Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
« Főoldal

Játékszabályzat

Nestlé® „NAGY KANÁL MÓKA A NESTLÉVEL” nyereményjáték
Részvételi és Adatkezelési szabályzat

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS LEBONYOLÍTÓJA

1.1. A Nestlé „NAGY KANÁL MÓKA A NESTLÉVEL” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: „Játék”) szervezője a Nestlé Hungária Kft. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.; E-mail: info@hu.nestle.com) (a továbbiakban: ”Szervező” vagy Adatkezelő).
1.2. A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a HPS Experience Kft. (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Szivárvány utca 2. fszt.; E-mail: nestlebaba@hpsdigital.hu) (a továbbiakban: ”Lebonyolító” vagy Adatfeldolgozó) látja el.
1.3. A Játék webprogramozási feladatait, a www.nyerjanestlevel.hu/nestlebaba promóciós weboldal fejlesztését és a Játék időtartama alatti üzemeltetését, karbantartását, tartalommódosítását a Szervező által megbízott ügynökség, a Popart Reklámügynökség Kft. (székhely: 1026 Budapest, Riadó utca 7.; E-mail: info@popgroup.hu) (a továbbiakban: „Fejlesztő”) látja el.

2. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

2.1. A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, jelen részvételi és adatkezelés szabályzatban („Játékszabályzat”) meghatározott kizárás alá nem eső, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: ”Játékos”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt:
2.1.1. A www.nyerjanestlevel.hu/nestlebaba oldalon (a továbbiakban: „Promóciós Weboldal”) regisztrál, és ennek során megadja a következő adatait:
 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • E-mail cím
 • o illetve a megfelelő mező bejelölésével elfogadja a Játékszabályzatban írt valamennyi feltételt, és hozzájárul az adatainak a Játékkal összefüggő –Játékszabályban írtak szerinti – kezeléséhez (”Regisztráció”).
2.1.2. Feltölt legalább egy darab, a promócióban részt vevő termékek valamelyikének megvásárlását igazoló AP kódot vagy online vásárlási azonosítót („Kód”) a Promóciós Weboldalra, megadja az e-mail címét, amivel a Regisztrációt megtette (illetve amennyiben még nem regisztrált, az oldal kérni fogja a Regisztrációt), kitölti a vásárlás időpontját és a Promóciós Weboldalon elérhető választó menü segítségével megjelöli, hogy pontosan mely termékeket vásárolta meg a feltöltött Kóddal igazolt tranzakció során („Pályázat”).
2.2 A Játékban nem jogosultak sem közvetlenül, sem közvetetten részt venni:
2.2.2. A Szervező, a Lebonyolító és a Cereal Partners Hungária Kft., illetve a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.
2.2.3. A Játékban résztvevő termékeket árusító kereskedelmi és vendéglátóipari egységek, továbbá a Szervezőkkel szerződéses kapcsolatban álló azon gazdálkodó szervezetek, amelyek a Játék időtartama alatt a szerződés teljesítése során a Szervezők bármely telephelyén, bármely időtartamban munkát végeznek, illetve ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.
2.3 A Játékosok a Regisztráció során rendelkezésre bocsátott e-mail címeik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező és Lebonyolító érdekkörén kívül eső technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése, elérhetetlensége) Szervezőt, illetve a megbízásából eljáró Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.
2.4 Lebonyolító a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.
2.5 Lebonyolító kizárólag azokat a Regisztrációkat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált saját e-mail címük megadásával küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált e-mail címet vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.
2.6 Egy Játékos a Játék folyamán egyszer, és kizárólag egy e-mail címről jogosult érvényesen regisztrálni.
2.7 Játékos tudomásul veszi, hogy a Regisztrációja érvényes megtételéhez a Játékszabályzatot szükséges megismernie és elfogadnia, a Játékszabályzat szerinti adatkezeléshez hozzájárulnia illetve a vonatkozó ablakot kipipálnia.
2.8
2.9 A Regisztrációval a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn illetve Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos 2 hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A Játék 2019. szeptember 30. 10:00:00 órától – 2019. november 4. 10:00:00 óráig tart.

4. A JÁTÉKBAN RÉSZT VEVŐ TERMÉKEK ÉS ÜZLETEK

4.1 A Játékban kizárólag az alábbi termékek vesznek részt:
 • BEBA Pro 2 tejalapú anyatej-kiegészítő tápszer 6-12 hónapos korig, 600 g
 • BEBA Pro 2 tejalapú anyatej-kiegészítő tápszer 6-12 hónapos korig Mega Pack, 1000 g
 • BEBA Pro Junior 1 tejalapú anyatej-kiegészítő tápszer 12. hónapos kortól, 350 g
 • BEBA Pro Junior 1 tejalapú anyatej-kiegészítő tápszer 12. hónapos kortól, 600 g
 • BEBA Pro Junior 1 tejalapú anyatej-kiegészítő tápszer 12. hónapos kortól Mega Pack, 1000 g
 • BEBA Pro Junior 2 tejalapú italpor 24 hónapos kortól, 600 g
 • BEBA Pro Junior 2 tejalapú italpor 24 hónapos kortól Mega Pack, 1000 g
 • Nestlé Junior kakaós ízesítő, 400 g
 • Nestlé Yogolino sárgabarackos bébidesszert, 4 x 100 g
 • Nestlé Yogolino banános bébidesszert, 4 x 100 g
 • Nestlé Yogolino vaníliás ízű, durumbúzadarás babapuding, 4 x 100 g
 • Nestlé Yogolino kekszes babapuding, 4 x 100 g
 • Nestlé csokoládés babapuding, 4 x 100 g
 • Nestlé vaníliás ízű babapuding, 4 x 100 g
 • Nestlé Pizsama Hami gyümölcsös folyékony gabonás bébiétel, 2 x 200 ml
 • Nestlé Pizsama Hami kakaós ízű folyékony gabonás bébiétel, 2 x 200 ml
 • Nestlé Pizsama Hami vaníliás ízű folyékony gabonás bébiétel, 2 x 200 ml
 • Nestlé Pizsama Hami kekszes folyékony gabonás bébiétel, 2 x 200 ml
 • Nestlé 8 gabonás pép, 250 g
 • Nestlé gluténtartalmú vaníliás gabonapép, 250 g
 • Nestlé grízes tejpép, 250 g
 • Nestlé kekszes tejpép, 250 g
 • Nestlé stracciatellás tejpép, 250 g
 • Nestlé Jó éjszakát vegyes g
 • yümölcsös tejpép, 300 g
 • Nestlé banános-narancsos tejpép, 250 g
4.2 A Játékban az alábbi webshopokban vásárolt, promócióban résztvevő termékek is részt vesznek:
 • Auchan (AUCHAN MAGYARORSZÁG Kft.
 • BENU Patikák (BENU Magyarország Zrt.
 • Brendon (Brendon Gyermekáruházak Kft.
 • CareClub.hu Online Babaáruház (Baby Expert Hungary Kft.
 • DM (DM-Drogerie Markt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
 • Kismamafutár.hu (Target Sales Group Kft.
 • Rossmann (ROSSMANN Magyarország Kereskedelmi Kft.
 • Spar (SPAR Magyarország Kft.
 • Tesco (TESCO-GLOBAL Zrt.

A JÁTÉK MENETE

5.1 A Játékosok, akik előszőr töltenek fel Kódot - ezért még nem rendelkeznek Regisztrációval -, a Kód feltöltése során az e-mail címük megadását követően kapnak lehetőséget (felugró regisztrációs ablak) a Regisztráció megtételére. A Játékban résztvevő és a Játékszabályzat 2.1.1. pontjában foglaltaknak megfelelően regisztrált Játékos a Promóciós Weboldalon megadja az e-mail címét (e-mail cím alapján a Promóciós Weboldal azonosítja a Játékost, vagy azt, hogy az e-mail címmel még nem történt Regisztráció) majd feltölti a Játékban résztvevő termékek valamelyikének megvásárlását igazoló Kódot, megjelöli a Játékban résztvevő megvásárolt termékeket (ezeknek egyeznie kell a blokkon vagy az online vásárlást igazoló számlán szereplő termékekkel) és megadja a vásárlás időpontját.
5.2 Több termék megvásárlása esetén a Játékos nagyobb eséllyel indul a nyereményekért a sorsolásban. Egy Kódhoz és vásárlási időponthoz tartozó Pályázat egy Pályázatnak minősül a vásárlást igazoló bizonylaton szereplő, promócióban résztvevő termékek számától függetlenül.
5.3 A nyertesek egyedi azonosítására a Regisztráció során megadott e-mail cím szolgál, a sorsolás során ez alapján kerülnek kiválasztásra.
5.4 A feltöltött Kódok a nyeremény átvétele előtt a vásárlást igazoló bizonylattal együtt a nyertesség igazolására szolgálnak.
5.5 Szervező illetve Lebonyolító nem vállal felelősséget azért, ha a Játékos a Játékszabályzatban meghatározott azon kötelezettsége miatt, hogy a vásárlást igazoló blokk eredeti példányát köteles megőrizni, más nyereményjátékban való részvételében korlátozottá válik.
5.6 A Játékosok az érvényes Pályázattal automatikusan bekerülnek a heti, és főnyeremény kisorsolásában. Egy Játékos csak egy darab és egy típusú (heti vagy fő) nyereményt nyerhet el, azaz ha a Játékos megnyer egy heti nyereményt, a fődíj sorsoláson a Regisztrációja már nem vesz részt. Ha a sorsolás során olyan Játékos kerül kiválasztásra aki már egy korábbi sorsolási periódusban nyert, akkor helyébe a tartaléknyertes lép.
5.7 A nyertesek kiválasztása az e-mail címük alapján a véletlenszerűség elvének megfelelő algoritmussal működő gépi sorsolással történik az 5.8. pontban foglalt időpontokban, háromtagú bizottság előtt. Lebonyolító hetente 1 (egy) nyertest és 3 (három) tartaléknyertest sorsol ki a heti nyeremények, 1 (egy) nyertest és szintén 3 (három) tartaléknyertest sorsol ki a főnyeremény esetében is. Amennyiben a nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül, vagy a nyereménye kézbesíthetetlenné válik, úgy az időrendben elsőnek kihúzott tartaléknyertes lép a helyébe. Kizárásra kerülő tartaléknyertes helyébe az időrendben utána következő tartaléknyertes lép.
5.8A sorsolási periódusok az alábbiak szerint zajlanak:
5.8.2 Heti nyereménye esetén:
 • 1. sorsolási periódus: 2019. szeptember 30 – október 6. között feltöltött Kódok tekintetében a sorsolás időpontja: 2019., október 7., hétfő 10:00
 • 2. sorsolási periódus: 2019. október 7 – október 13. között feltöltött Kódok tekintetében a sorsolás időpontja: 2019. október 14., hétfő 10:00
 • 3. sorsolási periódus: 2019. október 14 – október 20. között feltöltött Kódok tekintetében a sorsolás időpontja: 2019. október 21., hétfő 10:00
 • 4. sorsolási periódus: 2019. október 21 – október 27. között feltöltött Kódok tekintetében a sorsolás időpontja: 2019. október 28., hétfő 10:00
 • 5. sorsolási periódus: 2019. október 28 – november 4. között feltöltött Kódok tekintetében a sorsolás időpontja: 2019. november 4. hétfő: 16:00
5.8.3 Főnyeremény esetén a Játék 3. pontban meghatározott teljes ideje alatt feltöltött Kódok tekintetében a sorsolás időpontja 2019. november 4., hétfő 16:00 óra
A nyertessel való kapcsolatfelvétel
5.9 A Lebonyolító a nyertest az általa regisztrált e-mail címen értesíti a nyertesség fennállásáról, továbbá a nyeremények átvételének módjáról, kiszállításának részleteiről. Lebonyolító a Játékosok által megadott személyes adatok valóságtartalmát a Játékossal való kapcsolatfelvétel útján, nyertességétől függetlenül is jogosult ellenőrizni.
5.10 Amennyiben a nyertes nem érhető el a Játékban használt e-mail címen, a Lebonyolító a nyertességre vonatkozó első értesítés megküldésétől számított 14 naptári napon keresztül mindent megtesz (az első értesítésen felül két újabb értesítőt küld) annak érdekében, hogy a nyertessel kapcsolatba lépjen. Amennyiben a nyertes Játékos attól a naptól számított 14 naptári napon belül sem érhető el, hogy a Lebonyolító először kísérelt meg vele kapcsolatba lépni, a nyereménye a tartaléknyertesre száll át.
5.11 A nyeremények nyertesei kötelesek Lebonyolítóval együttműködni annak érdekében, hogy részükre a nyeremény átadásra kerüljön legkésőbb a nyereményjáték lezárultát követő 90 napon belül.
A nyertesség igazolása
5.12 A nyertességgel kapcsolatos adategyeztetést követően a nyertesnek 7 naptári napon belül el kell küldenie a vásárlást igazoló tételes blokkot vagy tételes számlát, a promóciót bonyolító ügynökség, a HPS Experience Kft. részére. A blokkon vagy számlán szereplő időpontnak meg kell előznie a Kód feltöltésének időpontját. A Játékos a nyertességet igazoló blokkot a következőképpen tudja a Lebonyolító felé eljuttatni:
 • Elektronikus úton, szkennelt dokumentumként, pdf-ként vagy fotóként csatolva, email formában elküldve a következő email címre: nestlebaba@hpsdigital.hu. A képen a nyertes Kód és a vásárolt termékek jól látható, olvasható módon kell, hogy szerepeljenek.
 • Személyesen vagy postai úton eljuttatva a következő címre: HPS Experience Kft., 1054 Budapest Hold utca 27. III. emelet. Ebben az esetben a borítékon kérjük tüntessék fel a Játék nevét: „NAGY KANÁL MÓKA A NESTLÉVEL”
 • Amennyiben az elektronikus úton, email formában küldött nyertesség igazolása meghiúsul (nem olvashatóak a fényképeken lévő adatok, sérült a csatol fájl, hiányzik bármely, a nyertességet igazoló tétel), úgy a Játékos köteles a nyertességet igazoló tételeket postai vagy személyes úton eljuttatni a Lebonyolító számára.
 • Postázás esetén a félreértések elkerülése érdekében a Szervező és Lebonyolító javasolja tértivevénnyel feladni a nyertes Kódot tartalmazó blokkot vagy számlát, javasolja továbbá, hogy a Játékos ebben az esetben is készítsen fotót a nyertes Kódot tartalmazó blokkról vagy számláról, amit szükség esetén be tud mutatni a Lebonyolítónak.
5.13 Amennyiben a Játékos nem tudja a vásárlást igazoló tételes blokkot vagy tételes számlát olvasható formában a megadott határidőn belül bemutatni, vagy ha a nyertes Kód nem egyezik a beküldött Pályázattal, a vásárlás nem a megadott időtartamra esik (dátum, óra, perc), és/vagy a Termék nem azonosítható be egyértelműen, úgy kizárásra kerül és helyébe tartaléknyertes lép.

6. AJÁNDÉKOK és NYEREMÉNYEK

6.1Garantált ajándékok:minden sikeres Regisztráció után egy alkalommal kiküldésre kerül minden Játékos számára két darab garantált ajándék: a „Nestlébaba Vitamin Ábécé” és a „Nestlébaba Őszi Hozzátáplálási Táblázat”. Az ajándékok a Regisztráció során megadott e-mail címre kiküldött linken keresztül lesznek letölthetők PDF formátumban. Az ajándékok 2019. december 1-ig lesznek letölthetők.
6.2 Heti nyeremények:az 5.5.2 pontban megadott sorsolási periódusokban, hetente egy darab, bruttó 20 000 Ft értékű Mamas&Papas vásárlási utalvány kerül kisorsolásra. Az utalványok 2020. szeptember 30-ig érvényesek és felhasználhatók bármilyen termékre minden magyarországi Mamas&Papas áruházban, illetve online a https://mamasandpapas.hu/ oldalon. Az üzletek listájáról a https://mamasandpapas.hu/kapcsolat/ oldalon lehet tájékozódni.
6.3Főnyeremény: a Játék teljes ideje alatt feltöltött Kódok közül egy darab 4 (négy) literes KitchenAid multifunkciós konyhagép kerül főnyereményként kisorsolásra azon Játékosok között, akik heti nyereményt nem nyertek: https://www.kitchenaidgepek.hu/termekek/kitchenaid-multifunkcios-konyhagep/kitchenaid-multifunkcios-konyhagep-4-literes-krem-5kfp1644eac/.
6.4 Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt a garantált ajándékon felül maximum 1 db heti nyereményre, valamint 1 db fődíjra jogosult.
6.5 A sorsolás a Lebonyolító által felállított háromtagú bizottság jelenlétében történik. A sorsolásról felvett, lepecsételt írásos jegyzőkönyvet a Lebonyolító elzárt helyen őrzi és gondoskodik arról, hogy annak tartalmát a Játék lezárásáig senki se ismerhesse meg.

7. TARTALÉKNYERTESEK

7.1 A tartaléknyertesek csak abban az esetben jogosultak a nyereményre, ha a nyertes, vagy a sorrendben előttük lévő tartaléknyertes, a jelen szabályzatban leírt bármely tárgyi, illetőleg bármely személyi feltételnek nem felel meg, és kizárásra kerül, illetve ha a nyeremény a nyertes vagy tartaléknyertes Játékos részére a jelen részvételi szabályzatban foglaltakra tekintettel nem adható át.

8. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL EGYÉB FELTÉTELEI

8.1. Egy Kódot egy Játékos csak egyszer tölthet fel, illetve egy Kód csak egyszer tölthető fel.
8.2. Egy Kódot Lebonyolító csak egy alkalommal fogad el érvényes Pályázatnak. Ennek megfelelően amennyiben ugyanazt a Kódot több Játékos is feltölti, nyertesség esetén a nyeremény átvételére azon személy jogosult, aki a nyertes Kódhoz tartozó megvásárolt termék csomagolását és vásárlást igazoló tételes blokkot a Lebonyolító részére bemutatja.
8.4. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereményével kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyereménye átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.
8.5. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a „NAGY KANÁL MÓKA A NESTLÉVEL” Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerverszámítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása.
8.6. A Lebonyolító nem vállal felelősséget azért, ha a rendszer túlterheltsége, az internetkapcsolat megszakadása, vagy bármely más, a Lebonyolítónak fel nem róható technikai hiba, akadály miatt a Játékban való részvétel, így különösen az oldalra tagként történő bejelentkezés, illetve a Pályázatok beküldése késedelmet szenved, vagy nem valósul meg.
8.7. Ha a Játékos a Pályázat beküldése (Regisztráció, bejelentkezés, Kód feltöltés) közben bezárja a böngésző ablakot vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.
8.8. A Lebonyolító kizárja a felelősségét a Promóciós Weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.
8.9. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó, Játékkal kapcsolatos mindennemű felelősségét kizárja.
8.10. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi a Játék oldalain. A Játékra regisztráló Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A Szervező bármely, a jelen Játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű. Szervező és Lebonyolító továbbá kizárja a Regisztráció során a regisztráló személy által szolgáltatott hibás, illetve hamis adatokból eredő minden felelősségét. A Szervező és Lebonyolító kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.
8.11. Szervező és Lebonyolító jogosult kizárni Játékból azt a Játékost, aki a Játékban tisztességtelen módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni.
8.12. Amennyiben a Játék során visszaélés vagy sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse, vagy törölje.
8.13. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékból kizárja azt a Játékost, továbbá kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen azzal a Játékossal szemben, aki a) a nyereményjáték internetoldalának feltörésével, vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Játék során előnyhöz jutni, b) visszaél más Játékos Regisztrációs adataival (pl. e-mail címmel).
8.14. A Szervező, illetve Lebonyolító nem vállal felelősséget az ajándékok és nyeremények kézbesítésének késedelméből, elmaradásából eredő problémákért. A téves adatközlésből származó esetleges értesítési, kézbesítési késedelmekért és lehetetlenülésükért Szervező és Lebonyolító nem vállal felelősséget.
8.15. A nyeremények másra át nem ruházhatók, készpénzre át nem válthatók. A nyeremények utáni SzJA és SZOCHO fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban egyéb, esetlegesen felmerülő költségek a Játékost terhelik (pl. utazási vagy postaköltség a csomagolás bemutatása miatt). Amennyiben a nyertes az utalványát online rendelés során váltja be a Szervezőnek illetve Lebonyolítónak nem áll módjában a kiszállítással járó postaköltség kifizetése.
8.15. A nyeremények másra át nem ruházhatók, készpénzre át nem válthatók. A nyeremények utáni SzJA és SZOCHO fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban egyéb, esetlegesen felmerülő költségek a Játékost terhelik (pl. utazási vagy postaköltség a csomagolás bemutatása miatt). Amennyiben a nyertes az utalványát online rendelés során váltja be a Szervezőnek illetve Lebonyolítónak nem áll módjában a kiszállítással járó postaköltség kifizetése.
8.16. A Játékos Pályázata elküldésével tudomásul veszi, hogy adatai valóságtartalmáért mindenkor helytállni tartozik. A téves adatközlésből származó esetleges értesítési, kézbesítési késedelmekért és lehetetlenülésükért a Szervező, illetve Lebonyolító nem vállal felelősséget.
8.17. A Szervező, illetve Lebonyolító a nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti.
8.19. Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játékos a Játékszabályzatban meghatározott azon kötelezettsége miatt, hogy a vásárlást igazoló blokk eredeti példányát köteles megőrizni, más nyereményjátékban való részvételében korlátozottá válik.
8.20. Szervező a Játékszabályzat, illetve a nyeremények változtatásának jogát fenntartja.

9. ADATKEZELÉS

9.1A Játékos a Játékban való részvétellel:
- kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja ahhoz (adatkezelés jogalapja), hogy e-mail címét, a vásárlás időpontját, a vásárolt termék típusát, mennyiségét és a Kódot, továbbá nyertessége esetén a teljes nevét és postázási címét, illetve a nyerteslista kommunikálásához nélkülözhetetlen személyes adatait (teljes név és nyertesség ténye, játékperiódus) a Szervező és a nyereményjáték lebonyolításában részt vevő személyek a nyereményjáték lebonyolítása, nyeremény kézbesítése céljából a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete és az információs önrendelkezési jogról és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeljék;
- tudomásul veszi, hogy a hozzájárulása bármikor szabadon visszavonható, amely nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása iránti kérelmet az alábbi elérhetőségek bármelyikére kell megküldeni:
- tudomásul veszi, hogy a hozzájárulás visszavonása (törlési kérelem) következménye, hogy:
 • sorsolás előtt a nyeremény sorsolásban nem vehet részt, érvényes Pályázattal nem rendelkezik, így nyertes Játékos nem lehet;
 • nyeremény kézbesítése előtt a nyereményt nem lehet részére kézbesíteni, helyébe tartaléknyertes lép.
- beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező jelen Játék lebonyolítása során és céljából, illetve a nyeremény kézbesítése céljából felhasználja, továbbá, hogy azokat az általa szolgáltatott adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozó részére továbbítsa;
- tudomásul veszi, hogy Szervező a Játékosok adatait a Játékszabályzatban meghatározottaktól eltérő célokra nem kezeli és nem dolgozza fel. Szervező tájékoztatja a Játékban résztvevőket, hogy Szervező adatfeldolgozót jogosult igénybe venni, az adatfeldolgozók: HPS Experience Kft. (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Szivárvány utca 2. fszt.) a Játék lebonyolítása céljából, Popart Reklámügynökség Kft. (székhely: 1026 Budapest, Riadó utca 7.) a Promóciós Weboldal kezelése, karbantartása céljából.
Adatkezelő tájékoztatja a Játékosokat, hogy a Promóciós Weboldalt látogató felhasználók szintén megismerhetik a nyertes Játékosok teljes nevét és a nyertesség tényét.
A nyeremények kézbesítése során a nyertes neve és postázási címe a Magyar Posta Zrt., mint adatfeldolgozó részére kerülnek továbbításra a nyeremények kézbesítése céljából. A Magyar Posta Zrt. adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken érhető el: https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato
9.2
A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, helyesbítését illetve az adatkezelésre vonatkozó korlátozás iránti igényét az alábbi címeken:
Játékosok adatkezeléssel kapcsolatos jogai:
 • Hozzáférés (tájékoztatás): a Játékos jogosult arra, hogy tájékoztatást kérjen, a vele kapcsolatosan folytatott adatkezelésről, annak céljáról, a kezelt adatokról, kezelt adatok esetleges továbbításáról, adatkezelés idejéről, a Játékos jogairól, az adatkezeléssel szembeni jogorvoslati lehetőségről, az adatok forrásáról, történik-e harmadik ország vagy nemzetközi szervezet részére adattovábbítás és kérheti az adatai másolatát is.
 • Helyesbítésa Játékos kérheti a helytelen adatainak a helyesbítését.
 • Törlés (hozzájárulás visszavonása):a Játékos kérheti adatainak törlését, ha már nincs szükség rájuk abból a célból amelyből azokat gyűjtötték, a Játékos visszavonja a hozzájárulását, tiltakozik az adatkezelés ellen, jogellenes adatkezelés esetén.
 • Korlátozás:korlátozás esetén a tároláson kívül csak a Játékos hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, védelméhez, vagy fontos közérdekből lehet kezelni az adatokat. Kérheti a Játékos ha vitatja az adatok pontosságát, akkor arra az időre, vagy jogellenes az adatkezelés, de nem szeretné a Játékos a törlést, nincs már szükség az adatokra az adatkezelés céljából, de a Játékosnak szüksége van rá jogi igényének előterjesztése, érvényesítése, védelme miatt.
 • Adathordozhatóság:a Játékos hozzájárulása alapján automatizált módon (gépi) kezelt adatok tekintetében kérhető az adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítása illetve a Játékos részére történő kiadása.
A Szervező által kezelt személyes adataira, valamint a kapcsolódó jogokra vonatkozó kérdéseit Játékos a következő címekre is elküldheti: David Campos Pavon részére Nestlé S.A. Avenue Nestlé 55 1800 Vevey Svájc vagy e-mailen a címre.
Az adatvédelmi felelős elérhetősége: e-mail: DataProtectionOffice@nestle.com., telefon: +41 21 924 1111
Az adatvédelmi tisztviselő az érintettek hatékony tájékoztatása és a felügyeleti hatóságokkal való hatékony együttműködés érdekében feladatát egy erre a célra létrehozott – a Nestlé vállalkozáscsoport működésével érintett piacokon.

A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszai, illetve jogainak megsértése esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni, illetve bírósághoz fordulni:
 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; URL: http://naih.hu; telefon: +36 (1) 391 1400; fax: +36 (1) 391 1410; koordináták: É 47°30'56''; K 18°59'57'')
 • bíróságnál (a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. illetékesség és hatáskör szabályai által meghatározottan főszabály szerint Fővárosi Törvényszék, 1055 Budapest, Markó u. 27. Telefonszám: + 36 (1) 354 6000, illetve a Pesti Központi Kerületi Bíróság, 1055 Budapest, Markó u. 25., postai cím: 1887 Budapest, Pf: 28.; +36 1 354 6000; az Infotv. 23.§ (3) bek. alapján az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is jogosult a pert megindítani).
9.7 A résztvevő tudomásul veszi, hogy az „NAGY KANÁL MÓKA A NESTLÉVEL” Játékra való jelentkezése előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására előnyök szerzése végett nem hivatkozhat, és e mulasztás nem eshet a Szervező továbbá a Lebonyolító terhére.
9.8 A Játékszabályzat a Játék ideje alatt a Nestlé Fogyasztói Szolgálat számán (06-80-442-881) és a Promóciós Weboldalon oldalon elérhető.
9.9 A Játékos a Játékban való részvétellel tudomásul veszi és elfogadja a Játékszabályzatban foglalt valamennyi részvételi és adatkezelési feltételt.


Budapest, 2019. szeptember 30.
Nestlé Hungária Kft.