Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

JÁTÉKSZABÁLYZAT

A NESCAFÉ® „OLDÓDJ FEL!” nyereményjátékának hivatalos részvételi és adatkezelési szabályzata


A promóció időtartama: 2020. 08. 24. – 2020. 09. 30.
A képek illusztrációk.

1. A Nestlé Hungária Kft.


(székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.; e-mail cím: ) (továbbiakban: Szervező/Adatkezelő) által szervezett nyereményjátékban (a továbbiakban: Játék) kizárólag azon állandó magyarországi lakóhellyel rendelkező, 18. életévét betöltött, nem cselekvőképtelen, természetes személy (továbbiakban: Játékos) vehet részt, aki a Játék 3. pont szerinti időtartama alatt vásárol legalább egy darab, „OLDÓDJ FEL!” promóciós csomagolású NESCAFÉ® 3in1 Classic terméket (továbbiakban: Termék) és a Játék időtartama alatt regisztrál a www.jatek.nescafe.hu weboldalon (továbbiakban: Weboldal), elfogadja a jelen részvételi és adatkezelési szabályzatot majd a Játék időtartama alatt feltölti a Weboldalra a Termék csomagolásának belsejében található 8 jegyű kódot, vagy a https://www.facebook.com/igyteljesazelet/ Facebook oldalon messenger alapú chatboton (live chat) keresztül tölti fel a kódot. A Játékban chatbot útján történő részvételnek szintén feltétele, hogy a Játékos a Facebook oldalon a live chat során a jelen részvételi és adatkezelési szabályzatot/ÁSZF-et és adatvédelemmel kapcsolatos dokumentumot a részvétel, illetve kód feltöltés előtt kifejezetten elfogadja.

A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a HPS Experience Kommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Szivárvány utca 2. fszt.; fióktelep/postai cím: 1054 Budapest, Hold utca 27. 3. em.) (továbbiakban: Lebonyolító/ Adatfeldolgozó) látja el.

2. A Játékban nem jogosultak sem közvetlenül, sem közvetetten részt venni

• a Szervező, a Lebonyolító, illetve a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói;

• a Játékban résztvevő termékeket árusító kereskedelmi és vendéglátóipari egységek, továbbá a Szervezővel szerződéses kapcsolatban álló azon gazdálkodó szervezetek, amelyek a Játék időtartama alatt a szerződés teljesítése során a Szervező bármely telephelyén, bármely időtartamban munkát végeznek, illetve ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.

3. Játék időtartama: 2020. augusztus 24. 08:00:00 óra/perc/másodperc - 2020. szeptember 30. 23:59:59 óra/perc/másodperc.

4. A Játékban részt vevő termékek:

A Játékban kizárólag az alábbi, „OLDÓDJ FEL!” promóciós csomagolású NESCAFÉ® termékek (továbbiakban: Termék) vesznek részt:

- NESCAFÉ 3in1 Classic 1x17g

- NESCAFÉ 3in1 Classic 7x17g

- NESCAFÉ 3in1 Classic 10x17g

- NESCAFÉ 3in1 Classic 20x17g

- NESCAFÉ 3in1 Classic 28x17g

5. Játék menete:

5.1. A Játékos vagy a Weboldalon – a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat elfogadását követően - regisztrál vezeték-, és keresztnevének, e-mail címének, illetve születési dátumának megadásával, majd bejelölve a vásárolt Terméket, tölti fel az „OLDÓDJ FEL!” promócióban résztvevő NESCAFÉ 3in1 Classic Termékek stickjeinek promóciós csomagolásának belső felületén található 8 jegyű kódot (Termék megjelölése és kód feltöltése a továbbiakban: Pályázat1), vagy a https://www.facebook.com/igyteljesazelet/ Facebook oldalon messenger alapú chatboton (live chat) keresztül adja be a pályázatát (jelöli meg a Terméket és tölti fel a Termék csomagolásának belsejében található 8 jegyű kódot, továbbiakban: Pályázat2), miután elfogadta a jelen részvételi és adatkezelési szabályzatot/ÁSZF-et/adatvédelmi dokumentumot, majd nyilatkozott, hogy elmúlt 18 éves, megadta a teljes nevét, e-mail címét, születési dátumát, kiválasztotta a NESCAFÉ Játékot, és megjelölte a vásárolt Terméket (továbbiakban: Pályázat1 és Pályázat2 továbbiakban: Pályázat).

Felhívjuk Játékosaink figyelmét, hogy

• a promóciót a www.nyerjanestlevel.hu URL hostolja, amelyre a promóció kommunikációjában felhasznált Weboldalról automatikusan irányítjuk a látogatókat;

• a Facebook felületen megadott adatok, feltöltött kódok tekintetében a felületet a Facebook üzemelteti a saját feltétel rendszere és adatkezelési szabályai szerint, amiről tájékoztatás a Facebook Súgóközpontjában található

A Nestlé Hungária Kft. fogyasztói szolgálata a Játékos helyett semmilyen adatkezelési nyilatkozatot nem tud elfogadni.

5.2. A Pályázat feltöltés során a Játékosnak lehetősége van kiválasztani mind a Weboldalon, mind a chatboton, hogy melyik napi nyereményt biztosító márka nyereményéért játszik.

A Játékos 5 különböző napi nyeremény közül választhatja ki, melyiket szeretné megnyerni: 30.000,- Ft értékű H&M ajándékutalvány vagy 30.000,- Ft értékű IKEA ajándékutalvány vagy 30.000,- Ft értékű Decathlon ajándékutalvány vagy 30.000,- Ft értékű Media Markt ajándékutalvány vagy 30.000,- Ft értékű 30.000,- Ft értékű Bookline ajándékutalvány.

Minden új Pályázat feltöltésénél a Játékosnak lehetősége van kiválasztani az általa preferált márkát. Egy márka többször is választható, azonban a választott és megnyert márka a későbbiekben nem változtatható, cserélhető másikra.

5.3. Minden regisztrált, illetve Facebookon chatboton keresztül résztvevő Játékos minden egyes érvényes Pályázat feltöltésével bekerül a főnyeremény sorsolásának folyamatába, amelynek nyereménye 2.000.000,- Ft Mastercard bankkártyán. A bankkártya használatával kapcsolatos költségek a bankkártyán lévő 2.000.000,- Ft terhére kerülnek elszámolásra. Részletes bankkártyahasználatra vonatkozó információk és költségek a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat elválaszthatatlan részét képező mellékletében (1. számú melléklet) és az alábbi webhelyen https://peakfs.io/assets/documents/Peak_Cashcard_fees_en_2019.pdf találhatóak.

6. A kódok helye:

A promóciós csomagolású NESCAFÉ 3in1 Classic Termékek esetén a promóciós kódok a stickek belsejében találhatóak.

7. Egy játékos korlátlan számú Pályázat beküldésével jogosult a Játékban részt venni.

Egy Játékos csak egyszer jogosult regisztrálni. Egy játékos csak egy e-mail címről jogosult regisztrálni, illetve csak egy és saját Facebook profil használatával jogosult Pályázatot beadni. Minden Játékos köteles a Játék végét követő 90 (kilencven) naptári napig sértetlenül és jól olvasható módon megőrizni a kódot tartalmazó promóciós csomagolást.

8. A nyertessel való kapcsolat felvétel, nyeremény kézbesítése:

8.1. A Lebonyolító a nyertest az általa korábban regisztrált e-mail címen értesíti a nyertesség fennállásáról, továbbá a nyeremények átvételének módjáról, kiszállításának részleteiről, nyertesség megállapításától számított 48 órán belül. Nyertes Játékosnak a nyertességről szóló e-mailre írt válaszában szükséges megadni a nyeremény DPD Hungária Kft. futárszolgálata útján történő kézbesítéséhez szükséges azon adatait, amit Lebonyolító az e-mailben kér (nyereménytől függően magyarországi szállítási cím, lakcím, mobil telefonszám).

8.2. Lebonyolító a Játékosok által megadott személyes adatok valóságtartalmát a Játékossal való kapcsolatfelvétel útján, nyertességétől függetlenül is jogosult ellenőrizni.

8.3. Amennyiben a nyertes nem érhető el a Játékban használt e-mail címen, a Lebonyolító a nyertességre vonatkozó első értesítés megküldésétől számított 10 naptári napon keresztül mindent megtesz annak érdekében, hogy a nyertessel kapcsolatba lépjen. Amennyiben a nyertes Játékos attól a naptól számított 10 naptári napon belül sem érhető el, hogy a Lebonyolító először kísérelt meg vele kapcsolatba lépni, a nyeremény átszáll a tartaléknyertesre.

8.4. A nyeremények nyertesei kötelesek a Lebonyolítóval együttműködni annak érdekében, hogy részükre a nyeremény átadásra kerüljön legkésőbb a Játék lezárultát követő 90 napon belül. A DPD Hungária Kft. két alkalommal kísérli meg a küldeményt/nyereményt a címzettnek/nyertes Játékosnak átadni: amennyiben az első kézbesítési kísérlet sikertelen, várhatóan a következő munkanap teszi a második kézbesítési kísérletet a DPD Hungária Kft. Ha a második kézbesítési kísérlet is sikertelen, a futár értesítőt hagy a címen, amelyen feltünteti annak a kirendeltségnek a címét, ahol a küldemény további 5 munkanapon belül személyesen átvehető.

9. A nyertesség igazolása:

9.1. A nyertességgel kapcsolatos adategyeztetést követően a nyertesnek el kell küldenie elektronikus úton a nyertes kódot tartalmazó „OLDÓDJ FEL!” promóciós csomagolás fotóját, illetve a 9. 3. pontban foglalt esetben a nyertes csomagolást a promóciót bonyolító ügynökség, a HPS Experience Kft. részére.

9.2. A Lebonyolító a nyeremény átadását megelőzően ellenőrzi a megküldött promóciós csomagolás fotóját, illetve a 9.3. pontban foglalt esetben a promóciós csomagolást. A Játékos a nyertességet igazoló promóciós csomagolás fotóját a következő módok egyikén tudja a Lebonyolító felé eljuttatni:

- elektronikus úton, a nyertesértesítő emailben kapott linkre kattintva, az erre kialakított webes felületen fotóként feltöltve, vagy

- elektronikus úton, fotóként csatolva email formában elküldve a következő email címre: nescafejatek@hu.nestle.com.

Az elektronikus úton történő feltöltésnek, illetve az emailnek tartalmaznia kell a promóciós csomagolás fényképét a nyertes kóddal, jól látható, olvasható módon.

9.3. Amennyiben az elektronikus úton feltöltött, illetve, elektronikus úton email formában küldött nyertesség igazolása meghiúsul (nem olvashatóak a fényképen lévő adatok, sérült a csatol fájl, nem látható a nyertes kód), úgy a Játékos köteles a nyertességet igazoló promóciós csomagolást – fizikálisan - postai úton, küldeményként megküldeni a Lebonyolító részére, a következő címzéssel:

o HPS Experience Kft.

o NESCAFÉ Nyereményjáték

o 1054 Budapest, Hold utca 27. 3. em.

9.4. Postázás esetén a félreértések elkerülése érdekében a Lebonyolító javasolja ajánlott küldeményként feladni a nyertességet igazoló promóciós csomagolást tartalmazó küldeményt, javasolja továbbá, hogy a Játékos ebben az esetben is készítsen fotót a nyertességet igazoló promóciós csomagolásról (és a rajta lévő nyertes kódról), amit szükség esetén be tud mutatni a Lebonyolítónak.

9.5. Amennyiben a Játékos nem tudja a nyertes kódot jól olvasható formában bemutatni, sem a promóciós csomagolás fotójának elektronikus megküldésével, sem a promóciós csomagolás postai úton történő megküldésével, vagy ha a nyertes kód nem egyezik a beküldött csomagolás fotóján látható kóddal, vagy a fizikális csomagoláson lévő kóddal, úgy Lebonyolító nem fogadja el nyertesnek az adott Játékost.

9.6 A Fődíj nyeremény átvételéhez a nyertes Játékosnak meg kell adnia Lebonyolító részére a bankkártya kiállításához szükséges adatait: teljes név, mobil telefonszám, lak- és postázási cím, születési dátum.

10. Nyeremények:

10.1 Napi nyeremények:

A Játék során a Lebonyolító napi 3 db előre sorsolt nyerő időpontot határoz meg. Azon Játékos, akinek Pályázat feltöltése az előre sorsolt időpontban vagy azt követően ahhoz legközelebbi időpillanatban történik, megnyeri az ahhoz az időponthoz tartozó, általa kiválasztott márkához tartozó ajándékutalványt. Időpont egyezés esetén (ha két vagy több Játékos század másodpercre pontosan ugyanazzal az időponttal nyer) a Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy a nyereményt külön sorsolással kisorsolja azon Játékosok között, akik ugyanazon időpontban töltöttek fel Pályázatot.

Az előre sorsolt időpontokhoz kötődő, Játékban megnyerhető napi nyeremények száma összesen: 114 (azaz száztizennégy).

A Játék során az alábbi ajándékutalványok közül választhat a Játékos nyereményt:

• 30.000 Ft értékű H&M utalvány:

Amennyiben a nyertes a Pályázat feltöltésnél ezt az opciót választotta, az ajándékutalványt részére Lebonyolító az egyeztetés során megadott magyarországi szállítási címre továbbítja DPD Hungária Kft. futárszolgálatának igénybevételével. Az ajándékutalvány egy vásárlás alkalmával/egy összegben érvényesíthető a kiállításától számított két éven belül H&M üzletekben az ajándékutalvány bemutatásával, vagy online a https://www2.hm.com oldalon a kártyán található kód felhasználásával. Egy vásárlás alkalmával egy utalvány váltható be, más akcióval/promócióval nem vonható össze. Az utalvány készpénzre nem váltható, értékéből készpénz nem adható vissza. A beváltás feltételei az utalvány kibocsátója által kerülnek meghatározásra, amelyek a kibocsátó honlapján vagy márkaüzleteiben érhetőek el. A promócióban résztvevő boltok: https://www2.hm.com/hu_hu/customer-service/shopping-at-hm/store-locator.html

• 30.000 Ft értékű IKEA utalvány:

Amennyiben a nyertes a Pályázat feltöltésnél ezt az opciót választotta, az ajándékutalványt részére Lebonyolító az egyeztetés során megadott magyarországi szállítási címre továbbítja DPD Hungária Kft. futárszolgálatának igénybevételével. Az ajándékutalványok felhasználására vonatkozó szabályok az alábbi linken érhetőek el: https://www.ikea.com/hu/hu/customer-service/ikea-ajandekkartya-pub2557eb60

• 30.000 Ft értékű Decathlon utalvány:

Amennyiben a nyertes a Pályázat feltöltésnél ezt az opciót választotta, az ajándékutalványt részére Lebonyolító az egyeztetés során megadott magyarországi szállítási címre továbbítja DPD Hungária Kft. futárszolgálatának igénybevételével.

Az ajándékutalványok 2 évig érvényesek, egy vagy több részletben is felhasználhatóak bármely magyarországi Decathlon áruházban kapható termékre, szolgáltatásra.

• 30.000 Ft értékű Media Markt utalvány:

Amennyiben a nyertes a Pályázat feltöltésnél ezt az opciót választotta, az ajándékutalványt részére Lebonyolító az egyeztetés során megadott magyarországi szállítási címre továbbítja DPD Hungária Kft. futárszolgálatának igénybevételével.

Az ajándékutalványok felhasználására vonatkozó szabályok az alábbi linken érhetőek el: https://www.mediamarkt.hu/hu/shop/ajandekkartya.html

• 30.000 Ft értékű Bookline utalvány:

Amennyiben a nyertes a Pályázat feltöltésnél ezt az opciót választotta, az ajándékutalványt részére Lebonyolító az egyeztetés során megadott magyarországi szállítási címre továbbítja DPD Hungária Kft. futárszolgálatának igénybevételével.

Az ajándékutalványok felhasználására vonatkozó szabályok az alábbi linken érhetőek el: https://bookline.hu/news/news.action?id=3146

Az előre sorsolt nyerő időpontok kisorsolása véletlenszerűség elvét lehetővé tevő számítógépes sorsolóprogram útján közjegyző jelenlétében történik, 2020. 07. 15. napján a közjegyző 1122 Budapest, Magyar Jakobinusok tere 4/b. I/5. szám alatti irodája címén, 14:00 órakor. Az előre sorsolt nyerő időpontok a Játékosok számára titkosak. A sorsolás nem nyilvános.

Egy Játékos egy napon összesen 1 db, a Játék teljes időtartama alatt pedig maximum 10 db napi ajándékutalvány átvételére jogosult.

Ha olyan Játékos nyer napi nyereményt, aki már nyert aznapra vonatkozóan 1 db napi nyereményt, vagy a Játék során már nyert összesen 10 db napi nyereményt, úgy helyette a nyertes időponthoz – azt követő - legközelebbi időpillanatban Pályázatot benyújtó Játékos és Pályázata lesz a nyertes (lásd 11.1. pont).

A sorsolásról felvett, lepecsételt jegyzőkönyvet a Lebonyolító elzárt helyen őrzi és gondoskodik arról, hogy annak tartalmát a Játék lezárásáig senki se ismerhesse meg. A nyerő időpontok a Játék végeztével bárki által szabadon megtekinthetőek, előzetes időpont egyeztetés után a Lebonyolító székhelyén a Játék végétől számított 90 (kilencven) naptári napon belül.

10.2. Főnyeremény:

A promóció főnyereményét - 2.000.000,- Ft-ot Mastercard bankkártyán -, a Játékosok által a Játék teljes időtartama alatt érvényesen beküldött összes Pályázat közül Lebonyolító a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással 2020. 10. 01. napján 14:00 órakor sorsolja ki közjegyző jelenlétében a közjegyző 1122 Budapest, Magyar Jakobinusok tere 4/b. I/5. szám alatti irodájában. A Lebonyolító a sorsolás alkalmával 2 db tartaléknyertes Pályázatot is kisorsol. A tartaléknyertes (a sorsolási sorrend értelmében) akkor válik jogosulttá a nyereményre, amennyiben a nyertes Pályázat feltöltés bármely okból érvénytelen, vagy a nyertes a Játékból egyéb okból kizárásra kerül.

11. Tartaléknyertesek:

11.1. Az előre sorsolt időpontokhoz tartozó nyeremények esetén tartaléknyertes Játékos az a Játékos, aki a nyertes vagy a sorrendben előtte lévő tartaléknyertes nyertes Pályázatának időpontját követő legközelebbi időpontban tölt fel érvényes Pályázatot a Weboldalra.

11.2. A tartaléknyertesek csak abban az esetben jogosultak a nyereményre, ha a nyertes, vagy a sorrendben előttük lévő tartaléknyertes, a jelen részvételi és adatkezelési szabályzatban leírt bármely tárgyi, illetőleg bármely személyi feltételnek nem felel meg, és kizárásra kerül.

12. A Játékban való részvétel egyéb feltételei

12.1. Egy Pályázatot/kódot egy Játékos csak egyszer tölthet fel, illetve egy Pályázat/kód csak egyszer tölthető fel.

12.2. Egy Pályázatot/kódot Lebonyolító csak egy alkalommal fogad el érvényes Pályázatnak. Ennek megfelelően amennyiben ugyanazt a Pályázatot/kódot több Játékos is feltölti, nyertesség esetén a nyeremény átvételére azon személy jogosult, aki a nyertes kódot tartalmazó promóciós csomagolást a Lebonyolító részére bemutatja.

12.4. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereményével kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyereménye átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

12.5. A Játékos tudomásul veszi, hogy az „OLDÓDJ FEL!” Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerverszámítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása.

12.6. A Lebonyolító nem vállal felelősséget azért, ha a rendszer túlterheltsége, az internetkapcsolat megszakadása, vagy bármely más, a Lebonyolítónak fel nem róható technikai hiba, akadály miatt a Játékban való részvétel, így különösen az oldalra történő bejelentkezés, illetve a Pályázatok beküldése késedelmet szenved, vagy nem valósul meg.

12.7. Ha a Játékos a Pályázat beküldése, regisztráció, bejelentkezés, kódfeltöltés közben bezárja a böngésző ablakot, vagy kilép a Facebook profiljából, vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

12.8. A Lebonyolító kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

12.9. A Szervező és a Lebonyolító a 12.5.-12.8. pontokban írtakból fakadó, Játékkal kapcsolatos mindennemű felelősségét kizárja.

12.10. Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen részvételi és adatkezelési szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa, vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi a Játék oldalain. A Játékra regisztráló Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A Szervező bármely, a jelen Játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű. A Szervező kizárja a Játékra regisztráló Játékosok, Szervezővel és a Lebonyolítóval szembeni igény érvényesítésének lehetőségét, a Szervező bármely a Játékban hozott döntésével kapcsolatban. Szervező és Lebonyolító továbbá kizárja a regisztráció során a regisztráló személy által szolgáltatott hibás, illetve hamis adatokból eredő minden felelősségét. A Szervező és Lebonyolító kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.

12.11. Lebonyolító jogosult kizárni Játékból azt a Játékost, aki a Játékban tisztességtelen módon, a jelen részvételi és adatkezelési szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni.

12.12. Amennyiben a Játék során visszaélés vagy sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse, vagy törölje.

12.13. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékból kizárja azt a Játékost, továbbá kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen azzal a Játékossal szemben, aki a) a Játék Weboldalának feltörésével, vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Játék során előnyhöz jutni, b) visszaél más Játékos regisztrációs adataival (pl. e-mail címmel).

12.14. A Szervező és Lebonyolító nem vállal felelősséget a nyeremények kézbesítésének késedelméből, elmaradásából eredő – nem Szervezőnek vagy Lebonyolítónak felróható - problémákért. A téves adatközlésből származó esetleges értesítési, kézbesítési késedelmekért és lehetetlenülésükért sem Szervező sem Lebonyolító nem vállal felelősséget.

12.15. A nyeremények másra át nem ruházhatók, készpénzre át nem válthatók. A nyeremények utáni SzJA és esetleges egyéb adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban egyéb, esetlegesen felmerülő költségek a Játékost terhelik (pl. postaköltség a csomagolás bemutatása miatt). Amennyiben a nyertes az ajándékutalványát online rendelés során váltja be a Szervezőnek nem áll módjában a kiszállítással járó postaköltség kifizetése.

12.16. A Játékos Pályázata elküldésével tudomásul veszi, hogy adatai valóságtartalmáért mindenkor helytállni tartozik. A téves adatközlésből származó esetleges értesítési, kézbesítési késedelmekért és lehetetlenülésükért sem a Szervező sem a Lebonyolító nem vállal felelősséget.

12.17. A Szervező az ajándékutalványokért vásárolt termékek tekintetében szavatosságot nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a termékek gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti.

12.18. A Szervező a napi nyertesek névsorát a www.nyerjanestlevel.hu oldalon hozza nyilvánosságra a nyerő időpontot követő 48 órán belül, illetőleg a Nestlé Fogyasztói Szolgálat 06-80-442-881-es, ingyenesen hívható telefonszámán teszi elérhetővé. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékos(ok) neve és lakcíme (csak a település megjelölésével) jelenik meg.

13. Adatvédelem, adatkezelési tájékoztató

A Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes a Játékos szabadon adott hozzájárulásán alapul. A Játékos bármikor kérheti az adatai törlését a jelen pontban megadott elérhetőségeken, de ez nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

a Szervező, mint Adatkezelő és Lebonyolító, mint Adatfeldolgozó a megadott személyes adataikat a Játékkal összefüggésben, a Játék időtartama alatt az alábbi célokból kezelje, illetve feldolgozza:

- teljes név: Játékos azonosítása, regisztráció és nyeremény kézbesítése, bankkártya kiállítása céljából

- e-mail cím: Játékos azonosítása, regisztráció, Játékos értesítése a nyereményről, és a nyeremény átadása során szükséges kommunikáció céljából

- születési dátum, nagykorúság ténye: elmúlt 18 éves, Játékosként részt vehet a Játékban biztosítása és ellenőrzése, illetve bankkártya kiállítása céljából

- vásárolt Termék megjelölése: Pályázat érvényességének (megfelelő Termék) ellenőrzése, illetve marketing célú statisztika céljából

- magyarországi szállítási cím: a nyeremény DPD Hungária Kft. futárszolgálatának igénybevételével történő kézbesítése céljából

- mobil telefonszám: DPD Hungária Kft. futárszolgálatának igénybevételével történő kézbesítése és bankkártya kiállítása céljából

- lak- és postázási cím: bankkártya kiállítása céljából

Az Adatkezelő az itt meghatározott céloktól eltérő célokból nem kezeli az adatokat.

A megadott adatok kezelője a Szervező. Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából a Lebonyolító végzi, mint Adatfeldolgozó.

A Játékosok Játék céljából kezelt adatait az Adatkezelő a Játék lezárását követő 90 (kilencven) napig kezeli és őrizi, ezen időpont elteltét követően bármely külön értesítés nélkül törli a nyilvántartásából.

Adatkezelő a Játék lezárását követő 90 (kilencven) nap eltelte előtt az alábbi esetekben törli a Játékos adatait:

- a nyereményt a nyertes Játékos igazoltan átvette;

- a Játékos a 90 (kilencven) nap letelte előtt kéri az adatai törlését.

Adatkezelő az első esetben az igazolt átvételt követően, míg a második esetben a törlés iránti kérelem beérkezését követően törli a Játékos adatait.

Adatfeldolgozó az adatokhoz az Adatkezelő adatkezelési ideje alatt fér hozzá.

Adattárolás elektronikusan történik Lebonyolító 1054 Budapest, Hold utca 27. 3. em. címe alatt.

Adattovábbítás és adatok megismerése:

A nyertes Játékosok tekintetében adattovábbítás:

- Teljes név, magyarországi szállítási cím, mobil telefonszám: DPD Hungária Kft. cégjegyzékszáma: Cg.01-09-888141; adószáma: 13034283-2-41; székhelye: 1134 Budapest, Váci út 33. 2. emelet; e-elérhetősége: dpd@dpd.hu; képviselője: Czifrik Szabolcs (ügyvezető); tisztviselő: Dr. Soltész Gergő; adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatkezeles@dpd.hu)felé a nyeremény kézbesítése céljából (hozzáférés ideje: https://www.dpd.com/hu/hu/adatvedelem/).

- Teljes név, mobil telefonszám, lak- és postázási cím, születési dátum: PEAK FINANCIAL SERVICES (székhely: Suites 7B&8B 50 Town Range, Gibraltar; www.peakfs.io) felé a bankkártya nyertes részére történő kiállítása céljából (továbbítás elektronikusan történik).

A személyes adatokat a Szervező, mint Adatkezelő, a Lebonyolító, mint Adatfeldolgozó, a nyertes Játékos teljes neve, magyarországi szállítási címe, mobil telefonszáma tekintetében a DPD Hungária Kft. mint adatfeldolgozó, illetve a teljes név, mobil telefonszám, lak- és postázási cím, születési dátum tekintetében a PEAK FINANCIAL SERVICES, mint adatkezelő, és a teljes név, nyertesség ténye tekintetében a www.nyerjanestlevel.hu Weboldalt látogató felhasználók ismerik meg. Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

A Szervező, mint Adatkezelő bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, helyesbítését az alábbi címeken: Nestlé Hungary Kft., postai cím: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.; e-mail cím: info@nestle.com, illetve a HPS Experience Kft., postai cím: 1054 Budapest, Hold utca 27. 3. em.; e-mail cím: nescafejatek@hu.nestle.com. Ezen kívül a Játékost megilleti a kezelt adatok adatkezelésére vonatkozó korlátozásának joga is. A Játékos a tájékoztatáshoz, adatainak törléséhez, helyesbítéséhez és a kezelt adatok adatkezelésének a korlátozásához való jogát a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint gyakorolhatja.

Az adatkezelő által kezelt személyes adataira, valamint a kapcsolódó jogokra vonatkozó kérdéseit Játékos a következő címekre is elküldheti: David Campos Pavon részére Nestlé S.A. Avenue Nestlé 55 1800 Vevey Svájc címre vagy e-mailen az alábbi e-mail címre.

Az adatvédelmi felelős elérhetősége: e-mail: DataProtectionOffice@nestle.com, telefon: +41 21 924 1111

A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok, illetve jogainak megsértése esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni, illetve bírósághoz fordulni. Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó az adatkezelés során a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával járnak el:

• Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; URL: http://naih.hu; telefon:+36 (1) 391 1400; fax: +36 (1) 391 1410; koordináták: É 47°30'56''; K 18°59'57'')

• bíróságnál: a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. illetékesség és hatáskör szabályai szerint a per tárgyától és a pertárgyértéktől függően az alperesi székhelyhez igazodó törvényszék vagy járás-, illetve kerületi bíróság előtt, vagy az Infotv. 23.§ (3) bek. alapján az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is jogosult a pert megindítani.

Játékosok adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

• Hozzáférés (tájékoztatás): a Játékos jogosult arra, hogy tájékoztatást kérjen, a vele kapcsolatosan folytatott adatkezelésről, annak céljáról, a kezelt adatokról, kezelt adatok esetleges továbbításáról, adatkezelés idejéről, a Játékos jogairól, az adatkezeléssel szembeni jogorvoslati lehetőségről, az adatok forrásáról, történik-e harmadik ország vagy nemzetközi szervezet részére adattovábbítás és kérheti az adatai másolatát is.

• Helyesbítés: a Játékos kérheti a helytelen adatainak a helyesbítését.

• Törlés (illetve elfeledtetés): a Játékos kérheti adatainak törlését, ha már nincs szükség rájuk abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték, a Játékos visszavonja a hozzájárulását, tiltakozik az adatkezelés ellen, illetve jogellenes adatkezelés esetén. Az elfeledtetéshez való jog a nyilvánosságra hozott adatok törlésével kapcsolatos Adatkezelői intézkedést jelenti.

Korlátozás: korlátozás esetén a tároláson kívül csak a Játékos hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, védelméhez, vagy fontos közérdekből lehet kezelni az adatokat. A korlátozással érintett adatok a korlátozás ideje alatt nem kerülnek törlésre. Adatkezelés korlátozásának tipikus esetei: korlátozás arra az időre, amíg helyesbítési kérelmet, vagy Adatkezelő, illetve harmadik személy jogos érdekében történő adatkezelés esetén (ilyen adatkezelést Adatkezelő nem folytat a Játék során) a Játékos általi adatkezelés elleni tiltakozás iránti kérelmet Adatkezelő elbírálja, teljesíti; olyan adatkezelés esetén, ami ugyan jogellenes, de a Játékos nem szeretné az adatok törlését; Adatkezelőnek nincs már szüksége az adatokra azon célból, amiből gyűjtötte, de a Játékosnak jogi igényének előterjesztése, érvényesítése, védelme miatt szüksége van rá.

• Adathordozhatóság: a Játékos hozzájárulása alapján automatizált módon (gépi) kezelt adatok tekintetében kérhető az adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítása, illetve a Játékos részére történő kiadása.

Az Adatkezelő gondoskodik a Játékosok személyes adatainak biztonságáról és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Játékosok Személyes Adatai megfelelő védelmének biztosításához szükségesek. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli. Az adatkezelés alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), és az információs önrendelkezési jognak és az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (GDPR) rendelkezéseivel.

Az adatszolgáltatás elmaradásának, törlés iránti kérelemnek a következménye, hogy a Játékos a Játékban nem tud részt venni. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi, a Játék lebonyolítása és a nyeremény átadása az adatok kezelése nélkül lehetetlen.

A Játékról információk találhatóak a www.nyerjanestlevel.hu oldalon. A részletes szabályzat a Játék ideje alatt a Nestlé Fogyasztói Szolgálat számán (06-80-442-881) és a www.nyerjanestlevel.hu oldalon érhető el.

Budapest, 2020. augusztus. 12.

Nestlé Hungária Kft.