Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

JÁTÉKSZABÁLYZAT

A NESCAFÉ®-SPAR nyereményjátékának hivatalos részvételi és adatkezelési szabályzata


A promóció időtartama: 2020. 08. 24. – 2020. 09. 30.
A képek illusztrációk.

1. A Nestlé Hungária Kft.


(székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.; e-mail cím: info@hu.nestle.com) (továbbiakban: Szervező/Adatkezelő) által szervezett nyereményjátékban (a továbbiakban: Játék) kizárólag azon állandó magyarországi lakóhellyel rendelkező, 18. életévét betöltött, nem cselekvőképtelen, természetes személy (továbbiakban: Játékos) vehet részt, aki a játék 3. pont szerinti időtartama alatt vásárol bármely magyarországi SPAR üzletben legalább egy darab NESCAFÉ® 3in1 Classic terméket és a Játék 3. pont szerinti időtartama alatt a www.jatek.nescafe.hu weboldalra (továbbiakban: Weboldal) történő regisztrációját, majd a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat kifejezett elfogadását követően feltölti a vásárlást igazoló blokkon található AP kódot/www.spar.hu weboldalon történő online vásárlás esetén a számla rendelésszámának utolsó 8 számjegyét és a vásárlás időpontját (dátum/óra/perc), vagy a https://www.facebook.com/igyteljesazelet/ Facebook oldalon messenger alapú chatboton (live chat) keresztül tölti fel az AP kódot/www.spar.hu weboldalon történő online vásárlás esetén a számla rendelésszámának utolsó 8 számjegyét és a vásárlás időpontját (dátum/óra/perc). A Játékban chatbot útján történő részvételnek szintén feltétele, hogy a Játékos a Facebook oldalon a live chat során a jelen részvételi és adatkezelési szabályzatot/ÁSZF-et és adatvédelemmel kapcsolatos dokumentumot a részvétel, illetve AP kód/számla rendelésszámának utolsó 8 számjegye és vásárlás időpontjának feltöltés előtt kifejezetten elfogadja. A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a HPS Experience Kommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Szivárvány utca 2. fszt.; fióktelep/postai cím: 1054 Budapest, Hold utca 27. 3. em.) (továbbiakban: Lebonyolító/ Adatfeldolgozó) látja el.

2. A Játékban nem jogosultak sem közvetlenül, sem közvetetten részt venni

• a Szervező, a Lebonyolító, illetve a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói;

• a Játékban résztvevő termékeket árusító SPAR üzletek, továbbá a Szervezővel szerződéses kapcsolatban álló azon gazdálkodó szervezetek, amelyek a Játék időtartama alatt a szerződés teljesítése során a Szervező bármely telephelyén, bármely időtartamban munkát végeznek, illetve ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.

3. Játék időtartama: 2020. augusztus 24. 08:00:00 óra/perc/másodperc - 2020. szeptember 30. 23:59:59 óra/perc/másodperc.

4. A Játékban részt vevő termékek:

A Játékban kizárólag az alábbi, - bármely magyarországi - SPAR üzletben, illetve a www.spar.hu weboldalon vásárolt NESCAFÉ® termékek (továbbiakban: Termék) vesznek részt:

- NESCAFÉ 3in1 Classic 1x17g

- NESCAFÉ 3in1 Classic 7x17g

- NESCAFÉ 3in1 Classic 10x17g

- NESCAFÉ 3in1 Classic 20x17g

- NESCAFÉ 3in1 Classic 28x17g

5. Játék menete:

5.1. A Játékos vagy a Weboldalon, a vezeték- és keresztnevének, e-mail címének megadásával történő regisztrációja, és a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat elfogadása utántölti fel a promócióban résztvevő NESCAFÉ 3in1 Classic Termékek megvásárlását igazoló blokk AP kódját/online vásárlás esetén a számla rendelésszámának utolsó 8 számjegyét és a vásárlás időpontját (dátum/óra/perc) (továbbiakban az AP kód/számla rendelésszámának utolsó 8 számjegye vásárlás időpontjával együtt történő feltöltése: Pályázat1), vagy a https://www.facebook.com/igyteljesazelet/ Facebook oldalon messenger alapú chatboton (live chat) keresztül adja be a pályázatát (tölti fel az AP kódot/számla rendelésszámának utolsó 8 számjegyét és a vásárlás időpontját (dátum/óra/perc), továbbiakban: Pályázat2), miután elfogadta a jelen részvételi és adatkezelési szabályzatot/ÁSZF-et/adatvédelmi dokumentumot, majd nyilatkozott, hogy elmúlt 18 éves, megadta a teljes nevét, e-mail címét, születési dátumát, kiválasztotta a SPAR játékot, megjelölte, hogy üzletben vagy online vásárolt (Pályázat1 és Pályázat2 továbbiakban: Pályázat).

Felhívjuk Játékosaink figyelmét, hogy

• a promóciót a www.jatek.nescafe.hu URL hostolja, amelyre a promóció kommunikációjában felhasznált Weboldalról automatikusan irányítjuk a látogatókat;

• a Facebook felületen megadott adatok, feltöltött AP kódok/számla rendelésszámok tekintetében a felületet a Facebook üzemelteti a saját feltétel rendszere és adatkezelési szabályai szerint, amiről tájékoztatás a Facebook Súgóközpontjában található

A Nestlé Hungaria Kft. fogyasztói szolgálata a Játékos helyett semmilyen adatkezelési nyilatkozatot nem tud elfogadni.

5.2. Minden regisztrált, illetve Facebookon chatboton keresztül résztvevő Játékos minden egyes érvényes Pályázattal bekerül mind a napi, mind a heti és mind a főnyeremény sorsolásának folyamatába.

6. A kódok helye:

A vásárlást igazoló blokkon található az AP kód (a kilenc karakterből az első betű karakter nélkül a betűt követő 8 számjegy), vagy a online vásárlás esetén a számla rendelésszámának utolsó 8 számjegye (továbbiakban együttesen mindegyik: Kód).

7. Egy játékos korlátlan számú Pályázat beküldésével jogosult a Játékban részt venni. Egy blokk/számla egyetlen Pályázatként regisztrálható kizárólag, függetlenül az azon szereplő Termékek számától..

Egy Játékos csak egyszer jogosult regisztrálni. Egy játékos csak egy e-mail címről jogosult regisztrálni, illetve csak egy és saját Facebook profil használatával jogosult Pályázatot beadni. Minden Játékos köteles a Játék végét követő 90 (harminc) naptári napig sértetlenül és jól olvasható módon megőrizni a Termék vásárlását igazoló tételes blokkot vagy online vásárlás esetén a tételes számlát. Lebonyolító kizárólag azokat a magyarországi SPAR üzletekből származó blokkokat/számlákat fogadja el, amelyen a vásárolt Termék feltüntetésre került és egyértelműen beazonosítható a NESCAFÉ márkanév és/vagy maga a Termék, továbbá a blokkon, számlán feltüntetett vásárlás időpontja a 3. pontban megjelölt időtartam alá esik.

A blokkon/számlán szereplő időpontnak meg kell előznie a Pályázat feltöltésének időpontját.

8. A nyertessel való kapcsolat felvétel, nyeremény kézbesítése:

8.1. A Lebonyolító a nyertest az általa korábban regisztrált e-mail címen értesíti a nyertesség fennállásáról, továbbá a nyeremények átvételének módjáról, kiszállításának részleteiről. Az értesítés a Pályázat feltöltését követő 48 órán belül kerül a Játékos részére megküldésre. Nyertes Játékosnak a nyertességről szóló e-mailre írt válaszában szükséges megadni a nyeremény DPD Hungária Kft. futárszolgálata útján történő kézbesítéséhezszükséges azon adatait, amit Lebonyolító az e-mailben kér (magyarországi szállítási cím, mobil telefonszám).

8.2. Lebonyolító a Játékosok által megadott személyes adatok valóságtartalmát a Játékossal való kapcsolatfelvétel útján, nyertességétől függetlenül is jogosult ellenőrizni.

8.3. Amennyiben a nyertes nem érhető el a Játékban használt e-mail címen a Lebonyolító a nyertességre vonatkozó első értesítés megküldésétől számított 10 naptári napon keresztül mindent megtesz annak érdekében, hogy a nyertessel kapcsolatba lépjen. Amennyiben a nyertes Játékos attól a naptól számított 10 naptári napon belül sem érhető el, hogy a Lebonyolító először kísérelt meg vele kapcsolatba lépni, a nyeremény átszáll a tartaléknyertesre.

8.4. A nyeremények nyertesei kötelesek a Lebonyolítóval együttműködni annak érdekében, hogy részükre a nyeremény átadásra kerüljön legkésőbb a Játék lezárultát követő 90 napon belül. A DPD Hungária Kft. két alkalommal kísérli meg a küldeményt/nyereményt a címzettnek/nyertes Játékosnak átadni: amennyiben az első kézbesítési kísérlet sikertelen, várhatóan a következő munkanap teszi a második kézbesítési kísérletet a DPD Hungária Kft. Ha a második kézbesítési kísérlet is sikertelen, a futár értesítőt hagy a címen, amelyen feltünteti annak a kirendeltségnek a címét, ahol a küldemény további 5 munkanapon belül személyesen átvehető.

9. A nyertesség igazolása:

9.1. A nyertességgel kapcsolatos adategyeztetést követően a nyertesnek el kell küldenie elektronikus úton a nyertes Pályázatot tartalmazó, vásárlást igazoló tételes blokk vagy tételes számla fotóját, illetve a 9.3. pontban foglalt esetben a vásárlást igazoló tételes blokkot, illetve tételes számlát, a promóciót bonyolító ügynökség, a HPS Experience Kft. részére. A blokk, vagy számla fotóján szereplő időpontnak, a 9.3. esetben pedig a blokkon, vagy számlán szereplő időpontnak meg kell előznie a Pályázat feltöltésének időpontját.

9.2. A Lebonyolító a nyeremény átadását megelőzően ellenőrzi a blokk/számla fotóján, a 9.3. pontban foglalt esetben pedig a blokkon/számlán található Terméket és a vásárlás időpontját. A Játékos a nyertességet igazoló blokk/számla fotóját a következő módok egyikén tudja a Lebonyolító felé eljuttatni:

- elektronikus úton, a nyertesértesítő emailben kapott linkre kattintva, az erre kialakított webes felületen fotóként feltöltve, vagy

- elektronikus úton, fotóként csatolva email formában elküldve a következő email címre:nescafejatek@hu.nestle.com.

A fotón jól látható és olvasható módon látszódnia kell a nyertes Pályázat adatainak, így az AP kódnak, illetve a számla sorszámnak a vásárlás időpontjával együtt.

9.3. Amennyiben az elektronikus úton feltöltött, illetve, elektronikus úton email formában küldött nyertesség igazolása meghiúsul (nem olvashatóak a fényképeken lévő adatok, sérült a csatol fájl, hiányzik a nyertes Kód és/vagy a vásárlás időpontja), úgy a Játékos köteles a nyertességet igazoló blokkot/számlát fizikális papír formában postai úton, küldeményként megküldeni a Lebonyolító részére, a következő címzéssel:

o HPS Experience Kft.

o NESCAFÉ Nyereményjáték

o 1054 Budapest, Hold utca 27. 3. em.

9.4. Postázás esetén a félreértések elkerülése érdekében a Lebonyolító javasolja ajánlott küldeményként feladni a nyertességet igazoló blokkot, vagy számlát tartalmazó küldeményt, javasolja továbbá, hogy a Játékos ebben az esetben is készítsen fotót a blokkról, illetve számláról, amit szükség esetén be tud mutatni a Lebonyolítónak.

9.5. Amennyiben a Játékos nem tudja a nyertes Kódot a vásárlás időpontjával együtt jól olvasható formában bemutatni, sem a tételes blokk vagy tételes számla fotójának elektronikus megküldésével, sem a tételes blokk, vagy tételes számla papír formájában postai úton történő megküldésével, , vagy ha a tételes blokk, tételes számlafotóján, illetve a tételes blokkon, tételes számlán olvasható Kód nem egyezik a nyertes Kóddal, illetve, ha a vásárlás nem a megadott időtartamra esik (dátum, óra, perc), és/vagy a Termék nem azonosítható be egyértelműen, úgy Lebonyolító nem fogadja el nyertesnek az adott Játékost.

10. Nyeremények:

10.1 Napi nyeremények:

- Nescafé bögre napi 3 db

A Játék során a Lebonyolító napi 3 db előre sorsolt napi nyerő időpontot határoz meg úgy, hogy minden játéknapra 3 időpont essen. Azon Játékos, akinek Pályázat feltöltése az előre sorsolt időpontban vagy azt követően ahhoz legközelebbi időpillanatban történik, megnyeri az ahhoz az időponthoz tartozó, napi nyereményt.

Az előre sorsolt időpontokhoz kötődő, Játékban megnyerhető napi nyeremények száma összesen: 114 (azaz egyszáztizennégy).

Az előre sorsolt nyerő időpontok kisorsolása véletlenszerűség elvét lehetővé tevő számítógépes sorsolóprogram útján közjegyző jelenlétében történik, 2020.07.22. napján a közjegyző 1122 Budapest, Magyar Jakobinusok tere 4/b. I/5. szám alatti irodája címén, 15:00 órakor. Az előre sorsolt nyerő időpontok a Játékosok számára titkosak. A sorsolás nem nyilvános.

Egy Játékos egy napon összesen 1 db, a Játék teljes időtartama alatt pedig maximum 10 db napi nyeremény átvételére jogosult.

Ha olyan Játékos nyer napi nyereményt, aki már nyert aznapra vonatkozóan 1 db napi nyereményt, vagy a Játék során már nyert összesen 10 db napi nyereményt, úgy helyette a nyertes időponthoz – azt követő - legközelebbi időpillanatban Pályázatot benyújtó Játékos és Pályázata lesz a nyertes (lásd 11.1. pont).

A sorsolásról felvett, lepecsételt jegyzőkönyvet a Lebonyolító elzárt helyen őrzi és gondoskodik arról, hogy annak tartalmát a Játék lezárásáig senki se ismerhesse meg. A nyerő időpontok a Játék végeztével bárki által szabadon megtekinthetőek, előzetes időpont egyeztetés után a Lebonyolító székhelyén a Játék végétől számított 90 (kilencven) naptári napon belül.

10.2. Heti nyeremények:

- heti 1 db piros JBL Xtreme2 bluetooth hangszóró

- heti 3 db piros Beats EP On-Ear Red fejhallgató

- heti 3 db piros Fitbit Ace 2 gyermek okosóra

Heti nyeremények tekintetében Szervező fenntartja a nyeremények technikai paramétereinek változtatási jogát.

Játékhetek:

Heti nyeremények tekintetében Szervező a nyeremények változtatási jogát fent tartja.

1. augusztus 24. – augusztus 30.
2. augusztus 31. – szeptember 6.
3. szeptember 7. – szeptember 13.
4. szeptember 14. – szeptember 20.
5. szeptember 21. – szeptember 27.
6. szeptember 28. – szeptember 30.

A Játék során a Lebonyolító heti 7 db előre sorsolt heti nyerő időpontot határoz meg, a Játék során összesen 42 db-ot. Azon Játékos, akinek Pályázat feltöltése az előre sorsolt időpontban vagy azt követően ahhoz legközelebbi időpillanatban történik, megnyeri az ahhoz az időponthoz tartozó, heti nyereményt. Az előre sorsolt időpontokhoz kötődő, Játékban megnyerhető heti nyeremények száma összesen: 7 (azaz hét), míg az egész Játék alatt megnyerhető heti nyeremények száma összesen 42 (azaz negyvenkettő).

Az előre sorsolt nyerő időpontok – és a hozzájuk kapcsolódó konkrét nyeremény (azaz a nyeremény fajtájának) - kisorsolása a véletlenszerűség elvét lehetővé tevő számítógépes sorsolóprogram útján közjegyző jelenlétében történik, 2020.07.22.napján a közjegyző 1122 Budapest, Magyar Jakobinusok tere 4/b. I/5. szám alatti irodája címén,15:00 órakor. Az előre sorsolt nyerő időpontok a Játékosok számára titkosak. A sorsolás nem nyilvános.

Egy Játékos összesen 1 db heti nyereményt nyerhet.

Ha olyan Játékos nyer heti nyereményt, aki már nyert 1 db heti nyereményt, úgy helyette a nyertes időponthoz – azt követő - legközelebbi időpillanatban Pályázatot benyújtó Játékos és Pályázata lesz a nyertes (lásd 11.1. pont).

10.3. Főnyeremény:

Fődíj: 1 db ASUS notebook

Főnyeremény tekintetében Szervező fenntartja a nyeremények technikai paramétereinek változtatási jogát.

A promóció főnyereményét - ASUS notebookot -, a Játékosok által a Játék teljes időtartama alatt érvényesen beküldött összes Pályázat közül Lebonyolító a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással 2020. 10. 01. napján 14:00 órakor sorsolja ki közjegyző jelenlétében a közjegyző 1122 Budapest, Magyar Jakobinusok tere 4/b. I/5. szám alatti irodájában. A Lebonyolító a sorsolás alkalmával 2 db tartaléknyertes Pályázatot is kisorsol. A tartaléknyertes (a sorsolási sorrend értelmében) akkor válik jogosulttá a nyereményre, amennyiben a nyertes Pályázat bármely okból érvénytelen, vagy a nyertes a Játékból egyéb okból kizárásra kerül.

11. Tartaléknyertesek:

11.1. Az előre sorsolt időpontokhoz tartozó nyeremények esetén tartaléknyertes Játékos az a Játékos, aki a nyertes vagy a sorrendben előtte lévő tartaléknyertes nyertes Pályázatának időpontját követő legközelebbi időpontban tölt fel érvényes Pályázatot.

11.2. A tartaléknyertesek csak abban az esetben jogosultak a nyereményre, ha a nyertes, vagy a sorrendben előttük lévő tartaléknyertes, a jelen részvételi és adatkezelési szabályzatban leírt bármely tárgyi, illetőleg bármely személyi feltételnek nem felel meg, és kizárásra kerül.

12. A Játékban való részvétel egyéb feltételei

12.1. Egy Pályázatot egy Játékos csak egyszer tölthet fel, illetve egy Pályázat csak egyszer tölthető fel.

12.2. Egy Pályázatot Lebonyolító csak egy alkalommal fogad el érvényes Pályázatnak. Ennek megfelelően amennyiben ugyanazt a Pályázatot több Játékos is feltölti, nyertesség esetén a nyeremény átvételére azon személy jogosult, aki a nyertes Pályázatot tartalmazó vásárlást igazoló tételes blokkot/számlát – a nyertes Kóddal és a hozzá tartozó feltöltésnek megfelelő vásárlás időpontjával együtt - a Lebonyolító részére bemutatja.

12.4. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereményével kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyereménye átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

12.5. A Játékos tudomásul veszi, hogy a NESCAFÉ®-SPAR Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerverszámítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása.

12.6. A Lebonyolító nem vállal felelősséget azért, ha a rendszer túlterheltsége, az internetkapcsolat megszakadása, vagy bármely más, a Lebonyolítónak fel nem róható technikai hiba, akadály miatt a Játékban való részvétel, így különösen az oldalra történő bejelentkezés, illetve a Pályázatok beküldése késedelmet szenved, vagy nem valósul meg.

12.7. Ha a Játékos a Pályázat beküldése, regisztráció, bejelentkezés, Pályázat feltöltés közben bezárja a böngésző ablakot, vagy kilép a Facebook profiljából, vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

12.8. A Lebonyolító kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

12.9. A Szervező és a Lebonyolító a 12.5.-12.8. pontokban írtakból fakadó, Játékkal kapcsolatos mindennemű felelősségét kizárja.

12.10. Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen részvételi és adatkezelési szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa, vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi a Játék Weboldalán és Facebook oldalán. A Játékra regisztráló Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A Szervező bármely, a jelen Játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű. A Szervező kizárja a Játékra regisztráló Játékosok, Szervezővel és a Lebonyolítóval szembeni igény érvényesítésének lehetőségét, a Szervező bármely a Játékban hozott döntésével kapcsolatban. Szervező és Lebonyolító továbbá kizárja a regisztráció során a regisztráló személy által szolgáltatott hibás, illetve hamis adatokból eredő minden felelősségét. A Szervező és Lebonyolító kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.

12.11. Lebonyolító kizárja a Játékból azt a Játékost, aki a Játékban tisztességtelen módon, a jelen részvételi és adatkezelési szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni.

A Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes a Játékos szabadon adott hozzájárulásán alapul. A Játékos bármikor kérheti az adatai törlését a jelen pontban megadott elérhetőségeken, de ez nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

12.12. Amennyiben a Játék során visszaélés vagy sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse, vagy törölje.

12.13. A Szervező kizárja a Játékból azt a Játékost, továbbá fenntartja a jogot, hogy kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen azzal a Játékossal szemben, aki a) a Játék Weboldalának feltörésével, vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Játék során előnyhöz jutni, b) visszaél más Játékos regisztrációs adataival (pl. e-mail címmel).

12.14. A Szervező és Lebonyolító nem vállal felelősséget a nyeremények kézbesítésének késedelméből, elmaradásából eredő – nem Szervezőnek vagy Lebonyolítónak felróható - problémákért. A téves adatközlésből származó esetleges értesítési, kézbesítési késedelmekért és lehetetlenülésükért sem Szervező sem Lebonyolító nem vállal felelősséget.

12.15. A nyeremények másra át nem ruházhatók, készpénzre át nem válthatók. A nyeremények utáni SzJA és esetleges egyéb adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban egyéb, esetlegesen felmerülő költségek a Játékost terhelik (pl. postaköltség a csomagolás bemutatása miatt).

12.16. A Játékos Pályázata elküldésével tudomásul veszi, hogy adatai valóságtartalmáért mindenkor helytállni tartozik. A téves adatközlésből származó esetleges értesítési, kézbesítési késedelmekért és lehetetlenülésükért sem a Szervező sem a Lebonyolító nem vállal felelősséget.

12.17. A Szervező nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a termékek gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti.

12.18. A Szervező a nyertesek névsorát a www.jatek.nescafe.hu oldalon hozza nyilvánosságra:

- a napi nyeremények tekintetében a nyerő időponttal érintett napot követő 48 órán belül,

- a heti nyeremények tekintetében a játékhét elteltét követő 48 órán belül, és

- a főnyeremény tekintetében a sorsolást követő 48 órán belül,

illetőleg a Nestlé Fogyasztói Szolgálat 06-80-442-881-es, ingyenesen hívható telefonszámán teszi elérhetővé. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékos(ok) neve és lakcíme (csak a település megjelölésével) jelenik meg.

12.19. Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játékos a jelen részvételi szabályzatban meghatározott azon kötelezettsége miatt, hogy a vásárlást igazoló blokk, számla eredeti példányát köteles megőrizni, más nyereményjátékban való részvételében korlátozottá válik.

12.20. Lebonyolító a Játékhoz tartozó nyomtatott promóciós anyagok tekintetében az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállal.

13. Adatvédelem, adatkezelési tájékoztató

A Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes a Játékos szabadon adott hozzájárulásán alapul. A Játékos bármikor kérheti az adatai törlését a jelen pontban megadott elérhetőségeken, de ez nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező, mint Adatkezelő és Lebonyolító, mint Adatfeldolgozó a megadott személyes adataikat a Játékkal összefüggésben, a Játék időtartama alatt az alábbi célokból kezelje, illetve feldolgozza:

- teljes név: Játékos azonosítása, regisztráció és nyeremény kézbesítése céljából

- e-mail cím: Játékos azonosítása, regisztráció, Játékos értesítése a nyereményről, és a nyeremény átadása során szükséges kommunikáció céljából

- születési dátum, nagykorúság ténye: elmúlt 18 éves, Játékosként részt vehet a Játékban biztosítása és ellenőrzése céljából

- magyarországi szállítási cím, mobil telefonszám: a nyeremény DPD Hungária Kft. futárszolgálatának igénybevételével történő kézbesítése céljából

- blokkon, számlán szereplő bármilyen más adat, vásárlási tétel: nyertesség igazolás céljából

- vásárlás időpontja: Pályázat jelen részvételi és adatkezelési szabályzatának megfelelőségének, illetve nyertesség tényének ellenőrzése céljából

A megadott adatok kezelője a Szervező. Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából a Lebonyolító végzi, mint Adatfeldolgozó.

A Játékosok Játék céljából kezelt adatait az Adatkezelő a Játék lezárását követő 90 (kilencven) napig kezeli és őrzi, ezen időpont elteltét követően bármely külön értesítés nélkül törli a nyilvántartásából.

Adatkezelő a Játék lezárását követő 90 (kilencven) nap eltelte előtt az alábbi esetekben törli a Játékos adatait:

- a nyereményt a nyertes Játékos igazoltan átvette;

- a Játékos a 90 (kilencven) nap letelte előtt kéri az adatai törlését.

Adatkezelő az első esetben az igazolt átvételt követően, míg a második esetben a törlés iránti kérelem beérkezését követően törli a Játékos adatait.

Adatfeldolgozó az adatokhoz az Adatkezelő adatkezelési ideje alatt fér hozzá.

Adattárolás elektronikusan történik Lebonyolító 1054 Budapest, Hold utca 27. 3. em. címe alatt.

Adattovábbítás és adatok megismerése:

A nyertes Játékosok tekintetében adattovábbítás:

- Teljes név, magyarországi szállítási cím, mobil telefonszám: DPD Hungária Kft. Adatkezelő cégjegyzékszáma: Cg.01-09-888141; Adatkezelő adószáma: 13034283-2-41; Adatkezelő székhelye: 1134 Budapest, Váci út 33. 2. emelet; Adatkezelő e-elérhetősége: dpd@dpd.hu; Adatkezelő képviselője: Czifrik Szabolcs (ügyvezető); Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Soltész Gergő; Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:  adatkezeles@dpd.hu)felé a nyeremény kézbesítése céljából (hozzáférés ideje: https://www.dpd.com/hu/hu/adatvedelem/ ).

- A személyes adatokat a Szervező, mint Adatkezelő, a Lebonyolító, mint Adatfeldolgozó, a nyertes Játékos teljes neve, magyarországi szállítási címe, mobil telefonszáma tekintetében a DPD Hungária Kft. mint adatfeldolgozó, illetve a teljes név, nyertesség ténye tekintetében a www.jatek.nescafe.hu Weboldalt látogató felhasználók ismerik meg. Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

- A Szervező, mint Adatkezelő bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, helyesbítését az alábbi címeken: Nestlé Hungary Kft., postai cím: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.; e-mail cím: , illetve a HPS Experience Kft., postai cím: 1054 Budapest, Hold utca 27. 3. em.; e-mail cím: nescafejatek@hu.nestle.com. Ezen kívül a Játékost megilleti a kezelt adatok adatkezelésére vonatkozó korlátozásának joga is. A Játékos a tájékoztatáshoz, adatainak törléséhez, helyesbítéséhez és a kezelt adatok adatkezelésének a korlátozásához való jogát a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint gyakorolhatja.

- Az Adatkezelő által kezelt személyes adataira, valamint a kapcsolódó jogokra vonatkozó kérdéseit Játékos a következő címekre is elküldheti: David Campos Pavon részére Nestlé S.A. Avenue Nestlé 55 1800 Vevey Svájc címre vagy e-mailen az alábbi e-mail címre.

- Az adatvédelmi felelős elérhetősége: e-mail: ., telefon: +41 21 924 1111

- A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok, illetve jogainak megsértése esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni, illetve bírósághoz fordulni. Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó az adatkezelés során a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával járnak el:

• Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; URL: http://naih.hu; telefon: +36 (1) 391 1400; fax: +36 (1) 391 1410; koordináták: É 47°30'56''; K 18°59'57'')

• bíróságnál: a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. illetékesség és hatáskör szabályai szerint a per tárgyától és a pertárgyértéktől függően az alperesi székhelyhez igazodó törvényszék vagy járás-, illetve kerületi bíróság előtt, vagy az Infotv. 23.§ (3) bek. alapján az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is jogosult a pert megindítani.

Játékosok adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

• Hozzáférés (tájékoztatás): a Játékos jogosult arra, hogy tájékoztatást kérjen, a vele kapcsolatosan folytatott adatkezelésről, annak céljáról, a kezelt adatokról, kezelt adatok esetleges továbbításáról, adatkezelés idejéről, a Játékos jogairól, az adatkezeléssel szembeni jogorvoslati lehetőségről, az adatok forrásáról, történik-e harmadik ország vagy nemzetközi szervezet részére adattovábbítás és kérheti az adatai másolatát

• Helyesbítés: a Játékos kérheti a helytelen adatainak a helyesbítését.

• Törlés (illetve elfeledtetés): a Játékos kérheti adatainak törlését, ha már nincs szükség rájuk abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték, a Játékos visszavonja a hozzájárulását, tiltakozik az adatkezelés ellen, illetve jogellenes adatkezelés esetén. Az elfeledtetéshez való jog a nyilvánosságra hozott adatok törlésével kapcsolatos Adatkezelői intézkedést jelenti.

• Korlátozás: korlátozás esetén a tároláson kívül csak a Játékos hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, védelméhez, vagy fontos közérdekből lehet kezelni az adatokat. A korlátozással érintett adatok a korlátozás ideje alatt nem kerülnek törlésre. Adatkezelés korlátozásának tipikus esetei: korlátozás arra az időre, amíg helyesbítési kérelmet, vagy Adatkezelő, illetve harmadik személy jogos érdekében történő adatkezelés esetén (ilyen adatkezelést Adatkezelő nem folytat a Játék során) a Játékos általi adatkezelés elleni tiltakozás iránti kérelmet Adatkezelő elbírálja, teljesíti; olyan adatkezelés esetén, ami ugyan jogellenes, de a Játékos nem szeretné az adatok törlését; Adatkezelőnek nincs már szüksége az adatokra azon célból, amiből gyűjtötte, de a Játékosnak jogi igényének előterjesztése, érvényesítése, védelme miatt szüksége van rá.

• Adathordozhatóság: a Játékos hozzájárulása alapján automatizált módon (gépi) kezelt adatok tekintetében kérhető az adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítása, illetve a Játékos részére történő kiadása.

Az Adatkezelő gondoskodik a Játékosok személyes adatainak biztonságáról és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Játékosok Személyes Adatai megfelelő védelmének biztosításához szükségesek. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli. Az adatkezelés alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), és az információs önrendelkezési jognak és az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (GDPR) rendelkezéseivel.

Az adatszolgáltatás elmaradásának, törlés iránti kérelemnek a következménye, hogy a Játékos a Játékban nem tud részt venni. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi, a Játék lebonyolítása és a nyeremény átadása az adatok kezelése nélkül lehetetlen.

A Játékról információk találhatóak a www.jatek.nescafe.hu oldalon. A részletes szabályzat a Játék ideje alatt a Nestlé Fogyasztói Szolgálat számán (06-80-442-881) és a www.jatek.nescafe.hu oldalon érhető el.

Budapest, 2020. augusztus. 19.

Nestlé Hungária Kft.