Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

1. A Nestlé Hungária Kft. (a továbbiakban: Szervező) a jelen részvételi szabályzatban részletezett promóciót szervez. A promócióban kizárólag a 2. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, nem cselekvőképtelen,  nyilvántartott állandó magyarországi lakóhellyel rendelkező, természetes személyek, akik a METRO regisztrált ügyfelei, azaz, Magyarországon székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vállalkozás képviseletére jogosult személyek, akik érvényes, saját nevére szóló METRO kártyával rendelkeznek (a továbbiakban: Résztvevő) vehetnek részt.

 

2. A promócióban a Nestlé Hungária Kft., a Cereal Partners Hungária Kft., dolgozói és alvállalkozói, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

 

3. A promóció időtartama: 2019. 08.14 - 09.10-ig.

A promóció minden magyarországi Metro áruházban érvényes.

 

4. A promócióban részt vevő termékek köre:

A promócióban a Nestlé Hungária Kft. által Magyarországon kiskereskedelemben forgalmazott, alábbiakban felsorolt MAGGI PárPerc instant termékek

Instant levesek:

  • MAGGI Párperc Tyúkhúsleves 12g 
  • MAGGI Párperc Csirkekrémleves 16g 
  • MAGGI Párperc Sajtkrémleves 19g 
  • MAGGI Párperc Gombaleves 16 g
  • MAGGI PárPerc Paradicsomleves 23g

Instant tészták:

  • MAGGI Párperc Marhahúsízű instant tészta 60g 
  • MAGGI Párperc Csirkeízű instant tészta 60g 
  • MAGGI Párperc Csípős csirke ízű instant tészta 60g.
  • MAGGI Párperc Currys csirkeízű instant tészta  60g

 

5. A promócióban részt vevő termékek (lásd 4. pont) a készlet erejéig állnak a beváltóhelyek rendelkezésére. 

 

6. Ráadás termék:

Bármely (4. pontban felsorolt) 2db MAGGI instant leves vagy 2db MAGGI instant tészta egyidejű vásárlása esetén egy ráadás MAGGI terméket kap a fogyasztó (amely a 4. pontban felsorolt instant leves vagy instant tészta kategóriából választható, abból a kategóriából, amelyik kategóriából vásárolta a terméket).

 

7. A promóció menete:

A Résztvevő abban az esetben jogosult a ráadás termékre, ha a 4. pontban felsorolt termékek közül azonos kategóriából kettőt egy időben vásárol a promóció időtartama alatt.

Ha a Résztvevő bármely okból nem felel meg a jelen részvételi szabályzatban foglalt feltételeknek a Résztvevő a ráadás termékre nem jogosult.   

 

8. A ráadás termék készpénzre, vagy egyéb kedvezményre nem váltható. 

 

9. A ráadás termékek csak személyesen vehetők át. A ráadás terméket a kasszához kell vinni. A ráadás termék átvétele kizárólag az azt alátámasztó vásárlással egyidejűleg történhet a résztvevő köteles jelezni az eladónak – a feltételek fennállása esetén -, hogy a választott MAGGI termék ráadás termék. 

 

10. Egy számla alapján az azon szereplő 2 db instant leves vagy 2db instant tészta MAGGI termék egyidejű vásárlása után 1 darab ráadás termék jár. A ráadás termék a vásárolt két termékkel azonos kategóriájú lehet. Csak olyan vásárlást áll módunkban elfogadni, amelyen a Termékek megvásárlásának napja beleesik a Promóció 3. pontban meghatározott időtartamába. 
A különböző nyugtákon szereplő vásárlások nem adódnak össze. 

A 2019. 08.14. napján 00.00.00 órát megelőző, illetve a 2019. 09.10. napján 23.59 óra utáni vásárlással nem lehet részt venni a Promócióban. 

 

11. A Promócióban a 4. pontban felsorolt termékek érhetők el mint ráadás termék, ezt a vásárló a 7. pontban leírt vásárlás során az üzletben a rendelkezésre álló készlet erejéig igényelheti a promóció időtartama alatt.
A jelen pontban meghatározott ráadás terméket a Promóciós szabályzatnak mindenben megfelelő     Résztvevők kaphatják meg.

 

12. A ráadás termékek készpénzre, más termékre vagy szolgáltatásra nem válthatók, kereskedelmi forgalomba nem hozhatók.

 

13. Minden, a jelen Promóciós szabályzatban foglalt részvételi feltételeknek megfelelő Résztvevő jogosult a ráadás termék átvételére (a promóció ideje alatt a készlet erejéig). A ráadás terméket a Résztvevőnek magának kell a kosarába tennie, majd a ráadás terméket a kasszánál a munkatársnak átadnia.
Amennyiben a 7. pontban meghatározott vásárlás megtörtént, a MAGGI ráadás termék polci ára mínusz tételként fog szerepelni a számlán, tehát 0 Ft-ért kapja meg a Résztvevő a Promóció teljes ideje alatt, az üzletek nyitvatartási idejében.

Amennyiben a 7. pontban meghatározott kitételek valamelyike nem teljesül, a MAGGI ráadás termék polci értékén lesz feltüntetve a számlán, azon az áron megvásárolhatóvá válik.

Az ráadás termékkel kapcsolatban minden egyéb felmerülő költség a Résztvevőt terheli (pl. utazás a vásárlás helyszínére stb.).

A Promócióban átadásra kerülő ráadás termékek a bolti készlet erejéig állnak rendelkezésre.

A Promócióval kapcsolatosan felmerülő panaszok esetén kérjük, hogy a boltban, a vásárlást igazoló számlával jelezze észrevételét.

A ráadás termékkel kapcsolatos adóterheket a Szervező viseli, ezzel kapcsolatos egyéb adóteher a Résztvevőt nem terheli.

 

14. A Szervező a jelen Promóciós szabályzatban meghatározott ráadás terméken túlmenő egyéb ráadás terméket nem ad át.

A Promóciós szabályzat jelen pontjaiban nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó.

A Résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a jelen hivatalos Promóciós szabályzatot.

A Szervező nem felelős, és kizár mindenféle kártérítési, kártalanítási igényt a Promócióban való részvétel során, a Promóció esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Promóció során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

Szervező a promóció lebonyolításában közreműködő személyek tevékenységéért, üzletpolitikájáért felelősséget nem vállal.

 

15. A Szervező a Promóciós szabályzat és Promóció módosításának jogát fenntartja.

 

16. A kommunikációs anyagokon felhasznált ráadás termék fotók csak illusztrációk! Az esetleges nyomdai hibákért a Szervező és Lebonyolító nem vállal felelősséget. A Szervező kizárja felelősségét a promócióval kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.

 

17. A Szervező a kasszától való távozást követően semmilyen, a Promócióval kapcsolatos reklamációt nem fogad el.

Amennyiben a promóció  során visszaélések gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a promóciót szüneteltesse, vagy törölje.

 

18. A promócióról információk találhatóak a boltokban elhelyezett reklámanyagokon, sajtóhirdetésekben. A részletes szabályzat a promóció ideje alatt a Nestlé Információs Szolgálat számán (06-80-44-28-81), és a www.nyerjanestlevel.hu internet címen érhető el.

 

19. A Szervező a jelen részvételi szabályzat változtatásának a jogát fenntartja.

 

20. A résztvevő a promócióban való részvétellel tudomásul veszi és elfogadja a jelen     szabályzatban foglalt valamennyi feltételt.

 

Budapest, 2019. július 31.

Nestlé Hungária Kft.
Szervező