Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
NIM SPAR 2020

1. A Promóció szervezője

A Nestlé Hungária Kft. (a továbbiakban: Szervező) a jelen részvételi és adatkezelési szabályzatban részletezett promóciót szervez (a továbbiakban együtt: Promóció). 

A Promóció lebonyolítója a Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. (székhely: 2060 Bicske, Spar út 0326/1 hrsz. továbbiakban: ”Lebonyolító”) 

2. A Promócióban résztvevő személyek 

A Promócióban kizárólag kizárólag 18. életévüket betöltött természetes személyek vásárolhatnak, akik a SPAR Online Shop (https://www.spar.hu/onlineshop/) oldalon működtetett webshop regisztrált felhasználói* (Továbbiakban: Résztvevő).

A Résztvevők a SPAR Online Shop-ban leadott rendelésükkel egyidejűleg elfogadják a Spar Online Shop-hoz tartozó ÁSZF-et, amelyben hozzájárulnak személyes adataik kezeléséhez és feldolgozásához a Lebonyolító által. A SPAR Online Shop-hoz tartozó ÁSZF az alábbi linken érhető el: https://www.spar.hu/onlineshop/altalanos-felhasznalasi-feltelek

A promócióban a Nestlé Hungária Kft., és a Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. dolgozói és alvállalkozói, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

A lebonyolító, mint adatkezelő kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során a rendszerében található személyes adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet („Rendelet”) rendelkezéseinek megfelelően kezelje, tárolja, felhasználja. A lebonyolító által használt adatkezelési tájékoztató az alábbi linken érhető el: https://www.spar.hu/onlineshop/register/dataProtectionRegulation

3. A Promóció időtartama 

A Promóció 2020. október 8. napján 06:00.00 órától a Promóció készlet erejéig vagy visszavonásig tart. Az egyes kiszállítási területeken az rendelkezésre álló ajándék plüss mennyiség a Lebonyolító döntése alapján eltérhet, melyből adódó igények, panaszok tekintetében a Szervező nem vállal felelőséget.

A Promóció időtartamának kezdete előtt lebonyolított vásárlások alapján történő ajándékigényléseket nem áll módunkban elfogadni.  

4. A Promócióban részt vevő termékek 

A promócióban részt vevő termékek listáját az 1.sz melléklet tartalmazza, amelyet a Szervező és Lebonyolító bármikor jogosult felülvizsgálni, frissíteni a promóció ideje alatt.

 5. A Promócióban az alábbi módon lehet részt venni: 

A SPAR Online webshop-ján (https://www.spar.hu/onlineshop/) regisztrációt követően a vásárlás során  Nestlé plüss figurák igényelhetőek:

A promócióban részt vevő plüss figurák igénylésének feltételei:

Tranzakciónkként legalább 3 db a Szervező forgalmazásában lévő, promóciós felirattal és plüssfigura képekkel ellátott termék online megvásárlása a Spar Online Webshop felületén.

A plüss figurákat külön kell kiválasztani a vásárlói felületről minden egyes vásárlásnál, azok nem kerülnek automatikusan a vásárlói kosárba. 

Tranzakciónkként maximum 2 db plüssfigura igényelhető. Ez azt jelenti, hogy legalább 6 db Nestlé termék megvásárlására van szükség 2 db plüssfigura átvételéhez egy tranzakció során. Egy tranzakció (vásárlás) keretében további Nestlé termékek megvételéhez nem jár további plüssfigura.

A kiszállítási feltételekre vonatkozóan minden esetben a webshopot üzemeltető Lebonyolító üzletszabályzata érvényes, amely elérhető a Lebonyolító által kezelt ÁSZF-ben: https://www.spar.hu/onlineshop/altalanos-felhasznalasi-feltelek

6. Ajándék: 

A promócióban megszerezhető 4 féle plüssfigura:

  • Maggi felirattal ellátott fehér plüss tyúk figura, kék dresszben
  • Boci felirattal ellátott barna-fehér boci plüss figura, rajta zöld kendővel
  • Nesquik barna nyuszi plüss figura,h rajta sárga pólóval és N monogrammal
  • Felix felirattal ellátott fekete-fehér plüss macska

Az ajándék plüss figurák megtalálhatóak az Spar Online Webshop Termékválasztó menüjén belül (a honlap bal felső sarkában) a játékok rovatban elhelyezve, valamint a kereső mezőbe beírva az alábbi kifejezéssel: „NESTLE PLÜSS”.

A plüss figurák kiszállításáról a Spar Online Webshop küld visszaigazolást a Résztvevők részére az online vásárláshoz tartozó megrendelő formájában.

Az ajándék plüss figurák Nestlé Hungária Kft. által önállóan nem forgalmazott termékek.

Az ajándék plüss figurák értéke technikai okokból került a Lebonyolító ajándékokhoz tartozó termékadatlapján megadott összeg szerint meghatározásra.

Amennyiben a vásárlás megfelel a promóciós vásárlási feltételeknek, úgy a kiválasztott ajándék plüss figura értéke 0 HUF értéken kerül kosarába.

A kiválasztott plüssfigurák kiszállításkor készpénzre át nem válthatóak.

A jelen pontban meghatározott ajándékot a Promóciós szabályzatnak mindenben megfelelő Résztvevők kaphatják meg. 

Résztvevő tudomásul veszi, hogy az ajándékok minőségéért a Szervező a Lebonyolító részére történő átadást követően semmilyen felelősséget nem vállal.

7. Az ajándék átadása: 

Minden, a jelen Promóciós szabályzatban foglalt részvételi feltételeknek megfelelő Résztvevő jogosult az ajándék átvételére (a promóció ideje alatt vagy a készlet erejéig) az 5. pontban foglalt maximális mennyiség figyelembe vételével. 

Amennyiben az 5. pontban meghatározott vásárlás megtörtént, a promócióban megszerezhető 4 féle plüssfigura valamelyikét (vásárlásonként maximum 2 db-ot) ingyenesen, ajándékba kapja meg a Résztvevő a megrendelése kiszállításakor.

Az ajándék átvételére kizárólag a kiszállításkor vagy személyes átvétel során van lehetőség a Lebonyolító által kijelölt üzletekben, azok nyitvatartási idejében, amelyet a 2 sz. melléklet tartalmaz. Az ajándék önmagában nem vásárolható meg.

A Lebonyolító által kezelt kiszállítási területeket a 3. sz. melléklet tartalmazza, valamint szintén elérhető a Lebonyolító ÁSZF-ben: https://www.spar.hu/onlineshop/altalanos-felhasznalasi-feltelek 

A Szervező és a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal az ajándéknak az átadást követő megsérüléséért, elvesztéséért, így ajándékot utólagosan nem pótol. 

A Promócióban átadásra kerülő ajándékok a készlet erejéig állnak rendelkezésre.

8. Adózási kérdések 

Az ajándékkal kapcsolatos adóterheket a Szervező viseli, ezzel kapcsolatos egyéb adóteher a Résztvevőt nem terheli. 

Az ezeken felül esetlegesen felmerülő bármely más kapcsolódó költség a Résztvevőt terheli (ide tartozik pl.az ajándék Résztvevő részére történő kiszállításának költsége, ha van .). 

9. Vegyes rendelkezések 

A Szervező és a Lebonyolító a jelen Promóciós szabályzatban meghatározott ajándékon túlmenő egyéb ajándékot nem ad át. 

Az ajándékok másra át nem ruházhatók, és készpénzre, vagy más nyereményre nem válthatók, továbbá kereskedelmi forgalomba nem hozhatók. 

A Promóciós szabályzat jelen pontjaiban nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. 

A Szervező, valamint a Szervező által a Promóció lebonyolításában résztvevő cégek egyike sem felelős, és kizár mindenféle kártérítési, kártalanítási igényt a Promócióban való részvétel során, a Promóció esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Promóció során bekövetkezett késésekből eredő, vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

10. További rendelkezések 

A Szervező a Promóciós szabályzat és a Promóció módosításának jogát fenntartja. 

A kommunikációs anyagokon felhasznált ajándék fotók csak illusztrációk. A Szervező kizárja felelősségét a Promócióval kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért. 

A Szervező a Promóció lezárulása után 60 napon túl semmilyen, a Promócióval kapcsolatos reklamációt nem fogad el. 

A Szervező jogosult kizárni a Promócióból azt a Résztvevőt, aki a Promócióban tisztességtelen módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni. Amennyiben a Promóció során visszaélések, jelentős mértékű sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a promóciót szüneteltesse, vagy törölje. 

A részletes szabályzat a Promóció ideje alatt a nyerjanestlevel.hu oldalon érhető el, és információ kérhető a Nestlé Fogyasztói Szolgálat ingyenesen hívható telefonszámán (06 80 442 881).

A Résztvevő a promócióban való részvétellel tudomásul veszi, és elfogadja a jelen Promóciós szabályzatban foglalt valamennyi részvételi feltételt. A Promócióban való részvétel önkéntes. 

 

Budapest, 2020. október 08.

Nestlé Hungária Kft.

 

1. számú melléklet

„Plüss Promóció”-ban részt vevő termékek listája
Frissítve: 2020.10.08.

 

EAN Termék megnevezés
7613034462961 Smarties tejcsokoládé drazsé cukorbevonattal 38 g
7613034483164 Nescafé Classic Crema azonnal oldódó kávé 200 g
5998710983094 Nescafé Brasero azonnal oldódó kávé 200 g
5998710981052 Nescafé Classic azonnal oldódó kávé 100 g
7613035968035 Szerencsi zsírszegény kakaópor 250 g
8585002482976 Maggi Fortélyok Bolognai spagetti alap 40 g
7613034917959 Maggi Pasta Oriental Currys tészta 61,5 g
7613034917980 Maggi Pasta Oriental Csirkehús ízű tészta 61,5 g
7613034918017 Maggi Pasta Oriental Marhahús ízű tészta 61,5 g
8585002478627 Maggi Húsvarázs ételízesítő 90 g
7613034133106 Maggi Ételízesítő a mindennapokra 200 g
8585002479525 Maggi Húsvarázs ételízesítő 180 g
8585002470010 Maggi Marhahúsleves-kocka 66 g
8585002470232 Maggi Füstölt ízű ízesítőkocka 60 g
8585002470072 Maggi Erőleveskocka 66 g
8585002479716 Maggi Zöldségleveskocka 120 g
8585002470041 Maggi Tyúkhúsleveskocka 66 g
8585002478191 Maggi Grízgaluskaleves 59 g
8585002478252 Maggi Dörgicsei csibeleves 60 g
8585002480309 Maggi Zöldségleves kagylótésztával 46 g
8585002482099 Maggi Marhahúsleves csillagtésztával 35 g
8585002478016 Maggi Falusi májgombócleves 71 g
8585002481320 Maggi Tavaszi grízgaluskaleves 34 g
8585002477866 Maggi Óriás májgombócleves 56 g
8585002480286 Maggi Tyúkhúsleves metélttésztával 40 g
8585002480262 Maggi Gulyásleves tarhonyával 48 g
8585002478054 Maggi Jókai bableves 63 g
8585002478153 Maggi Májgombócleves falusi csigatésztával 60 g
8585002478276 Maggi Újházy tyúkhúsleves 65 g
8585002479754 Maggi Paradicsomleves betűtésztával 78 g
8585002477842 Maggi Óriás grízgombócleves 58 g
8585002479587 Maggi Vegyesgombócleves csillagtésztával 65 g
8585002478177 Maggi Húsgombócleves csigatésztával 62 g
8585002482075 Maggi Hortobágyi gulyásleves 54 g
8585002470089 Maggi Erőleveskocka 132 g
8585002470058 Maggi Tyúkhúsleveskocka 132 g
8585002470027 Maggi Marhahúsleves-kocka 132 g
8585002482716 Maggi Csípős Tyúkhúsleveskocka 132 g
8585002480927 Maggi Carbonara spagetti alap 30 g
8585002483249 Maggi Milánói makaróni alap 46 g
8585002481665 Maggi Tejszínes négysajtos csirkemell alap 29 g
7613036151641 Felix Fantastic Duo Házias Válogatás állateledel macskáknak aszpikban 4 x 100 g
7613036151627 Felix Fantastic Duo Halas Válogatás állateledel macskáknak aszpikban 4 x 100 g
7613036149228 Felix Fantastic Duo Házias Válogatás állateledel macskáknak aszpikban 12 x 100 g
8585002483263 Maggi Tepsis-húsos burgonya alap 47 g
5998710983056 Nescafé Classic azonnal oldódó kávé 200 g
5900020031150 Nestlé Cini Minis fahéjas gabonapehely-szelet tejbevonó talppal 4 db 100 g
5900020031136 Nestlé Nesquik kakaós gabonapehely-szelet tejbevonó talppal 4 db 100 g
7613036300964 Nescafé Gold azonnal oldódó kávé 200 g
7613036330688 Nescafé Gold Decaf koffeinmentes azonnal oldódó kávé 100 g
7613031395484 Friskies Vitafit Active teljes értékű állateledel felnőtt kutyák számára marhával 10 kg
7613034230607 Friskies Vitafit Active teljes értékű állateledel felnőtt kutyák számára marhával 3 kg
7613036208208 Friskies Vitafit teljes értékű állateledel felnőtt kutyák számára aszpikban 12 x 100 g
7613036208062 Friskies Vitafit teljes értékű állateledel felnőtt kutyák számára aszpikban 4 x 100 g
7613034230522 Friskies Vitafit Balance teljes értékű eledel felnőtt kutyák számára csirkével és zöldségekkel 3 kg
7613031397006 Friskies Vitafit Balance teljes értékű állateledel felnőtt kutyáknak csirkével és zöldségekkel 500 g
7613033445149 Friskies Beggin' Strips bacon ízesítésű kiegészítő állateledel felnőtt kutyák számára 120 g
7613033444814 Friskies Funtastix bacon és sajt ízesítésű kiegészítő állateledel felnőtt kutyák számára 175 g
7613031868346 Friskies Indoor Cats teljes értékű állateledel felnőtt macskáknak csirkével és zöldségekkel 300 g
3010470169692 Friskies Vitafit Junior állateledel kutyák számára csirkével és zöldséggel 500 g
7613034230508 Friskies Vitafit Junior teljes értékű állateledel kölyökkutyák számára csirkével & zöldségekkel 3 kg
7613036213035 Friskies Vitafit Junior teljes értékű eledel kölyökkutyáknak csirkével-borsóval aszpikban 4 x 100 g
7613031868360 Friskies Junior teljes értékű állateledel kölyökmacskáknak csirkével, zöldségekkel és tejjel 300 g
7613033000201 Friskies Sterilised teljes értékű eledel ivartalanított macskáknak lazaccal és zöldségekkel 300 g
7613033002458 Friskies Sterilised teljes értékű eledel ivartalanított macskáknak lazaccal és zöldségekkel 1,5 kg
7613034267665 Friskies teljes értékű állateledel felnőtt macskák számára csirkével és zöldségekkel 1,7 kg
7613034267405 Friskies teljes értékű állateledel felnőtt macskák számára lazaccal és zöldségekkel 1,7 kg
7613034267856 Friskies teljes értékű állateledel felnőtt macskák számára marhával, csirkével, zöldségekkel 1,7 kg
7613035343627 Friskies Vitafit teljes értékű állateledel felnőtt kutyák számára 12 x 100 g
7613035343580 Friskies Vitafit teljes értékű állateledel felnőtt kutyák számára 4 x 100 g
7613032947972 Gourmet Gold teljes értékű állateledel felnőtt macskák számára csirkével és májjal 85 g
7613031806171 Gourmet Gold teljes értékű állateledel felnőtt macskák számára csirkével 85 g
7613032946555 Gourmet Gold teljes értékű állateledel felnőtt macskák számára 4 x 85 g
7613032956240 Gourmet Gold teljes értékű állateledel felnőtt macskák számára 4 x 85 g
7613036366984 Gourmet Gold teljes értékű állateledel felnőtt macskák számára báránnyal és kacsával 85 g
8002205871371 Purina One Bifensis csirkében és búzában gazdag teljes értékű eledel felnőtt macskáknak 800 g
8002205358902 Purina One Adult teljes értékű száraz állateledel felnőtt macskák számára lazaccal, gabonákkal 800 g
7613032619091 Purina One Junior csirkében gazdag teljes értékű állateledel kölyökmacskák részére 800 g
7613032621810 Purina One Sensitive pulykában és rizsben gazdag teljes értékű állateledel felnőtt macskáknak 800 g
7613032756659 Purina One Sterilcat lazacban és búzában gazdag teljes értékű állateledel felnőtt macskáknak 800 g
7613032531898 Purina One Sterilcat marhában és búzában gazdag teljes értékű állateledel felnőtt macskáknak 800 g
8585002484215 Maggi Párperc Tészta bakonyi-gombás 144 g
8585002476784 Maggi Ízvarázs 10 féle zöldséggel 200 g
8585002484352 Maggi Csípős tyúkhúsleves 14 g
7613036411257 Maggi Gombaleves 16 g
7613036871174 Nescafé 3in1 Classic azonnal oldódó kávéspecialitás 20 db 340 g
7613036842198 Nescafé 3in1 Classic azonnal oldódó kávéspecialitás 10 db 170 g
4600680007748 Balaton Szemes földimogyorós ropogós rizses szelet áfonyával mazsolával és tejcsokoládé talppal 33 g
4600680007731 Balaton Szemes csokis földimogyorós, ropogós kakaós rizses szelet csokoládédarabokkal 33 g
7613036262347 Balaton Újhullám fehér csokoládéval mártott, kókuszos krémmel töltött ostya 33 g
7613036262217 Balaton Újhullám tejcsokoládéval mártott, kakaós krémmel töltött ostya 33 g
7613036870139 Nescafé 3in1 Sweet & Creamy azonnal oldódó kávéspecialitás 10 db 170 g
7613036843881 Nescafé 3in1 Strong azonnal oldódó kávéspecialitás 10 db 170 g
7613036873482 Nescafé 3in1 Brown Sugar azonnal oldódó kávéspecialitás barnacukorral 20 db 330 g
7613036872843 Nescafé 3in1 Strong azonnal oldódó kávéspecialitás 20 db 340 g
7613036254946 Purina One DualNature Spirulina teljes értékű állateledel felnőtt macskák számára marhával 750 g
7613036620741 Gourmet Mon Petit teljes értékű állateledel felnőtt macskák számára 6 db 300 g
7613036620772 Gourmet Mon Petit teljes értékű állateledel felnőtt macskák számára 6 db 300 g
7613036620802 Gourmet Mon Petit teljes értékű állateledel felnőtt macskák számára 6 db 300 g
7613036900096 Nescafé 2in1 Coffee & Creamer azonnal oldódó kávéspecialitás 20 db 160 g
7613036280181 Nescafé Gold azonnal oldódó kávé 50 g
8585002482495 Maggi Fortélyok a világ ízeire Pirított tészta alap 35 g
85920927 Párizsi Kocka kakaós, kávés, alkoholos krémmel töltött tejcsokoládé 12,5 g
85921009 Melba Kocka ananászízű alkoholos krémmel töltött étcsokoládé 12,7 g
3387390339499 Nestlé Fitness gabonapehely teljes értékű gabonával 375 g
7613035213494 Nestlé Fitness natúr és joghurtos masszával bevont gabonapehely teljes értékű gabonával 350 g
8585002483812 Maggi Finom Falatok Tészta spenótos-sajtos szósszal 152 g
8585002483799 Maggi Finom Falatok Tészta négysajtos szósszal 146 g
8585002483898 Maggi csirke fűszerkeverék 30 g
8585002483973 Maggi gyros fűszerkeverék 30 g
8585002483959 Maggi fokhagymás fűszerkeverék 30 g
8585002484017 Maggi sertés fűszerkeverék 30 g
8585002483997 Maggi sültkrumpli fűszerkeverék 30 g
8585002483751 Maggi Fortélyok a világ ízeire Gyros csirkefalatok alap 28 g
5900020016263 Nestlé Strawberry Minis ropogós, epres gabonapehely teljes kiőrlésű búzával 450 g
7613036078627 Nesquik tejcsokoládéval mártott tejes krémmel töltött ostya 26 g
7613036267540 Balaton Újhullám étcsokoládéval mártott, kakaós krémmel töltött ostya 33 g
7613036639552 Nesquik UHT zsírszegény kakaós tejital vitaminokkal és ásványi anyagokkal 200 ml
8585002484178 Maggi Párperc Tészta csípős-paprikás csirke 146 g
8585002477729 Maggi Párperc Tészta tejszínes csirke 152 g
8585002484192 Maggi Párperc Tészta sonkás-sajtos 140 g
8585002473578 Maggi Párperc Tészta paprikás csirke 156 g
7613036520096 After Eight étcsokoládé lapocskák citromízű mentolos töltelékkel 400 g
7613036521055 After Eight étcsokoládé lapocskák narancsízű mentolos töltelékkel 400 g
7613036462808 Szerencsi holland típusú kakaópor 100 g
9002100023874 Nesquik szirup zsírszegény kakaóporral 403 g
7613036407038 Maggi PárPerc Csirkekrémleves 16 g
7613036673334 Nestlé Lion karamell- és csokoládéízű krémmel töltött ropogós gabonapehely 360 g
7613036673365 Nestlé Nesquik kakaós ízű krémmel töltött ropogós gabonapehely 360 g
7613036583848 Nestlé l'Atelier étcsokoládé kandírozott narancshéj darabokkal 115 g
7613036583824 Nestlé l'Atelier étcsokoládé manduladarabokkal 115 g
7613036583800 Nestlé l'Atelier étcsokoládé sós karamelldarabokkal 115 g
7613032933760 Darling teljes értékű állateledel felnőtt kutyák számára marhával 3 kg
7613032933746 Darling teljes értékű állateledel felnőtt kutyák számára marhával 500 g
7613034592781 Darling teljes értékű állateledel felnőtt kutyák számára szárnyassal 3 kg
7613034734945 Darling teljes értékű állateledel felnőtt kutyák számára szárnyassal 500 g
7613034094650 Felix Fantastic Halas Válogatás teljes értékű állateledel felnőtt macskák számára 12 x 100 g
7613034095916 Felix Fantastic Házias Válogatás teljes értékű állateledel felnőtt macskák számára 12 x 100 g
7613033019425 Felix Fantastic Házias Válogatás teljes értékű állateledel felnőtt macskáknak aszpikban 4 x 100 g
7613034095930 Felix Fantastic Halas Válogatás Zöldségekkel 4 x 100 g
7613034095060 Felix Fantastic Házias Válogatás Zöldségekkel teljes értékű eledel felnőtt macskák számára 4 x 100 g
7613033736285 Felix Fantastic Junior Vegyes Válogatás teljes értékű eledel kölyökmacskáknak aszpikban 4 x 100 g
7613033017391 Felix Fantastic Halas Válogatás teljes értékű állateledel felnőtt macskáknak aszpikban 4 x 100 g
7613034429483 Felix Fantastic Házias Válogatás eledel felnőtt macskák számára zöldségekkel, aszpikban 12 x 100 g
7613034119889 Felix Party Mix Mixed Grill jutalomfalat macskáknak marha, csirke és lazac ízesítéssel 60 g
7613034119841 Felix Party Mix Ocean Mix jutalomfalat macskáknak lazac, tőkehal és pisztráng ízesítéssel 60 g
7613034119865 Felix Party Mix Original Mix jutalomfalat macskáknak csirke, máj és pulyka ízesítéssel 60 g
7613034629494 Felix Sensations Házias Válogatás teljes értékű állateledel felnőtt macskák számára 4 x 100 g
7613035469587 Felix Sensations Házias Válogatás teljes értékű állateledel felnőtt macskáknak 12 x 100 g
7613036844475 Nescafé 3in1 Brown Sugar azonnal oldódó kávéspecialitás barnacukorral 10 db 165 g
7613036870115 Nescafé 2in1 Coffee & Creamer azonnal oldódó kávéspecialitás 10 db 80 g
5900020033956 Nestlé Fitness Choco Banana tejcsokoládés-banános gabonapehely-szelet reggelihez 23,5 g
8585002482198 Maggi Fortélyok a mindennapokra csirkés-sajtos rakott tészta alap 35 g
7613035830974 Nescafé Gold Organic ökológiai gazdálkodásból származó azonnal oldódó kávé 100 g
8585002484437 Maggi Grillmix BBQ fűszerkeverék 30 g
8585002484413 Maggi Grillmix Grill fűszerkeverék 30 g
8585002484451 Maggi Grillmix Grill zöldség fűszerkeverék 30 g
7613036216661 Nesquik instant cukrozott kakaó italpor vitaminokkal és ásványi anyagokkal 500 g
5998710960545 Nesquik instant cukrozott kakaó italpor vitaminokkal és ásványi anyagokkal 200 g
8410100084619 Nestlé 8 gabonás pép 6 hónapos kortól 250 g
7613036549967 Friskies teljes értékű állateledel felnőtt macskák számára lazaccal és zöldségekkel 1 kg
7613036549943 Friskies teljes értékű állateledel felnőtt macskák számára csirkével és zöldségekkel 1 kg
7613036549981 Friskies teljes értékű állateledel felnőtt macskák számára marhával, csirkével és zöldségekkel 1 kg
7613036698856 Purina One Csirkével és Zöldbabbal nedves macskaeledel felnőtt macskák számára 4 x 85 g
7613036698733 Purina One Sterilcat Lazaccal és Répával nedves macskaeledel sterilizált macskák számára 4 x 85 g
8585002484376 Maggi Fortélyok tésztára Húsimádó bolognai spagetti alap 40 g
8585002484390 Maggi Fortélyok a világ ízeire Húsimádó mexikói chilis bab alap 45 g
8585002479488 Maggi Grízgombócleves 17 g
8585002429506 Maggi Gombaleveskocka 60 g
5900020007001 Nestlé Cheerios mézes, ropogós gabonakarika 225 g
5900020027467 Nestlé Chocapic csokiízű, ropogós gabonapehely 250 g
5900020016065 Nestlé Nesquik kakaós ízű, ropogós gabonapehely 225 g
5900020004901 Nestlé Corn Flakes gluténmentes ropogós kukoricapehely mézzel, földimogyoróval és vitaminokkal 300 g
7613035624818 Nestlé Golden Minis ropogós, kekszes ízű gabonapehely teljes kiőrlésű búzával 375 g
5900020027337 Nestlé Corn Flakes Choco gluténmentes csokoládéízű ropogós kukoricapehely vitaminokkal 250 g
5900020000972 Nestlé Corn Flakes gluténmentes ropogós kukoricapehely vitaminokkal 250 g
3387390122473 Nestlé Cini Minis ropogós, fahéjas gabonapehely teljes kiőrlésű búzával 250 g
5900020007315 Nestlé Cookie Crisp süti formájú, csoki ízű ropogós gabonapehely 225 g
5900020027702 Nestlé Musli tejcsokoládés-banános müzliszelet reggelihez 35 g
8593893007468 Nestlé Chocapic csokiízű gabonapehely-szelet tejbevonó talppal reggelihez 25 g
5900020027672 Nestlé Musli tejcsokoládés müzliszelet reggelihez 35 g
5900020005038 Nestlé Fitness epres gabonapehely-szelet reggelihez 23,5 g
5900020025678 Nestlé Fitness Delice tejcsokoládés gabonapehely-szelet reggelihez 22,5 g
5900020027689 Nestlé Musli epres müzliszelet reggelihez 35 g
8593893007499 Nestlé Cini Minis fahéjas gabonapehely-szelet tejbevonó talppal reggelihez 25 g
5900020027696 Nestlé Musli meggyes müzliszelet reggelihez 35 g
8593893007437 Nestlé Nesquik kakaós gabonapehely-szelet tejbevonó talppal reggelihez 25 g
7613033585005 Nestlé Party kakaós tej tortabevonó 90 g
8593893734715 Nestlé Party kakaós ét tortabevonó 90 g
7613034636102 Nescafé Gold Cappuccino Vanilla Latte vanília ízű azonnal oldódó kávéspecialitás 8 db 148 g
5011546487502 Nescafé Gold Cappuccino Unsweetened Taste azonnal oldódó kávéspecialitás 10 db 125 g
7613034635617 Nescafé Gold Cappuccino Double Coch Mocha azonnal oldódó kávéspecialitás csokoládéporral 8 db 148 g
8593893734753 Nestlé Party kakaós ét tortabevonó 180 g
7613037011920 Maggi hagymás krumplipüré 59 g
7613037072464 Maggi carbonara tészta 50 g
7613037011906 Maggi baconös krumplipüré 53 g
7613037012248 Maggi bolognai spagetti 61 g
7613037073355 Maggi zöldséges tészta szójaszósszal 54 g
7613037281668 Nestlé Nesquik kakaós zabkása 315 g
5900020027283 Nestlé Lion karamellás, csokoládés ropogós gabonapehely 230 g
5900020019332 Nestlé Nesquik Alphabet betű formájú, kakaós ízű, ropogós gabonapehely 425 g
7613032201098 Balaton kakaós étbevonómasszával mártott, kakaós krémmel töltött ostya 30 g
7613032201074 Balaton kakaós tejbevonómasszával mártott, kakaós krémmel töltött ostya 30 g
5941017012332 Balaton kókuszos krémmel töltött kakaós ostya kakaós bevonómasszával mártva 28 g
7613036932271 Starbucks Pike Place Roast szemeskávé 200 g
7613036932073 Starbucks Blonde Espresso Roast szemeskávé 200 g
7613036932172 Starbucks Espresso Roast szemeskávé 200 g
7613036105033 Boci Banánhajó 85 g
7613036205955 Boci sárgabarackos-kekszes tejcsokoládé 90 g
7613036976015 Friskies szószban lazaccal/tonhallal/szardíniával/tőkehallal nedves macskaeledel 12 x 85 g
7613036977081 Friskies szószban csirkével/marhával/báránnyal/kacsával nedves macskaeledel 12 x 85 g
7613036987974 Friskies szószban lazaccal/tonhallal/szardíniával/tőkehallal nedves macskaeledel 4 x 85g
7613036987998 Friskies szószban csirkével/marhával/báránnyal/kacsával nedves macskaeledel 4 x 85 g
7613036989206 Friskies szószban marhával/csirkével/tonhallal/tőkehallal nedves macskaeledel 4 x 85 g
7613037488432 Nestlé Ricoré 3in1 instant kávékeverék cukorral és kávékrémesítővel 10 db 150 g
3033710047765 Nescafé Gold Cappuccino azonnal oldódó kávéspecialitás 10 db 140 g
7613036105019 Boci Tiramisu 85 g
7613036105293 Boci Túrógombóc 90 g
7613032705497 Smarties Mini tejcsokoládé drazsé cukorbevonattal 15 db 216 g
7613034986139 Balaton Bumm karamellel bevont töltött ostyaszelet búzapelyhes fehér masszával mártva 42 g
3800020412169 KitKat Chunky ropogós ostya tejcsokoládéban 40 g
7613037251302 KitKat Chunky ropogós ostya fehér csokoládéban 40 g
40052489 KitKat ropogós ostya tejcsokoládéban 41,5 g
5900020016287 Nestlé Cookie Crisp süti formájú, csoki ízű, ropogós gabonapehely 425 g
5900020016225 Nestlé Chocapic csokiízű, ropogós gabonapehely 450 g
7613036104999 Boci Epertorta eper-joghurt ízű krémmel töltött tejcsokoládé 90 g
7613038607986 Boci tejcsokoládé 90 g
7613036428026 Boci Tarka kakaós krémmel töltött tejcsokoládé fehér csokoládé foltokkal 90 g
7613036173926 Boci étcsokoládé 90 g
7613035991170 Boci tejcsokoládé 90 g
7613036205511 Boci Kókuszkocka kókuszos tejcsokoládé 90 g
7613036878111 Boci Buborék tej- és fehér csokoládé 90 g
7613036878098 Boci Buborék tejcsokoládé levegőbuborékokkal 90 g
7613036168755 Boci fehér csokoládé 90 g
7613036105255 Boci Rigó Jancsi kakaós krémmel töltött étcsokoládé 90 g
7613030060963 Nesquik All Natural Zero kakaópor hozzáadott cukor nélkül 14 db 81 g
5998710925612 Nestlé Nesquik tejkrémmel és ropogós rizsdarabokkal töltött tejcsokoládé szelet 21 g
3800020411971 KitKat Chunky földimogyorós krémmel bevont ropogós ostya tejcsokoládéban 42 g
3800020414767 KitKat Bites Peanut Butter földimogyorós krémmel töltött ropogós ostya tejcsokoládéban 104 g
5000189974579 KitKat Mini ropogós ostya tejcsokoládéban 200 g
42353737 KitKat Ruby ropogós ostya mártócsokoládéban 41,5 g
5900020025210 Nestlé Fitness Delice fehér csokoládés gabonapehely-szelet reggelihez 22,5 g
5998710965052 Nescafé Classic azonnal oldódó kávé utántöltő 150 g
7613033658532 Nescafé Classic azonnal oldódó kávé 50 g
7613036988704 Starbucks by Nescafé Dolce Gusto Colombia Espresso kávékapszula 12 db/12 csésze 66 g
7613036989244 Starbucks by Nescafé Dolce Gusto Veranda Blend Americano kávékapszula 12 db/12 csésze 102 g
7613036989305 Starbucks by Nescafé Dolce Gusto Cappuccino tej- és kávékapszula 12 db/6 csésze 120 g
7613036989282 Starbucks by Nescafé Dolce Gusto Latte Macchiato tej- és kávékapszula 12 db/6 csésze 129 g
7613036988681 Starbucks by Nescafé Dolce Gusto Espresso kávékapszula 12 db/12 csésze 66 g
7613034365774 Nescafé Dolce Gusto Café au Lait tejes kávékapszula 30 db/30 csésze 300 g
7613038902524 Nescafé Classic Black Roast azonnal oldódó kávé 200 g
7613032039363 Nestlé Yogolino vaníliás ízű, grízes babapuding 6 hónapos kortól 4 x 100 g (400 g)
7613036989329 Starbucks by Nescafé Dolce Gusto Caramel Macchiato tej- és kávékapszula 12 db/6 csésze 127,8 g
7613036385909 NESCAFÉ Dolce Gusto Colombia Sierra Nevada Lungo kávékapszula 12 db/12 csésze 84 g
7613036988728 Starbucks by Nescafé Dolce Gusto Blonde Espresso Roast őrölt, pörkölt kávé 12 db/12 csésze 66 g
7613036385886 NESCAFÉ Dolce Gusto Peru Cajamarca Espresso kávékapszula 12 db/12 csésze 84 g
7613036385923 NESCAFÉ Dolce Gusto Honduras Corquin Espresso kávékapszula 12 db/12 csésze 72 g
7613037275605 Starbucks by Nespresso Caffè Verona őrölt, pörkölt kávé kapszula 10 db 55 g
7613037280715 Starbucks by Nespresso Sumatra őrölt, pörkölt kávé kapszula 10 db 55 g
7613037788884 NESCAFÉ Dolce Gusto Latte Macchiato Caramel tej- és kávékapszula 16 db/8 csésze 145,6 g
7613037931136 NESCAFÉ Dolce Gusto Espresso kávékapszula 16 db/16 csésze 88 g
7613037491159 NESCAFÉ Dolce Gusto Latte Macchiato tej- és kávékapszula 16 db/8 csésze 183,2 g
7613037606539 NESCAFÉ Dolce Gusto Latte Macchiato tej- és kávékapszula 16 db/8 csésze 164 g
5601001014871 Nestlé Jó éjszakát 5 gyümölcsös tejpép 8 hónapos kortól 250 g
7613038643861 Felix Shreds Házias Válogatás nedves macskaeledel szószban 12 x 80 g
7613038645704 Felix Shreds Vegyes Válogatás teljes értékű eledel felnőtt macskáknak szószban 12 x 80 g (960 g)
7613038644257 Felix Shreds Házias Válogatás teljes értékű állateledel felnőtt macskáknak szószban 4 x 80 g (320 g)
7613038644073 Felix Shreds Halas Válogatás teljes értékű állateledel felnőtt macskáknak szószban 4 x 80 g (320 g)
7613035758834 Nestlé Fitness granola áfonyával és tökmaggal 300 g
7613035619456 Nestlé Fitness granola mézzel 300 g
7613036226929 Gourmet Gold Melting Heart teljes értékű állateledel felnőtt macskák számára csirkével 85 g
7613036227414 Gourmet Gold Melting Heart teljes értékű állateledel felnőtt macskák számára lazaccal 85 g
7613034471710 Purina One Junior Mini Filé nedves macskaeledel szószban lazaccal és sárgarépával 4 x 85 g (340 g)
7613035150416 Purina One Mini Adult szószos válogatás nedves kutyaeledel 4 x 100 g
7613036196352 Purina One Mini Delicate nedves kutyaeledel lazaccal, rizzsel és sárgarépával szószban 4 x 100 g
7613034146731 Purina One Mini Adult marhában gazdag száraz kutyaeledel 800 g
7613035027022 Purina One Mini Junior csirkében gazdag száraz kutyaeledel 800 g
7613036716512 Purina One DualNature Spirulina teljes értékű állateledel ivartalanított macskáknak marhával 750 g
7613035516311 Purina AdVENTuROS Nuggets vaddisznó, vad ízű jutalomfalat kutyáknak 90 g
5900020031228 Nestlé Honey Cheerios mézes gabonapehely-szelet tejbevonó talppal, vitaminokkal és kalciummal 22 g
7613038087290 NESCAFÉ Dolce Gusto Cold Brew őrölt pörkölt kávé és cikória 12 x 9,7 g (116,4 g)
5900020027566 Nesquik Mix kakaós és vaníliaízű, ropogós gabonapehely vitaminokkal, ásványi anyagokkal 415 g
5900020027542 Nesquik Mix kakaós és vaníliaízű, ropogós gabonapehely vitaminokkal, ásványi anyagokkal 225 g
7613035318120 Beba Optipro Junior 1 tejalapú anyatej-kiegészítő tápszer 12. hónapos kortól 350 g
7613035312913 Beba Optipro Junior 2 italpor sovány tejjel, vitaminokkal és ásványi anyagokkal 2 éves kortól 600 g
8585002470195 Maggi Pörköltszaftkocka 60 g
8585002477255 Maggi Pörköltszaftkocka 120 g
8585002470171 Maggi Gulyásleveskocka 60 g
8585002478726 Maggi Gulyásleveskocka 120 g
8585002470133 Maggi Halászlékocka 60 g
7613034559777 Balaton Bumm kakaós tejmasszával mártott töltött ostyaszelet földimogyoróval 40 g
7613034063946 Balaton Bumm kakaós tejmasszával mártott töltött ostyaszelet karamellel és búzapehellyel 42 g
7613035866782 Felix Fantastic Házias Válogatás teljes értékű eledel felnőtt macskák számára aszpikban 24 x 100 g
4005500029489 Nestlé Yogolino tejalapú banános bébidesszert 6 hónapos kortól 4 x 100 g
7613033404108 Nestlé Pizsama Hami fogyasztásra kész kekszes folyékony gabonás bébiétel 6 hónapos kortól 400 ml
7613037021813 Nestlé stracciatellás pép 8 hónapos kortól 250 g
7613035175938 Nestlé kekszes tejpép 6 hónapos kortól 250 g
7613039250495 Nestlé Pizsama Hami vaníliás ízű folyékony gabonás bébiétel 6 hónapos kortól 2 x 200 ml (400 ml)
7613039219096 Nestlé Pizsama Hami kakaós folyékony gabonás bébiétel 6 hónapos kortól 2 x 200 ml (400 ml)
7613035343603 Friskies Vitafit Junior teljes értékű eledel kölyökkutyáknak csirkével és sárgarépával 4 x 100 g
4600680010779 KitKat Gold ropogós ostya karamellízű fehér csokoládéval és tejcsokoládéval 41,5 g
7613035317499 Beba Optipro 2 tejalapú anyatej-kiegészítő tápszer 6 hónapos kortól 1000 g
7613038956893 Balaton Bumm szabadon töltött ostya karamellel, földimogyoróval, búzapehellyel, tejcsokoládéval 30 g
7613036939362 Purina One Senior 7+ teljes értékű állateledel 7 éves és idősebb macskák számára 800 g
7613038006833 Nestlé L'Atelier étcsokoládé pörkölt manduladarabokkal 170 g
7613038006796 Nestlé L'Atelier étcsokoládé kandírozott áfonyával, mogyoróval és mandulával 170 g
7613038006963 Nestlé L'Atelier tejcsokoládé mazsolával, mogyoróval és mandulával 170 g
7613038834665 Boci Melba ananászízű krémmel töltött étcsokoládé 90 g
7613032788667 Nestlé kakaós ízesítő 10 hónapos kortól 400 g
5900020016249 Nestlé Cini Minis ropogós, fahéjas gabonapehely teljes kiőrlésű búzával 450 g
7613036673303 Nestlé Cini Minis Crazy Crush fahéjízű krémmel töltött ropogós gabonapehely 360 g
7613035213463 Nestlé Fitness Fruits gabonapehely teljes értékű búzával és zabbal, gyümölcsökkel 375 g
7613035213678 Nestlé Fitness Chocolate natúr, tej- és étcsokoládéval bevont teljes értékű gabonapehely 375 g
5900020016300 Nestlé Cheerios mézes, ropogós gabonakarika vitaminokkal és ásványi anyagokkal 425 g
7613032924706 Nestlé vaníliás ízű babapuding 6 hónapos kortól 4 x 100 g (400 g)
4005500048336 Nestlé Yogolino kekszes babapuding 6 hónapos kortól 4 x 100 g (400 g)
5900020036001 Nestlé Cheerios Oat ropogós zabkarika vitaminokkal és ásványi anyagokkal 375 g
5900020036025 Nestlé Cheerios Oat ropogós zabkarika almával, fahéjjal, vitaminokkal és ásványi anyagokkal 375 g
7613032924737 Nestlé kakaós babapuding 8 hónapos kortól 4 x 100 g
7613033404061 Nestlé Pizsama Hami UHT gyümölcsös folyékony gabonás bébiétel 6 hónapos kortól 2 x 200 ml (400 ml)
5900020020673 Nestlé Lion karamellás, csokoládés ropogós gabonapehely 425 g
5900020016201 Nesquik kakaós ízű, ropogós gabonapehely 450 g
7613036825658 Nesquik nyugat-afrikai kakaópor nádcukorral 168 g
7613032596668 After Eight étcsokoládéval mártott mentolízű fondant lapocskák 200 g
7613036595735 NESCAFÉ Dolce Gusto Flat White tejes kávékapszula 16 db/16 csésze 187,2 g
7613033160141 NESCAFÉ Dolce Gusto Nesquik instant kakaó kapszula 16 db/16 csésze 256 g
7613036601375 NESCAFÉ Dolce Gusto Ristretto Napoli Style kávékapszula 16 db/16 csésze 128 g
7613036867436 NESCAFÉ Dolce Gusto Espresso Intenso Extra Crema kávékapszula 16 db/16 csésze 16 db 112 g
7613036830119 NESCAFÉ Dolce Gusto Ristretto Barista kávékapszula 30 db/30 csésze 210 g
7613036867580 NESCAFÉ Dolce Gusto Ristretto Barista kávékapszula 16 db/16 csésze 112 g
7613033174704 NESCAFÉ Dolce Gusto Café au Lait tejes kávékapszula 16 db/16 csésze 160 g
7613035260658 NESCAFÉ Dolce Gusto Espresso Decaffeinato koffeinmentes kávékapszula 16 db/16 csésze 96 g
7613032827014 NESCAFÉ Dolce Gusto Cortado Espresso Macchiato tejes kávékapszula 16 db/16 csésze 100,8 g
7613036867443 NESCAFÉ Dolce Gusto Espresso Intenso Extra Crema kávékapszula 30 db/30 csésze 210 g
7613034704436 NESCAFÉ Dolce Gusto Ristretto Ardenza Extra Crema kávékapszula 16 db/16 csésze 112 g
7613032341640 NESCAFÉ Dolce Gusto Ristretto kávékapszula 16 db/16 csésze 104 g
7613036306270 NESCAFÉ Dolce Gusto Cappuccino tej- és kávékapszula 16 db/8 csésze 186,4 g
7613033494765 NESCAFÉ Dolce Gusto Cortado Espresso Macchiato koffeinmentes kávékapszula 16 db/16 csésze 99,2 g
7613034374264 NESCAFÉ Dolce Gusto Cortado Espresso Macchiato tejes kávékapszula 30 db/30 csésze 189 g
7613037290875 Starbucks by Nespresso Colombia őrölt, pörkölt kávé kapszula 10 db 57 g
7613037274004 Starbucks by Nespresso Espresso Roast koffeinmentes őrölt, pörkölt kávé kapszula 10 db 57 g
7613037280494 Starbucks by Nespresso Pike Place Roast Lungo őrölt, pörkölt kávé kapszula 10 db 53 g
7613037290752 Starbucks by Nespresso Blonde Espresso Roast őrölt, pörkölt kávé kapszula 10 db 53 g
7613037280265 Starbucks by Nespresso Espresso Roast őrölt, pörkölt kávé kapszula 10 db 57 g
8585002481986 Maggi Halászlékocka 100 g
7613038896687 NESCAFÉ 3in1 Frappé Caramel karamell ízű azonnal oldódó kávéspecialitás 10 x 16 g (160 g)
7613038893419 NESCAFÉ 3in1 Frappé azonnal oldódó kávéspecialitás 10 x 16 g (160 g)
7613038882819 NESCAFÉ Gold Coconut Latte azonnal oldódó kávés italpor kókusszal 6 x 15 (90 g)
7613038877044 NESCAFÉ Gold Almond Latte azonnal oldódó kávés italpor mandulával 6 x 16 g (96 g)
7613035309982 Beba Optipro Junior 1 tejalapú anyatej-kiegészítő tápszer 12. hónapos kortól 2 x 300 g (600 g)
7613035319202 Beba Optipro Junior 1 tejalapú anyatej-kiegészítő tápszer 12. hónapos kortól 2 x 500 g (1000 g)
8585002484604 Maggi olaszos paradicsomleves 53 g
8585002484581 Maggi francia hagymaleves 38 g
8585002472670 Maggi Ízvarázs ételízesítő 10 féle zöldséggel 75 g
8585002476760 Maggi Ízvarázs ételízesítő 10 féle zöldséggel 120 g
7613039343951 Maggi kaszotto árpa rizottó gombás szósszal 232 g
7613039343906 Maggi rizottó gombás parmezános szósszal 215 g
7613039344019 Maggi rizottó paprikás paradicsomos szósszal 220 g
7613039344095 Maggi kaszotto köles rizottó négysajtos szósszal 239 g
7613039344194 Maggi rizottó parmezános sáfrányos szósszal 214 g
7613039380536 Maggi klasszikus bolognai szósz 500 g
7613039381052 Maggi mexikói szósz 500 g
7613039381106 Maggi édes-savanyú szósz 500 g
7613039380994 Maggi zöldfűszeres bolognai szósz 500 g
5900020033475 Nestlé Fitness Honey Almond mézes-mandulás gabonapehely-szelet 23,5 g
7613287001528 Lactogen 2 tejalapú anyatej-kiegészítő tápszer 6 hónapos kortól 2 x 300 g (600 g)
7613287000651 Lactogen Junior 1 tejalapú anyatej-kiegészítő tápszer 12. hónaptól 2 x 300 g (600 g)
7613036915304 Ricoré azonnal oldódó kávé és cikória magnéziummal 150 g
7613036915328 Ricoré azonnal oldódó kávé és cikória magnéziummal 50 g
7613034468123 Purina One Senior 7+ Mini Filé nedves macskaeledel szószban marhával & sárgarépával 4 x 85 g (340 g)
7613035905979 Beba Optipro 2 tejalapú anyatej-kiegészítő tápszer 6 hónapos kortól 2 x 300 g (600 g)
3800020491195 KitKat Chunky Cookie Dough süteményízű krémmel bevont ropogós ostya tejcsokoládéban 42 g
7613036894470 Dentalife Large jutalomfalat felnőtt kutyák számára 4 db 142 g
7613036894449 Dentalife Medium jutalomfalat felnőtt kutyák számára 5 db 115 g
7613036894029 Dentalife Small jutalomfalat felnőtt kutyák számára 7 db 115 g
8585002483690 Maggi PárPerc Paradicsomleves 23 g
8585002476951 Maggi Ízvarázs ételízesítő 10 féle zöldséggel 400 g
8410100063935 Maggi Pasta Oriental Csirkehús ízű tészta 71 g
8410100063911 Maggi Pasta Oriental Garnélarák ízű tészta 71 g
8410100063904 Maggi Pasta Oriental Currys tészta 71 g
4820048619462 Maggi Pasta Oriental Marhahús ízű tészta 71 g
8585002470270 Maggi Szárnyashúsleves-kocka 132 g
8585002482990 Maggi Fortélyok Mexikói chilis bab alap 45 g
7613036874373 Maggi PárPerc Csípős csirke ízű tészta 59,2 g
4820048617390 Maggi PárPerc Csirke ízű tészta 59,2 g
4820048617376 Maggi PárPerc Marhahús ízű tészta 59,2 g
4820048617413 Maggi PárPerc Currys Csirke ízű tészta 59,2 g
3387390320374 Nestlé Fitness Classic gabonapehely-szelet vitaminokkal és ásványi anyagokkal, reggelihez 23,5 g
8585002434548 Maggi Fusian indiai pirított tészta curryvel 118 g
8585002433749 Maggi Fusian pikáns thai tészta 128 g
3800020423905 KitKat Bites ropogós ostya tejcsokoládéban 104 g
4820048617390 Maggi csirkeízű instant tészta fűszerkeverékkel 59,2 g
7613036874373 Maggi csípős csirkeízű instant tészta fűszerkeverékkel 59,2 g
4820048617376 Maggi marhahúsízű instant tészta fűszerkeverékkel 59,2 g
4820048617413 Maggi currys csirkeízű instant tészta fűszerkeverékkel 59,2 g
8585002434548 Maggi Fusian Taste of India indiai pirított tészta 118 g
8585002433749 Maggi Fusian Taste of Thai Curry pikáns thai tészta curry-vel 128 g

 

2. számú melléklet

„Plüss Promóció”-ban részt vevő személyes átvételi pontok
Frissítve: 2020.10.08.

 

A promócióban részt vevő termékek házhozszállítással és személyes áruházi átvétellel rendelhetőek meg Budapesten és vonzáskörzetében.

A Lebonyolító a megrendelt termékek átvételére személyes átvételt biztosít a megadott áruházaiban. A Vásárló tehát dönthet úgy is, hogy nem kér házhozszállítást, hanem a termékeket a lent megjelölt négy áruház közül a kiválasztott  üzletben veszi át. Ebben az esetben a Vásárlónak a megrendelés elküldését megelőzően meg kell határoznia azt az időpontot (2 órás idő intervallum), amikor a kiválasztott termékeket az áruházban át kívánja venni. A Vásárló a kiválasztott termékeket az előzetesen meghatározott időpont előtt nem tudja átvenni. Ha pedig a Vásárló a megadott időpontot követően érkezik, a termékeket átveheti, de az áruátvétel helyén ezt a körülményt jeleznie kell az áruházi dolgozó részére. 

A megrendelések átvétele ezeken az átvételi pontokon történhet a Vásárló által kiválasztott idősávnak megfelelően. Ha az áruház ünnepnap miatt zárva tart, úgy adott időpontban az átvétel nem választható.

Az áruházi átvétel az alábbi üzletekben lehetséges:

  • 5070 INTERSPAR 1203 Budapest, Széchenyi utca 1.
  • 5340 INTERSPAR 2049 Diósd, Balatoni út 2/a
  • 5030 INTERSPAR 2000 Szentendre, Dobogókői u. 4.
  • 5130 INTERSPAR 2800 Tatabánya, Győri u. 25.

 

3. számú melléklet

„Plüss Promóció”-ban részt vevő termékek kiszállítási területe
Frissítve: 2020.10.08.

 

A promócióban részt vevő termékek házhozszállítással és személyes áruházi átvétellel rendelhetőek meg Budapesten és vonzáskörzetében.

A kiszállításról házhozszállítás választása esetén a Lebonyolító saját maga gondoskodik munkanapokon, hétfőtől péntekig 8-tól 22 óráig, szombaton 8-tól 18 óráig.

A Vásárló a megrendelés során tudja kiválasztani a kiszállítás napját és egy 2 órás idő intervallumot, amikor a kiszállítást szeretné. A választott intervallum a rendelés leadásával válik foglalttá. A Lebonyolító pontos időpontra történő szállítást nem vállal.

Az alábbi településekre kérhető a promóciós termékek és ajándék plüssök kiszállítása:

Agárd 2484
Baracska 2471
Biatorbágy 2051
Budakalász 2011
Budakeszi 2092
Budaörs 2040
Budapest 1007
Budapest 1011
Budapest 1012
Budapest 1013
Budapest 1014
Budapest 1015
Budapest 1016
Budapest 1021
Budapest 1022
Budapest 1023
Budapest 1024
Budapest 1025
Budapest 1026
Budapest 1027
Budapest 1028
Budapest 1029
Budapest 1031
Budapest 1032
Budapest 1033
Budapest 1034
Budapest 1035
Budapest 1036
Budapest 1037
Budapest 1038
Budapest 1039
Budapest 1041
Budapest 1042
Budapest 1043
Budapest 1044
Budapest 1045
Budapest 1046
Budapest 1047
Budapest 1048
Budapest 1051
Budapest 1052
Budapest 1053
Budapest 1054
Budapest 1055
Budapest 1056
Budapest 1061
Budapest 1062
Budapest 1063
Budapest 1064
Budapest 1065
Budapest 1066
Budapest 1067
Budapest 1068
Budapest 1071
Budapest 1072
Budapest 1073
Budapest 1074
Budapest 1075
Budapest 1076
Budapest 1077
Budapest 1078
Budapest 1081
Budapest 1082
Budapest 1083
Budapest 1084
Budapest 1085
Budapest 1086
Budapest 1087
Budapest 1088
Budapest 1089
Budapest 1091
Budapest 1092
Budapest 1093
Budapest 1094
Budapest 1095
Budapest 1096
Budapest 1097
Budapest 1098
Budapest 1101
Budapest 1102
Budapest 1103
Budapest 1104
Budapest 1105
Budapest 1106
Budapest 1107
Budapest 1108
Budapest 1111
Budapest 1112
Budapest 1113
Budapest 1114
Budapest 1115
Budapest 1116
Budapest 1117
Budapest 1118
Budapest 1119
Budapest 1121
Budapest 1122
Budapest 1123
Budapest 1124
Budapest 1125
Budapest 1126
Budapest 1131
Budapest 1132
Budapest 1133
Budapest 1134
Budapest 1135
Budapest 1136
Budapest 1137
Budapest 1138
Budapest 1139
Budapest 1141
Budapest 1142
Budapest 1143
Budapest 1144
Budapest 1145
Budapest 1146
Budapest 1147
Budapest 1148
Budapest 1149
Budapest 1151
Budapest 1152
Budapest 1153
Budapest 1154
Budapest 1155
Budapest 1156
Budapest 1157
Budapest 1158
Budapest 1161
Budapest 1162
Budapest 1163
Budapest 1164
Budapest 1165
Budapest 1171
Budapest 1172
Budapest 1173
Budapest 1174
Budapest 1181
Budapest 1182
Budapest 1183
Budapest 1184
Budapest 1185
Budapest 1186
Budapest 1188
Budapest 1191
Budapest 1192
Budapest 1193
Budapest 1194
Budapest 1195
Budapest 1196
Budapest 1201
Budapest 1202
Budapest 1203
Budapest 1204
Budapest 1205
Budapest 1211
Budapest 1212
Budapest 1213
Budapest 1214
Budapest 1215
Budapest 1221
Budapest 1222
Budapest 1223
Budapest 1224
Budapest 1225
Budapest 1237
Budapest 1238
Budapest 1239
Budapest 1528
Budapest 1529
Csobánka 2014
Csömör 2141
Diósd 2049
Dunaharaszti 2330
Dunakeszi 2120
Ecser 2233
Érd 2030
Fót 2151
Gárdony 2483
Göd 2131
Göd 2132
Gödöllő 2100
Gyál 2360
Halásztelek 2314
Halásztelek 2314
Kápolnásnyék 2475
Kistarcsa 2143
Martonvásár 2462
Nadap 8097
Nagytarcsa 2142
Pákozd 8095
Páty 2071
Pécel 2119
Pilisborosjenő 2097
Pilisvörösvár 2085
Pomáz 2013
Solymár 2083
Sóskút 2038
Sukoró 8096
Százhalombatta 2440
Szentendre 2000
Szigethalom 2315
Szigetszentmiklós 2310
Taksony 2335
Tárnok 2461
Törökbálint 2045
Üllő 2225
Üröm 2096
Vecsés 2220
Velence 2481
Veresegyház 2112