ABC
KEVERMES 5744 RÁKÓCZI U 2. FAIN PLUSZ KFT. ABC
KIMLE 9181 FŐ U. 99. CSOKIPÓK KFT. ABC
KIRÁLYEGYHÁZA 7953 PETŐFI U. 67. COOP COOP MINI
KISBÉR 2870 KOSSUTH U. 4/6. SPAR SPAR
KISGYŐR 3556 KOSSUTH U.1-5. UNIÓ COOP ZRT 444.SZ.COOP ABC
KISKINIZS 3843 RÁKÓCZI ÚT 53. ABAÚJ COOP ZRT 80. SZ. VEGYESBOLT
KISKORPÁD 7524 VÖRÖSMARTY U.16. ATÁD COOP ZRT. 120.VEGYESBOLT
KISKŐRÖS 6200 BAJCSY-ZS. U. 13. FAIN PLUSZ KFT. ABC
KISKŐRÖS 6200 DÓZSA GYÖRGY ÚT 99. SPAR SPAR
KISKUNFÉLEGYHÁZA 6100 KOSSUTH L. U. 1. FAIN PLUSZ KFT. DO-HE KFT.
KISKUNFÉLEGYHÁZA 6100 MOLNÁR B. U. 2. FAIN PLUSZ KFT. DORINKA KFT.
KISKUNFÉLEGYHÁZA 6100 WESSELÉNYI U. 1. SPAR SPAR
KISKUNFÉLEGYHÁZA 6100 DR. HOLLÓ LAJOS U. 74-76. SPAR SPAR
KISKUNFÉLEGYHÁZA 6100 BÉKE TÉR 3-4. SPAR SPAR
KISKUNHALAS 6400 TÁNCSICS M. U. 7. FAIN PLUSZ KFT. REPULSE KFT.
KISKUNHALAS 6400 KÖLCSEY F. U. 4. FAIN PLUSZ KFT. REPULSE KFT.
KISKUNHALAS 6400 MÁTYÁS TÉR 4. FAIN PLUSZ KFT. REPULSE KFT.
KISKUNHALAS 6400 BETHLEN TÉR 1. SPAR SPAR
KISKUNHALAS 6400 SEMMELWEIS TÉR 30. SPAR SPAR
KISKUNLACHÁZA 2340 SELLŐ UTCA 1. REÁL FORTUNA KFT.
KISKUNLACHÁZA 2340 DÓZSA GY. U. 168. SPAR SPAR
KISKUNMAJSA 6120 PETŐFI TÉR 1. COOP COOP ABC 1
KISKUNMAJSA 6120 FŐ U. 61. FAIN PLUSZ KFT. TO és FM 98 KER.SZOLG. BT.
KISKUNMAJSA 6120 CSONTOS KÁROLY UTCA 8. SPAR SPAR
KISLÉTA 4325 KÁLLÓI ÚT 12. NYÍRZEM ZRT. 87. COOP MINI
KISLŐD 8446 KOSSUTH L. UTCA 1. EURO FAMILY KISLŐD EUROFAMILY
KISMARJA 4126 BOCSKAI U. 14. HAJDÚ -COOP ZRT 43. SZ. ABC
KISMAROS 2623 SZOKOLYAI U. 3 EGYÉB CBA PRÍMA
KISMAROS 2623 LIGET U.32. REÁL SAPITO KFT.
KISNAMÉNY 4737 FŐ U. 70. NYÍRZEM ZRT. 69. COOP MINI
KISTARCSA 2143 HUNYADI UTCA 1. HONI-COOP KFT. TRAFIK
KISTARCSA 2143 SEMMELWEIS TÉR 2. SPAR SPAR
KISTELEK 6760 RÁKÓCZI U. 2. FAIN PLUSZ KFT. REPULSE KFT.
KISTELEK 6760 IFJÚSÁG TÉR 1/C. SPAR SPAR
KISTOKAJ 3553 SZÉCHENYI U. 118. UNIÓ COOP ZRT 740. SZ. ABC
KISÚJSZÁLLÁS 5310 PALLAGI TÉR 3. EGYÉB KISÚJ KFT. - KISÚJ ÉLELMISZER
KISÚJSZÁLLÁS 5310 DEÁK U. 13-17. SPAR SPAR
KISVÁRDA 4600 SZABOLCSVEZÉR ÚT 41. EGYÉB 45. PIAC ABC
KISVÁRDA 4600 KÖLCSEY U. 21/A EGYÉB BERECZKI SÁNDOR TEMPO 5
KISVÁRDA 4600 ÁRPÁD ÚT 59. EGYÉB JOHN VEAD BT. (GÓLYA ABC)
KISVÁRDA 4600 ERZSÉBET U. 1. EGYÉB JOHN VEAD BT. (HÁRMASÚTI ABC)
KISVÁRDA 4600 LIPTAY BÉLA U, 29. EGYÉB JOHN VEAD BT. KENYÉRGYÁR CSEMEGE
KISVÁRDA 4600 CSOKONAI U. 113. EGYÉB KOCSIS FERENC 2.
KISVÁRDA 4600 SZENT L. U. 15-17. NYÍRZEM ZRT. COOP SZUPER
KISVÁRDA 4600 MÁRTIROK U. 7. NYÍRZEM ZRT. 3. COOP ABC
KISVÁRDA 4600 CSILLAG U. 34. NYÍRZEM ZRT. 185. COOP SZUPER
KISSZEKERES 4963 KOSSUTH ÚT 74. NYÍRZEM ZRT. 72. COOP MINI
KOCSORD 4751 SZENT ISTVÁN U. 20-22. SZAMOS - COOP KFT ABC KOCSORD
KOCSORD 4751 ÁRPÁD U. 3. EGYÉB AN-KO KER KFT.
KÓKA 2243 DÓZSA GYÖRGY ÚT 42. EGYÉB MOLDI-SANYIKER KFT.
KOKAD 4284 KOSSUTH U. 53. HAJDÚ -COOP ZRT 36. SZ. ABC
KOMÁDI 4138 FŐ U 4. FAIN PLUSZ KFT. KOLONIX ABC
KOMÁDI 4138 FŐ U. 100. EGYÉB CONSTANT ÉLELMISZER KFT
KOMÁDI 4138 FŐ ÚT 4. EGYÉB KOLONIX KFT.
KOMÁDI 4138 FŐ U. 50. EGYÉB BIHAR-MERCANTILE KFT.
KOMÁROM 2900 VÁG U.1. CBA PRÍMA 23-AS PRÍMA BOLT
KOMÁROM 2900 KLAPKA GYÖRGY U. 69. SPAR SPAR
KOMÁROM 2900 KLAPKA GYÖRGY ÚT 8/A. SPAR SPAR
KOMÁROM 2900 IGMÁNDI ÚT 49. SPAR SPAR
KOMLÓ 7300 ALKOTMÁNY U. 45. SPAR SPAR
KOMLÓSD 7582 FŐ U. 70. COOP COOP MINI
KOMLÓSKA 3937 RÁKÓCZI ÚT 19. ABAÚJ COOP ZRT 163.SZ.COOP ABC
KOMORÓ 4622 DÓZSA GY U.1 EGYÉB SZIVÁRVÁNY KISÁRUHÁZ
KONDOROS 5553 CSABAI U 43. FAIN PLUSZ KFT. KORONA ABC
KONDOROS 5553 HŐSÖK ÚT 15. FAIN PLUSZ KFT. ABC
KONYÁR 4133 SÓSTÓI U.67. HAJDÚ -COOP ZRT 31. SZ. BOLT
KÓTAJ 4400 KORÁNYI F. U. 16/A. SZABOLCS-COOP ZRT. 86. COOP ABC
KOZÁRMISLENY 7761 ALKOTMÁNY TÉR 76. COOP COOP MINI
KOZÁRMISLENY 7761 VADVIRÁG U. 1. SPAR SPAR
KÖLCSE 4965 ARANY J. U. 4 KÖLCSEI KIFLI KFT KÖLCSEI KIFLI KFT.ABC ÁRUHÁZ
KÖLKED 7717 II. LAJOS U. 8. COOP COOP MINI
KÖRMEND 9900 BARTÓK B. LTP. 13. REÁL FEZO 3.ABC
KÖRMEND 9900 RÁKÓCZI ÚT 123. REÁL JÓÁR C+C
KÖRMEND 9900 MÁTYÁS KIR. ÚT 68. REÁL NAGYKERESKEDELMI SÖRDEPÓ
KÖRMEND 9900 BÁSTYA U. 44/8. HRSZ. SPAR SPAR
KÖRMEND 9900 RÁKÓCZI ÚT 2/C. SPAR SPAR
KÖRMEND 9900 RÁKÓCZI ÚT 307/1 HRSZ. SPAR SPAR
KÖRNYE 2851 ALKOTMÁNY U. 66-68. COOP COOP SZUPER 1
KÖRÖM 3577 PETÔFI U. 5. UNIÓ COOP ZRT 638. SZ. VEGYESBOLT
KÖRÖSSZAKÁL 4136 PIAC TÉR 2. EGYÉB CONSTANT ÉLELMISZER KFT
KÖRÖSSZEGAPÁTI 4135 KOSSSUTH U. 60. EGYÉB CONSTANT ÉLELMISZER KFT
KŐSZEG 9730 RÁKÓCZI U. 80-82. SPAR SPAR
KÖTEGYÁN 5725 VASÚT UTCA 32. FAIN PLUSZ KFT. MISKA BOLTJA
KŐVÁGÓÖRS 8254 JÓKAI U. 57. COOP COOP MINI
KŐVÁGÓSZŐLŐS 7673 RÁKÓCZI U.65. COOP COOP MINI
KÖVESKÁL 8274 FŐ U. 18/1. COOP COOP MINI
KRASZNOKVAJDA 3821 PETÔFI U. 74. ABAÚJ COOP ZRT 83. SZ. ABC
KUNHEGYES 5340 KOSSUTH U. 18. EGYÉB SZILÁGYINÉ JÁMBOR BEÁTA
KUNHEGYES 5340 KOSSUTH LAJOS U. 35. SPAR SPAR
KUNMADARAS 5321 KUNHEGYESI ÚT 5/A. EGYÉB LÉVAI ÉS LÉVAI BT.
KUPA 3813 RÁKÓCZI ÚT 16. ABAÚJ COOP ZRT 84. SZ. ÉLELMISZER
KURITYÁN 3732 PETŐFI U. 1. ABAÚJ COOP ZRT 85. SZ. COOP ABC
LÁBATLAN 2541 RÁKÓCZI U. 135. VIGU-TEAM KFT. ABC
LÁBATLAN 2541 RÁKÓCZI F. U. 2. HONI-COOP KFT. KISBOLT
LÁBOD 7551 KOSSUTH U.69. ATÁD COOP ZRT. 30.ABC
LÁCACSÉKE 3976 FŐ U. 34. NYÍRZEM ZRT. 111. COOP MINI
LAD 7535 PETŐFI U. 6. COOP COOP MINI
LAJOSMIZSE 6050 DÓZSA GY. ÚT 20-22. SPAR SPAR
LAKÓCSA 7918 PETŐFI U. 5. COOP COOP MINI
LÁNYCSÓK 7759 MÁTYÁS U. 2. COOP COOP MINI
LEÁNYFALU 2016 MÓRICZ ZS. ÚT 167 HALMSCHLÁGER TRADE ZRT. CBA PRÍMA
LÉBÉNY 9155 DÓZSA U. 2. CBA PRÍMA 3-AS PRÍMA BOLT
LEGYESBÉNYE 3904 RÁKÓCZI ÚT 108. EGYÉB TÁLLYA-PÉK KFT. 1.
LENGYELTÓTI 8693 KOSSUTH L. U. 5. LENGYELTÓTI COOP KER. ZRT. LENGYELTÓTI COOP KER. ZRT. 3. SZ.
LENTI 8960 TÖLGYFA U. 10. DUDÁS ANDREA BEREK ABC
LENTI 8960 KOSSUTH U. 2. COOP COOP MINI
LENTI 8960 ZRÍNYI M. U. 2. REÁL FEZO 9. ABC
LENTI 8960 ZRÍNYI M. U. 2. REÁL FEZO 9.ABC
LENTI 8960 TEMPLOM TÉR 3. EURO FAMILY LENTI EUROFAMILY
LENTI 8960 KISFALUDY U. 4. SPAR SPAR
LESENCETOMAJ 8318 KOSSUTH U. 63. COOP COOP MINI
LÉTAVÉRTES 4283 KOSSUTH L.U.12. HAJDÚ -COOP ZRT 12.SZ.ABC
LÉTAVÉRTES 4283 IRINYI U. 2. EGYÉB BORA ZOLTÁN
LÉTAVÉRTES 4281 ÁRPÁD TÉR 6. EGYÉB BORA ZOLTÁN
LÉTAVÉRTES 4281 BAROSS U. 3. EGYÉB SZATMÁRI SÁNDOR 1.
LETENYE 8868 KOSSUTH U. 2. SPAR SPAR
LEVELEK 4555 TÁNCSICS U. 1. BAKTA-COOP ZRT 26. SZ. ÉLELMISZERBOLT
LEVELEK 4555 RÁKÓCZI U. 7. EGYÉB SI-KER FOOD KFT.
LEVELEK 4555 JÓZSEF A. ÚT 1/A. EGYÉB SI-KER FOOD KFT. 3.
LITKE 3186 DÓZSA GY. U.50. PALÓC-COOP ZRT. 63. SZ. ABC
LÓKÚT 8425 BEM J. U. 36. ZIRC COOP ZRT. 10.ABC
LÓNYA 4836 KOSSUTH U. 2. NYÍRZEM ZRT. 21. COOP MINI
LOVASBERÉNY 8093 PARK TÉR 1. COOP COOP ABC 2
LOVASBERÉNY 8093 RÁKÓCZI F. ÚT 4. COOP COOP MINI
LOVÁSZI 8878 KÚTFEJ U. 116. COOP COOP ABC 1
LOVÁSZPATONA 8553 KOSSUTH L. ÚT 19. ZIRC COOP ZRT. 3001.ABC
LÖKÖSHÁZA 5743 ELEKI U 44. FAIN PLUSZ KFT. ABC
LŐRINCI 3021 TÁNCSICS M.ÚT 14. HONI-COOP KFT. KISBOLT
LÖVŐPETRI 4633 PETŐFI S. U. 74. NYÍRZEM ZRT. 19. COOP MINI
LUDÁNYHALÁSZI 3188 RÁKÓCZI U.58. PALÓC-COOP ZRT. 44. SZ. ABC
MÁD 3909 RÁKÓCZI ÚT 2. ABAÚJ COOP ZRT 86. SZ. COOP ABC
MÁD 3909 RÁKÓCZI ÚT 30 EGYÉB PARK ABC
MAGLÓD 2234 FŐ UTCA 2 HAJ-DE KFT. . COOP SZUPER
MAGLÓD 2234 KATONA J. 64/A REÁL MED-PLAN BT.
MAGLÓD 2234 BAJCSY ZS. U.69. HONI-COOP KFT. KISBOLT
MAGLÓD 2234 ANDRÁSSY ÚT 26. HONI-COOP KFT. KISBOLT
MAGLÓD 2234 DAMJANICH U.29. SPAR SPAR
MAGLÓD 2234 JÁSZBERÉNYI ÚT HRSZ. 1528/1. SPAR SPAR
MAGYARCSANÁD 6932 TEMPLOM TÉR 6. FAIN PLUSZ KFT. ABC
MAGYARGÉC 3133 RÁKÓCZI U. 59. PALÓC-COOP ZRT. 38. SZ. ABC
MAGYARHOMOROG 4137 ÁRPÁD U 47. FAIN PLUSZ KFT. KOLONIX ABC
MAGYARHOMOROG 4137 ÁRPÁD U. 47. EGYÉB KOLONIX KFT.
MAGYARNÁNDOR 2694 FŐ U. 15. NYÍRZEM ZRT. 259. COOP ABC
MAJS 7783 KOSSUTH L. U. 204. COOP COOP ABC 1
MAKÓ 6900 ARADI U 51. FAIN PLUSZ KFT. MANNA HÁZ SÖRÖZŐ
MAKÓ 6900 TULIPÁN UTCA 50. FAIN PLUSZ KFT. MICI-MIRA KOCSMA
MAKÓ 6900 SZÉCHENYI TÉR 18. FAIN PLUSZ KFT. NAP MINT NAP NON-STOP ABC
MAKÓ 6900 APPAFY U 21. FAIN PLUSZ KFT. REÁL ABC
MAKÓ 6900 CSANÁD VEZÉR TÉR 31. SPAR SPAR
MAKÓ 6900 KOSSUTH LAJOS U. SPAR SPAR
MÁLYI 3434 FŐ U.20. UNIÓ COOP ZRT 803. SZ. COOP SZUPER
MÁNDOK 4644 SZABADSÁG TÉR 11. TISZAKÖNYÖK COOP ZRT 11. SZ. ABC
MÁNDOK 4644 PETŐFI U.35 EGYÉB REÁL ÉLELMISZER
MÁNDOK 4644 TÁNCSICS M. U. 24. EGYÉB BERECZKI SÁNDOR TEMPO 1
MÁNDOK 4644 PETŐFI U. 13. EGYÉB BERECZKI SÁNDOR TEMPO 2
MARCALI 8700 MARCALI LIGET U 2 REÁL Z+D REÁL ÜZLET
MARCALI 8700 SZIGETVÁRI U.3. SPAR SPAR
MÁRIAHALOM 2527 PETŐFI S. ÚT 27. HONI-COOP KFT. KISBOLT
MÁRIAKÉMÉND 7663 RÁKÓCZI 17. COOP COOP MINI
MÁRIAPÓCS 4326 KOSSUTH U. 3. NYÍRZEM ZRT. 85. COOP ABC
MARKOTABÖDÖGE 9164 FŐ U. 65. CSOKIPÓK KFT. ABC
MARTFŰ 5435 SZOLNOKI ÚT 146. SPAR SPAR
MARTONVÁSÁR 2462 BRUNSZVIK U. 1/A. COOP COOP SZUPER 1
MARTONVÁSÁR 2462 FEHÉRVÁRI U. 63. HONI-COOP KFT. COOP MINI
MARTONVÁSÁR 2462 BAJCSY-ZSILINSZKY U. 31. HONI-COOP KFT. COOP MINI
MARTONYI 3755 FŐ ÚT 18. ABAÚJ COOP ZRT 91. SZ. ABC
MÁTÉSZALKA 4700 BAJCSY ZY. U. 39. KRASZNA-COOP ZRT. 1. SZ. ABC ÁRUHÁZ
MÁTÉSZALKA 4700 MÓRICZ ZS. U. 6 KRASZNA-COOP ZRT. 5. SZ. ABC ÁRUHÁZ
MÁTÉSZALKA 4700 ZRÍNYI J. U. 19. KRASZNA-COOP ZRT. 6. SZ. ABC ÁRUHÁZ
MÁTÉSZALKA 4700 ERKEL F. U. 1. KRASZNA-COOP ZRT. 7. SZ. ABC
MÁTÉSZALKA 4700 JÁRMI ÚT 6. EGYÉB ALFI 9. SZ. KALMÁR ABC
MÁTÉSZALKA 4700 KÖLCSEY ÚT 17. EGYÉB ALFI 15.SZ. DELIKÁTESZ ABC
MÁTÉSZALKA 4700 SZALKAY L. U. 4. SPAR SPAR
MÁTRANOVÁK 3143 SZABADSÁG ÚT 35. CORTADO PLUSZ KFT. 100 FT-OS BOLT
MÁTRATERENYE 3146 KOSSUTH U.176/1. UNIÓ COOP ZRT 208.SZ.COOP ABC
MÁTRATERENYE 3146 KOSSUTH U. 350. EGYÉB FKS MARKET PLUS KFT.
MECSEKNÁDASD 7695 SZABADSÁG TÉR 5/B COOP COOP MINI
MEDINA 7057 KOSSUTH U.53. COOP COOP MINI
MEGYASZÓ 3718 FŐ U. 27. UNIÓ COOP ZRT 603. SZ. MAXI ÁRUHÁZ
MEGGYESKOVÁCSI 9757 KOSSUTH U. 9. COOP COOP MINI
MÉHTELEK 4975 SPORT U. 7. NYÍRZEM ZRT. 68. COOP ABC
MÉLYKÚT 6449 KOSSUTH U. 2/B FAIN PLUSZ KFT. REPULSE KFT.
MÉRA 3871 VASÚT U. 3. ABAÚJ COOP ZRT 88. SZ. ÉLELMISZERBOLT
MERNYE 7453 KOSSUTH L. TÉR 15/B. KAPOS-COOP ZRT. 90.ABC
MESZES 3754 FŐ U. 18. ABAÚJ COOP ZRT 95. SZ. ABC
MESZTEGNYŐ 8716 VÖRÖSMARTY U.110. COOP COOP MINI
MEZŐBERÉNY 5650 KOSSUTH TÉR 2. SPAR SPAR
MEZÖCSÁT 3450 KISS J. ÚT 27 EGYÉB NYÍRFA ÉLELMISZER VEGYES DISZKONT
MEZŐCSÁT 3450 BAJCSY ZS. U. 5. UNIÓ COOP ZRT 770. SZ. MAXI ABC
MEZŐCSÁT 3450 HŐSÖK TERE 13. EGYÉB EXPRESSZ-SECURITY KFT.
MEZŐCSÁT 3450 HŐSÖK TERE 29. NYÍRZEM ZRT. 63. COOP SZUPER
MEZŐCSOKONYA 7434 SZABADSÁG U. 58. KAPOS-COOP ZRT. 130.SZ
MEZŐFALVA 2422 SEMMELWEIS U. 2. SPAR SPAR
MEZŐKERESZTES 3441 DÓZSA GYÖRGY U. 81. EGYÉB TANDAROS BT 5. MOZI
MEZŐKERESZTES 3441 TÁNCSICS ÚT 2. NYÍRZEM ZRT. 211. COOP ABC
MEZŐKERESZTES 3441 DÓZSA ÚT 98. NYÍRZEM ZRT. 235. COOP MINI
MEZŐKERESZTES 3441 NAGYMIHÁLYI ÚT 23/A. NYÍRZEM ZRT. 236. COOP MINI
MEZŐKOVÁCSHÁZA 5800 ÁRPÁD U. 181. FAIN PLUSZ KFT. DO-HE KFT.
MEZŐKOVÁCSHÁZA 5800 ÁRPÁD U 126. FAIN PLUSZ KFT. DÓRI CSEMEGE
MEZŐKÖVESD 3400 VÁCI M. ÚT 25. NYÍRZEM ZRT. 200. COOP MINi
MEZŐKÖVESD 3400 MÁTYÁS KIRÁLY ÚT 66. NYÍRZEM ZRT. 201. COOP SZUPER
MEZŐKÖVESD 3400 DÓZSA GY. ÚT 1. NYÍRZEM ZRT. 202. COOP SZUPER
MEZŐKÖVESD 3400 HŐSÖK TERE 3. NYÍRZEM ZRT. 203. COOP SZUPER
MEZŐKÖVESD 3400 BACSÓ BÉLA ÚT 4. NYÍRZEM ZRT. 205. COOP ABC
MEZŐKÖVESD 3400 ZSÓRY NAPFÜRDŐ ÚT 1. NYÍRZEM ZRT. 216. COOP MINI
MEZŐKÖVESD 3400 EGRI ÚT 1 SPAR SPAR
MEZŐKÖVESD 3400 MÁTYÁS KIR. ÚT 199. SPAR SPAR
MEZŐMEGYER 5671 HADNAGY U 9. FAIN PLUSZ KFT. MEGYER ABC
MEZŐNAGYMIHÁLY 3443 KOSSUTH ÚT 60. NYÍRZEM ZRT. 237. COOP MINI
MEZŐNYÁRÁD 3421 SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÚT 80. NYÍRZEM ZRT. 212. COOP ABC
MEZŐNYÁRÁD 3421 SZENT ISTVÁN KIR. ÚT 111. NYÍRZEM ZRT. 238. COOP MINI
MEZŐSAS 4134 NAGY S. U. 56. EGYETÉRTÉS COOP ZRT. 78. SZ. ÉLELMISZERBOLT
MEZŐTÚR 5400 DÓZSA GYÖRGY U. 2-4. SPAR SPAR
MEZŐZOMBOR 3931 DOBÓ U. 24. ABAÚJ COOP ZRT 87. SZ. COOP ABC
MEZŐZOMBOR 3931 RÁKÓCZI ÚT 1. NYÍRZEM ZRT. 244. COOP MINI
MIHÁLYFA 8341 KOSSUTH U. 68. COOP COOP MINI
MIHÁLYGERGE 3184 RÁKÓCZI U. 54. PALÓC-COOP ZRT. 72. SZ. ABC
MIKEPÉRCS 4271 OROSZ I. U. 2-4 HAJDÚ -COOP ZRT 71. SZ. ABC
MISKOLC 3532 ANDRÁSSY ÚT 50. ANDRÁSSY ÜZLETHÁZ KFT ANDRÁSSY CSEMEGE
MISKOLC 3526 SZENTPÉTERI KAPU 64. UNIÓ COOP ZRT 100. SZ. ABC
MISKOLC 3526 BÚZA TÉR 1. UNIÓ COOP ZRT 101. SZ. ÁRUCSARNOK
MISKOLC 3531 THÖKÖLY U. 2 UNIÓ COOP ZRT 102. SZ. ABC SZUPERETT
MISKOLC 3530 SZENTISTVÁN U. 1. UNIÓ COOP ZRT 103. SZ. ABC SZUPERETT
MISKOLC 3532 GÁLFFY I.U. 2. UNIÓ COOP ZRT 104. SZ. ABC
MISKOLC 3528 KISFALUDY U. 31/33. UNIÓ COOP ZRT 105. SZ. ABC
MISKOLC 3529 SZENTGYÖRGY U. 3. UNIÓ COOP ZRT 106. SZ. PLATÁN ABC
MISKOLC 3534 KISS TÁBORNOK U. 4. UNIÓ COOP ZRT 108. SZ. BULGÁRFÖLDI COOP ABC
MISKOLC 3533 SZEDER U. 29. UNIÓ COOP ZRT 109. SZ. ABC
MISKOLC 3535 KURUC U. 47/A. UNIÓ COOP ZRT 110. SZ. COOP SZUPER
MISKOLC 3535 FÉNYESVÖLGYI U. 11. UNIÓ COOP ZRT 111. SZ. COOP ABC
MISKOLC 3525 FÁBIÁN U. 6. UNIÓ COOP ZRT 120.SZ. ABC
MISKOLC 3529 KLAPKA U. 27-29. UNIÓ COOP ZRT 121. SZ."AVAS" MAXI-COOP ABC
MISKOLC 3531 GYŐRI KAPU 59. UNIÓ COOP ZRT 125.SZ.COOP SZUPER
MISKOLC 3521 MISKOLCI U. 77. UNIÓ COOP ZRT 130. SZ. ÉLELMISZERBOLT
MISKOLC 3529 SZENTGYÖRGY ÚT 22. UNIÓ COOP ZRT 140.SZ.
MISKOLC 3525 VÖRÖSMARTY U.17. UNIÓ COOP ZRT 150.SZ.COOP
MISKOLC 3532 GYŐRI KAPU 149. UNIÓ COOP ZRT 827. SZ. ABC
MISKOLC 3529 SZENTGYÖRGY ÚT 60. EGYÉB SWEET-COM KFT.
MISKOLC 3534 KANDÓ KÁLMÁN ÚT 13-15. NYÍRZEM ZRT. 190. COOP SZUPER
MISKOLC 3529 TESTVÉRVÁROSOK ÚTJA 8. NYÍRZEM ZRT. 191. COOP SZUPER
MISKOLC 3526 SZENTPÉTERI KAPU 95/A. NYÍRZEM ZRT. 192. COOP ABC
MISKOLC 3534 ÁRPÁD ÚT 62/A. NYÍRZEM ZRT. 193. COOP ABC
MISKOLC 3530 VÖRÖSMARTY U. 74. NYÍRZEM ZRT. 194. COOP ABC
MISKOLC 3508 FUTÓ ÚT 2. NYÍRZEM ZRT. 195. COOP ABC
MISKOLC 3527 KANDÓ KÁLMÁN TÉR 2. NYÍRZEM ZRT. 196. COOP MINI
MISKOLC 3535 HEGYALJA ÚT 29. NYÍRZEM ZRT. 197. COOP ABC
MISKOLC 3503 ANDRÁSSY GYULA ÚT 49 EGYÉB 21.SZ ALFI ÚJGYŐRI ABC
MISKOLC 3525 ÁRPÁD ÚT 2. EGYÉB ALFI 27. SZ. ÁRPÁD ABC
MISKOLC 3525 MÁTYÁS K. ÚT 19. EGYÉB ALFI 29. SZ. MÁTYÁS ABC
MISKOLC 3530 CORVIN OTTÓ ÚT 11. EGYÉB ALFI 35. SZ. CORVIN ABC
MISKOLC 3533 ANDRÁSSY UTCA 49 EGYÉB 21.SZ ÚJGYŐRI ABC
MISKOLC 3526 SZENTPÉTERI KAPU 80/A. EURO FAMILY MISKOLC EUROFAMILY
MISKOLC 3529 FÉNYI GYULA TÉR 14302/1. HRSZ. SPAR SPAR
MISKOLC 3524 KLAPKA GY. U. 9-11. SPAR SPAR
MISKOLC 3525 SZÉCHENYI U. 7. SPAR SPAR
MISKOLC 3530 KIRÁLY U. 7/A. SPAR SPAR
MISKOLC 3532 ÚJGYŐRI FŐTÉR 32. SPAR SPAR
MISKOLC 3527 BAJCSY-ZSILINSZKY U. 2-4 SPAR INTERSPAR
MISKOLC 3525 SZÉCHENYI ÚT 111. SPAR SPAR
MISKOLC 3526 BÚZA TÉR 16. SPAR SPAR
MISKOLC 3534 KISS TÁBORNOK ÚT- KANDÓ KÁLMÁN U. SAROK SPAR SPAR
MISKOLC 3529 TESTVÉRVÁROSOK ÚTJA 2/A SPAR SPAR
MISKOLC 3531 GYŐRI KAPU 24.D.ÉP. SPAR SPAR
MISKOLC-GÖRÖMBÖLY 3516 SZOLÁRTSIK TÉR 23. UNIÓ COOP ZRT 107. SZ. ABC
MOGYORÓSBÁNYA 2535 FELSZABADULÁS U.49. HONI-COOP KFT. KISBOLT
MOHÁCS 7700 JÓKAI U. 49. COOP COOP MINI
MOHÁCS 7700 PÉCSI ÚT 61. EURO FAMILY MOHÁCS EUROFAMILY
MOHÁCS 7700 HORVÁTH K. U. 3/5. SPAR SPAR
MOHÁCS 7700 KÍGYÓ U. 6. SPAR SPAR
MOHORA 2698 KOSSUTH U. 56. NYÍRZEM ZRT. 265. COOP MINI
MONOK 3905 KOSSUTH ÚT 10. ABAÚJ COOP ZRT 90. SZ. COOP ABC
MONOR 2200 KISTÓI U. 86/A KÁLMÁN GYÖRGYNÉ MINI ABC
MONOR 2200 KISTÓI U. 124. HONI-COOP KFT. KISBOLT
MONOR 2200 ADY E. U. 57-59. SPAR SPAR
MONOSTORAPÁTI 8296 PETŐFI U. 62. COOP COOP ABC 1
MONOSTORPÁLYI 4275 KOSUTH U. 42. HAJDÚ -COOP ZRT 34. SZ. ABC
MONOSTORPÁLYI 4275 LÉTAI ÚT 38. HAJDÚ -COOP ZRT 35.SZ.ABC ARUHÁZ
MÓR 8060 WEKERLE S. U. 2. COOP COOP ABC 2
MÓR 8060 VELEGI U. 6. KER-KELLER KFT. PÁLMA ABC
MÓR 8060 WEKERLE U. 34-36. SPAR SPAR
MÓR 8060 DÓZSA GY. U. 23 SPAR SPAR
MÓR 8060 DÓZSA GY. U. 1. SPAR SPAR
MOSDÓS 7257 KOSSUTH LAJOS U. 2. KAPOS-COOP ZRT. 85.KIS ABC
MOSONMAGYARÓVÁR 9200 SZENT ISTVÁN KIRÁLY U. 26. CBA PRÍMA 7-ES PRÍMA BOLT
MOSONMAGYARÓVÁR 9200 KÁLNOKI U. 19. CBA PRÍMA 33-AS PRÍMA BOLT
MOSONMAGYARÓVÁR 9200 SZEKERES RICHÁRD UTCA 19. EURO FAMILY MOSONMAGYARÓVÁR EUROFAMILY
MOSONMAGYARÓVÁR 9200 RÉGI VÁMHÁZ TÉR 5. EURO FAMILY MOSONMAGYARÓVÁR 2. EUROFAMILY
MOSONMAGYARÓVÁR 9200 RÉGI VÁMHÁZ TÉR 5. SPAR SPAR
MOSONMAGYARÓVÁR 9200 ARANYOSSZIGET U. 1. SPAR SPAR
MOSONMAGYARÓVÁR 9200 KOSSUTH L. U. 69. SPAR SPAR
MOSONSZOLNOK 9245 FŐ U. 102. CSOKIPÓK KFT. ABC
MÚCSONY 3744 FŐ U. 31. UNIÓ COOP ZRT 806. SZ. ABC
MÚCSONY 3744 KOSSUTH L. ÚT 101 EGYÉB SZIVÁRVÁNY ABC
MUHI 3552 KOSSUTH. U. 1. UNIÓ COOP ZRT 744. SZ. ABC
NÁBRÁD 4911 ÁRPÁD U. 37. BIZANTIK KFT ABC
NÁDASDLADÁNY 8145 FŐ U. 32. KER-KELLER KFT. NÁDAS ABC
NÁDUDVAR 4181 FŐ ÚT 101. EGYÉB RITIST KFT.
NÁDUDVAR 4181 PETŐFI S. U. 1/3. EGYÉB SMDK KFT.
NÁDUDVAR 4181 LŐWY S. 12. EGYÉB SMDK KFT.
NÁDUDVAR 4181 BAKSAY DÁNIEL U. 11/2. 3234/2.HRSZ. EGYÉB ERA-KER 2004. KFT. 1.
NÁDUDVAR 4181 KABAI ÚT 2. EGYÉB ERA-KER 2004. KFT. 2.
NÁDUDVAR 4181 FŐ U. 197. EGYÉB NAGY ÉS TÁRSA BT.
NAGYAR 4922 PETŐFI U. 5. DELI LÁSZLÓ ÉLELMISZERBOLT NAGYAR
NAGYATÁD 7500 ARADI U.17. ATÁD COOP ZRT. 10.ABC
NAGYATÁD 7500 DÓZSA GY. U.55. ATÁD COOP ZRT. 4.ABC
NAGYATÁD 7500 SZÉCHENYI TÉR 37. ATÁD COOP ZRT. 48.ABC
NAGYATÁD 7500 RÁKÓCZI U.15/A. ATÁD COOP ZRT. 5.ABC
NAGYATÁD 7500 HONVÉD U. 47. ATÁD COOP ZRT. 7. SZ. ABC
NAGYATÁD 7500 KORÁNYI S.U. 21-23. SPAR SPAR
NAGYBAJOM 7561 KOSSUTH L.U.35. ATÁD COOP ZRT. 102.ABC
NAGYBAJOM 7561 ZRINYI U. 37. ATÁD COOP ZRT. 107.ABC
NAGYBAJOM 7561 FŐ U. 38. ATÁD COOP ZRT. 110.ABC
NAGYBERÉNY 8656 PETŐFI S. TÉR 2. TABI COOP ZRT. 39.ABC
NAGYBERKI 7255 IFJÚSÁG ÚT 3. KAPOS-COOP ZRT. 71.KIS ABC
NAGYBÖRZSÖNY 2634 KOSSUTH U. 17. REÁL OSZI-BOLT KFT. OSZI-BOLT
NAGYCSÉCS 3598 KOSSUTH U. 13. NYÍRZEM ZRT. 64. COOP MINI
NAGYCSERKESZ 4531 SZÉCHENYI U. 3. SZABOLCS-COOP ZRT. 137. COOP ABC
NAGYDOBOS 4823 FÔ ÚT 119. KRASZNA-COOP ZRT. 42. SZ. ABC ÁRUHÁZ
NAGYDOROG 7044 KOSSUTH L.U.46. COOP COOP MINI
NAGYDOROG 7044 RÁKÓCZI ÚT 1. COOP COOP MINI
NAGYECSED 4355 HUNYADI U. 9/A. SZATMÁRVIDÉK-COOP ZRT. CSEMEGE ABC
NAGYECSED 4355 VASÚT U. 9. SZATMÁRVIDÉK-COOP ZRT. IFJÚSÁG ABC
NAGYECSED 4355 HUNYADI U. 18. EGYÉB TENESZ KFT.
NAGYECSED 4355 SÍP U.2 EGYÉB ÉLELMISZER DISZKONT
NAGYESZTERGÁR 8415 RADNÓTI U. 1. ZIRC COOP ZRT. 15.ABC
NAGYESZTERGÁR 8415 RADNÓTI U. 69. ZIRC COOP ZRT. 21.ABC
NAGYFÜGED 3283 SZABADSÁG TÉR 14. EGYÉB TARNÓCA PÉK BT. 1.
NAGYHALÁSZ 4485 KOSSUTH U. 34. EGYÉB LABBI-KER KFT.
NAGYHALÁSZ 4485 ARANY J. ÚT 18. NYÍRZEM ZRT. 120. COOP ABC
NAGYHEGYES 4064 KOSSUTH U. 3/B. POLGÁR ÉS CSEGE COOP ZRT 122. SZ. NAGYHEGYES COOP ABC
NAGYHEGYES 4064 KOSSUTH U. 41. EGYÉB SA - GE '99 BT. 1.
NAGYKÁLLÓ 4320 SZABADSÁG TÉR 2. HAJDÚ -COOP ZRT 10. SZ. ABC
NAGYKÁLLÓ 4320 KOSSUTH U. 1 HAJDÚ -COOP ZRT 16. SZ. ABC
NAGYKÁLLÓ 4320 KORÁNYI FR. ÚT 43. NYÍRZEM ZRT. 188. COOP SZUPER
NAGYKÁLLÓ 4320 BÁTHORI U. 3. EGYÉB EXPO-CSEMEGE KFT. 5.
NAGYKANIZSA 8800 HEVESI S. U. 6. COOP COOP SZUPER 1
NAGYKANIZSA 8800 RÓZSA U. 3. COOP COOP SZUPER 1
NAGYKANIZSA 8800 PLATÁN SOR 5. COOP COOP SZUPER 1
NAGYKANIZSA 8800 CSENGERY U. 2. COOP COOP ABC 1
NAGYKANIZSA 8800 JAKABKÚTI U. 1. COOP COOP MINI
NAGYKANIZSA 8800 OLAJ U. 27. COOP COOP MINI
NAGYKANIZSA 8800 MAGYAR U. 189. MAGNETIC ÁRUHÁZAK KFT. MAGNETIC
NAGYKANIZSA 8800 DÓZSA GY. UTCA 123. EURO FAMILY NAGYKANIZSA EUROFAMILY
NAGYKANIZSA 8800 KALMÁR U. 3. SPAR SPAR
NAGYKANIZSA 8800 TÁBORHELY U. 4. SPAR INTERSPAR
NAGYKANIZSA 8800 HEVESI SÁNDOR UTCA 5. SPAR SPAR
NAGYKARÁCSONY 2425 JÓKAI U. 37. KER-KELLER KFT. 92. COOP ABC
NAGYKÁTA 2760 RÁKÓCZI KRT. 628/2 HRSZ. REÁL ERŐS BOLTOK KFT.
NAGYKEREKI 4127 KOSSUTH U.5. HAJDÚ -COOP ZRT 33.SZ. ABC
NAGYKORPÁD 7545 KOSSUTH U. 2/A. ATÁD COOP ZRT. 65.VEGYESBOLT
NAGYKOVÁCSI 2094 KOSSUTH U. 24. HONI-COOP KFT. COOP MINI
NAGYKOZÁR 7741 KOSSUTH U.37. COOP COOP MINI
NAGYKÖKÉNYES 3012 SZABADSÁG ÚT 37. CORTADO PLUSZ KFT. ÉLELMISZERBOLT
NAGYKŐRÖS 2750 SZABADSÁG TÉR 8. FAIN PLUSZ KFT. DO-HE KFT.
NAGYKŐRÖS 2750 CEGLÉDI ÚT 14. SPAR SPAR
NAGYLÓC 3175 RÁKÓCZI I. 123. PALÓC-COOP ZRT. 6. SZ. ABC
NAGYMAROS 2626 MAGYAR U. 21 EGYÉB CBA PRÍMA
NAGYOROSZI 2645 FELSZABADULÁS U. 6. NYÍRZEM ZRT. 252. COOP SZUPER
NAGYOROSZI 2645 PETŐFI U. 1. NYÍRZEM ZRT. 271. COOP MINI
NAGYRÁBÉ 4173 RÉTSZENTMIKLÓSI ÚT 1/B. EGYÉB MAJORNÉ SERDÜLT MÁRIA
NAGYRÁBÉ 4173 KOSSUTH U. 51. EGYÉB NAGY DEZSŐNÉ - DOMINÓ ÜZLETHÁZ
NAGYRÉDE 3214 ATKÁRI U. 1. NYÍRZEM ZRT. 254. COOP ABC
NAGYSZEKERES 4962 ÁRPÁD U. 2. NYÍRZEM ZRT. 67. COOP ABC
NAGYSZÉNÁS 5931 HONVÉD U 19. FAIN PLUSZ KFT. ABC
NAGYTARCSA 2142 PETŐFI S. U.2. (1. HRSZ.) HONI-COOP KFT. KISBOLT
NAGYVÁZSONY 8291 KINIZSI U.74. COOP COOP ABC 1
NAGYVÁZSONY 8291 PETŐFI S. U. 2/C CSOKIPÓK KFT. ABC
NAGYVENYIM 2421 ÜZLETKÖZ 7. SPAR SPAR
NAPKOR 4552 KÁLLÓI ÚT 5. HAJDÚ -COOP ZRT 19. SZ. ABC
NAPKOR 4552 SÉNYŐI U. 9. EGYÉB K.S.B. KFT. II.
NAPKOR 4552 KOSSUTH U.51 EGYÉB REÁL CSALÁDI CSEMEGE
NÉGYES 3463 RÁKÓCZI ÚT 39. NYÍRZEM ZRT. 232. COOP MINI
NEKÉZSENY 3646 KOSSUTH L. U. 3. ABAÚJ COOP ZRT 89. SZ. ABC
NEMESGULÁCS 8284 JÓZSEF A U. 87. COOP COOP MINI
NEMESGULÁCS 8284 JÓZSEF A. U. 62. CSOKIPÓK KFT. MARCSI ABC
NEMESNÁDUDVAR 6345 DÓZSA GY. TÉR 1. FAIN PLUSZ KFT. ABC
NEMESVÁMOS 8248 KOSSUTH L.U.116. COOP COOP MINI
NEMESVÁMOS 8248 FÉSZEK U. 1/3 CSOKIPÓK KFT. DIANA ABC ÉLELMISZERBOLT
NEMESVID 8738 RÁKÓCZI U. 2 COOP COOP MINI
NÉZSA 2618 PARK U. 1. NYÍRZEM ZRT. 266. COOP MINI
NÓGRÁD 2642 VÁCI UTCA 18. CORTADO PLUSZ KFT. ABC
NÓGRÁD 2642 VÁCI U. 18. HONI-COOP KFT. COOP MINI
NÓGRÁDMEGYER 3132 PETÔFI UT 161. PALÓC-COOP ZRT. 7. SZ. VEGYES
NÓGRÁDMEGYER 3132 PETŐFI ÚT 155. HONI-COOP KFT. KISBOLT
NÓGRÁDSÁP 2685 FŐ ÚT 17/2 REÁL HERÉDI FERENCNÉ REÁLPONT ÉLELMISZER
NÓGRÁDSIPEK 3179 JÓZSEF A. U. 4. PALÓC-COOP ZRT. 42.SZ. MINI COOP
NÓGRÁDSZAKÁL 3187 MADÁCH ÚT 9. PALÓC-COOP ZRT. 45. SZ. VEGYESBOLT
NOVAJIDRÁNY 3872 KOSSUTH. ÚT 34 ABAÚJ COOP ZRT 92. SZ. COOP ABC
NŐTINCS 2610 DIÓFA U. 3. NYÍRZEM ZRT. 258. COOP ABC
NYÉKLÁDHÁZA 3433 SZABADSÁG TÉR 6. UNIÓ COOP ZRT 712. SZ. ABC
NYÉKLÁDHÁZA 3433 KOSSUTH U. 51. UNIÓ COOP ZRT 760. SZ. SZUPER COOP ABC
NYÉKLÁDHÁZA 3433 VIOLA U. 183/8. SPAR SPAR
NYERGESÚJFALU 2536 ADY E. U. 2. COOP HONI JOKER CSEMEGE 12
NYERGESÚJFALU 2536 KOSSUTH U. 1439/6 HRSZ. SPAR SPAR
NYÍBÉLTEK 4372 ADY E. ÚT 2. EGYÉB ALFI 41. SZ. BÉLTEKI ABC (REÁLPONT)
NYÍRÁBRÁNY 4264 RÁKÓCZI U. 1 HAJDÚ -COOP ZRT 142. SZ. ÉLELM.-VEGYESBOLT
NYÍRÁBRÁNY 4287 JÓKAI U. 46. EGYÉB FER-NIK KFT. 1.
NYÍRÁBRÁNY 4264 ÁRPÁD U. 3. EGYÉB MINI DISZKONT KISS JÁNOSNÉ
NYÍRACSÁD 4262 DÓZSA GY. U. 2. EGYÉB CSO-BÁ BT.
NYÍRACSÁD 4262 KASSAI U. 10. EGYÉB LUKÁCSNÉ GINCSAI ILONA
NYÍRACSÁD 4262 SZATMÁRI U. 4/B EGYÉB KOLISPED KFT.
NYIRÁD 8454 DÓZSA GY. U. 2/A. SPAR SPAR
NYÍRADONY 4254 ÁRPÁD U. 11. EGYÉB KUJBUS FOOD KFT
NYÍRBÁTOR 4300 SZABADSÁG TÉR 1. NYÍRZEM ZRT. 75. COOP SZUPER
NYÍRBÁTOR 4300 KOSSUTH ÚT 2. NYÍRZEM ZRT. 78. COOP ABC
NYÍRBÁTOR 4300 DEBRECENI U.1. NYÍRZEM ZRT. 82. COOP C+C
NYÍRBÁTOR 4300 DEBRECENI U. 1. NYÍRZEM ZRT. 83. COOP ABC
NYÍRBÁTOR 4300 EDUÁRD U.13. SPAR SPAR
NYÍRBÉLTEK 4372 SZÉCHENYI U.28 KISS JÁNOSNÉ 1. SZ. ABC
NYÍRBÉLTEK 4372 KOSSUTH ÚT 91/B. KISS JÁNOSNÉ KISS ABC
NYÍRBOGÁT 4361 ÁRPÁD U. 33. EGYÉB CEDRIUS GOLD KFT.
NYÍRBOGÁT 4361 ÁRPÁD U. 2. EGYÉB DOHI-TRADE BT. "CENTRUM BEVÁSÁRLÓ KÖZPONT"
NYÍRBOGÁT 4361 RÁKÓCZI U. 53. EGYÉB K.S.B. KFT. I.
NYÍRBOGÁT 4361 ÁRPÁD U. NYÍRZEM ZRT. 92. COOP ABC
NYÍRCSAHOLY 4356 SZABADSÁG ÚT 4. KRASZNA-COOP ZRT. 33. SZ. ABC ÁRUHÁZ
NYÍREGYÁZA 4400 DEÁK FERENC U. 52. EGYÉB DEÁK PONT KFT. 1.
NYÍREGYHÁZA 4400 ÓSZŐLŐ U. 77. EGYÉB NYÍR QUADRO KFT. I.
NYÍREGYHÁZA 4400 KORÁNYI U. 71. EGYÉB NYÍR QUADRO KFT. II.
NYÍREGYHÁZA 4400 EPERJES ÚT 17. NYÍRZEM ZRT. 181. COOP MINI
NYÍREGYHÁZA 4400 FAZEKAS J. TÉR 9. NYÍRZEM ZRT. 186. COOP SZUPER
NYÍREGYHÁZA 4400 KOSSUTH L. TÉR 8. NYÍRZEM ZRT. 187. COOP SZUPER
NYÍREGYHÁZA 4400 BÚZA TÉR 24. SZABOLCS-COOP ZRT. 46. COOP SZUPER
NYÍREGYHÁZA 4551 FŐ U. 9. SZABOLCS-COOP ZRT. 64. COOP SZUPER
NYÍREGYHÁZA 4482 KOSSUTH U. 31. SZABOLCS-COOP ZRT. 85. sz. COOP ABC
NYÍREGYHÁZA 4400 KORÁNYI F. U. 58. SZABOLCS-COOP ZRT. 87. COOP ABC
NYÍREGYHÁZA 4400 FERENC KRT. 2. SZABOLCS-COOP ZRT. 92. COOP ABC
NYÍREGYHÁZA 4461 BÉKE U. 10. SZABOLCS-COOP ZRT. 107. COOP SZUPER
NYÍREGYHÁZA 4400 KOSSUTH U. 66/A. SZABOLCS-COOP ZRT. 117. COOP SZUPER
NYÍREGYHÁZA 4400 SZENT I. U. 73. SZABOLCS-COOP ZRT. 126. COOP SZUPER
NYÍREGYHÁZA 4400 DUGONICS U. 29. SZABOLCS-COOP ZRT. 142. COOP ABC
NYÍREGYHÁZA 4400 NYÍRSZŐLŐSI U. 120/A. SZABOLCS-COOP ZRT. 162. COOP ABC
NYÍREGYHÁZA 4400 ÉSZAKI KRT. 1 EGYÉB 3. SZ. ZÖLD ELEFÁNT
NYÍREGYHÁZA 4400 KOSSUTH ÚT 8/A EGYÉB 5. SZ. SÁRGA DOMBHÁZ
NYÍREGYHÁZA 4400 PETŐFI ÚT 18. EGYÉB 7. SZ. SZINDBÁD DISZKONT
NYÍREGYHÁZA 4400 PAZONYI TÉR 9. EGYÉB 25. SZ. GÓLYA ABC
NYÍREGYHÁZA 4400 KÍGYÓ ÚT 1. EGYÉB 44. SZ. SZARVAS ABC
NYÍREGYHÁZA 4400 TÖRZS UTCA 49. EURO FAMILY NYÍREGYHÁZA EUROFAMILY
NYÍREGYHÁZA 4400 NAGY IMRE TÉR 1. SPAR SPAR
NYÍREGYHÁZA 4400 TISZAVASVÁRI U. 95. SPAR SPAR
NYÍREGYHÁZA 4400 LÁSZLÓ U. 8. SPAR INTERSPAR
NYÍREGYHÁZA 4400 KORÁNYI FRIGYES U. SPAR INTERSPAR
NYÍREGYHÁZA 4400 DEBRECENI ÚT 99. SPAR SPAR
NYÍREGYHÁZA 4400 TISZAVASVÁRI ÚT/ALKOTÁS ÚT SAROK (2866/4 HRSZ) SPAR SPAR
NYÍREGYHÁZA 4400 KERT U. 47. SPAR SPAR
NYÍREGYHÁZA 4400 KÁLLÓI U. 34-36. EGYÉB MACZALI-TRADE KFT.
NYÍREGYHÁZA-NYÍRSZŐLŐS 4445 VASVÁRI P. U. 85. SZABOLCS-COOP ZRT. 132. COOP SZUPER
NYÍREGYHÁZA-ROZSRÉTSZŐLŐ 4400 ROZSTELEK U. 1. EGYÉB GYEBRÓSZKI JÁNOSNÉ
NYÍREGYHÁZA-SÓSTÓHEGY 4400 DAMJANICH U. 4. SZABOLCS-COOP ZRT. 28. COOP ABC
NYÍRGELSE 4362 ISKOLA U. 2. EGYÉB PÓGYOR ANDRÁS
NYÍRGYULAJ 4311 MÁRTIROK ÚT 12. NYÍRZEM ZRT. 89. COOP MINI
NYÍRKARÁSZ 4544 KOSSUTH U. 1/A. NYÍRZEM ZRT. 18. COOP ABC
NYÍRKARÁSZ 4544 FŐ U. 30. EGYÉB ÁD-GAS KFT. 1
NYÍRLÖVŐ 4632 KOSSUTH ÚT 17. NYÍRZEM ZRT. 5. COOP MINI
NYÍRLUGOS 4371 SZABADSÁG TELEP CSAJKOS ANDREA 6. SZ. ABC
NYÍRLUGOS 4371 FŐ U. 9. EGYÉB GÖNCZŐ JÁNOS
NYÍRLUGOS 4371 SZABADSÁG TÉR 3. EGYÉB HAM-TRANS KFT. - RETRO ABC
NYÍRLUGOS 4371 DEBRECENI U. 194/5 HRSZ EGYÉB K.SÁ - BE KFT.
NYÍRMADA 4564 ADY E.U.1 EGYÉB Mada ABC
NYÍRMADA 4564 ADY ENDRE ÚT 14. EGYÉB GA-JO-NETT KFT. 7.
NYÍRMÁRTONFALVA 4263 SIKÁTOR U. 1. HAJDÚ -COOP ZRT 160. SZ. VEGYESBOLT
NYÍRMÁRTONFALVA 4263 ACSÁDI U. 27. EGYÉB BALÁZS LÁSZLÓNÉ
NYÍRMÁRTONFALVA 4263 SZABADSÁG U. 2. EGYÉB SZ-FOUR KFT.
NYÍRMEGGYES 4722 RÁKÓCZI U. 5. EGYÉB HUNE - SPED KFT.
NYÍRMIHÁLYDI 4363 PETŐFI ÚT 3. NYÍRZEM ZRT. 95. COOP MINI
NYÍRPAZONY 4400 ALMA U. 1/J. SZ. SZABOLCS-COOP ZRT. 51. COOP MINI
NYÍRTELEK 4233 FŐ U. 13. SZABOLCS-COOP ZRT. 95. COOP ABC
NYÍRTÉT 4554 SZABADSÁG U. 53. EGYÉB SI-KER FOOD KFT. 4.
NYÍRVASVÁRI 4341 BÁTORI ÚT 11. NYÍRZEM ZRT. 91. COOP MINI
ÓCSA 2364 SZABADSÁG TÉR 1. SPAR SPAR
ÓFEHÉRTÓ 4558 ALKOTMÁNY ÚT 15. NYÍRZEM ZRT. 88. COOP ABC
OKÁNY 5534 KOSSUTH U 2. FAIN PLUSZ KFT. ABC
OLASZFALU 8414 EPERJES U. 3. ZIRC COOP ZRT. 7.SZ.ABC
OLASZLISZKA 3933 SZT. ISTVÁN ÚT 10. ABAÚJ COOP ZRT 168.SZ. COOP ABC
ONGA 3562 SPORT U.12. UNIÓ COOP ZRT 420. MAXI COOP ABC
ONGA 3562 BERZSENYI U. 2. UNIÓ COOP ZRT 433. SZ.VEGYESBOLT
ÓNOD 3551 HUNYADI U. 2/A. UNIÓ COOP ZRT 804. SZ. ABC
ÓPÁLYI 4821 RAJK L. U. 36. EGYÉB NOURISHMENT KFT.
ORDACSEHI 8635 FŐ U. 61. COOP COOP MINI
ORMOSBÁNYA 3743 PETŐFI TÉR 2. ABAÚJ COOP ZRT 94. SZ. COOP ABC
OROSHÁZA 5900 SZÉCHENYI TÉR 8. SPAR SPAR
OROSZLÁNY 2840 TÁNCSICS M. U. 1/A. SPAR SPAR
OROSZLÁNY 2840 NÉPEK B. U. 35. SPAR SPAR
OSZTOPÁN 7444 FŐ U. 17. KAPOS-COOP ZRT. 128.ABC
ÓZD 3600 MEKCSEY U. 153. UNIÓ COOP ZRT 503. SZ. ABC
ÓZD 3600 JÓZSEF A. U. 33. UNIÓ COOP ZRT 507. SZ. ABC
ÓZD 3600 BOLYKI FŐÚT 67. UNIÓ COOP ZRT 812. SZ. SZUPERMARKET
ÓZD 3600 BOLYKI FŐ ÚT 25. UNIÓ COOP ZRT 813. SZ. ABC
ÓZD 3600 SÁRLI U. 4 SPAR INTERSPAR
ŐCSÉNY 7143 SZEKSZÁRDI U.29. COOP COOP MINI
ŐCSÉNY 7143 FŐ U. 34. COOP COOP MINI
ÖKÖRITÓFÜLPÖS 4755 KOSSUTH U. 114 KRASZNA-COOP ZRT. 102. SZ. ABC ÁRUHÁZ
ŐR 4336 KÁLVIN JÁNOS ÚT 2. KRASZNA-COOP ZRT. 97. SZ. ABC DISZKONT ÁRUHÁZ
ŐR 4336 KOSSUTH U. 3. EGYÉB VAJA SÜTŐÜZEM KFT. 3.
ŐRBOTTYÁN 2162 RÁKÓCZI U 91. HONI-COOP KFT. COOP MINI
ÖREGLAK 8697 FŐ U. 91. LENGYELTÓTI COOP KER. ZRT. 11.VEGYESBOLT
ŐRISZENTPÉTER 9941 VÁROSSZER 32. REÁL FEZO 8. ABC
ŐRISZENTPÉTER 9941 VÁROSSZER 32. REÁL FEZO 8.ABC
ÖRKÉNY 2377 ISKOLA U. 23. REÁL KATONA ÉS HORVÁTH BT. FŰSZER CSEMEGE
ÖSKÜ 8191 FŐ U.15. COOP COOP MINI
ŐSKÜ 8191 KERTÉSZ K. U. 10. CSOKIPÓK KFT. ABC
PACSA 8761 SZENT ISTVÁN TÉR 14. COOP COOP ABC 1
PAKS 7030 ÁRNYAS U. 10. COOP COOP ABC 2
PAKS 7030 DÓZSA GY. U. 51-53. SPAR SPAR
PAKS 7030 BARÁTSÁG U. 3. SPAR SPAR
PÁLHÁZA 3994 DÓZSA GY. ÚT 142. NYÍRZEM ZRT. 159. COOP MINI
PÁLHÁZA 3994 DÓZSA GYÖRGY ÚT 72 EGYÉB REÁL ÉLELMISZER ABC
PALOTÁS 3042 SZABADSÁG U. 43. NYÍRZEM ZRT. 251. COOP SZUPER
PANYOLA 4913 MEZÔVÉG U. 90. BIZANTIK KFT VEGYESBOLT
PÁPA 8500 VESZPRÉMI U. 59. COOP COOP SZUPER 1
PÁPA 8500 FÁY A. LAKÓTELEP COOP COOP ABC 1
PÁPA 8500 ARADI VÉRTANÚK ÚTJA 24. COOP COOP ABC 1
PÁPA 8500 KOPJA U. 2. COOP COOP SZUPER 1
PÁPA 8500 GÖNCÖL U. 23. CSOKIPÓK KFT. ABC
PÁPA 8500 KOSSUTH L. U. 29. CSOKIPÓK KFT. TANSÜTŐ ABC
PÁPA 8500 CELLI ÚT 73. EURO FAMILY PÁPA EUROFAMILY
PÁPA 8500 SZABADSÁG U. 1/B. SPAR SPAR
PÁPA 8500 CELLI U. 21. SPAR INTERSPAR
PÁPATESZÉR 8556 MARKOVITS ÚT 2. ZIRC COOP ZRT. 3003.ABC
PAPKESZI 8183 FŐ U. 33. COOP COOP ABC 1
PARASZNYA 3777 RÁKÓCZI U. 42. UNIÓ COOP ZRT 505. SZ."GALLYA" COOP ÜZLETHÁZ
PÁSZTÓ 3060 RÁKÓCZI ÚT 6. CORTADO PLUSZ KFT. PALACKOZOTT ITALOK BOLTJA
PÁSZTÓ 3060 FŐ ÚT 30. CORTADO PLUSZ KFT. 100 FT-OS BOLT
PÁSZTÓ 3060 KÖLCSEY ÚT 4. UNIÓ COOP ZRT 17. SZ. ABC
PÁSZTÓ 3060 CSERHÁT LAKÓNEGYED 10. EGYÉB CSÉPE-PRIVÁT KFT.
PÁSZTÓ 3060 FŐ U. 83-87. SPAR SPAR
PATAK 2648 PETŐFI U. 1. NYÍRZEM ZRT. 269. COOP MINI
PATOSFA 7536 FŐ. U. 73. COOP COOP MINI
PÁTROHA 4523 KOSSUTH ÚT 3. DOMBRÁD COOP ZRT 23. SZ. ÉLELMISZERBOLT
PÁTROHA 4523 PETŐFI U. 42. DOMBRÁD COOP ZRT 25. SZ. ABC
PÁTROHA 4523 SZABADSÁG U. 2. EGYÉB BERECZKI SÁNDOR TEMPO 4
PÉCEL 2119 MAGLÓDI U.41. HONI-COOP KFT. KISBOLT
PÉCEL 2119 RÁKOS U. 26. HONI-COOP KFT. KISBOLT
PÉCS 7632 AIDINGER J. ÚT 20-24. COOP COOP SZUPER 1
PÉCS 7626 KIRÁLY U. 76. COOP COOP SZUPER 1
PÉCS 7624 JURISICS M. U. 17. COOP COOP ABC 2
PÉCS 7626 VADÁSZ U.8. COOP COOP ABC 1
PÉCS 7632 TESTVÉRVÁROSOK TERE 16. COOP COOP ABC 1
PÉCS 7629 KOMJÁTH ALADÁR U. 6. COOP COOP MINI
PÉCS 7625 SURÁNYI M. U. 19. COOP COOP MINI
PÉCS 7621 KONZUM ÁRUHÁZ, KOSSUTH TÉR 5. COOP COOP SZUPER2
PÉCS 7632 MEGYERI ÚT 66. REÁL REÁL C+C ÁRUHÁZ
PÉCS 7632 SIKLÓSI ÚT 68/A. EURO FAMILY PÉCS EUROFAMILY
PÉCS 7633 GOSZTONYI GY. U. 2. SPAR SPAR
PÉCS 7624 IFJÚSÁG U. 11. SPAR SPAR
PÉCS 7632 ÉVA UTCA 17. SPAR SPAR
PÉCS 7624 ALKOTMÁNY U. 48. SPAR SPAR
PÉCS 7633 POLLACK M. U. 19. SPAR SPAR
PÉCS 7636 MÁLOMHEGYI U. 2. SPAR SPAR
PÉCS 7632 LAHTI ÚT 2/1. SPAR SPAR
PÉCS 7632 CSONTVÁRY U. 2. SPAR SPAR
PÉCS 7633 YBL MIKLÓS U. 10. SPAR SPAR
PÉCS 7622 SIKLÓSI U. 37. SPAR INTERSPAR
PÉCS 7622 BAJCSY-ZSILINSZKY ÚT 11. SPAR INTERSPAR
PÉCS 7630 ZSOLNAY ÚT 50. SPAR SPAR
PÉCS 7622 SIKLÓSI ÚT 45. SPAR SPAR
PÉCS 7624 RÓKUS UTCA 1. SPAR SPAR
PÉCS-HIRD 7693 SZÖVŐGYÁR U.18. COOP COOP MINI
PÉCS-NAGYÁRPÁD 7631 FŐ TÉR 23. COOP COOP MINI
PÉCSVÁRAD 7720 KOSSUTH U. 35. COOP COOP SZUPER 2
PÉCSVÁRAD 7720 KOSSUTH U. 6. COOP COOP MINI
PELLÉRD 7831 DÓZSA GY.U.102. COOP COOP ABC 1
PENC 2614 RÁKÓCZI UTCA 21. SPAR SPAR
PENÉSZLEK 4267 TANÁCS ÚT 18. IFJ. KISS ISTVÁN ÉLELMISZER-VEGYESBOLT
PERE 3853 RÁKÓCZI ÚT 2. ABAÚJ COOP ZRT 96. SZ. MINI COOP ABC
PERKÁTA 2431 SZABADSÁG TÉR 5. REÁL CZEGLÉDI FERENC E.V.
PERKUPA 3756 KOSSUTH U. 1. BÓDVASZILASKÖRNYÉKI COOP KER.KFT 33. SZ. ABC
PÉTERHIDA 7582 FŐ U. 52. COOP COOP MINI
PÉTERVÁSÁRA 3250 SZABADSÁG TÉR 25. CORTADO PLUSZ KFT. 4. SZ. EGERTEJ MINTABOLT
PÉTERVÁSÁRA 3250 SZABADSÁG TÉR 22. UNIÓ COOP ZRT 301.SZ. COOP ABC
PÉTERVÁSÁRA 3250 SZENT MÁRTON ÚT 1. EGYÉB EGERTEJ KFT.
PÉTFÜRDŐ 8105 BERHIDAI ÚT 2. COOP COOP MINI
PÉTFÜRDŐ 8105 LISZT F. U. 9. SPAR SPAR
PETNEHÁZA 4542 KOSSUTH U. 49. NYÍRZEM ZRT. 20. COOP MINI
PETNEHÁZA 4542 KOSSUTH U. 18. EGYÉB ÁD-GAS KFT. 2.
PETŐHÁZA 9443 SPAR ÚT 1. SPAR SPAR
PILINY 3135 LOSONCZI U. 23. PALÓC-COOP ZRT. 39. SZ. ABC
PILIS 2721 TÁNCSICS M.U.11. TT-SALES KFT. ABC
PILISBOROSJENŐ 2097 FŐ U. 35. HONI-COOP KFT. KISBOLT
PILISCSABA 2081 FŐ ÚT 49. HONI-COOP KFT. KISBOLT
PILISCSABA 2081 FŐ ÚT 147. HONI-COOP KFT. COOP ABC 1
PILISCSABA 2081 VASÚT U. 14. HONI-COOP KFT. COOP ABC 1
PILISCSABA 2081 FŐ ÚT 131. HONI-COOP KFT. TRAFIK
PILISCSABA 2081 FŐ ÚT 49. HONI-COOP KFT. TRAFIK
PILISCSÉV 2519 BÉKE U. 20. HONI-COOP KFT. KISBOLT
PILISCSÉV 2519 BÉKE U.70. HONI-COOP KFT. KISBOLT
PILISCSÉV 2519 ISKOLA U. 16. HONI-COOP KFT. KISBOLT
PILISMARÓT 2028 RÁKÓCZI U. 4. COOP HONI JOKER CSEMEGE 5
PILISMARÓT 2028 BAJCSY ZSILINSZKY U. 1/ B HALMSCHLÁGER TRADE ZRT. CBA
PILISMARÓT 2028 KÖZTÁRSASÁG TÉR 8. HONI-COOP KFT. KISBOLT
PILISMARÓT 2028 KÖZTÁRSASÁG TÉR 12. HONI-COOP KFT. KISBOLT
PILISVÖRÖSVÁR 2085 FŐ ÚT 2. HALMSCHLÁGER TRADE ZRT. CBA PRÍMA
PILISVÖRÖSVÁR 2085 FŐ ÚT 71. HALMSCHLÁGER TRADE ZRT. CBA
PILISVÖRÖSVÁR 2085 FŐ ÚT 112/A REÁL BRAUN JÁNOSNÉ REÁL ÉLELMISZER
PILISVÖRÖSVÁR 2085 FŐ ÚT 57. REÁL BRAUN JÁNOSNÉ WALDEK BOLT
PILISVÖRÖSVÁR 2085 FŐ U. 77. HONI-COOP KFT. KISBOLT
PILISVÖRÖSVÁR 2085 VÁSÁRT TÉR 4. HONI-COOP KFT. COOP ABC 1
PILISVÖRÖSVÁR 2085 FŐ ÚT 89. HONI-COOP KFT. KISBOLT
PILISVÖRÖSVÁR 2085 KISFALUDI U. 32. HONI-COOP KFT. COOP MINI
PILISVÖRÖSVÁR 2085 BÉCSI ÚT 2/B. (RÉGI: FŐ UTCA 157.) SPAR SPAR
PILISSZENTIVÁN 2084 SZABADSÁG U.91 HALMSCHLÁGER TRADE ZRT. CBA PRÍMA
PILISSZENTKERESZT 2098 FŐ ÚT 50. HONI-COOP KFT. TRAFIK
POCSAJ 4125 PETŐFI U. 58. HAJDÚ -COOP ZRT 38. SZ. MINI COOP
POCSAJ 4125 PIAC U. 4. HAJDÚ -COOP ZRT 39. SZ. ABC
PÓCSMEGYER 2017 DÓZSA GY. U. 12. HONI-COOP KFT. KISBOLT
PÓCSMEGYER 2017 DUNA SÉTÁNY 7/B. HONI-COOP KFT. COOP MINI
PÓCSPETRI 4327 RÁKÓCZI U. 8. EGYÉB OÁZIS PLUSSZ KFT.
POLGÁR 4090 HŐSÖK U. 8/A POLGÁR ÉS CSEGE COOP ZRT 1. SZ. HOLLÓ COOP ABC
POLGÁR 4090 DELI M.U.1. POLGÁR ÉS CSEGE COOP ZRT 16.SZ.COOP MINI
POLGÁR 4090 KOLOZSVÁRI U. 37/A. POLGÁR ÉS CSEGE COOP ZRT 17. SZ. VEGYESBOLT
POLGÁR 4090 MÁTYÁS U. 50. POLGÁR ÉS CSEGE COOP ZRT 18. SZ. DISZKONT
POLGÁR 4090 HÔSÖK U. 24. POLGÁR ÉS CSEGE COOP ZRT 2. SZ. COOP SZIGET ABC
POLGÁR 4090 DANTE U. 1/A. POLGÁR ÉS CSEGE COOP ZRT 27. SZ. VEGYESBOLT
POLGÁR 4090 BÁTHORY U.1. POLGÁR ÉS CSEGE COOP ZRT 35.SZ. ÉLELMISZERBOLT
POLGÁR 4090 BACSÓ ÚT 2. POLGÁR ÉS CSEGE COOP ZRT 5.SZ. MALOM COOP ABC
POLGÁR 4090 HŐSÖK U. 14. EGYÉB ANIKINCS KFT. 1.
POMÁZ 2013 SZABADSÁG TÉR 3. HONI-COOP KFT. TRAFIK
POMÁZ 2013 ÁRPÁD FEJEDELEM ÚTJA 2732/8 HONI-COOP KFT. TRAFIK
POMÁZ 2013 HUSZÁR U. 25 SPAR SPAR
PORCSALMA 4761 SZABADSÁG TÉR 3. SZATMÁRVIDÉK-COOP ZRT. 3.SZ ABC
PORCSALMA 4761 SZABADSÁG TÉR 903. HRSZ. EGYÉB TEXATEL KFT. - STEX MARKET
POTONY 7977 PETŐFI U. 121. COOP COOP MINI
PRÜGY 3925 SZABADSÁG U. 2. ABAÚJ COOP ZRT 97. SZ. COOP ABC
PUSZTASZABOLCS 2490 ADONYI U. 31. KER-KELLER KFT. OTTÓ ITALDISZKONT
PUSZTASZABOLCS 2490 SZABOLCS LIGET 6. SPAR SPAR
PUTNOK 3630 KOSSUTH U. 18. UNIÓ COOP ZRT 509. SZ. ABC
PÜSPÖKLADÁNY 4150 BOCSKAI U. 10. EGYÉB IMKI-FOOD KFT.
PÜSPÖKLADÁNY 4150 KARCAGI U. 36. EGYÉB GYÖRKEI GYULÁNÉ 1.
PÜSPÖKLADÁNY 4150 ERŐS LAJOS U. 4. EGYÉB KISS SÁNDOR 1.
PÜSPÖKLADÁNY 4150 KOSSUTH L. U. 11. SPAR SPAR
RÁCALMÁS 2459 KORÁNYI TÉR 9. SPAR SPAR
RADOSTYÁN 3776 PETÔFI ÚT 13. UNIÓ COOP ZRT 520. SZ. ABC
RAKACA 3825 PETŐFI ÚT 37. ABAÚJ COOP ZRT 100. SZ. COOP ABC
RAKAMAZ 4465 DÓZS GY U.88 EGYÉB STOP ABC,
RAKAMAZ 4465 SZT. ISTVÁN U. 54. EGYÉB GYULAKER BT.
RÁSONYSÁPBERENCS 3833 RÁKÓCZI U. 79. ABAÚJ COOP ZRT 99. SZ.MINI COOP ABC
RÉDE 2886 RÁKÓCZI U. 6. COOP COOP ABC 1
RÉPCELAK 9653 ADY E. U. 5. COOP COOP MINI
RÉTSÁG 2651 PIAC TÉR 16-17. REÁL HÍD ÉLELMISZER KFT.
RÉTSÁG 2651 PIAC TÉR 16-17. HONI-COOP KFT. COOP ABC 2
RÉVFÜLÖP 8253 FÜREDI U. 46. COOP COOP ABC 2
RÉVFÜLÖP 8253 KÁLI U. 43. COOP COOP MINI
RIMÓC 3177 SZÉCSÉNYI ÚT 8. CORTADO PLUSZ KFT. SZOCIÁLIS BOLT
RINYAÚJLAK 7556 KOSSUTH U. 54. COOP COOP MINI
ROHOD 4563 KOSSUTH U.12. KRASZNA-COOP ZRT. 94.SZ.MINI COOP ABC
ROMÁND 8343 KOSSUTH U. 24. CSOKIPÓK KFT. VEGYESBOLT
ROMHÁNY 2654 KOSSUTH U. 65. NYÍRZEM ZRT. 257. COOP ABC
ROMHÁNY 2654 ZRÍNYI ÚT 6. REÁL HÍD ÉLELMISZER KFT.
ROMHÁNY 2564 ZRÍNYI U. 6. HONI-COOP KFT. COOP ABC 2
ROZSÁLY 4971 KOSSUTH U. 17. NYÍRZEM ZRT. 70. COOP ABC
RUDABÁNYA 3733 PETŐFI ÚT 1/A. UNIÓ COOP ZRT 560. SZ. COOP SZUPER
RUM 9766 BÉKE U. 17. COOP 6.SZ. ABC ÁRUHÁZ
SÁGÚJFALU 3162 KOSSUTH U. 163. PALÓC-COOP ZRT. 74. SZ. VEGYESBOLT
SÁGÚJFALU 3162 KOSSUTH ÚT 101. PALÓC-COOP ZRT. 76. SZ. VEGYESBOLT
SÁGVÁR 8654 FŐ ÚT 14. BALATON-COOP ZRT. 36. SZ. ABC
SÁGVÁR 8654 FŐ U. 2/C. KER-KELLER KFT. SÁGVÁR ABC
SAJÓBÁBONY 3792 DEÁK F. U. 1/A UNIÓ COOP ZRT 408. SZ. ABC
SAJÓBÁBONY 3792 ERKEL FERENC U. 2. EGYÉB BON BT. SAJÓ CSEMEGE
SAJÓECSEG 3793 THÖKÖLY U.10. UNIÓ COOP ZRT 515.SZ. COOP MINI
SAJÓHÍDVÉG 3576 RÁKÓCZI ÚT 32. UNIÓ COOP ZRT 630 SZ. VEGYESBOLT
SAJÓKAZA 3720 MÁJUS 1 ÚT 16. UNIÓ COOP ZRT 508. SZ. ÉLELMISZERBOLT
SAJÓKAZA 3720 KOSSUTH ÚT 18. UNIÓ COOP ZRT 510. SZ. ÉLELMISZER BOLT
SAJÓKERESZTÚR 3791 RÁKÓCZI U. 64. UNIÓ COOP ZRT 512. SZ. VEGYESBOLT
SAJÓLÁD 3572 KOSSUTH U. 34. UNIÓ COOP ZRT 724. SZ. ABC
SAJÓLÁD 3572 DÓZSA GY. U. 84. UNIÓ COOP ZRT 764. MÁRKA ABC
SAJÓLÁSZLÓFALVA 3773 RÁKÓCZI U. 2. UNIÓ COOP ZRT 518. SZ. VEGYESBOLT
SAJÓPÁLFALA 3714 SZABADSÁG U. 29. UNIÓ COOP ZRT 419. SZ. ÉLELM. HÁZT. BOLT
SAJÓPETRI 3573 DÓZSA GY U. 27. UNIÓ COOP ZRT 739. SZ. VEGYESBOLT
SAJÓPÜSPÖKI 3653 RÁKÓCZI U.44. ABAÚJ COOP ZRT 101.SZ. ÉLELMISZER
SAJÓSZENTPÉTER 3770 KOSSUTH U. 98. UNIÓ COOP ZRT 500. SZ. ABC
SAJÓSZENTPÉTER 3770 HARICA U.16. UNIÓ COOP ZRT 501. SZ. ÉLELMISZERBOLT
SAJÓSZENTPÉTER 3770 KOSSUTH U. 220. UNIÓ COOP ZRT 805. SZ. ABC
SAJÓSZENTPÉTER 3770 KOSSUTH U. 96. SPAR SPAR
SAJÓSZÖGED 3599 ADY E. U. 24. NYÍRZEM ZRT. 65. COOP ABC
SAJÓVÁMOS 3712 DÓZSA GY. U. 2 UNIÓ COOP ZRT 454. SZ. ABC
SAJÓVÁMOS 3712 KOSSUTH TÉR 1. EGYÉB KOVÁCS TAMÁS 4.
SALGÓTARJÁN 3100 DECEMBER 8. TÉR 3-5. CORTADO PLUSZ KFT. VÁSÁRTÉRI ABC
SALGÓTARJÁN 3104 BUDAPESTI ÚT 18. CORTADO PLUSZ KFT. NÁDAS ABC
SALGÓTARJÁN 3104 HŐSÖK ÚT 20./A CORTADO PLUSZ KFT. ABC
SALGÓTARJÁN 3100 ADY E. ÚT 2. UNIÓ COOP ZRT 10. SZ. ABC
SALGÓTARJÁN 3104 GORKIJ-LAKÓTELEP 1. UNIÓ COOP ZRT 19. SZ. ABC
SALGÓTARJÁN 3100 RÁKÓCZI ÚT 17. UNIÓ COOP ZRT 200.SZ.
SALGÓTARJÁN 3100 RÁKÓCZI ÚT 20. UNIÓ COOP ZRT 201.SZ.
SALGÓTARJÁN 3100 ACÉLGYÁRI U.62. UNIÓ COOP ZRT 202.SZ. COOP ABC
SALGÓTARJÁN 3100 FÁY ANDRÁS KRT. 39. UNIÓ COOP ZRT 204.SZ.COOP MINI
SALGÓTARJÁN 3100 FÜLEKI ÚT 43. UNIÓ COOP ZRT 205.SZ. COOP MINI
SALGÓTARJÁN 3100 RÁKÓCZI U.52. UNIÓ COOP ZRT 206.SZ. COOP ABC
SALGÓTARJÁN 3100 PÉCSKŐ ÚT 3. UNIÓ COOP ZRT 207.SZ. COOP SZUPER
SALGÓTARJÁN 3100 ST BESZTERCE TÉR 1. UNIÓ COOP ZRT 7. SZ. ABC
SALGÓTARJÁN 3100 PÉCSKŐ ÚT 1. REÁL TARKER PONT KFT.
SALGÓTARJÁN 3100 BEM U. 14-16. SPAR SPAR
SALGÓTARJÁN 3100 FÜLEKI ÚT 203. SPAR SPAR
SALGÓTARJÁN 3100 ARANY J. U. 1. SPAR SPAR
SALGÓTARJÁN 3100 BUDAPESTI ÚT 57. SPAR SPAR
SÁLY 3425 KOSSUTH ÚT 73/B. NYÍRZEM ZRT. 210. COOP ABC
SÁNDORFALVA 6762 KISHOMOK KÖZ 2. FAIN PLUSZ KFT. COMPACT-HEGE KFT.
SÁNDORFALVA 6762 RÁKÓCZI U 2. FAIN PLUSZ KFT. TIP-TOP ABC
SÁP 4176 FŐ ÚT 30. EGYETÉRTÉS COOP ZRT. 14. SZ. ÉLELMISZERBOLT
SÁRÁND 4272 NAGY U. 40. HAJDÚ -COOP ZRT 37. SZ. ABC
SÁRBOGÁRD 7000 ADY E. ÚT 131. COOP COOP SZUPER 1
SÁRBOGÁRD 7003 KÖZTÁRSASÁG U. 183. KER-KELLER KFT. 49. SZ. TOM MARKET
SÁREGRES 7014 KOSSUTH U. 40. KER-KELLER KFT. TAKÁCS ISTVÁN ABC
SÁRISÁP 2523 FŐ ÚT 154. COOP HONI JOKER CSEMEGE 11
SÁRISÁP 2523 FŐ ÚT 65. HONI-COOP KFT. KISBOLT
SÁRISÁP 2523 FŐ U. 123. HONI-COOP KFT. COOP ABC 1
SARKAD 5720 SARKADKERESZTÚRI ÚT 38. FAIN PLUSZ KFT. ÜVEGES ABC
SARKAD 5720 GYULAI U. 35. EGYÉB CALLIDE - TRADE KFT 4.
SARKAD 5720 VASÚT U. 28. EGYÉB DOXABO KFT.
SARKADKERESZTÚR 5731 VÖRÖSMARTY U 1. FAIN PLUSZ KFT. ABC
SARKADKERESZTÚR 5731 RÁKÓCZI U. 62. EGYÉB AGREE-TRADE KFT. 2.
SÁROSD 2433 PERKÁTAI U. 32. KER-KELLER KFT. PEPITA ABC
SÁROSPATAK 3950 RÁKÓCZI U. 54-56. AJTAI ÉS TÁRSAI 37. SZ. ABC
SÁROSPATAK 3950 KASSAI U. 40. AJTAI ÉS TÁRSAI 40. SZ.ÉLELMISZER
SÁROSPATAK 3950 OKTÓBER 23. TÉR 2 EGYÉB MÁRKA ABC
SÁRRÉTUDVARI 4171 KOSSUTH U 68. FAIN PLUSZ KFT. COOP ABC
SÁRRÉTUDVARI 4171 KOSSUTH U.68. MAKAINÉ MADAR EDIT COOP ABC
SÁRSZENTLŐRINC 7047 PETŐFI U.21. COOP COOP ABC 1
SÁRVÁR 9600 HUNYADI UTCA 2. EURO FAMILY SÁRVÁR EUROFAMILY
SÁRVÁR 9600 LAKTANYA U. 32-44. SPAR SPAR
SÁTORALJAÚJHELY 3980 SZÉCHENYI 5-7. UNIÓ COOP ZRT 822. SZ. ABC
SÁTORALJAÚJHELY 3980 RÁKÓCZI U. 10. EGYÉB SZOKOLOVSZKY GYULA 2.
SÁTORALJAÚJHELY 3980 RÁKÓCZI ÚT 14 EGYÉB HÚSÁRUHÁZ
SEGESD 7562 KOSSUTH U. 56. ATÁD COOP ZRT. 71.ABC
SELLYE 7960 MÁTYÁS KIRÁLY U. 52. COOP COOP SZUPER 1
SEREGÉLYES 8111 FŐ U. 194. COOP COOP ABC 1
SIKLÓS 7800 SZT.ISTVÁN TÉR 9. SPAR SPAR
SIÓAGÁRD 7171 RÁKÓCZI U.3. COOP COOP MINI
SIÓAGÁRD 7171 KOSSUTH U.42. COOP COOP MINI
SIÓFOK 8600 TINÓDI TÉR BALATON-COOP ZRT. 56.ABC
SIÓFOK 8600 TINÓDI LANTOS SEBESTYÉN TÉR 1 COOP COOP ABC 1
SIÓFOK 8600 BAJCSY-ZSILINSZKY U. 87. KER-KELLER KFT. CSALÁDI ABC
SIÓFOK 8600 ATTILA UTCA 72. EURO FAMILY SIÓFOK EUROFAMILY
SIÓFOK 8600 VAK BOTTYÁN ÚT 1. SPAR SPAR
SIÓFOK 8600 VÉCSEY KÁROLY UTCA 12-14. SPAR SPAR
SIÓFOK 8600 SZŰCS U. 3. SPAR SPAR
SIÓFOK 8600 FŐ U. 156-160. SPAR SPAR
SOLT 6320 KECSKEMÉTI ÚT 3/A. SPAR SPAR
SOLTVADKERT 6230 SZENTHÁROMSÁG TÉR 3. FAIN PLUSZ KFT. REPULSE KFT.
SOLYMÁR 2083 TEMPLOM TÉR 5. HALMSCHLÁGER TRADE ZRT. CBA
SOLYMÁR 2083 ANNA U. 38/C HONI-COOP KFT. COOP MINI
SOLYMÁR 2083 TERSTYÁNSZKY U. 102. SPAR SPAR
SOMOGYARACS 7584 FŐ U. 59. COOP COOP MINI
SOMOGYASZALÓ 7452 KOSSUTH LAJOS U. 87. KAPOS-COOP ZRT. 93.BOLT
SOMOGYJÁD 7443 KOSSUTH LAJOS U. 51. KAPOS-COOP ZRT. 137.BOLT
SOMOGYJÁD 7443 LENIN U. 15. KAPOS-COOP ZRT. 138. ABC
SOMOGYSÁMSON 8733 FŐ U. 129. COOP COOP MINI
SOMOGYSÁRD 7435 PETŐFI SÁNDOR U.30. KAPOS-COOP ZRT. 131. ABC
SOMOGYSÁRD 7435 FŐ U. 51. KAPOS-COOP ZRT. 132.VEGYESBOLT
SOMOGYSZIL 7276 SZABADSÁG U. 93-1. KAPOS-COOP ZRT. 73. ABC
SOMOGYSZOB 7563 PETŐFI U.1/A. ATÁD COOP ZRT. 77.ABC
SOMOGYSZOB 7562 KOSSUTH U.2. ATÁD COOP ZRT. 79.ABC
SOMOGYUDVARHELY 7515 KOSSUTH U. 1/A. COOP COOP MINI
SOMOGYUDVARHELY 7515 ADY E. U. 3. COOP COOP MINI
SOMOGYVÁR 8698 KOSSUTH L.U.2. LENGYELTÓTI COOP KER. ZRT. 24.VEGYESBOLT
SOPRON 9400 HATÁRDOMB UTCA 1. EURO FAMILY SOPRON EUROFAMILY
SOPRON 9400 TELEKI PÁL UTCA 21. EURO FAMILY SOPRON 2. EUROFAMILY
SOPRON 9400 ARANY JÁNOS U. 16. SPAR SPAR
SOPRON 9400 CSARNOK U. 10. SPAR SPAR
SOPRON 9400 KODÁLY TÉR 18. SPAR SPAR
SOPRON 9400 SELMECI U. 15-17. SPAR INTERSPAR
SOPRON 9400 CSENGERY U. 93. SPAR SPAR
SOPRON 9400 LACKNER KRISTÓF UTCA 29. SPAR SPAR
SOROKSÁR 1239 BEVÁSÁRLÓ U. 4. EURO FAMILY SOROKSÁR EUROFAMILY
SÓSHARTYÁN 3131 KOSSUTH U. 3. UNIÓ COOP ZRT 1. SZ. ABC
SÚR 2889 RÁKÓCZI U.2. COOP COOP ABC 1
SÜLYSÁP 2241 VASÚT UTCA 48 HAJ-DE KFT. . ABC ÁRUHÁZ
SÜLYSÁP 2214 FŐ U.20. HONI-COOP KFT. KISBOLT
SÜMEG 8830 FLÓRIÁN TÉR 1. SARVALY ZRT. SÜMEG 14.ABC
SÜMEG 8330 HALÁSZ L. U. 13 SARVALY ZRT. SÜMEG 4.ABC
SÜMEG 8330 84-ES FŐÚT 1623/10 HRSZ. SPAR SPAR
SÜMEGPRÁGA 8351 RÁKÓCZI U. 8. SARVALY ZRT. SÜMEG 6.ABC
SZABADSZÁLLÁS 6080 DÓZSA GY. ÚT 1/A. FAIN PLUSZ KFT. ABC
SZABADSZÁLLÁS 6080 MINDSZENTY TÉR 8. SPAR SPAR
SZABOLCSBÁKA 4547 KOSSÚTH ÚT 93. NYÍRZEM ZRT. 9. COOP MINI
SZAKOLY 4234 LÉTAI U. 5. EGYÉB FEHÉR FŐNIX CSEMEGE KFT 1.
SZALÁNTA 7811 HUNYADI U.118. COOP COOP MINI
SZALASZEND 3863 JÓKAI ÚT 89/A. ABAÚJ COOP ZRT 102. SZ. ABC
SZALMATERCS 3163 KOSSUTH ÚT 46. PALÓC-COOP ZRT. 41. SZ. VEGYESBOLT
SZALONNA 3754 KOSSUTH U. 30. ABAÚJ COOP ZRT 115. SZ. ABC
SZAMOSSZEG 4824 RÁKÓCZI ÚT 3. KRASZNA-COOP ZRT. 51. SZ. ABC ÁRUHÁZ
SZANDA 2697 HŐSÖK TERE 1/B. PALÓC-COOP ZRT. 3. SZ. MINI COOP
SZÁNTÓD 8622 SIÓFOKI ÚT 3. SPAR SPAR
SZÁPÁR 8423 KOSSUTH U. 29. ZIRC COOP ZRT. 41.ABC
SZÁRLIGET 2067 PETŐFI S. U. 3. SPAR SPAR
SZARVAS 5540 SZABADSÁG ÚT 45. FAIN PLUSZ KFT. DO-HE KFT.
SZARVAS 5540 SZABADSÁG TÉR 6-10. FAIN PLUSZ KFT. KÖRÖS CSEMEGE NON-STOP
SZARVAS 5540 SZABADSÁG U. 47-49. SPAR SPAR
SZARVASGEDE 3051 KOSSUTH ÚT 12. CORTADO PLUSZ KFT. MARIKA ÉLELMISZER
SZATMÁRCSEKE 4945 DÓZSA GYÖRGY U.2. SZAMOS - COOP KFT ABC ÁRUHÁZ SZATMÁRCSEKE
SZÁZHALOMBATTA 2440 DAMJANICH ÚT 79. REÁL ODDS KFT.
SZÁZHALOMBATTA 2440 VÖRÖSMARTY M. U. 2/A. SPAR SPAR
SZÁZHALOMBATTA 2440 PIAC TÉR B/1. SPAR SPAR
SZÉCSÉNY 3170 RÁKÓCZI ÚT 86. CORTADO PLUSZ KFT. 100 FT-OS BOLT
SZÉCSÉNY 3170 RÁKÓCZI ÚT 92. PALÓC-COOP ZRT. 1.SZ PALÓC ÁRUHÁZ
SZÉCSÉNY 3170 RÁKÓCZI ÚT 112. SPAR SPAR
SZÉCSÉNYFELFALU 3135 KOSSUTH U. 78. PALÓC-COOP ZRT. 40. SZ. VEGYESBOLT
SZEDRES 7056 SZÉCHENYI U.46. COOP COOP ABC 1
SZEGED 6722 BOLYAI U. - ATTILA U. SARKÁN FAIN PLUSZ KFT. TO és FM 98 KER.SZOLG. BT.
SZEGED 6721 KÁLVIN TÉR 3-4. FAIN PLUSZ KFT. MADAUKER KFT
SZEGED 6725 SZABADKAI ÚT 7. EURO FAMILY SZEGED EUROFAMILY
SZEGED 6726 CSANÁDI U. 7 SPAR SPAR
SZEGED 6724 SÁROSI ÚT 4. SPAR SPAR
SZEGED 6725 SZENTHÁROMSÁG U. 68. SPAR SPAR
SZEGED 6723 TÁPAI U. 50. SPAR SPAR
SZEGED 6723 CSILLAG TÉR 6. SPAR SPAR
SZEGED 6720 SZÉCHENYI TÉR 15. SPAR SPAR
SZEGED 6724 MARS TÉR 1-3. SPAR SPAR
SZEGED 6723 SZILLÉRI SUGÁRÚT 26-30. SPAR SPAR
SZEGED 6724 LONDONI KRT. 3. SPAR SPAR
SZEGED 6720 KÖLCSEY U. 11. SPAR SPAR
SZEGED 6723 MAKKOSHÁZI KRT. 1. SPAR SPAR
SZEGED 6724 MARS TÉR 5. FAIN PLUSZ KFT. TO és FM 98 KER.SZOLG. BT.
SZEGERDŐ 8711 LIGET U. 7. COOP COOP MINI
SZEGHALOM 5520 TILDI ZOLTÁN UTCA 16-18. FAIN PLUSZ KFT. ABC
SZEGHALOM 5520 ARANY JÁNOS UTCA 17. FAIN PLUSZ KFT. ARANY ABC
SZEGHALOM 5520 SZÉCHENYI ISTVÁN UTCA 74. FAIN PLUSZ KFT. SZÉCHENYI ABC
SZEGHALOM 5520 ARANY JÁNOS U. 17. EGYÉB SÁRRÉT-FOOD KFT. 1.
SZEGHALOM 5520 SZÉCHENYI U. 67. EGYÉB SÁRRÉT-FOOD KFT. 2.
SZEGHALOM 5520 ADY E.U.10-12. SPAR SPAR
SZÉKELY 4534 KAPITÁNY U.33. DEMECSER ÉS VIDÉKE ÁFÉSZ 20. SZ. ÉLELMISZER
SZÉKESFEHÉRVÁR 8000 TÓVÁROSI LN. KER-KELLER KFT. ZSUZSA MARKET
SZÉKESFEHÉRVÁR 8000 NEFELEJCS U. 12. KER-KELLER KFT. NEFELEJCS ABC
SZÉKESFEHÉRVÁR 8000 TOLNAI U. 24. KER-KELLER KFT. TOLNA ABC
SZÉKESFEHÉRVÁR 8000 MÓRI U. 39. KER-KELLER KFT. FECSKA ABC
SZÉKESFEHÉRVÁR 8000 BUDAI U. 179. KER-KELLER KFT. MERX ÁRUHÁZ
SZÉKESFEHÉRVÁR 8000 SZENT FLÓRIÁN KÖRÚT. 13. EURO FAMILY SZÉKESFEHÉRVÁR EUROFAMILY
SZÉKESFEHÉRVÁR 8000 BALATONI ÚT 5531/47. HRSZ. (BAKONY UTCA 1.) SPAR SPAR
SZÉKESFEHÉRVÁR 8000 PALOTAV. SELYEM U. 5531/38. HRSZ. SPAR SPAR
SZÉKESFEHÉRVÁR 8000 VIZIVÁROSI LTP. 8587/15 HRSZ. SPAR SPAR
SZÉKESFEHÉRVÁR 8000 PALOTAI ÚT 58. SPAR SPAR
SZÉKESFEHÉRVÁR 8000 POZSONYI ÚT 10. SPAR SPAR
SZÉKESFEHÉRVÁR 8000 BUDAI U. 41. SPAR INTERSPAR
SZÉKESFEHÉRVÁR 8000 BALATONI ÚT 44-46. SPAR INTERSPAR
SZÉKESFEHÉRVÁR 8000 RÁKÓCZI U. 3-5. SPAR SPAR
SZÉKESFEHÉRVÁR 8000 DONÁTH U. 1. SPAR SPAR
SZÉKESFEHÉRVÁR 8000 LÖVÖLDE U./BUDAI ÚT 39. SPAR SPAR
SZÉKESFEHÉRVÁR 8000 TOLNAI UTCA 3-5. SPAR SPAR
SZEKSZÁRD 7100 ARANY J. U. 17-21. COOP COOP SZUPER 1
SZEKSZÁRD 7100 RÁKÓCZI U.74-76. COOP COOP SZUPER 1
SZEKSZÁRD 7100 KÖLCSEY FERENC LTP.1. COOP COOP ABC 2
SZEKSZÁRD 7100 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR U.13. COOP COOP MINI
SZEKSZÁRD 7100 BÉRI BALOGH ÁDÁM U.2. COOP COOP ABC 1
SZEKSZÁRD 7100 BAJCSY-ZS. U. 3. COOP COOP MINI
SZEKSZÁRD 7100 TARTSAY VILMOS UTCA 42. EURO FAMILY SZEKSZÁRD EUROFAMILY
SZEKSZÁRD 7100 SZÉCHENYI ÚT 18-20. SPAR SPAR
SZEKSZÁRD 7100 TARTSAY U. 9. SPAR INTERSPAR
SZEKSZÁRD 7100 TARTSAY VILMOS UTCA 8/B SPAR SPAR
SZEMERE 3866 FŐ ÚT 20. ABAÚJ COOP ZRT 108. SZ. MINI COOP ABC
SZENDEHELY 2640 VÁCI U. 14. NYÍRZEM ZRT. 261. COOP ABC
SZENDRŐ 3752 NAGYÁLLOMÁS U. 2. ABAÚJ COOP ZRT 106. SZ. ÉLELMISZER
SZENDRŐ 3752 HÔSÖK TERE 12 ABAÚJ COOP ZRT 107. SZ. ABC
SZENDRŐ 3752 MARX-TÉR 31. ABAÚJ COOP ZRT 112. SZ. ABC
SZENDRŐ 3752 RÁKÓCZI U. 5-7. UNIÓ COOP ZRT 511. SZ. MAXI COOP
SZENDRŐLÁD 3751 FÔ U. 68. ABAÚJ COOP ZRT 113.SZ.COOP MINI ABC
SZENNA 7477 ÁRPÁD U. 5. KAPOS-COOP ZRT. 15. SZ. ABC
SZENTBALÁZS 7472 FŐ U. 84. KAPOS-COOP ZRT. 27. SZ.
SZENTBORBÁS 7918 FŐ U. 67. COOP COOP MINI
SZENTDOMONKOS 3259 SZABADSÁG ÚT 101. CORTADO PLUSZ KFT. REÁL ABC
SZENTENDRE 2000 DOBOZI UTCA 2. HALMSCHLÁGER TRADE ZRT. CBA PRÍMA
SZENTENDRE 2000 NYÁR UTCA 1. HALMSCHLÁGER TRADE ZRT. CBA
SZENTENDRE 2000 DÓZSA GY. U. 29. HONI-COOP KFT. COOP MINI
SZENTENDRE 2000 PAPSZIGETI BEJÁRÓ 4690/1 HRSZ HONI-COOP KFT. KISBOLT
SZENTENDRE 2000 DUNAKANYAR KÖRÚT 46. HONI-COOP KFT. TRAFIK
SZENTENDRE 2000 ADY E. U. 24. SPAR SPAR
SZENTENDRE 2000 DOBOGÓKŐI U. 4. SPAR INTERSPAR
SZENTENDRE 2000 DUNAKANYAR KRT. 2. SPAR SPAR
SZENTENDRE 2000 11-ES ÚT 17. KM SPAR SPAR
SZENTES 6600 KOSSUTH U. 22. FAIN PLUSZ KFT. DO-HE KFT.
SZENTES 6600 ADY ENDRE U 1. FAIN PLUSZ KFT. HÚSBOLT
SZENTGÁLOSKÉR 7465 KOSSUTH LAJOS U. 30. KAPOS-COOP ZRT. 92.VEGYESBOLT
SZENTGOTTHÁRD 9970 FÜZESI ÚT 10. REÁL FEZO 1. ABC
SZENTGOTTHÁRD 9970 KOSSUTH ÚT 24. REÁL FEZO 2. ABC
SZENTGOTTHÁRD 9970 SZÉCHENYI U. 4. REÁL FEZO 4. ABC
SZENTGOTTHÁRD 9970 KOSSUTH L. U. 1. REÁL FEZO 10. ABC
SZENTGOTTHÁRD 9970 FÜZESI ÚT 10. REÁL FEZO 1.ABC
SZENTGOTTHÁRD 9970 KOSSUTH L. ÚT 24. REÁL FEZO 2.ABC
SZENTGOTTHÁRD 9970 SZÉCHENYI U. 4. REÁL FEZO 4.ABC
SZENTGOTTHÁRD 9970 KOSSUTH ÚT 1. REÁL FEZO 10.ABC
SZENTGOTTHÁRD 9970 HUNYADI ÚT 28. REÁL KÖZPONTI IRODA
SZENTGOTTHÁRD 9970 HUNYADI ÚT 21. SPAR SPAR
SZENTGOTTHÁRD-RÁBAFÜZES 9955 DOBÓ I. ÚT REÁL TREND C+C
SZENTGOTTHÁRD-SZAKONYFALU 9983 FŐ ÚT REÁL NAGYKERESKEDELMI RAKTÁR
SZENTISTVÁN 3418 SZÉCHENYI ÚT 3. NYÍRZEM ZRT. 207. COOP ABC
SZENTISTVÁNBAKSA 3844 PETŐFI ÚT 67. ABAÚJ COOP ZRT 109. SZ. MINI COOP ABC
SZENTLŐRINC 7940 MUNKÁCSY M.U. 2. COOP COOP MINI
SZENTLŐRINC 7940 PÉCSI ÚT 21/A. SPAR SPAR
SZENTMÁRTONKÁTA 2254 JÓZSEF A. U. 42. EGYÉB SKODA ÉS TÁRSA KFT.
SZENTPÉTERFA 9799 RÁKÓCZI U. 1. COOP 237.SZ. ABC ÁRUHÁZ
SZENTPÉTERSZEG 4121 VÖRÖSHADSEREG U. 1. EGYETÉRTÉS COOP ZRT. 25. SZ. ÉLELMISZERBOLT
SZENTPÉTERSZEG 4121 KOSSUTH U. 38. EGYÉB BALÁZSI ZSIGMONDNÉ 1.
SZERECSENY 9125 MADÁCH U. 4. CSOKIPÓK KFT. ABC
SZERENCS 3900 RÁKÓCZI U. 74-80. UNIÓ COOP ZRT 818. SZ. ABC
SZERENCS 3900 GYÁR U. 2. SPAR SPAR
SZIGETHALOM 2315 KOSSUTH LAJOS U.11. REÁL FORTUNA KFT.
SZIGETHALOM 2315 FIUMEI U. 88. HONI-COOP KFT. KISBOLT
SZIGETHALOM 2315 MŰ ÚT 2340. HRSZ. SPAR SPAR
SZIGETSZENTMIKLÓS 2310 DR. LENGYEL L. U. 31. HONI-COOP KFT. KISBOLT
SZIGETSZENTMIKLÓS 2310 GYÁRTELEP 12015/27. HONI-COOP KFT. KISBOLT
SZIGETSZENTMIKLÓS 2310 SZENT MIKLÓS ÚT 3/A HONI-COOP KFT. KISBOLT
SZIGETSZENTMIKLÓS 2310 SZENTMIKLÓSI ÚT 3528/49/A. SPAR SPAR
SZIGETSZENTMIKLÓS 2310 M0 19. KM SPAR SPAR
SZIGETVÁR 7900 SZENT ISTVÁN LTP. 1. COOP COOP MINI
SZIGETVÁR 7900 BEM U. 27. COOP COOP MINI
SZIGETVÁR 7900 DÓZSA GY. U.9. COOP COOP MINI
SZIGETVÁR 7900 SZÉCHENYI ÚT 11. SPAR SPAR
SZIGETVÁR 7900 JÓZSEF ATTILA U. 81/2. SPAR SPAR
SZIGLIGET 8264 PATAK U. 25. COOP COOP MINI
SZIKSZÓ 3800 KASSAI ÚT 14/B. UNIÓ COOP ZRT 410. SZ MAXI COOP
SZIKSZÓ 3800 PÁZMÁNY P. TÉR UNIÓ COOP ZRT 825. SZ. ABC
SZILASPOGONY 3125 RÁKÓCZI ÚT 55. UNIÓ COOP ZRT 46. SZ. ABC
SZIN 3761 SZABADSÁG ÚT 57. BÓDVASZILASKÖRNYÉKI COOP KER.KFT 24.SZ.VEGYESBOLT
SZIRÁK 3044 PETŐFI S. U. 27. UNIÓ COOP ZRT 28. SZ. ÉLELMISZERBOLT
SZIRMABESENYŐ 3711 KOSSUTH U. 46. UNIÓ COOP ZRT 402. SZ. ABC
SZIRMABESENYŐ 3711 ÁLLOMÁS U. 80/A UNIÓ COOP ZRT 449. SZ. ÉLELMISZER HÁZT.
SZOB 2628 DÓZSA GYÖRGY UTCA 17. HONI-COOP KFT. KISBOLT
SZOB 2628 ARANY JÁNOS U. 19. HONI-COOP KFT. TRAFIK
SZOKOLYA 2624 ARADI U. 18. NYÍRZEM ZRT. 253. COOP ABC
SZOLNOK 5000 FELSŐ SZANDAI RÉT 3. FAIN PLUSZ KFT. DO-HE KFT.
SZOLNOK 5000 JÁSZKÜRT U. 1. FAIN PLUSZ KFT. DO-HE KFT.
SZOLNOK 5000 E. U.28/A. SPAR SPAR
SZOLNOK 5000 ADY ENDRE UTCA 15. SPAR SPAR
SZOLNOK 5000 VÁROSMAJOR U. 34. SPAR SPAR
SZOLNOK 5000 BOLDOG SÁNDOR ISTVÁN KRT. 25/A. SPAR SPAR
SZOLNOK 5000 MÁTYÁS KIRÁLY U. 29. SPAR INTERSPAR
SZOLNOK 5000 THÖKÖLY ÚT 51. SPAR SPAR
SZOMBATHELY 9700 VÁCI M. U. 57. COOP COOP SZUPER 1
SZOMBATHELY 9700 SZŰRCSAPÓ U. 2-4. COOP COOP ABC 1
SZOMBATHELY 9700 ZANATI U. 1. COOP 10.SZ. ABC ÁRUHÁZ
SZOMBATHELY 9700 ADY TÉR 42. COOP 14.SZ. ABC ÁRUHÁZ
SZOMBATHELY 9700 RUMI U. 53. COOP 2.SZ. ABC ÁRUHÁZ
SZOMBATHELY 9700 GÉFIN GY. U. 2. COOP 3.SZ. ABC ÁRUHÁZ
SZOMBATHELY 9700 PÁZMÁNY PÉTER KRT. 28. COOP 8.SZ. ABC ÁRUHÁZ
SZOMBATHELY 9700 KÁROLY RÓBERT KRT. 14-16. COOP 9.SZ. ABC ÁRUHÁZ
SZOMBATHELY 9700 VIKTÓRIA UTCA 2. EURO FAMILY SZOMBATHELY EUROFAMILY
SZOMBATHELY 9700 SZENT GELLÉRT UTCA 66. EURO FAMILY SZOMBATHELY 2. EUROFAMILY
SZOMBATHELY 9700 KÖRMENDI ÚT 52-54. SPAR SPAR
SZOMBATHELY 9700 MENYHÉRT U.3-5. SPAR SPAR
SZOMBATHELY 9700 SZENT MÁRTON U.21. SPAR SPAR
SZOMBATHELY 9700 SZŰRCSAPÓ U. 23. SPAR SPAR
SZOMBATHELY 9700 11-ES HUSZÁR ÚT 39-45. SPAR SPAR
SZOMBATHELY 9700 ÚJVILÁG U. SPAR INTERSPAR
SZOMBATHELY 9700 KÖRMENDI ÚT 92. SPAR SPAR
SZOMOLYA 3411 KOSSUTH ÚT 3. NYÍRZEM ZRT. 223. COOP MINI
SZOMOR 2822 GYERMELYI U. 3. COOP COOP ABC 1
SZŐD 2134 JÓZSSEF A.U.32. HONI-COOP KFT. KISBOLT
SZUHOGY 3734 KOSSUTH U. 92. ABAÚJ COOP ZRT 22. SZ. COOP ABC
SZULOK 7539 KOSSUTH U. 27. COOP COOP MINI
SZULOK 7539 FŐ U. 1. COOP COOP MINI
TAB 8660 KOSSUTH L. U.116. TABI COOP ZRT. 2.ABC
TAB 8660 KOSSUTH L. U.7. TABI COOP ZRT. 10.ABC
TÁBORFALVA 2381 TARCSAI UTCA 46. REÁL KÁDÁR ENIKŐ E.V.
TAKSONY 2335 WESSELÉNYI U.34. REÁL FORTUNA KFT.
TAKSONY 2335 SZENT ISTVÁN TÉR 10. SPAR SPAR
TAKTAHARKÁNY 3922 MEGYASZÓI U. 1/C UNIÓ COOP ZRT 821. SZ. ABC
TAKTAHARKÁNY 3922 DEÁK U. 5. EGYÉB MK ONLINE KFT.
TAKTASZADA 3921 TÁNCSICS ÚT 13. ABAÚJ COOP ZRT 110. SZ. ABC
TALIÁNDÖRÖGD 8295 KOSSUTH U. 46. COOP COOP MINI
TÁLLYA 3907 RÁKÓCZI U. 52. ABAÚJ COOP ZRT 111. SZ. COOP ABC
TÁLLYA 3907 RÁKÓCZI ÚT 98. EGYÉB KALINA SÁNDORNÉ 1.
TAMÁSI 7090 SZABADSÁG ÚT 56. EURO FAMILY TAMÁSI EUROFAMILY
TAMÁSI 7090 GARAY U.1-3. SPAR SPAR
TÁPIÓBICSKE 2764 NAGYKÁTAI ÚT 11/A EGYÉB TOPP ISTVÁN 1. CSEMEGE TOPP
TÁPIÓBICSKE 2764 RÁKÓCZI U. 118. EGYÉB TOPP ISTVÁN 3.
TÁPIÓGYÖRGYE 2767 SZENTHÁROMSÁG TÉR 3. REÁL TÁPIÓKISKER KFT. KISÁRUHÁZ
TÁPIÓSZECSŐ 2251 DÓZSA GYÖRGY UTCA 49 APRÓD 3 KFT. . MAXI COOP ABC
TÁPIÓSZENTMÁRTON 2711 KOSSUTH L. U. 63. EGYÉB FÓKUSZ 61 BT.
TÁPLÁNSZENTKERESZT 9761 FŐ U. 13. COOP 248.SZ. ABC ÁRUHÁZ
TAPOLCA 8300 DEÁK F. U. 6. COOP COOP SZUPER 2
TAPOLCA 8300 ALKOTMÁNY U. 11. COOP COOP SZUPER 1
TAPOLCA 8300 ADY E. U. 24. CSOKIPÓK KFT. KERTVÁROSI ABC
TAPOLCA 8300 FŐ TÉR 12. EURO FAMILY TAPOLCA EUROFAMILY
TAPOLCA 8300 JUHÁSZ GYULA ÚT 3437/49. HRSZ. SPAR SPAR
TAR 3073 SZONDI U. 86. UNIÓ COOP ZRT 18. SZ. BOLT
TARANY 7514 ZRÍNYI U. 9. ATÁD COOP ZRT. 8.SZ. ABC
TARCAL 3915 FŐ U. 78. UNIÓ COOP ZRT 820. SZ. ABC
TARCAL 3915 MUNKÁCSY ÚT 17. NYÍRZEM ZRT. 141. COOP MINI
TARD 3416 BÉKE ÚT 143. NYÍRZEM ZRT. 208. COOP ABC
TARD 3416 BÉKE ÚT 251. NYÍRZEM ZRT. 221. COOP MINI
TARJÁN 2831 JÓKAI U.4. COOP COOP ABC 2
TARJÁN 2831 VADÁSZ U. 12. COOP COOP MINI
TARNALELESZ 3258 SZABADSÁG ÚT 40. CORTADO PLUSZ KFT. REÁL ABC
TARNALELESZ 3258 SZABADSÁG U. 91. UNIÓ COOP ZRT 212.SZ. COOP ABC
TARNALELESZ 3258 SZABADSÁG ÚT 40. EGYÉB FERENCNÉ KAKUKK MÁRIA ÁGNES
TARNAÖRS 3294 VAK BOTTYÁN ÚT 1. EGYÉB DANYI BÉLÁNÉ
TÁSKA 8696 TANÁCS TÉR 2. LENGYELTÓTI COOP KER. ZRT. 10.VEGYESBOLT
TÁT 2534 FŐ U. 97. COOP HONI JOKER CSEMEGE 6
TÁT 2534 TÁTIKA TÉR 1. SPAR SPAR
TATA 2890 MÁJUS 1.U. 1877/10 HALMSCHLÁGER TRADE ZRT. CBA PRÍMA
TATA 2890 RÁKÓCZI F. U. 9. SPAR SPAR
TATA 2890 ADY E. U. 20. SPAR SPAR
TATA 2890 MÁJUS 1. ÚT 33. SPAR INTERSPAR
TATABÁNYA 2800 KODÁLY Z. TÉR 8. COOP COOP SZUPER 1
TATABÁNYA 2800 DÓZSAKERT 56. COOP COOP MINI
TATABÁNYA 2800 KÖZTÁRSASÁG U.1/F. HALMSCHLÁGER TRADE ZRT. CBA PRÍMA
TATABÁNYA 2800 HADSEREG U. 40. HALMSCHLÁGER TRADE ZRT. CBA
TATABÁNYA 2800 ERDÉSZ UTCA 1. EURO FAMILY TATABÁNYA EUROFAMILY
TATABÁNYA 2802 GÁBOR ÁRON ÚT 29. HONI-COOP KFT. KISBOLT
TATABÁNYA 2801 KÓS KÁROLY ÚT 47. HONI-COOP KFT. KISBOLT
TATABÁNYA 2800 REGULY ANTAL TÉR 5. HONI-COOP KFT. KISBOLT
TATABÁNYA 2800 GÁL ISTVÁN LTP.712/2 HONI-COOP KFT. KISBOLT
TATABÁNYA 2800 IFJÚSÁG ÚT 56/3 HONI-COOP KFT. KISBOLT
TATABÁNYA 2800 BÉLA KIR. KRT. 67 SPAR SPAR
TATABÁNYA 2800 VADÁSZ ÚT 28. SPAR SPAR
TATABÁNYA 2800 KÖZTÁRSASÁG U. 44. SPAR SPAR
TATABÁNYA 2800 SÁRBERKI LTP. 514. SPAR SPAR
TATABÁNYA 2800 SZT. GYÖRGY U. 48. SPAR SPAR
TATABÁNYA 2800 GÁL LTP. 301. SPAR SPAR
TATABÁNYA 2800 SZENT BORBÁLA ÚT 33/1. (VOLT SÁGVÁRI E. U. 45.) SPAR SPAR
TATABÁNYA 2800 DÓZSA U. 28 SPAR SPAR
TATABÁNYA 2800 FŐ TÉR 10. SPAR SPAR
TATABÁNYA 2800 GYŐRI U. 25. SPAR INTERSPAR
TATABÁNYA 2800 KÁROLYI ÚT/SÁGVÁRI ÚT 4. SPAR SPAR
TATÁRSZENTGYÖRGY 2375 SZENT LÁSZLÓ UTCA 4. REÁL RML PROGRESSZÍV KFT.
TEKENYE 8793 KOSSUTH TÉR 29. COOP COOP MINI
TELKIBÁNYA 3896 SZABADSÁG ÚT 2. ABAÚJ COOP ZRT 133. SZ. MINI COOP ABC
TENGELIC 7054 KOSSUTH U.2. COOP COOP MINI
TÉT 9100 DEBRECEN ÚT 1225/7-16 HRSZ. CBA PRÍMA 24-ES PRÍMA BOLT
TIBOLDDARÓC 3423 KÁCSI ÚT 4. NYÍRZEM ZRT. 214. COOP ABC
TIBORSZÁLLÁS 4353 DÓZSA GY.ÚT 19. SZATMÁRVIDÉK-COOP ZRT. 16.SZ.ÉLELMISZERÜZLET
TISZAADONY 4833 KOSSUTH U. 62. NYÍRZEM ZRT. 26. COOP MINI
TISZABÁBOLNA 3465 FŐ ÚT 68. NYÍRZEM ZRT. 225. COOP MINI
TISZABECS 4951 RÁKÓCZI U. 31. FELLEG ZOLTÁNNÉ ZALÁN VEGYESKERESKEDÉS
TISZABERCEL 4474 SZABADSÁG U. 16 EGYÉB IMRE BENJÁMIN
TISZABERCEL 4447 SZABADSÁG ÚT 5-7. NYÍRZEM ZRT. 135. COOP MINI
TISZABURA 5235 KOSSUTH L. U. 55. EGYÉB FEKETE ZSIGMOND
TISZACSEGE 4066 BOCSKAI U. 35. POLGÁR ÉS CSEGE COOP ZRT 102. SZ. VEGYESBOLT
TISZACSEGE 4066 LEHEL U.63/B. POLGÁR ÉS CSEGE COOP ZRT 106. SZ VEGYESBOLT
TISZACSEGE 4066 FÔ U. 122. POLGÁR ÉS CSEGE COOP ZRT 107. SZ. VEGYESBOLT
TISZACSEGE 4066 KOSSUTH ÚT 1. EGYÉB ALASZKA KFT. 7. DISZKONT
TISZACSEGE 4066 FŐ U. 43. EGYÉB VINCZE ÉS TÁRSA KFT.
TISZADADA 4455 HŐSÖK TERE 10. EGYÉB CSER + GY. KER. KFT. PRÍMA 1.
TISZADOB 4456 KÁROLYI MIHÁLY U. 3. EGYÉB H PLUSZ R KFT. (PRIVÁT KÖZPONTI ABC)
TISZADOROGMA 3467 ARANY J. U. 22. NYÍRZEM ZRT. 56. COOP MINI
TISZAFÖLDVÁR 5430 KOSSUTH U. 172. EGYÉB FETAZO FAMILY KFT.2.
TISZAFÖLDVÁR 5430 BAJCSY-ZS. ÚT 20. EGYÉB RED MEAT TRADE KFT. 1.
TISZAFÖLDVÁR 5430 DÖBREI J. ÚT 4. EGYÉB RED MEAT TRADE KFT. 4.
TISZAFÜRED 5350 PIAC TÉR 2. EGYÉB TISZA FISH KFT.
TISZAFÜRED 5350 ADY E. U.14 SPAR SPAR
TISZAGYENDA 5233 GORKIJ U. 20/B. EGYÉB VARGA ZOLTÁN
TISZAGYULAHÁZA 4097 KOSSUTH U. 27. POLGÁR ÉS CSEGE COOP ZRT 6. SZ. VEGYESBOLT
TISZAKANYÁR 4493 DOMBRÁDI ÚT 6. DOMBRÁD COOP ZRT 19. SZ. ÉLELMISZERÜZLET
TISZAKANYÁR 4493 FŐ U. 136/A EGYÉB MARKET-PROFIT KFT
TISZAKARÁD 3971 ENGELS ÚT 1. NYÍRZEM ZRT. 101. COOP MINI
TISZAKÉCSKE 6060 VÍZHÁNYÓ JÁNOS UTCA 2/A. SPAR SPAR
TISZAKERECSENY 4834 ÁRPÁD U. 77. NYÍRZEM ZRT. 8. COOP MINI
TISZAKESZI 3458 KÖZSÉGHÁZA U. 27. NYÍRZEM ZRT. 57. COOP MINI
TISZAKESZI 3458 KÖZSÉGHÁZA ÚT 27 EGYÉB MOZAIK ABC
TISZALADÁNY 3929 KOSSUTH U. 45. NYÍRZEM ZRT. 146. COOP MINI
TISZALÖK 4450 KOSSUTH ÚT 52. EGYÉB ALFI 37. SZ. TISZALÖKI ABC
TISZALÖK 4450 KOSSUTH U. 81. EGYÉB CSER + GY. KER. KFT. PRÍMA 2.
TISZALÚC 3565 HÁRSFA U. 20. UNIÓ COOP ZRT 601. SZ. ABC
TISZALÚC 3565 SZÉCHENYI U. 12. EGYÉB G & Á TRADE KFT. 1.
TISZALÚC 3565 PETŐFI U. 31. EGYÉB MK ONLINE KFT. 2.
TISZALÚC 3565 ALKOTMÁNY U. 94/A. EGYÉB PÓCSI ÉS TÁRSA KFT. 3.
TISZAMOGYORÓS 4645 SZABADSÁG ÚT 1 TISZAKÖNYÖK COOP ZRT 21. SZ. VEGYESBOLT
TISZAÖRS 5362 RÁKÓCZI U. 26. EGYÉB BATA GÁBOR
TISZAPALKONYA 3589 BEM U.2. NYÍRZEM ZRT. 58. COOP ABC
TISZASZENTMÁRTON 4628 DAMJANICH ÚT 57 EGYÉB 30.SZ. ABC
TISZATARJÁN 3589 ÖTVÖS KÖRÚT 15. NYÍRZEM ZRT. 66. COOP MINI
TISZATELEK 4487 DÓZSA GY. U. 58. NYÍRZEM ZRT. 125. COOP MINI
TISZATELEK 4487 KOSSUTH U. 27. NYÍRZEM ZRT. 126. COOP ABC
TISZAÚJVÁROS 3580 SZENT I. U. 14. UNIÓ COOP ZRT 800. SZ. SZUPERMARKET
TISZAÚJVÁROS 3580 ÁRPÁD U. 29. UNIÓ COOP ZRT 801. SZ. ABC
TISZAÚJVÁROS 3580 BETHLEN G. ÚT 8. EGYÉB ALFI 23. SZ. RÓZSA ABC
TISZAÚJVÁROS 3580 LÉVAI U. 2. SPAR SPAR
TISZAVALK 3464 RÁKÓCZI ÚT 2. NYÍRZEM ZRT. 233. COOP MINI
TISZAVASVÁRI 4440 KABAY J. U. 29. EGYETÉRTÉS COOP ZRT. ADU DISZKONT TISZAVASVÁRI
TISZAVASVÁRI 4440 KOSSUTH U. 11-13. EGYETÉRTÉS COOP ZRT. DOBOGÓ ABC
TISZAVASVÁRI 4440 VASVÁRI P. U. 49. EGYÉB BIHARY ANDRÁSNÉ 1.
TISZAVASVÁRI 4440 KOSSUTH U. 38. EGYÉB BIHARY ANDRÁSNÉ 2.
TISZAVASVÁRI 4440 KOSSUTH U. 26. EGYÉB FAZEKAS JÁNOSNÉ
TISZTABEREK 4969 FŐ U. 30. NYÍRZEM ZRT. 74.COOP MINI
TÓALMÁS 2252 BÉKE U. 1. EGYÉB SÁRKÁNYKER KFT.
TÓALMÁS 2252 BÉKE U. 22./A REÁL TÓALMÁS BT
TOKAJ 3910 GRÓF APPONYI ALBERT U. 40. EGYETÉRTÉS COOP ZRT. 2. SZ. ABC
TOKAJ 3910 KOSSUTH TÉR 3. NYÍRZEM ZRT. 140. COOP ABC
TOKAJ 3910 TARCALI ÚT 29/A. NYÍRZEM ZRT. 142. COOP MINI
TOKOD 2531 KOSSUTH L. U. 2. COOP HONI JOKER CSEMEGE 8
TOKOD 2531 KÖZTÁRSASÁG UTCA 5. HONI-COOP KFT. TRAFIK
TOKODALTÁRÓ 2532 TÁRNA U. 11. COOP HONI JOKER CSEMEGE 4
TOKOD-ÜVEGGYÁR 2532 JÓZSEF A. U. 121 HONI-COOP KFT. KISBOLT
TOLCSVA 3934 SZABADSÁG TÉR 26. ABAÚJ COOP ZRT 154.SZ. COOP ABC
TOLCSVA 3934 SZABADSÁG TÉR 7 EGYÉB REÁL ÉLELMISZER ABC
TOLNA 7130 DEÁK U. 81. SPAR SPAR
TOMAJMONOSTORA 5324 SZÉCHENYI SGT. 61/A. EGYÉB KOVÁCS SZABOLCS ISTVÁN 3.
TORNYOSNÉMETI 3877 FŐ ÚT. 42. ABAÚJ COOP ZRT 134. SZ. MINI COOP ABC
TORONY 9791 FELSŐŐRI U. 43-45. COOP 210.SZ. ABC ÁRUHÁZ
TÓSZEG 5091 ATTILA ÚT 25. FAIN PLUSZ KFT. ABC
TÓTKOMLÓS 5940 TOLDI U 23. FAIN PLUSZ KFT. ABC
TÓTÚJFALU 7918 SZABADSÁG U. 94. COOP COOP MINI
TÓTVÁZSONY 8246 MAGYAR U. 12. CSOKIPÓK KFT. ABC
TÖKÖL 2316 TÖKÖL, KÖLCSEY U..5. REÁL FORTUNA KFT.
TÖKÖL 2316 HERMINA UTCA 1-3. EURO FAMILY TÖKÖL EUROFAMILY
TÖKÖL 2316 DUNA U. 5. HONI-COOP KFT. COOP MINI
TÖKÖL 2316 FŐ UTCA 88. SPAR SPAR
TÖRÖKBÁLINT 2045 JÓKAI U. 1. (JÓKAI-BAJCSY SAROK) HONI-COOP KFT. COOP MINI
TÖRÖKBÁLINT 2045 BAROSS U. 27. SPAR SPAR
TÖRÖKSZENTMIKLÓS 5200 HUNYADI U. 41. FAIN PLUSZ KFT. ABC
TÖRÖKSZENTMIKLÓS 5200 KOSSUTH TÉR FAIN PLUSZ KFT. ABC
TÖRÖKSZENTMIKLÓS 5200 ALMÁSSY U. 46-48. FAIN PLUSZ KFT. SZÁZAS MARKET KFT.
TÖRÖKSZENTMIKLÓS 5200 KOSSUTH U. 329. EGYÉB SURJÁNY 2000 BT. 1.
TÖRÖKSZENTMIKLÓS 5200 KOSSUTH U. 98-100 SPAR SPAR
TÖRÖKSZENTMIKLÓS 5200 KOSSUTH ÚT 138-142. SPAR SPAR
TUNYOGMATOLCS 4731 RÁKÓCZI ÚT 107. SZAMOS - COOP KFT ABC ÁRUHÁZ
TURA 2194 RÁKÓCZI FERENC ÚT 37. SPAR SPAR
TÚRRICSE 4968 RÁKÓCZI U. 8. NYÍRZEM ZRT. 76. COOP MINI
TUZSÉR 4623 KOSSUTH U.121. TISZAKÖNYÖK COOP ZRT 50. SZ. VEGYESB.
TÜRJE 8796 SZABADSÁG TÉR 4. COOP COOP ABC 1
TYUKOD 4762 ÁRPÁD U.18. SZATMÁRVIDÉK-COOP ZRT. TYUKODI ABC
TYUKOD 4762 ÁRPÁD U. 1. EGYÉB KISS JÁNOS
ÚJFEHÉRTÓ 4244 FÔ TÉR 1. EGYETÉRTÉS COOP ZRT. ABC
ÚJFEHÉRTÓ 4244 PUSKIN U. 4. SZILÁGYI JÁNOSNÉ MINI COOP ABC
ÚJFEHÉRTÓ 4244 GYÁR U. 1. SPAR SPAR
ÚJKENÉZ 4635 PETŐF U. 58. NYÍRZEM ZRT. 13. COOP MINI
ÚJPETRE 7766 KOSSÚTH U. 61-62 COOP COOP MINI
ÚJSZÁSZ 5052 BAJCSY ÚT 10. EGYÉB REMECZ ÉS TÁRSAI KFT.
ÚJSZENTMARGITA 4065 BÉKE U. 47/C POLGÁR ÉS CSEGE COOP ZRT 112. SZ. ABC
ÚJSZENTMARGITA 4065 HUNYADI U.3. POLGÁR ÉS CSEGE COOP ZRT 113. ABC KISÁRUHÁZ
ÚJTIKOS 4096 HUNYADI U. 4. POLGÁR ÉS CSEGE COOP ZRT 13. SZ. BOLT
ÚJTIKOS 4096 FÔ U. 9. POLGÁR ÉS CSEGE COOP ZRT 9. SZ. VEGYESBOLT
ÚNY 2528 KOSSUTH L. U. 45. HONI-COOP KFT. KISBOLT
ÜLLŐ 2225 MALOM U. 2. SPAR SPAR
ÜRÖM 2096 BÉCSI UTCA 2. SPAR SPAR
VÁC 2600 SZÉCHENYI U. 9-11. EGYÉB CBA PRÍMA
VÁC 2600 DEÁKVÁRI FŐTÉR 31. EGYÉB CBA PRÍMA
VÁC 2600 KÖLCSEY UTCA 1. EGYÉB CBA PRÍMA
VÁC 2600 RADNÓTI UTCA 9. EGYÉB CBA PRÍMA
VÁC 2600 ÁRPÁD ÚT.87. EGYÉB CBA PRÍMA
VÁC 2600 GOMBÁSI ÚT 7. SPAR SPAR
VÁC 2600 AVAR UTCA 6. SPAR SPAR
VÁC 2600 GÖDÖLLŐI ÚT 1. SPAR SPAR
VÁCDUKA 2167 KOSSUTH L. ÚT 24. HONI-COOP KFT. KISBOLT
VAJA 4562 TULIPÁN U. 1/B KRASZNA-COOP ZRT. 88. SZ. ABC ÁRUHÁZ
VAJA 4562 DAMJANICH U. 68. EGYÉB VAJA SÜTŐÜZEM KFT. 6.
VAJA 4565 DAMJANICH ÚT 85. NYÍRZEM ZRT. 40. COOP MINI
VAJDÁCSKA 3961 FŐ ÚT 79. VAJDA-TRAFIK BT MINI COOP
VAJSZLÓ 7868 SZÉCHENYI U. 4. COOP COOP SZUPER 1
VALKÓ 2114 SZABADSÁG U. 55. EGYÉB ZÁGONI - SZABÓ ISTVÁN 1.
VÁMOSATYA 4936 SZABADSÁG U. 105. NYÍRZEM ZRT. 17. COOP MINI
VÁMOSMIKOLA 2635 KOSSUTH LAJOS UTCA 4. EGYÉB CBA PRÍMA
VÁMOSPÉRCS 4287 DEBRECENI U. 2. EGYÉB JESSY-GOLD KFT.
VÁMOSÚJFALU 3941 KOSSUTH U. 17/1. ABAÚJ COOP ZRT 174.SZ. COOP ABC
VÁNCSOD 4119 KOSSUTH U. 73. EGYETÉRTÉS COOP ZRT. 48. SZ. ÉLELMISZERBOLT
VANYARC 2688 KOSSUTH U. 79. EGYÉB FALUSI FILLÉRES KFT.
VARBÓ 3778 RÁKÓCZI U. 46. UNIÓ COOP ZRT 524. SZ. ABC
VÁROSLŐD 8445 KOSSUTH U. 45. CSOKIPÓK KFT. ABC
VÁRPALOTA 8100 SZABADSÁG TÉR 7. EURO FAMILY VÁRPALOTA EUROFAMILY
VÁRPALOTA 8100 KOSSUTH U. 7. SPAR SPAR
VÁRPALOTA 8100 BAKONY U. 8. SPAR SPAR
VARSÁNY 3178 SZÉCHENYI U. 3. PALÓC-COOP ZRT. 46. SZ. BOLT
VARSÁNY 3178 FŐ U. 5. PALÓC-COOP ZRT. 51. SZ. VEGYESBOLT
VÁRVÖLGY 8316 KOSSUTH L. U. 20. CSOKIPÓK KFT. ABC
VASAD 2211 PETŐFI U.83.B. REÁL VAS-TÓTH KFT./REÁL PONT
VÁSÁROSDOMBÓ 7362 287. HRSZ. KAPOS-COOP ZRT. 105.ABC
VÁSÁROSNAMÉNY 4800 RÁKÓCZI U. 15. NYÍRZEM ZRT. 180. COOP ABC
VÁSÁROSNAMÉNY 4800 SZABADSÁG TÉR 22 EGYÉB BITTNER ABC
VÁSÁROSNAMÉNY 4800 JÓKAI U.8-12. SPAR SPAR
VASVÁR 9800 ALKOTMÁNY U. 95. SPAR SPAR
VATTA 3431 KOSSUTH ÚT 27. NYÍRZEM ZRT. 215. COOP ABC
VECSÉS 2220 BOKOR U.2. REÁL BOKOR ABC TÓTH KÁROLYNÉ
VECSÉS 2220 FŐ ÚT 246-248. EURO FAMILY VECSÉS EUROFAMILY
VECSÉS 2220 HALMY J.TÉR HRSZ.: 3428 HONI-COOP KFT. KISBOLT
VECSÉS 2220 GYÁLI ÚT 20-22. SPAR SPAR
VELENCE 2483 ISKOLA U. 2. COOP COOP ABC 2
VELENCE 2481 TÓPART U. 47. SPAR SPAR
VÉMÉND 7726 KOSSUTH L. U. 1. COOP COOP MINI
VÉP 9751 SZENT IMRE U. 1. COOP 4.SZ. ABC ÁRUHÁZ
VERESEGYHÁZ 2112 GÖDÖLLŐI ÚT 2/A. SPAR SPAR
VERESEGYHÁZA 2112 SZABADSÁG U. 2. HONI-COOP KFT. KISBOLT
VERŐCE 2621 RÁKÓCZI ÚT 33 EGYÉB CBA PRÍMA
VERPELÉT 3351 BAJCSY ZSILINSZKI U. 5. EGYÉB SUGÁR BMC KFT.
VÉRTESACSA 8089 VENDEL TÉR 18. SPAR SPAR
VÉRTESKETHELY 2859 KOSSUTH U. 56. COOP COOP MINI
VÉRTESSOMLÓ 2823 RÁKÓCZI F. U. 48. COOP COOP ABC 1
VÉRTESSZÖLŐS 2800 HATÁR ÚT 1-3. HALMSCHLÁGER TRADE ZRT. CBA PRÍMA
VÉSE 8721 HÁRSFA U.2. COOP COOP MINI
VESZPRÉM 8200 HASZKOVÓ ÚT 14. COOP COOP SZUPER 2
VESZPRÉM 8200 KISKŐRÖSI U. 12. COOP COOP ABC 2
VESZPRÉM 8200 ZRÍNYI M.U.5/1 COOP COOP ABC 1
VESZPRÉM 8200 MUNKÁCSY M.U.1. COOP COOP MINI
VESZPRÉM 8200 ENDRŐDI U. 69. COOP COOP MINI
VESZPRÉM 8200 ZRÍNYI U. 5/1 COOP COOP ABC 1
VESZPRÉM 8200 JUTASI U. 2. COOP COOP MINI
VESZPRÉM 8200 ALMÁDI U. 15-17. COOP COOP ABC 2
VESZPRÉM 8200 HÁZGYÁRI U 14/A REÁL Z+D REÁL ÜZLET
VESZPRÉM 8200 MÁRCIUS 15 U. CSOKIPÓK KFT. ABC
VESZPRÉM 8200 DORNYAI UTCA 3. EURO FAMILY VESZPRÉM EUROFAMILY
VESZPRÉM 8200 KOSSUTH LAJOS UTCA 6. (BELVÁROS) EURO FAMILY VESZPRÉM 2. EUROFAMILY
VESZPRÉM 8200 JUTASI ÚT 18. SPAR SPAR
VESZPRÉM 8200 CSERHÁT LTP. 6. SPAR SPAR
VESZPRÉM 8200 CHOLNOKY UTCA 4273/66. HRSZ. SPAR SPAR
VESZPRÉM 8200 DORNYAI BÉLA U. 4. SPAR INTERSPAR
VESZPRÉM 8200 BUDAPESTI ÚT 12. SPAR SPAR
VESZPRÉM 8200 ARADI VÉRTANÚK ÚTJA 11. SPAR SPAR
VESZPRÉM-GYULAFIRÁTÓT 8412 POSTA U. 66. CSOKIPÓK KFT. STOP ABC
VESZPRÉM-KÁDÁRTA 8411 GYŐRI U. 48. COOP COOP MINI
VESZPRÉMVARSÁNY 8438 RÁKÓCZI U. 2. ZIRC COOP ZRT. 44.ABC
VILLÁNY 7773 BAROSS G.U.2. COOP COOP SZUPER 1
VILMÁNY 3891 FŐ U. 99. ABAÚJ COOP ZRT 135. SZ. MINI COOP ABC
VISEGRÁD 2025 RÉV UTCA 8. HALMSCHLÁGER TRADE ZRT. CBA
VÍZVÁR 7588 DRÁVA U. 3. COOP COOP MINI
VIZSOLY 3888 SZENT JÁNOS ÚT 90/B. ABAÚJ COOP ZRT 138. SZ. MINI COOP ABC
VÖRS 8711 ALKOTMÁNY U. 27. COOP COOP MINI
ZÁDORFALVA 3726 NAGY U.55. ABAÚJ COOP ZRT 114.SZ.COOP ABC
ZÁHONY 4625 IFJÚSÁG U. 2. EGYETÉRTÉS COOP ZRT. BARÁTSÁG ABC
ZÁHONY 4625 ADY ENDRE U. 1. EGYÉB ZHCENTER KFT - KIS CSILLAG
ZÁHONY 4625 ADY E. U. 32-34. EGYÉB ZHCENTER KFT.
ZÁKÁNY 8852 ZRINYI TÉR 19. COOP COOP ABC 1
ZÁKÁNYFALU 8853 SZABADSÁG U. 43. COOP COOP MINI
ZALABÉR 8798 RÁKÓCZI U. 33. COOP COOP MINI
ZALACSÁNY 8782 VASÚT U.2/A. COOP COOP MINI
ZALAEGERSZEG 8900 KOSSUTH L. U. 24. COOP COOP SZUPER 2
ZALAEGERSZEG 8900 KOVÁCS KÁROLY TÉR 6. COOP COOP SZUPER 1
ZALAEGERSZEG 8900 KÖZTÁRSASÁG U. 85/A. COOP COOP SZUPER 1
ZALAEGERSZEG 8900 LANDORHEGYI U. 25/A. COOP COOP ABC 2
ZALAEGERSZEG 8900 ZRÍNYI U. 17. COOP COOP SZUPER 1
ZALAEGERSZEG 8900 PLATÁN SOR 8/A COOP COOP ABC 1
ZALAEGERSZEG 8900 STADION U. 2. COOP COOP ABC 1
ZALAEGERSZEG 8900 GÖCSEJI ÚT 45. COOP COOP MINI
ZALAEGERSZEG 8900 SÜTŐ U. 2. COOP COOP MINI
ZALAEGERSZEG 8900 SZEGFŰ U. 18. COOP COOP MINI
ZALAEGERSZEG 8900 MÉRLEG TÉR 1. COOP COOP MINI
ZALAEGERSZEG 8900 KÖRMENDI ÚT 21. COOP COOP MINI
ZALAEGERSZEG 8900 SPORT U. 21. REÁL Z+D DISZKONT
ZALAEGERSZEG 8900 KÖRMENDI ÚT 41. MAGNETIC ÁRUHÁZAK KFT. MAGNETIC
ZALAEGERSZEG 8900 ÁTKÖTŐ UTCA 2. EURO FAMILY ZALAEGERSZEG EUROFAMILY
ZALAEGERSZEG 8900 SZÉCHENYI TÉR 2. (BELVÁROS) EURO FAMILY ZALAEGERSZEG 2. EUROFAMILY
ZALAEGERSZEG 8900 GÖCSEJI U. 35. SPAR SPAR
ZALAEGERSZEG 8900 BECSALI KÖZ 2-6. SPAR SPAR
ZALAEGERSZEG 8900 BATTHYÁNY U. 14. SPAR SPAR
ZALAEGERSZEG 8900 OLA U. 1. SPAR INTERSPAR
ZALAEGERSZEG 8900 GÖCSEJI U. 26. SPAR SPAR
ZALAEGERSZEG 9800 PATKÓ U. 1. SPAR SPAR
ZALAGYÖMÖRŐ 8349 KISFALUDY U. 7 SARVALY ZRT. SÜMEG 37.KIS ABC
ZALAHALÁP 8308 ADY E. U. 6. COOP COOP MINI
ZALAKAROS 8749 BEHIÁKPUSZTA HRSZ. 1323/1 REÁL Z+D DISZKONT
ZALALÖVŐ 8999 SZABADSÁG TÉR 8. REÁL FEZO 7. ABC
ZALALÖVŐ 8999 SZABADSÁG TÉR 8. REÁL FEZO 7.ABC
ZALALÖVŐ 8999 KOSSUTH U. 8. REÁL JÓÁR 2
ZALASZEGVÁR 8476 KOSSUTH LAJOS U. 42. SARVALY ZRT. SÜMEG 67. SZ. ABC
ZALASZENTGRÓT 8790 BATTHÁNYI LAJOS U. 22. COOP COOP SZUPER 1
ZALASZENTGRÓT 8790 BALATONI U. 14. REÁL Z+D DISZKONT
ZALASZENTLÁSZLÓ 8788 KOSSUTH U. 17. COOP COOP MINI
ZÁMOLY 8081 KOSSUTH U. 68. COOP COOP MINI
ZÁNKA 8251 RÁKÓCZI U. 27. CSOKIPÓK KFT. MINI ABC
ZEBEGÉNY 2627 PETŐFI TÉR 15. SPAR SPAR
ZEMPLÉNAGÁRD 3977 FŐ ÚT 13. NYÍRZEM ZRT. 114. COOP MINI
ZICHIÚJFALU 8112 ADY U. 13. KER-KELLER KFT. ZICHY ABC
ZILIZ 3794 KOSSUTH U. 23. ABAÚJ COOP ZRT 121.SZ.COOP MINI
ZIMÁNY 7471 KOSSUTH U. 46. KAPOS-COOP ZRT. 33.ABC
ZIRC 8420 ALKOTMÁNY U.2. ZIRC COOP ZRT. 2.ÁRUHÁZ
ZIRC 8420 KOSSUTH U. 2. COOP COOP SZUPER 1
ZIRC 8420 RÁKÓCZI TÉR 14/B. EURO FAMILY ZIRC EUROFAMILY
ZOMBA 7173 RÁKÓCZI U.44. COOP COOP MINI
ZUBOGY 3723 SZABADSÁG ÚT 91/A ABAÚJ COOP ZRT 131.SZ. COOP ABC
ZSADÁNY 5537 BÉKE U 155. FAIN PLUSZ KFT. ABC
ZSADÁNY 5537 BÉKE U. 83. EGYÉB BEDŐ JÓSZEFNÉ
ZSÁKA 4141 DEÁK FERENC U. 1. EGYÉB SZI-MO CSEMEGE KFT.
ZSÁMBÉK 2072 HERCEGHALMI ÚT 578/A SPAR SPAR

3. Sz. Melléklet
Heti nyeremény

Samsung 50" Q60T QLED Smart 4K TV 2020

A promócióban résztvevő termék: QE50Q60TAUXXH

 • 3,840 x 2,160Felbontás
 • Quantum HDRHDR (High Dynamic Range)
 • Quantum Processzor Lite Képjavító elektronika
 • Supreme UHD Dimming Micro Dimming
 • TermékQLED
 • Sorozat6

 

 • Kijelző
  • Képernyőméret 50"
  • Felbontás 3,840 x 2,160
 • Videó
  • Képjavító elektronika Quantum Processzor Lite
  • PQI (Picture Quality Index)3100
  • HDR (High Dynamic Range)Quantum HDR
  • HDR 10+
  • HLG (Hybrid Log Gamma)
  • KontrasztMega Contrast
  • Szín100%-os Színgazdagság Quantum dot technológiával
  • Dual LEDIgen
  • Micro DimmingSupreme UHD Dimming
  • Kontraszt fokozás
  • Film mód
  • Természetes mód
 • Audio
  • Dolby Digital Plus
  • Dialog Enhancement
  • Audio Pre-selection Descriptor
  • Hangteljesítmény (RMS)20W
  • Hangszóró típusa2CH
 • Smart Service
  • Samsung SMART TVSmart / Okos
  • Operating SystemTizen™
  • BixbyAmerikai angol, koreai, brit angol, francia, német, olasz, spanyol (a funkciók nyelvenként eltérnek)
  • Multi Voice Assistant (GB, GG, IM, JE, IE, FR, DE, IT, ES, AT)
  • Alexa-kompatibilis (kizárólag GB, FR, DE, IT, ES, AT, IE)
  • TV Plus (kizárólag GB/FR/DE/IT/ES/AT/CH)
  • Webböngésző
  • SmartThings App Támogatás
  • SmartThings
  • Universal Guide (kizárólag GB/FR/DE/IT/ES)
  • Gallery
 • Konvergencia
  • Mobil TV-re tükrözése, DLNA
  • Tap View
  • Multi-View
  • Remote Access
  • WiFi Direct
  • TV Sound to Mobile
  • Hangtükrözés
 • Tuner/Műsorszórás
  • Digitális műsorszórás DVB-T2CS2
  • Analóg Tuner
  • CI (Common Interface)CI+(1.4)
  • MűsorszórásHbbTV 2.0.1(IT,GB,DE,CZ,SK,ES)/HbbTV 1.5(AT,FR,FI,EE,GR,SI,HR,BE,NL,LU)/HbbTV 1.0(PL,HU,CH,PT,DK)/MHEG 5(GB,IE)
  • TV Key
 • Vezetékes és vezeték nélküli kapcsolat
  • HDMI3
  • USB2
  • Kompozit bemenet (AV)1
  • Ethernet (LAN)
  • Digitális Audio kimenet (Optikai)1
  • RF bemenet (földi /kábel bemenet)1/1(földfelszíni sugárzás esetén)/1
  • CI nyílás1
  • HDMI A / Vissza csat. támogatás
  • eARCIgen
  • HDMI Quick Switch
  • Beépített Wi-Fi (WiFi5)
  • Bluetooth (BT4.2)
  • Anynet+ (HDMI-CEC)
 • Kialakítás
  • Kialakítás Új Keret nélküli kialakítás
  • Káva típus3 oldalon keret nélküli kialakítás
  • Kialakítás Keskeny kialakítás
  • Szín Fekete
  • Fényhatás (Deco)N/A
  • Talp típusSLIM FEET
  • Talp színeFekete
 • További tulajdonságok
  • Adaptive SoundAdaptív hang
  • Háttér módHáttér mód
  • Ambient Mode Brightness/Color SensorFényerő érzékelés
  • Accessibility - Learn TV Remote / Learn Menu Screenangol [brit], német, francia, spanyol, olasz, holland, lengyel, dán, svéd, finn, norvég, portugál, orosz (kizárólag a hálózathoz csatlakoztatva Észtország, Lettország és Litvánia területén)
  • Accessibility - OthersNagyítás / Magas kontraszt / Multi-output Audio / See Colors / Fordított színek / Szürkeárnyalatos üzemmód / Sign Language Zoom / Távkapcsoló gombjának ismételt használata / Automatikus jelelés felismerés és kinagyítás
  • Digitális tiszta kép
  • Automatikus csatornakeresés
  • Automata kikapcsolás
  • Képaláírás (felirat)
  • Connect Share™ (HDD)
  • ConnectShare™ (USB 2.0)
  • EPG
  • Extended PVR (kivéve Olaszország)
  • Játék mód (Auto Game Mode (ALLM), Game Motion Plus)
  • OSD nyelv27 európai nyelv + orosz (kizárólag a hálózathoz csatlakoztatva Észtország, Lettország és Litvánia területén)
  • BT HID beépített
  • USB HID támogatás
  • Teletext (TTX)
  • Időeltolás (kivéve Olaszország)
  • IPv6 Támogatás
  • MBR Support
 • Energiahatékonyság
  • Eco Sensor
  • Energiahatékonysági osztály A
 • Teljesítmény
  • ÁramellátásAC220-240V 50/60Hz
  • Energiafogyasztás (Max) 130 W
  • Energiafogyasztás (Készenlét) 0.50 W
  • Energiafogyasztás (Energiatakarékos mód) 38.2 W
  • Energiafogyasztás (Általános) 85.0 W
  • Maximum fénysűrűség-arány 76 %
  • Éves energiafogyasztás (EU standard) 118 kWh
 • Méretek
  • Csomagméret (Szé x Ma x Mé) 1264 x 780 x 145 mm
  • Készülék mérete talppal (Szé x Ma x Mé) 1116.4 x 720.5 x 243.3 mm
  • Készülék mérete talp nélkül (Szé x Ma x Mé) 1116.4 x 642.9 x 57.1 mm
  • Talp (Basic) (Szé x Mé) 995.8 x 243.3 mm
 • Súly
  • Csomagsúly 17.2 kg
  • Súly talppal 13.1 kg
  • Súly talp nélkül 12.9 kg
 • Tartozékok
  • Távirányító TM2050A (*GB/IE : TM2050A+TM1240A)
  • Elemek távirányítóhoz
  • Samsung Smart Control
  • Mini fali konzol
  • Vesa fali konzolTámogatott
  • Használati utasítás
  • E-kézikönyv Elérhető
  • Hálózati kábel

Kapcsolat

Köszönjük érdeklődésedet!

A játékkal és a nyereményekkel kapcsolatos kérdéseidet a balatonjatek@hu.nestle.com e-mail címre várjuk.

Ha a Balaton Szelet termékekkel kapcsolatban érdeklődsz, a Nestlé fogyasztói szolgálatát keresheted, a 06 80 442 881 telefonszámon vagy az info@hu.nestle.com e-mail címen.