Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Stickbeváltás

A játék időtartama (hírlevélfeliratkozás):

2020. február 13 – 2020. március 27.

Csoportkép
Csoportkép

NESCAFÉ® x Dorko „Élőben jobb” Promóció RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA

 1. 1. A PROMÓCIÓ SZERVEZŐJE

  A NESCAFÉ® x Dorko „Élőben jobb” elnevezésű promóció (”Promóció”) szervezője a Nestlé Hungária Kft. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.) (”Szervező”).

  A Promóció lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a HPS Experience Kommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Szivárvány utca 2. fszt.; fióktelep/postai cím: 1054 Budapest, Hold utca 27. 3. em.) (”Lebonyolító”) látja el.

 1. 2. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

  1. 2.1 A Promóció nyelve magyar. A Promócióban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint érvényes hatósági személyazonosító okmánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött, a jelen promóciós részvételi szabályzatban („Promóciós szabályzat”) meghatározott, cselekvőképes természetes személy („Fogyasztó”) vehet részt, aki a Promóció 3. pontban írt időtartama alatt

   1. • NESCAFÉ 3in1 Classic;
   2. • NESCAFÉ 3in1 Sweet and Creamy;
   3. • NESCAFÉ 3in1 Strong;
   4. • NESCAFÉ 3in1 Brown Sugar;
   5. • NESCAFÉ 2in1.
  2. A Termékek stickjei (stick = rúd alakú csomagolás, amiben a kávé por van) 11-esével (tizenegyesével) válthatóak be - azaz legkevesebb 11 stickre (tizenegy stickre) van szükség ahhoz, hogy DRK vagy Playersroom üzletben (kiskereskedelemi forgalmazás során) kapható áru megvásárlásakor az alábbiak szerinti kedvezményt jelentsenek:

   1. • a stickek minimum 5000,- Ft (ötezer forint) bruttó vételárú áru vásárlása esetén válthatóak be;
   2. • a stickek készpénzre nem válthatóak, vásárlás nélkül értékük nincs;
   3. • a vételár minden bruttó 5000 Ft-jából (ötezer forintjából) 11 db (tizenegy darab) stickért bruttó 1100,- Ft (ezeregyszáz forint) összeget írnak jóvá;
   4. • az áru vételárának minden bruttó 5000,- Ft-ja (ötezer forintja) után összesen 11 db (tizenegy darab) stick váltható be, azaz egy legalább 5000,- Ft (ötezer forint) vételáru áru megvásárlásakor maximum 1x11 (egyszer tizenegy) stick váltható be, a következő 11 (tizenegy) stick a legalább 10.000,- Ft (tízezer forint) bruttó vételárat elérő áru vásárlásakor irattatható jóvá és így tovább;

   2.2 A Promócióban résztvevő üzletek listáját bármely, az üzletben kapható áru tekintetében a Promóciós szabályzat 1. számú melléklete, míg a Nescafé® X Dorko Élőben jobb limitált kollekció darabjai tekintetében a Promóciós szabályzat 2. sz. melléklete sorolja fel. A Promóció időtartama alatt bármilyen mennyiségű stick beváltható a Promóciós szabályzat 2.1. pontjában rögzítetteknek megfelelően, azaz a beváltható stickek számára vonatkozóan felső mennyiségi korlát nincs.

 1. 3. A PROMÓCIÓ IDŐTARTAMA

  A Promóció 2020. február 24. napján 00 óra 00 perc 00 másodperctől 2020. március 27. napján 23 óra 59 perc 59 másodpercig tart.

  A Promóció kezdő időpontja előtt, illetve záró napja után a stickek már nem válthatóak be sem DRK, sem a Playersroom üzletekben, sem online vásárlás során..

 1. 4. A PROMÓCIÓ MENETE

  1. 4.1 A Promóció során a Fogyasztó feladata, hogy:

   1. • a Promóciós szabályzat 3. pontjában meghatározott időtartam alatt
   2. • bármely az üzletben kapható áru tekintetében a Promóciós szabályzat 1. számú mellékletében, illetve a Nescafé® X Dorko Élőben jobb limitált kollekció darabja tekintetében a Promóciós szabályzat 2. számú mellékletében rögzített DRK vagy Playersroom üzletben történő minimum 5000,- Ft bruttó összegű vásárlás során
   3. • váltsa be a Promóciós szabályzat 2. pontjában részletezettek szerint a Termékek stickjeit.

   A stickek online vásárlás során nem válthatóak be, kivéve az alábbi esetben:

   A Nescafé® X Dorko Élőben jobb limitált kollekció darabjai a 2. sz. melléklet szerinti üzletekben érhetőek el. A Nescafé® X Dorko Élőben jobb limitált kollekció darabjait a Fogyasztók online is megvásárolhatják abban az esetben, amennyiben az online vásárlás során bolti átvételt és boltban történő fizetést rögzítenek. A Fogyasztó a stickeket a személyes bolti átvétel során tudja beváltani a Promóciós szabályzat 2. pontjában rögzítettek szerint.

 1. 5. ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK

  1. 5.1 A Promócióban történő részvétellel kapcsolatosan sem Szervező, sem Lebonyolító felé adatszolgáltatás nem történik, sem Szervező, sem Lebonyolító Fogyasztói adatot nem kezel.

 1. 6. VEGYES RENDELKEZÉSEK

  1. 6.1. Szervező kizárja a Promócióból azt a Fogyasztót, aki a Promócióban tisztességtelen módon, a Promóciós szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni.

   6.2. AMENNYIBEN A JÁTÉK SORÁN VISSZAÉLÉS VAGY SPORTSZERŰTLEN JÁTÉK GYANÚJA MERÜL FEL, AMELY VISSZAÉLÉSRE ADHAT LEHETŐSÉGET, A SZERVEZŐ FENNTARTJA A JOGOT, HOGY A JÁTÉKOT SZÜNETELTESSE, VAGY TÖRÖLJE.

   6.3. A hamisított Termékek stickjei érvénytelenek, és nem vehetnek részt a Promócióban. A Promócióban résztvevő Termékek illetve stickjeik valódiságával, eredetiségévell kapcsolatban felmerülő bármely vita, vagy a Promóció során esetlegesen felmerülő csalás, a Promócióval történő visszaélés esetén a Szervező döntése az irányadó.

   6.4. A Szervező és a Lebonyolító a DRK illetve Playersroom üzletekben kapható áruk tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a Fogyasztó ilyen igényét jogszabályi keretek között a megvásárolt áru gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti.

   6.5. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promóciós szabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Promóció egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi a www.nyerjanestlevel.hu/nescafe3in1 weboldalon.

  2. Fogyasztó a Promócióban való részvétellel a Promóciós szabályzatot és az abban foglalt részvételi feltételeket elfogadja.

 1. Budapest, 2020. február. 10.

  Nestlé Hungária Kft.

  Szervező

  1. Mellékletek:

   I. számú Melléklet: A Promócióban résztvevő üzletek listája

   II. számú Melléklet: Nescafé®X Dorko limitált kollekciót árusító DRK üzletek listája

  1.melléklet

  Beváltóhelyek listája

Stick beváltóhelyek listája:

DORKO
DRK Arena Plaza Budapest 1087 Kerepesi út 9. 06-30-75-81-373
DRK Ferihegy T2A Budapest 1185 Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 06-30-95-40-879
DRK Flagship Store Andrássy Budapest 1067 Andrássy út 33. 06-20-31-86-980
DRK Westend Budapest 1062 Váci út. 1-3 06-20-38-73-290
DRK Győr Árkád Győr 9027 Budai út 1. 06-20-21-72-256
DRK Kecskemét Malom Kecskemét 6000 Korona u. 2 06-30-67-77-002
DRK Nyíregyháza Plaza Nyíregyháza 4400 Szegfű utca 75 06-30-67-77-107
DRK Pécs (FRANCHISE) Pécs 7621 Széchenyi tér 7. 06-20-38-83-248
DRK Sopron (FRANCHISE) Sopron 9400 Várkerület 10. 06-99-79-12-44
DRK Veszprém Plaza Veszprém 8200 Budapesti út.20-28 06-30-67-77-003
PLAYERSROOM
Balatonfüred Beach (szezonális) Balatonfüred 8230 Zákonyi F. u.4. 06-30-67-77-019
Allee Budapest 1117 Október 23. u. 8-10. 06-30-75-81-369
Arena Plaza Budapest 1087 Kerepesi út 9. 06-30-67-77-052
Árkád Budapest 1106 Örs vezér tere 25/a 06-30-67-77-001
Budagyöngye Budapest 1026 Szilágyi Erzsébet fasor 121 06-30-67-77-093
Campona Budapest 1222 Nagytétényi út 37-43. 06-30-67-77-097
Corvin Plaza Budapest 1083 Futó utca 37-45  06-30-67-77-028
Duna Plaza Budapest 1138 Váci út 138 06-30-67-77-033
Ferihegy Sky Court Budapest 1185 Ferihegy 2-es terminál 06-30-67-77-013
KÖKI Terminál Budapest 1191 Vak Bottyán u 75/a-c 06-30-67-77-101
Mammut Budapest 1024 Lövőház u. 2-6. 06-30-67-77-020
Pólus Center Budapest 1152 Szentmihályi út. 131 06-30-67-77-034
Shopmark Budapest 1191 Üllői út 201. 06-20-23-52-780
Váci utca Budapest 1052 Váci utca 14. 06-30-67-77-012
Westend Budapest 1062 Váci út. 1-3 06-30-67-77-047
Debrecen Fórum Debrecen 4029 Csapó u.30 06-30-75-81-372
Dunakeszi Auchan Dunakeszi 2120 Nádas u. 6 06-30-67-77-011
Eger Agria Park Eger 3300 Törvényház utca 4. 06-30-67-77-073
Győr Árkád Győr 9027 Budai út 1. 06-30-67-77-060
Kecskemét Malom Center Kecskemét 6000 Korona u. 2 06-30-67-77-085
Miskolc Plaza Miskolc 3525 Szentpáli u. 2-6 06-30-67-77-025
Nyíregyháza Korzó Nyíregyháza 4400 Jókai tér 7. 06-30-67-77-103
Pécs Árkád Pécs 7622 Bajcsy Zsilinszky utca 11. 06-30-67-77-030
Siófok Beach (szezonális) Siófok 8600 Mártírok u. 8. 06-30-38-60-975
Soroksár Auchan Soroksár 1239 Bevásárló út.2 06-30-67-77-037
Szeged Árkád Szeged 6724 Londoni krt. 3. 06-30-67-77-022
Székesfehérvár (Alba Plaza) Székesfehérvár 8000 Palotai u. 1-3 06-30-67-77-096
Szolnok Plaza  Szolnok 5000 Ady Endre u. 28/a 06-30-67-77-043
Szombathely Family Center Szombathely 9700 Varasdi u.26 06-30-67-77-075
Vértes Center Tatabánya 2800 Győri út. 7-9 06-30-67-77-056
Veszprém Plaza Veszprém 8200 Budapesti út.20-28 06-30-67-77-046
Zala Plaza Zalaegerszeg 8900 Stadion u.5 06-30-67-77-048

  2. sz. melléklet

  Nescafé® X Dorko limitált kollekciót árusító DRK üzletek listája:

  • - DRK Flagship Store Andrássy, 1065 Budapest, Andrássy út 33.
  • - DRK Győr Árkád, 9027 Győr, Budai út 1.
  • - DRK Nyíregyháza Plaza, 4400 Nyíregyháza, Szegfû utca 75.

Iratkozz fel, és nyerj!

Iratkozz fel hírlevelünkre, és nyerd meg az 5-5 darab NESCAFÉ x Dorko „Pill” sapka vagy az „1 perce volt aktív” tornazsák egyikét!