Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
checkin logo

Csekkolj be

egy NESCAFÉval az élményteli nyárba!

Játékszabályzat - NESCAFÉ

 

Kedves Játékosok!

Többen jeleztétek, hogy a kódfeltöltés során problémákba ütköztök, a kellemetlenségekért ezúton is elnézéseteket kérjük és szeretnénk biztosítani Titeket, hogy folyamatosan dolgozunk a megoldáson a zavartalan játékélmény érdekében!

Az eddigi javítások következményeképpen sajnos a visszaigazoló üzenetek kiküldési ideje megnőtt, azonban biztosíthatunk titeket, hogy az adatbázisban minden kódfeltöltési adatot rögzítünk és legkésőbb 24 órán belül igyekszünk visszajelezni a nyertesség státuszáról. Pontos információkat a módosított játékszabályzatban találtok.

Köszönjük szépen a megértéseteket és további élményekkel teli nyarat kívánunk!

 

A NESCAFÉ® „CSEKKOLJ BE A NESCAFÉVAL” nyereményjátékának hivatalos részvételi és adatkezelési szabályzata

 

1. A Nestlé Hungária Kft. (továbbiakban Szervező) által szervezett nyereményjátékban (a továbbiakban: Játék) kizárólag azon bejelentett, állandó magyarországi lakóhellyel rendelkező*, 18. életévét betöltött*, nem cselekvőképtelen*, természetes személy* (a továbbiakban: Játékos) vehet részt**, aki a játék időtartama alatt** feltölt** legalább egy darab, „CSEKKOLJ BE A NESCAFÉVAL” promóciós csomagolású NESCAFÉ® Classic terméken** található 8 jegyű kódot a www.jatek.nescafe.hu weboldalra **, majd ezt követően regisztrál ** az oldalon.

A Játékban való részvétel további feltétele, hogy a Játékos kifejezetten elfogadja a részvételi és adatkezelési szabályzatot.

A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a Digital Kids Kft. (székhely: 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2.em.) (”Lebonyolító”) látja el.

2. A Játékban nem jogosultak sem közvetlenül, sem közvetetten részt venni a Szervezők (Nestlé Hungária Kft.*, a Cereal Partners Hungária Kft.*), a Lebonyolító (Digital Kids Kft.), illetve a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.

A Játékban résztvevő termékeket árusító kereskedelmi és vendéglátóipari egységek, továbbá a Szervezőkkel szerződéses kapcsolatban álló azon gazdálkodó szervezetek, amelyek a Játék időtartama alatt a szerződés teljesítése során a Szervezők bármely telephelyén, bármely időtartamban munkát végeznek, illetve ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek.

2. pontjában meghatározott hozzátartozói szintén nem jogosultak sem közvetlenül, sem közvetetten részt venni a Játékban.

3. Játék időtartama: 2019. július 01. 00:00:00 óra - 2019. augusztus 31. 23:59:59 óra.

4. A Játékban részt vevő termékek:

A játékban kizárólag az alábbi, „” promóciós csomagolású NESCAFÉ® termékek vesznek részt**:

- NESCAFÉ Classic 200g

- NESCAFÉ Classic 100g

- NESCAFÉ 3in1 Classic 7x

- NESCAFÉ 3in1 Classic 10x

- NESCAFÉ 3in1 Classic 20x

- NESCAFÉ 3in1 Classic 28x

5. Játék menete:

5.1. A Játékban résztvevő személy a www.jatek.nescafe.hu weboldalon (továbbiakban „Weboldal”) feltölti a „CSEKKOLJ BE A NESCAFÉVAL” promócióban résztvevő NESCAFÉ Classic termékek csomagolásának belső felületén, vagy az üveges termékek esetén a külső csomagoláson** található 8 jegyű kódot**, majd regisztrál** vezeték- és keresztnevének**, e-mail címének** megadásával**, elfogadja a részvételi és adatkezelési szabályzatot**.

Felhívjuk játékosaink figyelmét, hogy a promóciót a www.nyerjanestlevel.hu URL hostolja, melyre a promóció kommunikációjában felhasznált www.jatek.nescafe.hu weboldalról automatikusan irányítjuk a látogatókat.

A Nestlé fogyasztói szolgálata a játékos helyett semmilyen adatkezelési nyilatkozatot nem tud elfogadni.

5.2. A kódfeltöltés során a Játékosnak lehetősége van kiválasztani, hogy melyik napi nyereményért felelős márka nyereményéért játszik.

A Játékos 4 különböző napi nyeremény közül választhatja ki, melyiket szeretné megnyerni: 30 000 Ft értékű H&M ajándékutalvány vagy 30 000 Ft értékű Hervis ajándékutalvány vagy 1 db American Tourister Soundbox Spinner bőrönd vagy 1 db Instax Mini 9 termékcsomag.

Minden új kód feltöltésénél lehetősége van a játékosnak kiválasztani az általa preferált márkát. Egy márka többször is választható, azonban a választott nyeremény a későbbiekben nem változtatható, cserélhető.

5.3. A játékosok az érvényes kódfeltöltéssel automatikusan bekerülnek a heti nyeremény nyerő időpont alapú sorsolásába, melynek nyereménye 100 000 Ft értékű Csepel ajándékutalvány.

5.4. Minden regisztrált Játékos minden egyes érvényes kódfeltöltéssel bekerül a főnyeremény sorsolásának folyamatába, melynek nyereménye egy Peugeot 2008 SUV típusú személygépjármű.

6. A kódok helye:

A promóciós csomagolású NESCAFÉ 3in1 Classic termékek esetén a promóciós kódok a stickek belsejében találhatóak (egységnyi csomagolás). A promóciós csomagolású NESCAFÉ Classic 100g és 200g termékek esetében a kódok az üvegek csomagolásán, kívül találhatóak.

7. Egy játékos korlátlan számú pályázat beküldésével jogosult a nyereményjátékban részt venni.

Egy Játékos csak egyszer jogosult regisztrálni. Egy játékos csak egy e-mail címről jogosult regisztrálni. Minden Játékos köteles a nyereményjáték végét követő 30 (harminc) naptári napig sértetlenül és jól olvasható módon megőrizni a 4. pontban meghatározott Termék vásárlását igazoló tételes blokkot, valamint a kódot tartalmazó promóciós termékcsomagolást. A Szervező kizárólag azokat a blokkokat fogadja el, amelyen a vásárolt, 4. pontban megjelölt Termék feltüntetésre került és egyértelműen beazonosítható a NESCAFÉ márkanév és/vagy maga a Termék. A blokkon szereplő időpontnak meg kell előznie a kódfeltöltés időpontját. Amennyiben a blokkon a NESCAFÉ termék megnevezés helyett „Gyűjtő” megnevezés szerepel, akkor a blokkot nem áll módunkban elfogadni. 

Amennyiben a vásárlás helyén blokkot nem tudnak a vásárló számára biztosítani, a nyertesség igazolásaként a Szervező tételes számlát is elfogad, amelyen a vásárolt, 4. pontban megjelölt Termék feltüntetésre került és egyértelműen beazonosítható a NESCAFÉ márkanév és/vagy maga a Termék, továbbá a számlán feltüntetett vásárlás időpontja a 3. pontban megjelölt időtartam alá esik.

8. A nyertessel való kapcsolat felvétel:

8.1. A Szervező a nyertest az általa korábban regisztrált e-mail címen értesíti a nyertesség fennállásáról, továbbá a nyeremények átvételének módjáról, kiszállításának részleteiről. A visszaélések elkerülése végett az értesítés nem a kódfeltöltés pillanatában, hanem az azt követő 24 órán belül kell, hogy megtörténjen.

8.2. Szervező a Játékosok által megadott személyes adatok valóságtartalmát a Játékossal való kapcsolatfelvétel útján, nyertességétől függetlenül is jogosult ellenőrizni.

8.3. Amennyiben a nyertes nem érhető el a Játékban használt e-mail címen vagy telefonszámon, a Szervező a nyertességre vonatkozó első értesítés megküldésétől számított 10 naptári napon keresztül mindent megtesz annak érdekében, hogy a nyertessel kapcsolatba lépjen. Amennyiben a nyertes Játékos attól a naptól számított 10 naptári napon belül sem érhető el, hogy a Szervező először kísérelt meg vele kapcsolatba lépni, a nyeremény átszáll a tartaléknyertesre.

8.4. A napi nyeremények nyertesei kötelesek a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy részükre a nyeremény átadásra kerüljön legkésőbb a nyereményjáték lezárultát követő 90 napon belül.

9. A nyertesség igazolása:

9.1. A nyertességgel kapcsolatos adategyeztetést követően a nyertesnek el kell küldenie elektronikus úton a nyertes kódot tartalmazó „CSEKKOLJ BE A NESCAFÉVAL” promóciós csomagolást és vásárlást igazoló tételes blokkot vagy tételes számlát, a promóciót bonyolító ügynökség, a Digital Kids Kft. részére. A blokkon vagy számlán szereplő időpontnak meg kell előznie a kódfeltöltés időpontját. A nyertesség igazolásához a csomagolás és blokk/számla együttes küldése szükséges. 

9.2. A Lebonyolító a nyeremény átadását megelőzően ellenőrzi a Blokkon található Terméket és promóciós termékcsomagolást. A Játékos a nyertességet igazoló blokkot és termék csomagolását a következő képpen tudja a Lebonyolító felé eljuttatni:

- Elektronikus úton, a nyertesértesítő emailben kapott linkre kattintva, az erre kialakított webes felületen fotóként feltöltve.

- Vagy elektronikus úton, fotóként csatolva email formában elküldve a következő email címre: nescafe@feat.hu. Az emailnek tartalmaznia kell a nyertes kód, a promóciós termék csomagolás és a hozzá tartozó tételes blokk fényképét, jól látható, olvasható módon.

9.3. Amennyiben az elektronikus úton, email formában küldött nyertesség igazolása meghiúsul (nem olvashatóak a fényképeken lévő adatok, sérült a csatol fájl, hiányzik bármely, a nyertességet igazoló tétel), úgy a Játékos köteles a nyertességet igazoló tételeket postai úton, küldeményként megküldeni a lebonyolító részére, a következő címzéssel:

o Digital Kids Kft.

o NESCAFÉ Nyereményjáték

o 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2.em.

9.4. A NESCAFÉ üveges (100g és 200g) termékek esetében a nyertes kódot tartalmazó termék csomagolást és vásárlást igazoló tételes blokkot vagy számlát együttesen szükséges bemutatni a nyertesség igazolásához.

9.5. A NESCAFÉ 3in1 Classic termékek esetében a nyertes kódot tartalmazó csomagolást és a vásárlást igazoló tételes blokkot vagy számlát együttesen szükséges bemutatni a nyertesség igazolásához.

9.6. Postázás esetén a félreértések elkerülése érdekében a Szervező javasolja tértivevénnyel feladni a nyertes kódot tartalmazó csomagolást, javasolja továbbá, hogy a Játékos ebben az esetben is készítsen fotót a nyertes kódot tartalmazó csomagolásról, amit szükség esetén be tud mutatni a Szervezőnek.

9.7. Amennyiben a Játékos nem tudja a nyertes kódot tartalmazó promóciós termékcsomagolást és a hozzá tartozó tételes blokkot vagy tételes számlát, olvasható formában bemutatni, vagy ha a nyertes kód nem egyezik a beküldött Pályázattal, a vásárlás nem a megadott időtartamra esik (dátum, óra, perc), és/vagy a Termék nem azonosítható be egyértelműen, úgy Szervező nem fogadja el nyertesnek az adott Játékost.

9.8 A Fődíj Nyereményt a nyertes Játékos kizárólag személyesen veheti át, a Szervezővel előzetesen egyeztetett időpontban. A személyes átvétel költségét a nyertes játékos viseli. A nyertes játékos köteles a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására a jelen pontban írtak szerint megfelelően sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a Fődíj Nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény sem a Szervezőt, sem a Lebonyolítót nem terheli felelőséggel. Játékos tudomásul veszi, a lebonyolító Fődíj átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani. A gépjármű tulajdonba adásának feltétele, hogy a nyertes a gépjármű forgalomba helyezése előtt a kötelező gépjármű felelősség biztosítást kössön szabadon választott magyarországi biztosító társaságnál vagy bármely magyarországi alkusznál, és az aláírt, általa elfogadott ajánlat másolatát átadja Lebonyolító képviselőjének, személyesen, postai, vagy elektronikus formában.

10. Nyeremények:

10.1 Napi nyeremények:

A Játék során a Szervező napi 5 db előre sorsolt nyerő időpontot határoz meg. Azon Játékos, akinek kódfeltöltése az előre sorsolt időpontban vagy azt követően ahhoz legközelebb történik, megnyeri az ahhoz az időponthoz tartozó, általa kiválasztott ajándékutalványt vagy terméket. Időpont egyezés esetén (ha két vagy több játékos század másodpercre pontosan ugyanazzal az időponttal nyer) a Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményt külön sorsolással kisorsolja azon játékosok között, akik ugyanazon időpontban töltöttek fel kódot.

Az előre sorsolt időpontokhoz kötődő, Játékban megnyerhető napi nyeremények száma összesen: 310 (azaz háromszáztíz).

A Játék során az alábbi ajándékutalványok közül választhat a Játékos nyereményt:

• 30.000 Ft értékű HERVIS utalvány:

Amennyiben a nyertes a kódfeltöltésnél ezt az opciót választotta, az ajándékutalványt az általa a regisztráció során megadott e-mail címre a Lebonyolító továbbítja részére, amelyet egy vásárlás alkalmával/egy összegben a Hervis üzletekben vagy online válthat be az ajándékutalvány bemutatásával, egy összegben, 2019.12.31.-ig. Egy vásárlás alkalmával egy utalvány váltható be, más akcióval/promócióval nem vonható össze. Az utalvány készpénzre nem váltható, értékéből készpénz nem adható vissza. Az online beváltás egyedi feltételek mellett érvényesül, melyekről a webshop@hervis.hu email címen érdeklődhet. A beváltás feltételei az utalvány kibocsátói által kerülnek meghatározásra, melyekről a kibocsátó márkaüzleteiben érdeklődhet. A promócióban résztvevő boltok:

 

Hervis SHOPMARK Üllői út 201. Budapest

1191

Hervis Lövõház u. 2-6.  Budapest

1024

Hervis Kerepesi út 61.  Budapest

1106

Hervis Árkád Bajcsy-Zsilinszky u. 11.  Pécs

7622

Hervis Malom Központ Korona u. 2.  Kecskemét

6000

Hervis Árkád Budai út 1.  Győr

9022

Hervis Family Center Varasdi út 1. Szombathely

9700

Hervis Csaba Center Andrássy út 37-43.  Békéscsaba

5600

Hervis Alba Pláza Palotai u. 1.  Székesfehérvár

8000

Hervis Árkád Londoni krt. 3.  Szeged

6724

Hervis Vértes Center Gyõri út 9.  Tatabánya

2800

Hervis Szinva Park Bajcsy-Zsilinszky u. 2-4.  Miskolc

3527

Hervis Alpha Park Határdomb út 1.  Sopron

9400

Hervis Agria Park Törvényház u. 4.  Eger

3300

Hervis Park Center Kishatár út 9.  Debrecen

4030

Hervis Park Center Pesti út 17.  Miskolc

3516

Hervis Korzó Bevásárlóközpont Nagy Imre tér 1. Nyíregyháza

4400

Hervis Szolnok Pláza Ady Endre u. 28/a Szolnok

5000

Hervis Kaposvár Pláza Berzsenyi u. 1-3.  Kaposvár

7400

Hervis Stop-Shop Bossányi Krisztina u. 2. Gödöllő

2100

Hervis ECE Csapó u. 30.  Debrecen

4024

Hervis Family Center Malomszéki út  Győr

9012

Hervis Stop-Shop Dózsa György út 133.  Nagykanizsa

8800

Hervis Kisfaludy u. 32-38.  Budapest

1082

Hervis Vak Bottyán u. 75.  Budapest

1191

Hervis Alkotás u. 30. Budapest

1123

Hervis Dornyai Béla utca 4. Veszprém

8200

Hervis Váci út 3. Budapest

1062

 

• 30.000 Ft értékű H&M utalvány:

Amennyiben a nyertes a kódfeltöltésnél ezt az opciót választotta, az ajándékutalványt az egyeztetés során megadott szállítási címre a Lebonyolító továbbítja, amelyet egy vásárlás alkalmával/egy összegben, a H&M üzletekben, az ajándékutalvány bemutatásával, vagy a kártyán található kód felhasználásával a https://www2.hm.com oldalon a kiállítástól számított két éven belül érvényesíthet. Egy vásárlás alkalmával egy utalvány váltható be, más akcióval/promócióval nem vonható össze. Az utalvány készpénzre nem váltható, értékéből készpénz nem adható vissza. A beváltás feltételei az utalvány kibocsátói által kerülnek meghatározásra, melyekről a kibocsátó honlapján vagy márkaüzleteiben érdeklődhet. A promócióban résztvevő boltok: https://www2.hm.com/hu_hu/customer-service/shopping-at-hm/store-locator.html

• AMERICAN TOURISTER bőrönd

Amennyiben a nyertes a kódfeltöltésnél ezt az opciót választotta, nyereményét postai úton fogjamegkapni. A nyeremény egy darab AT Soundbox SP55 kabinbőrönd, Coral red színben. (SAP kód:88472/1226) A termék itt megtekinthető: https://www.americantourister.hu/soundbox-bovitheto-spinner--4-kerek-55cm-coral-red/88472-1226.html

A lebonyolító a nyertesség igazolását követően a nyertes Játékossal szállítási adategyeztetés szempontjából felveszi a kapcsolatot és vállalja, hogy a nyertesség igazolását követő max. 60 naptári napon belül a Játékos által meghatározott magyarországi címre szállítja a nyereményt. Amennyiben a szállítás időpontjában a Játékos nem tudja átvenni a nyereményt, úgy a szállításért felelős cég átvételi módszerei érvényesek. A Lebonyolító a fent meghatározott nyeremény sértetlen kiszállítását vállalja, ezt biztosítva fenntartja a jogot a termék kiszállítás előtt történő minőség ellenőrzésének kivitelezésére. Abban az esetben, ha a nyereményért felelős partner nem tudja biztosítani a fent meghatározott termék elérhetőségét, a Lebonyolító elektronikus úton egyezteti a Játékossal a helyettesítő termék paramétereit.

• INSTAX MINI 9 termékcsomag:

Amennyiben a nyertes a kódfeltöltésnél ezt az opciót választotta, az ajándékutalványt az általa a regisztráció során megadott e-mail címre a Lebonyolító továbbítja. A nyertes szintén megkapja a partner által kifejezetten erre a célra létrehozott egyedi landing

URL-t: https://instaxshop.hu/nescafe

A nyertes ezen a címen tekintheti meg a termékcsomagot, amely a következő termékeket tartalmazza: 1 db InstaxMini 9 fényképezőgép és 1 db 10-es kiszerelésű film A nyertes az ajándékutalvány beváltását email formában kezdeményezheti a következő email címen: info@instaxshop.hu

Az email cím tulajdonosa válaszában egyeztet a nyertessel a termék színére és a kiszállítási címre, valamint a kiszállítás dátumára vonatkozóan.

Az ajándékutalványt a nyertes 2019.12.31.-ig jogosult felhasználni.

 

Az előre sorsolt nyerő időpontok kisorsolása véletlenszerűség elvét lehetővé tevő számítógépes sorsolóprogram útján történik, 2019.06.19. napján a Lebonyolító 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2. em. szám alatti fióktelepén, 14:00 órakor. Az előre sorsolt nyerő időpontok a Játékosok számára titkosak. A sorsolás nem nyilvános.

Egy Játékos egy napon összesen 1 db, a Játék teljes időtartama alatt pedig maximum 10 db napi ajándékutalvány átvételére jogosult, illetve a játék teljes időtartama alatt maximum 1 heti nyereményre jogosult.

A sorsolásról felvett, lepecsételt jegyzőkönyvet a Lebonyolító elzárt helyen őrzi és gondoskodik arról, hogy annak tartalmát a Játék lezárásáig senki se ismerhesse meg. A nyerő időpontok a Játék végeztével bárki által szabadon megtekinthetőek, előzetes időpont egyeztetés után a Lebonyolító székhelyén a Játék végétől számított 30 (harminc) naptári napon belül.

10.2. Heti nyeremény:

A Játék során a Szervező heti 1 db előre sorsolt nyerő időpontot határoz meg. Azon Játékos, akinek kódfeltöltése az előre sorsolt időpontban vagy azt követően ahhoz legközelebb történik, megnyeri a

100.000 Ft értékű Csepel ajándékutalványt. Időpont egyezés esetén (ha két vagy több játékos század másodpercre pontosan ugyanazzal az időponttal nyer) a Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményt külön sorsolással kisorsolja azon játékosok között, akik ugyanazon időpontban töltöttek fel kódot. Az előre sorsolt időpontokhoz kötődő, Játékban megnyerhető heti nyeremények száma összesen: 9 (azaz kilenc).

A heti nyeremény nyertesét nyertes értesítő EDM formátumban értesíti a lebonyolító. A nyertesség igazolását követően a nyertes egyedi kupon kódot kap, valamint a Lebonyolító a nyertest összeköti a partner kapcsolattartójával, akivel a termék paramétereit és kiszállítását egyeztetheti.

A nyertes a következő termékek közül választhatja ki azt, amelyre a kedvezményt alkalmazni szeretné:

https://b2b.csepelbike.com/

A kiválasztott termék átvétele és a kedvezmény érvényesítése preferáltan a partner két budapesti elhelyezkedésű márkaboltjában, személyesen történik. Amennyiben a nyertes a termék átvételét nem tudja megoldani a budapesti márkaboltokban, úgy a partner bonyolítja le a termék kiszállítását a megadott magyarországi címre. Amennyiben a kiszállítás után a nyertesnek kérdése merülne fel a termékkel kapcsolatban vagy személyes asszisztenciát igényel, a partner biztosítja az összekötést hivatalos vidéki kereskedelmi partnereivel, ahol a nyertest szakszerűen kisegítik 2019.11.30.-ig. A kedvezményt a nyertes 2019.11.30.-ig, a promóció során és a promóciót követő 3 hónapon belül jogosult felhasználni.

Az előre sorsolt nyerő időpontok kisorsolása véletlenszerűség elvét lehetővé tevő számítógépes sorsolóprogram útján történik, 2019.06.19. napján a Lebonyolító 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2. em. szám alatti fióktelepén, 14:00 órakor. Az előre sorsolt nyerő időpontok a Játékosok számára titkosak.

A sorsolásról felvett jegyzőkönyvet a Lebonyolító elzárt helyen őrzi és gondoskodik arról, hogy annak tartalmát a Játék lezárásáig senki se ismerhesse meg. A nyerő időpontok a Játék végeztével bárki által szabadon megtekinthetőek, előzetes időpont egyeztetés után a Lebonyolító székhelyén a Játék végétől számított 30 (harminc) naptári napon belül.

10.3. Főnyeremény:

A promóció főnyereményét, egy db Peugeot 2008 SUV személygépjárművet a Játékosok által a Játék teljes időtartama alatt érvényesen beküldött összes pályázat közül - 2019. szeptember 2. napján 14:00 órakor a Lebonyolító saját székhelyén közjegyző jelenlétében a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással sorsolja ki. A Lebonyolító a sorsolás alkalmával 2 db tartaléknyertes pályázatot is kisorsol. A tartaléknyertes (a sorsolási sorrend értelmében) akkor válik jogosulttá a nyereményre, amennyiben a nyertes kódfeltöltés bármely okból érvénytelen, vagy a nyertes a Játékból a kódfeltöltéssel összefüggő egyéb okból kizárásra kerül.

10.4. Garantált nyeremény:

Az első, sikertelen (nem nyertes) kódfeltöltés után minden regisztrált játékost megjutalmazunk egy 10%-os utasbiztosítási kedvezménnyel, melyet email-ben, kuponkód formájában kap meg. Ezt a kedvezményt 2019.12.31.-ig egy kuponkód formájában tudja a játékos érvényesíteni a www.biztositas.hu oldalon, a Biztosítás.hu bármelyik utasbiztosítási termékére.

11. Tartaléknyertesek:

11.1. Az előre sorsolt időpontokhoz tartozó nyeremények esetén tartaléknyertes Játékos az a Játékos, aki a nyertest vagy a sorrendben előtte lévő tartaléknyertest követő legközelebbi időpontban tölt fel érvényes kódot a Weboldalra. A Szervező hetente kisorsolt időpontokhoz tartozó nyeremények esetében nyereményenként 3 fő tartaléknyertest határoz meg.

11.2. A tartaléknyertesek csak abban az esetben jogosultak a nyereményre, ha a nyertes, vagy a sorrendben előttük lévő tartaléknyertes, a jelen szabályzatban leírt bármely tárgyi (**-gal jelölt), illetőleg bármely személyi (*-gal jelölt) feltételnek nem felel meg, és kizárásra kerül, illetve ha a nyeremény a nyertes vagy tartaléknyertes Játékos részére a jelen részvételi szabályzatban foglaltakra tekintettel nem adható át.

12. A Játékban való részvétel egyéb feltételei

12.1. Egy kódot egy Játékos csak egyszer tölthet fel, illetve egy kód csak egyszer tölthető fel.

12.2. Egy kódot Szervező csak egy alkalommal fogad el érvényes pályázatnak. Ennek megfelelően amennyiben ugyanazt a kódot több játékos is feltölti, nyertesség esetén a nyeremény átvételére azon személy jogosult, aki a nyertes kódot tartalmazó csomagolást és vásárlást igazoló tételes blokkot a Szervező részére bemutatja.

12.3. Az előre sorsolt időpontokhoz tartozó nyereményeket, a választott nyereménytől függően e- mailben vagy a Magyar Posta Logisztikai Szolgálatának segítségével juttatja el a nyertes játékos részére.

12.4. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereményével kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyereménye átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

12.5. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a „CSEKKOLJ BE A NESCAFÉVAL” Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerverszámítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása.

12.6. A Lebonyolító nem vállal felelősséget azért, ha a rendszer túlterheltsége, az internetkapcsolat megszakadása, vagy bármely más, a Lebonyolítónak fel nem róható technikai hiba, akadály miatt a Játékban való részvétel, így különösen az oldalra tagként történő bejelentkezés, illetve a pályázatok beküldése késedelmet szenved, vagy nem valósul meg.

12.7. Ha a Játékos a pályázat beküldése (regisztráció, bejelentkezés, kódfeltöltés) közben bezárja a böngésző ablakot vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

12.8. A Lebonyolító kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

12.9. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó, játékkal kapcsolatos mindennemű felelősségét kizárja.

12.10. Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi a Játék oldalain. A Játékra regisztráló Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A Szervező bármely, a jelen Játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű. A Szervező kizárja a játékra regisztráló résztvevők, Szervezővel és a Játék lebonyolításában részt vevő, fent megnevezett társaságokkal szembeni igény érvényesítésének lehetőségét, a Szervező bármely a Játékban hozott döntésével kapcsolatban. Szervező továbbá kizárja a regisztráció során a regisztráló személy által szolgáltatott hibás, illetve hamis adatokból eredő minden felelősségét. A Szervező kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.

12.11. Szervező jogosult kizárni Játékból azt a Játékost, aki a játékban tisztességtelen módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni.

12.12. Amennyiben a Játék során visszaélés vagy sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse, vagy törölje.

12.13. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékból kizárja azt a Játékost, továbbá kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen azzal a Játékossal szemben, aki a) a nyereményjáték internetoldalának feltörésével, vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Játék során előnyhöz jutni, b) visszaél más Játékos regisztrációs adataival (pl. e-mail címmel).

12.14. A Szervező nem vállal felelősséget az ajándékok kézbesítésének késedelméből, elmaradásából eredő problémákért. A téves adatközlésből származó esetleges értesítési, kézbesítési késedelmekért és lehetetlenülésükért Szervező nem vállal felelősséget.

12.15. A nyeremények másra át nem ruházhatók, készpénzre át nem válthatók. A nyeremények utáni SzJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban egyéb, esetlegesen felmerülő költségek a Játékost terhelik (pl. utazási vagy postaköltség a csomagolás bemutatása miatt). Amennyiben a nyertes az utalványát online rendelés során váltja be a Szervezőnek nem áll módjában a kiszállítással járó postaköltség kifizetése.

12.16. A Játékos pályázata elküldésével tudomásul veszi, hogy adatai valóságtartalmáért mindenkor helytállni tartozik. A téves adatközlésből származó esetleges értesítési, kézbesítési késedelmekért és lehetetlenülésükért a Szervező nem vállal felelősséget.

12.17. A Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti.

12.18. A Szervező a napi nyertesek névsorát a www.jatek.nescafe.hu oldalon hozza nyilvánosságra a nyerő időpontot követő 1 napon belül, illetőleg a Nestlé Fogyasztói Szolgálat 06-80-442-881-es, ingyenesen hívható telefonszámán teszi elérhetővé. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékos(ok) neve és lakcíme (csak a település megjelölésével) jelenik meg.

12.19. Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játékos a jelen részvételi szabályzatban meghatározott azon kötelezettsége miatt, hogy a vásárlást igazoló blokk eredeti példányát köteles megőrizni, más nyereményjátékban való részvételében korlátozottá válik.

13. A Játékos a Játékban való részvétellel:

- feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevét, e-mail címét, telefonszámát, lakcímét, továbbá nyertessége esetén a nyerteslista kommunikálásához, illetve a nyeremény átadásához, átvételéhez nélkülözhetetlen személyes adatait a Szervező és a nyereményjáték lebonyolításában részt vevő személyek a nyereményjáték lebonyolítása céljából a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete és az információs önrendelkezési jogról és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeljék;

- tudomásul veszi, hogy a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek jelen nyereményjátékhoz, továbbá későbbi reklám/promócióhoz történő felhasználásához, idő-, területi- és alkalombeli korlátozás és külön díjazás nélkül;

- feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező jelen Játék lebonyolítása során felhasználja, továbbá, hogy azokat az általa szolgáltatott adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozó részére továbbítsa;

- tudomásul veszi, hogy Szervező a Játékosok adatait a jelen 23. pontban meghatározottaktól eltérő célokra nem kezeli és nem dolgozza fel. Szervező tájékoztatja a játékban résztvevőket, hogy Szervező adatfeldolgozót jogosult igénybe venni, az adatfeldolgozó: Digital Kids Kft. (székhely: 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2.em).

13.1. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címeken: 1095, Budapest, Lechner Ödön fasor 7. címen vagy az info@hu.nestle.com e-mail címen.

13.2. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat.

13,3. Játékos az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységgel kapcsolatos kérelmeivel, nyilatkozataival a fentiekben meghatározott elérhetőségeken fordulhat az adatkezelőhöz (illetve az adatfeldolgozóhoz).

Játékos kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.

Az adatkezelő által kezelt személyes adataira, valamint a kapcsolódó jogokra vonatkozó kérdéseit kérjük, küldje a következő címekre: David Campos Pavon részére Nestlé S.A. Avenue Nestlé 55 1800 Vevey Svájc vagy e-mailen a címre. Az adatvédelmi felelős elérhetősége: e-mail: DataProtectionOffice@nestle.com., telefon: +41 21 924 1111

Az adatvédelmi tisztviselő az érintettek hatékony tájékoztatása és a felügyeleti hatóságokkal való hatékony együttműködés érdekében feladatát egy erre a célra létrehozott - a Nestlé vállalkozáscsoport működésével érintett piacokon elérhető ún. Data Protection Championokból álló - kapcsolattartó csoport segítségével látja el.

A Szervező, mint adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését az alábbi címeken: Digital Kids Kft. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2.em címén vagy a nescafe@feat.hu e-mail címen.

Ezenkívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is.

Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve - választása szerint a Szervező székhelye, vagy a Játékos lakóhelye szerint bírósághoz fordulhat. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: Posta cím: 1530 Budapest, Pf.:5 Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon:+36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 Email:ugyfelszolgalat@naih.hu honlap:www.naih.hu

13.4. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi (kivéve, ha csak a korábban direktmarketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulását vonja vissza a játékos). Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben a Játék időtartama alatt kizárólag a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulását vonja vissza, a Szervező a Játék szervezéséhez, illetve lebonyolításához szükséges célból, és az ahhoz szükséges ideig a megadott személyes adatait továbbra is kezelheti.

13.5. A Játék résztvevőinek adatait a Szervező a fent meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli és nem dolgozza fel.

13.6. A résztvevő tudomásul veszi, hogy az „CSEKKOLJ BE A NESCAFÉVAL” játékra való jelentkezése előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására előnyök szerzése végett nem hivatkozhat, és e mulasztás nem eshet a Szervező, továbbá a lebonyolításban esetlegesen részt vevő bármely más személy terhére.

13.7. A Játékról információk találhatóak a www.jatek.nescafe.hu oldalon. A részletes szabályzat a Játék ideje alatt a Nestlé Fogyasztói Szolgálat számán (06-80-442-881) és a www.jatek.nescafe.hu oldalon érhető el.

13.8. A Játékos a Játékban való részvétellel tudomásul veszi és elfogadja a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi részvételi és adatkezelési feltételt.

13.9. Szervező a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat, illetve a nyeremények változtatásának jogát fenntartja.

Budapest, 2019. június 30.

Nestlé Hungária Kft.

 

 

1. Sz. Melléklet

Peugeot M5 Center Kft. által a Lebonyolítónak biztosított nyeremény

PEUGEOT 2008

Peugeot 2008 Active 1.2 PureTech 82 Le

FELSZERELTSÉG

ABS, elektronikus fékerőelosztó, vészfékrásegítés, automata vészvillogó

ESP + kipörgésgátló, emelkedőn való elindulást segítő rendszer (Hill Assist)

Elliptikus halogén fényszórók LED-es nappali menetfénnyel

Hárompontos biztonsági övek hátul, 3 db hátsó fejtámla

Isofix rögzítési pontok hátul (két szélső ülésnél)

Keréknyomás ellenőrző rendszer (indirekt, ESP segítségével)

Léptetőkódos indításgátló

Pirotechnikai övfeszítők elöl, överő-határoló elöl-hátul

Vezető- és utasoldali légzsákok, oldallégzsákok, függönylégzsákok (elöl-hátul)

Ködfényszórók

Elektromos ablakemelők elöl, vezetőoldalon szekvenciális

Elektromos ablakelemlők elöl és hátul (elöl szekvenciális), távirányítóról zárható ablakok, elektromosan behajtható tükrök

Késleltetett belső világítás, hazakísérő fény

Központi zár távirányítóval

Négy irányban állítható kormányoszlop, állítható magasságú vezetőülés

Sebességfüggő szervokormány

Tempomat és sebességhatároló

Fedélzeti számítógép, külsőhőmérséklet-kijelző

Osztottan dönthető és síkba lehajtható hátsó üléstámla

Elektromosan állítható és fűtött visszapillantó tükrök

12 V-os csatlakozó elöl és hátul

Bőrbevonatú kormánykerék fém betéttel, műbőr (5 seb.) vagy alu váltógomb (6 seb.) és váltószoknya

Utastérből is nyitható merev kalaptartó

Klímaberendezés hűthető kesztyűtartóval

Kormányról vezérelhető rádió, Arkamys hangrendszer, audio streaming, érintőképernyő, USB csatlakozó, Bluetooth kihangosító

Aluszürke keretes műszerek, fehér mutatók, fehér háttérvilágítás, monokróm LCD kijelző

Színre fújt kilincsek és tükörházak, alu tetősínek, króm dekoráció a hűtőmaszkon

16" acél keréktárcsa Silice dísztárcsával

Szükségpótkerék (BlueHDi), vagy 15" méretű pótkerék (benzines változatok)

Heti nyertesekNapi nyertesek

Június 11.