Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Játékszabályzat

A Nestlé „Nyerj a reggeli sztárjaival a LIDL-ben” nyereményjátékának hivatalos
Adatkezelési- és részvételi szabályzata
 • 1.

  A Nestlé Hungária Kft. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.; Cégjegyzékszáma: Cg. 01 09 267926; adószáma: 10571086-2-44) (továbbiakban Szervező) által szervezett nyereményjátékban (a továbbiakban: Játék) kizárólag azon bejelentett, állandó magyarországi lakóhellyel rendelkező, 18. életévét betöltött, cselekvőképes, természetes személy (a továbbiakban: Játékos) vehet részt, aki a promóció ideje alatt vásárol egyszerre legalább egy darab, a nyereményjátékban résztvevő Nestlé gabonapelyhet és egy darab a nyereményjátékban résztvevő Mizo tejterméket valamely magyarországi LIDL üzletben, valamint a Játék időtartama alatt feltölti a vásárlást igazoló blokkon található nyugtaszámot, a vásárlás pontos időpontját és helyét a www.nyerjanestlevel.hu/reggelisztarjai weboldalon. A játékban való részvételhez internetelérés szükséges.

  A magyarországi LIDL üzletek listáját keresse a https://www.lidl.hu/extrak/uezletkereso weboldalon.

  A Játékban való részvétel további feltétele, hogy a Játékos kifejezetten elfogadja a jelen részvételi és adatkezelési szabályzatot.

  Fogyasztói szolgálatunknak a játékos helyett adatkezelési nyilatkozatot nem áll módjában elfogadni (online regisztráció csakis személyesen kivitelezhető, az Adatkezelési- és részvételi szabályzat megismerésével egyidejűleg).

  A nyeremény átvételéhez a nyertes pályázatban megadott vásárlást igazoló nyugta megőrzése és bemutatása szükséges Szervező felé.

 • 2.

  A Játékból ki vannak zárva a Nestlé Hungária Kft., a SOLE-MIZO ZRT., a Lidl Magyarország Kereskedelmi Betéti Társaság, az R-Polita Group Kft., valamint a Popart Reklámügynökség Kft. dolgozói és alvállalkozói és ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

 • 3. Játék időtartama:

  2019. 12.02. 06:00 – 2019. 12. 18. 23 óra 59 perc 00 másodpercig

  A Játékban a 2019. 12. 02. 06:00 előtti és a 2019. 12. 18. 23:59 utáni pályázatfeltöltések nem vesznek részt.

 • 4. A Játékban részt vevő termékek:

  A játékban kizárólag az alábbi termékek vesznek részt:

  • 5900020016065 NESQUIK Cereal 225g

  • 5900020027467 CHOCAPIC Cereal 250g

  • 3387390122473 CINI-MINIS Cereal 250g

  • 5900020007315 COOKIE CRISP Cereal 225g

  • 5998200476594 Mizo 1,5 L-es 2,8%-os UHT tej

 • 5. Játék menete:

  Játékos részt vehet a nyereményjátékban - a Játék ideje alatt - a promócióban résztvevő Nestlé gabonapelyhek és Mizo 1,5 L-es 2,8%-os UHT tej egy-egy darab (a promócióban résztvevő termékek listája a 4. pontban olvasható) egyidejű megvásárlásával, melyeket bármely Magyarországon található LIDL üzletek egyikében vásárolt. A www.nyerjanestlevel.hu/reggelisztarjai weboldalon (továbbiakban „Weboldal”) lépjen a főoldalra. Az első pályázata feltöltésével egyidejűleg regisztráljon a weboldalon, melyben az alább felsorolt adatokat kell megadnia a pályázat feltöltése után. A pályázat tartalmazza az Ön E-mail címét, a promócióban résztvevő termékek megvásárlását igazoló blokk nyugtaszámát, a vásárlás pontos időpontját (év, hónap, nap, óra:perc), valamint a vásárlás helyét, majd a regisztrációs mezőn megadja az adatait

  • Vezetéknév

  • Keresztnév

  • E-mail cím

  • illetve a megfelelő mező bejelölésével elfogadja a Játékszabályzatban írt valamennyi feltételt, és hozzájárul az adatainak a Játékkal összefüggő –Játékszabályban írtak szerinti – kezeléséhez (”Regisztráció”).

  Pályázat feltöltésekor lehetőség nyílik arra, hogy részt vehessen a Főnyeremények sorsolásán is! Ehhez pályázata feltöltésekor a „Részt kívánok venni a Főnyeremények sorsolásán is.” jelölőnégyzetet ki kell pipálnia mielőtt a „Blokk adatok feltöltése” gombra kattint!

  Pályázata feltöltéséről, valamint a sikeres regisztrációról visszaigazoló E-mailt küldünk a regisztrációkor megadott E-mail címére, mellyel további teendője nincsen.

  Második pályázata feltöltése alkalmával nincs szükség újabb regisztrációra, amennyiben ugyanazzal – a korábban regisztrációkor megadott – E-mail címmel játszik! Tehát az oldalra lépve feltöltheti újabb pályázatát, ehhez meg kell adnia a promócióban résztvevő minimum 2 db termék (mely minimum 1 db Mizo + 1 db Nestlé terméket jelent, melyek a promócióban részt vesznek) együttes vásárlását igazoló nyugta nyugtaszámát, a vásárlás helyét és pontos időpontját (év, hónap, nap, óra, perc), e-mail címét (amellyel az oldalon regisztrált), bejelölheti, ha részt kíván venni a Főnyeremények sorsolásán, majd a „feltöltöm” gombra kattintva feltölti pályázatát. Ezt követően, amennyiben az Ön pályázata kerül ki nyertesként a napi nyeremények közül, úgy nyertesértesítő levelet küldünk Önnek a regisztrációkor megadott E-mail címére a pályázat feltöltését követő 24 órán belül. A nyertesértesítő levélben kap egy linket, amely egy adatkitöltő felületre vezeti, ahol igazolnia kell nyertes pályázatát a nyertes nyugta feltöltésével, valamint meg kell adnia a kézbesítéshez szükséges postázási adatokat.

  Több nyugta feltöltésével, nagyobb eséllyel nyerhet! Egy adott blokkal csak egyszer vehet részt a nyereményjátékban.

  A játékban résztvevő vásárlást igazoló bizonylatot őrizze meg, mert az nyertes pályázat esetén a nyeremény átvételének feltétele! Kizárólag azon blokkokat fogadjuk el, melyen jól olvasható/beazonosítható a megvásárolt 1 -1 db a promócióban résztvevő Nestlé és Mizo termék, valamint a vásárlás időpontja, a bolt helye és a nyugtaszám. A nyugtaszámot és a vásárlás időpontját a nyugta alján találja.

  Napi nyeremények: A nyereményjáték időtartama alatt a Szervező összesen 1000 db (ezer darab) Reggeliző csomagot sorsol ki, melynek részletei a 6.III. pont alatt olvasható.

  Előre sorsolt időpontokhoz tartozó napi nyeremények: A Játék során a Szervező összesen 1000 db előre sorsolt nyerő időpontot határoz meg. A pályázatok feltöltésére a játékosoknak a promóció ideje alatt minden nap 00:01-23:59-ig van lehetőségük, ezen az időintervallumon kívül a pályázatfeltöltések ideiglenesen szünetelnek a weboldalon a következő napi nyitásig. A nyerő időpontok eloszlása a játék időtartama alatt nem egyenletes, illetve az adott játéknap folyamán is véletlenszerű. Azon Játékos, akinek feltöltött pályázata az előre sorsolt időpontban vagy azt követően ahhoz legközelebb történik, megnyeri az ahhoz az időponthoz tartozó nyereményt. Időpont egyezés esetén (ha két vagy több játékos század másodpercre pontosan ugyanazzal az időponttal nyer) a Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményt külön sorsolással kisorsolja azon játékosok között, akik ugyanazon időpontban töltöttek fel pályázatot.

  A nyerő időpontokkal megnyerhető ajándékok az alábbiak: Reggeliző csomag. Az előre sorsolt időpontokhoz kötődő, Játékban megnyerhető nyeremények száma összesen tehát: 1000 darab (azaz ezer db). Az előre sorsolt nyerő időpontok kisorsolása véletlenszerűség elvét lehetővé tevő számítógépes sorsolóprogram útján történik, 2019. 11. 05. napján 15:30 órakor, az R-Polita Group Kft. (Bp. 1125, Diós árok 10/A.) székhelyén közjegyző jelenlétében. Az előre sorsolt nyerő időpontok a Játékosok számára titkosak. A sorsolásról felvett jegyzőkönyvet az R-Polita Group Kft. (Bp. 1125, Diós árok 10/A.) elzárt helyen őrzi és gondoskodik arról, hogy annak tartalmát a Játék lezárásáig senki se ismerhesse meg. A sorsolás nem nyilvános. A reggeliző csomag nyeremény tekintetében pótnyertesek nem kerülnek meghatározásra.

  Fődíj: Játékos tudomásul veszi, hogy pályázata feltöltésekor jeleznie kell az oldal ezen a részén kialakított felületén, hogy részt kíván-e venni a Fődíj sorsolásán is, melyre a nyereményjáték végét követően kerül sor közjegyző jelenlétében. A Játék végén a promócióban résztvevők között összesen 3, azaz három darab Főnyeremény kerül kisorsolásra. A főnyeremények tekintetében nyereményenként 10 db tartaléknyertes kerül kisorsolására, azaz összesen 30 db pótnyertes kerül kisorsolásra a nyereményjáték teljes időtartama alatt. A Főnyeremény-nyertesek nevét Szervező a promóció honlapján teszi közzé.

  A promócióban megnyerhető bármelyik nyeremény, így a Főnyeremények átvételének feltétele is az eredeti, vásárlást igazoló nyugta bemutatása, így a vásárlást igazoló nyugtát kérjük, őrizze meg, mert az a nyeremény átvételének feltétele! Egy Játékos csak 1 (egy) darab Főnyeremény átvételére jogosult.

  Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játékos a jelen részvételi szabályzatban meghatározott azon kötelezettsége miatt, hogy a vásárlást igazoló blokk eredeti példányát köteles megőrizni, más nyereményjátékban való részvételében korlátozottá válik.

 • 6. Nyeremények:

  Főnyeremények: A nyereményjáték végén 1 db 250.000.- Ft értékű LIDL vásárlási utalvány, 1 db 150.000.- Ft értékű LIDL vásárlási utalvány és 1 db 100.000.- Ft értékű LIDL vásárlási utalvány (Főnyeremények) kerül kisorsolásra egyenként.

  A vásárlási utalványok beváltásának feltételei: Beváltható a LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt. összes üzletében. Az utalvány elvesztése vagy megrongálódása esetén az nem pótolható. Az utalvány tulajdonosának azt tekintjük, akinek az a birtokában van. Az utalvány sokszorosítása tilos. Nem eredeti, sérült vagy megrongálódott utalványt nem áll módunkban elfogadni. Az utalvány készpénzre nem váltható, értékéből készpénz vissza nem adható. Érvényes: 2020. 12. 31-ig. A nyeremény 30 napon belül kiszállításra kerül a kiszállítási cím megerősítését követően.

  Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a nyereményt olyan díjjal helyettesítse, melyet Szervező azonos értékűnek ítél meg.

  A Főnyeremények egyike sem váltható készpénzre, másra át nem ruházható, azzal, hogy nem minősül a nyeremény átruházásának, ha Nyertes Játékos a fődíj nyereményt a Ptk. 8:1§ (1) 1. pont szerinti közeli hozzátartozója részére ajánlja fel. Szervező a Fődíj nyereménynek a jelen pont szerinti felajánlása esetén kizár minden felelősséget a nyereményre való jogosultsághoz kapcsolódó igény, vita, jogvita esetére.

  Napi nyeremények (Reggeliző csomag): A promóció ideje alatt összesen 1000 db (azaz ezer darab) Reggeliző csomag nyerhető meg.

  A reggeliző csomag tartalma:

  • 1 db Chocapic 250g gabonapehely

  • 1 db Mizo 1L-es 2,8%-os UHT tej

  • 1 db Jurassic World reggeliző szett

  A nyeremény 45 napon belül kiszállításra kerül a kiszállítási cím megerősítését követően.

  Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a nyereményt olyan díjjal helyettesíthesse, melyet Szervező azonos értékűnek ítél meg. A nyeremény nem váltható készpénzre, másra át nem ruházható. Szervező a napi nyereménynek a jelen pont szerinti felajánlása esetén kizár minden felelősséget a nyereményre való jogosultsághoz kapcsolódó igény, vita, jogvita esetére.

 • 7. Fődíj-sorsolás:

  Fődíj: 3 nyertes kerül kisorsolásra a Játék végén. A sorsolás nem nyilvános, a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással, számítógépes program segítségével történik, közjegyző jelenlétében.

  A főnyeremények sorsolásán részt vesz minden, a Játékban legalább egy érvényes pályázatot feltöltő Játékos, aki pályázata feltöltése közben az oldalon kipipálja a „Részt kívánok venni a Főnyeremények sorsolásán is.” jelölőnégyzetet, majd feltölti pályázatát. Minél több pályázatot tölt fel egy Játékos, annál nagyobb eséllyel indul a Főnyeremények egyikéért, de minden alkalommal ki kell pipálnia a jelölőnégyzetet, ha részt kíván venni a Főnyeremények sorsolásán.

  A Főnyeremények sorsolásának időpontja: 2019. december 20. 15:00 óra, a sorsolás közjegyző jelenlétében az R-Polita Group Kft. (1125 Budapest, Diós árok 10/A) székhelyén történik. A sorsolás nem nyilvános. A Főnyeremények tekintetében összesen 30 db pótnyertes kerül kisorsolásra, azaz nyereményenként 10 db pótnyertes. A nyertesek nevét Szervező a promóció honlapján teszi közzé.

 • 8. A Főnyeremények-nyertesek értesítésének menete:

  A Fődíj nyertese a sorsolást követően e-mail útján értesítést kap nyereményéről 10 munkanapon belül. A nyertesnek az E-mail megérkezésének időpontjától számított 10 munkanapon belül visszajelzést kell adnia a jogosultságáról, azaz a nyertes vásárlást igazoló nyugtát be kell mutatnia Szervezőnek a Szervező által kért formában (amely lehet fotó e-mail útján vagy a Szervező Játékossal közölt döntése alapján postai úton történő beküldés), mert* ez a nyeremény átvételének feltétele, illetve nyilatkozniuk kell a nyeremény elfogadásáról. Amennyiben a nyertes az e-mail kézbesítésétől számított 10 munkanapon belül nem elérhető, vagy a visszajelzési kötelezettségének nem tesz eleget a megadott határidőt figyelembe véve, a Szervezőnek jogában áll a soron következő jogosultra átruházni a nyereményt. Szervező a Főnyeremények tekintetében amennyiben a Főnyeremények bármelyike első nyertes felé történő átadása meghiúsul Nyertes fél miatt, utalványonként további 10-10-10, azaz tíz-tíz-tíz pótnyertest értesíthet. Amennyiben az első pótnyertes nem jogosult a nyereményre, vagy nem tett eleget a nyeremény elfogadásával kapcsolatos visszajelzési kötelezettségének, úgy ezt követően a második pótnyertes kerül kiértesítésre és így tovább. Amennyiben a tizedik pótnyertes sem felel meg a Főnyeremény átvételének szabályaihoz és pályázata érvénytelenítésre kerül, úgy Szervező további nyerteseket nem értesít a Főnyeremények vonatkozásában és az adott nyereményt visszavonja.

  A Főnyereményeket a nyertes Játékosok részére a Magyar Posta közreműködésével juttatja el az R-Polita Group Kft. Szervező felhatalmazásával, a Nyertesekkel egyeztett szállítási címre. A Magyar Posta kétszer kíséreli meg a kézbesítést. Ezt követően a körzethez tartozó postán még 10 napig átvehető a kapott postai értesítő ellenében, személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatásával. Amennyiben csomag nem kerül átvételre, visszaérkezik Szervezőhöz és a nyeremény átvétele meghiúsul.

 • 9. A napi nyeremények nyerteseinek értesítésének menete:

  A Reggeliző csomag nyereményre jogosult Játékos E-mail útján kerül értesítésre a nyertes Pályázat feltöltését követő 24 órán belül. A nyertesnek az E-mail megérkezésének időpontjától számított 10 munkanapon belül visszajelzést kell adnia a jogosultságáról, az E-mailben megadott linkre kattintva és követve az így megjelenő adatgyűjtő felület lépéseit, ahol meg kell adnia a szállítási címét, ahová a napi nyereményt kézbesíthetjük, illetve fel kell töltenie a nyertes pályázat igazolásához szükséges, vásárlást igazoló nyugta fotóját. Amennyiben a nyertes az e-mail kézbesítésétől számított 10 munkanapon belül nem elérhető, vagy a visszajelzési kötelezettségének nem tesz eleget a megadott határidőt figyelembe véve, a Szervezőnek jogában áll a nyereményt visszavonni. Amennyiben az így feltöltött vásárlást igazoló blokk adatai nem egyeznek a pályázatban feltöltött és nyertes pályázatként kikerülő pályázat adataival, úgy Játékos nem jogosult átvenni a napi nyereményét és pályázata érvénytelenítésre kerül. A megadott szállítási címre Szervező nevében az R-Polita Group Kft. egy alkalommal kíséreli meg eljuttatni a nyereményt. A napi nyereményt a nyertes Játékosok részére a Magyar Posta közreműködésével juttatja el az R-Polita Group Kft. Szervező felhatalmazásával a Nyertesekkel egyeztett szállítási címre. A Magyar Posta kétszer kísérli meg a kézbesítést. Ezt követően a körzethez tartozó postán még 10 napig átvehető a kapott postai értesítő ellenében, személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatásával. Amennyiben csomag nem kerül átvételre, visszaérkezik Szervezőhöz és a nyeremény átvétele meghiúsul. Az R-Polita Group Kft. a napi nyeremények tekintetében fenntartja magának a jogot, hogy a kiszállítást a Magyar Postán kívül más futárszolgálat bevonásával is megvalósíthassa.

 • 10. A Játékban való részvétel egyéb feltételei:

  A nyereményjátékban céges számlák és gyűjtőblokkok nem vehetnek részt, amelyeken a megvásárolt termék nem beazonosítható. Kizárólag sértetlen nyugtával, melyen minden adat jól olvasható lehet igazolni a pályázatot.

  Egy nyugta csak 1 (egy) darab nyerési esélyt biztosít a nyereményjátékban függetlenül attól, hogy hány darab a promócióban résztvevő Nestlé és Mizo termék szerepel a vásárlást igazoló nyugtán. Azaz egy adott nyugtaszám csak egyszer vehet részt a nyereményjátékban!

  A játékban résztvevő, vásárlást igazoló bizonylatot őrizze meg, mert az nyertes pályázat esetén a nyeremény átvételének feltétele!

  Fentieknek megfelelően, amennyiben ugyanazt a vásárlási adatot több játékos is feltölti, nyertesség esetén a nyeremény átvételére azon személy jogosult, aki a nyertes és eredeti nyugtát a Szervező részére bemutatja.

  Amennyiben a nyugta nyomdai hiba folytán olvashatatlan, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az áruházzal, ahonnan a nyugtát kapta!

  Nyertesség esetén a nyugta bemutatása a nyertes E-mailben közzétett linken keresztül lehetséges a napi nyeremények esetén a nyertes adatgyűjtő felületen, a nyugta fotójának feltöltésével. Szervező Játékossal közölt döntése alapján postai úton történő beküldés útján is elkérheti a nyertes nyugtát. A Főnyeremények esetében a nyertes nyugták bemutatása a Szervező által közölt módon szükséges, mely lehet fényképes bemutatás E-mailen keresztül, melyről a nyertesértesítés megtörtént, továbbá kérheti az eredeti nyugta postai úton történő megküldését. A fényképes hitelesítési mód feltétele, hogy a fényképen a vásárlási nyugta valamennyi karaktere jól olvasható legyen, visszaélés gyanúja tekintetében megkérdőjelezhetetlen minőségben érkezzen. Egyéb esetben Szervező felkérheti a nyertest egy második fotó készítésére. Amennyiben a Játékos a Szervező ezirányú második megkeresését követően sem tud a jelen pontban meghatározott feltételeknek megfelelő fényképet küldeni, a Szervező kizárólag az eredeti nyugtát tudja bizonyító erejűnek elfogadni. A fényképek minőségének megítélése tekintetében a Szervező döntése az irányadó. A nyertes pályázat bemutatása történhet továbbá tehát a vásárlást igazoló nyugta postai úton való beküldésével (Postacím: R-Polita Group Kft. 1125 Budapest, Diós Árok 10/A). Utóbbi esetben, a félreértések elkerülése érdekében a Szervező javasolja tértivevénnyel feladni a nyertes nyugtát. Amennyiben a Szervező a postai utat választja, javasolja továbbá, hogy a Játékos ebben az esetben is készítsen fotót a nyertes vásárlási nyugtáról, amit szükség esetén be tud mutatni a Szervezőnek. Amennyiben az előző feltételek 10 munkanapon belül nem teljesülnek, a nyertes Játékos pályázata kizárásra kerül a napi nyeremények és a Főnyeremények tekintetében is.

 • 11. A Résztvevő tudomásul veszi:

  hogy a „Nyerj a reggeli sztárjaival a LIDL-ben” Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerverszámítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása.

  hogy Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a rendszer túlterheltsége, az internetkapcsolat megszakadása, vagy bármely más, a Szervezőnek fel nem róható technikai hiba, akadály miatt a Játékban való részvétel, így különösen az oldalra tagként történő bejelentkezés, illetve a Pályázatok beküldése késedelmet szenved, vagy nem valósul meg.

  Ha a Játékos a pályázat beküldése (vásárlási adatok feltöltése) közben bezárja a böngésző ablakot, vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

  A Szervező az e pontban írtakból fakadó, játékkal kapcsolatos mindennemű felelősségét kizárja.

 • 12.

  Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést, a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi a Játék oldalain. A Játékra regisztráló Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A Szervező bármely, a jelen Játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű. A Szervező kizárja a játékra regisztráló résztvevők, Szervezővel és a Játék lebonyolításában részt vevő, fent megnevezett társaságokkal szembeni igény érvényesítésének lehetőségét, a Szervező bármely a Játékban hozott döntésével kapcsolatban. Szervező továbbá kizárja a beküldés során a játékba regisztráló személy által szolgáltatott hibás, illetve hamis adatokból eredő minden felelősségét. A Szervező kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.

 • 13.

  Szervező jogosult kizárni Játékból azt a játékost, aki a játékban tisztességtelen módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni. Amennyiben a Játék során visszaélés vagy sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse, vagy törölje.

  A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékból kizárja azt a Játékost, továbbá esetlegesen megtegye a szükséges jogi lépéseket azzal a Játékossal szemben, aki

  • a) a nyereményjáték internetoldalának feltörésével, vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Játék során előnyhöz jutni,

  • b) visszaél más Játékos regisztrációs adataival (pl. e-mail címmel).

 • 14.

  A Szervező nem vállal felelősséget az ajándékok kézbesítésének késedelméből, elmaradásából eredő problémákért. A téves adatközlésből származó esetleges értesítési, kézbesítési késedelmekért és lehetetlenülésükért Szervező nem vállal felelősséget. A nyeremények másra át nem ruházhatók, készpénzre át nem válthatók. A nyeremények utáni Szja fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban egyéb, esetlegesen felmerülő költségek a Játékost terhelik (pl. utazási vagy postaköltség a csomagolás bemutatása miatt). A Játékos pályázata elküldésével tudomásul veszi, hogy adatai valóságtartalmáért mindenkor helytállni tartozik. A téves adatközlésből származó esetleges értesítési, kézbesítési késedelmekért és lehetetlenülésükért a Szervező nem vállal felelősséget. A Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával/szolgáltatójával szemben érvényesítheti.

 • 15.

  A Szervező a napi nyertesek tekintetében az adott játéknapot követő legkésőbb 72 órán belül közzé teszi a promóciós weboldalon a nyertesek nevét, illetőleg a Nestlé Fogyasztói Szolgálat 06-80-442-881-es, ingyenesen hívható telefonszámán teszi elérhetővé. A Szervező a fődíjnyertesek névsorát a promóciós weboldalon hozza nyilvánosságra a nyereményjáték lezártát követően 2019. december 22. napján, illetőleg a Nestlé Fogyasztói Szolgálat 06-80-442-881-es, ingyenesen hívható telefonszámán teszi elérhetővé. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékos(ok) neve és a vásárlás helye (csak a település megjelölésével) jelenik meg.

 • 16. A Játékos a Játékban való részvétellel:

  • tudomásul veszi, hogy adatai valóságtartalmáért mindenkor helytállni tartozik. A téves adatközlésből származó esetleges értesítési, kézbesítési késedelmekért és lehetetlenülésükért a Szervező nem vállal felelősséget.

  • feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevét, e-mail címét, továbbá nyertessége esetén nevét és lakóhelyét (kizárólag a településnév feltüntetésével) a nyerteslista kommunikálásához, illetve a nyeremény átadásához, átvételéhez nélkülözhetetlen személyes adatait a Szervező és a nyereményjáték lebonyolításában részt vevő személyek a nyereményjáték lebonyolítása céljából a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeljék;

  • tudomásul veszi, hogy a Fődíj átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek jelen nyereményjátékhoz, továbbá későbbi reklám/promócióhoz történő felhasználásához, idő-, területi- és alkalombeli korlátozás és külön díjazás nélkül;

  • feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező jelen Játék lebonyolítása során a jelen szabályzatban meghatározott célból felhasználja, továbbá, hogy azokat az általa szolgáltatott adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozó részére továbbítsa;

  • kijelenti és szavatol azért, hogy amennyiben a nyereményt felajánlja közeli hozzátartozója részére, nyilatkozni arról, hogy a közeli hozzátartozó személyes (kapcsolattartási) adatait a Szervező rendelkezésére bocsátani jogosult

  • tudomásul veszi, hogy Szervező a Játékosok adatait a jelen 14. pontban meghatározottaktól eltérő célokra nem kezeli, és nem dolgozza fel. Szervező tájékoztatja a játékban résztvevőket, hogy Szervező adatfeldolgozót jogosult igénybe venni.

  • Adatfeldolgozó: R-Polita Group Kft., 1125 Budapest, Diós árok 10/A

  A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező vonatkozó érvényű adatkezelési nyilatkozata elolvasható a https://www.nestle.hu/info/yourdata weboldalon. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címeken: 1095, Budapest, Lechner Ödön fasor 7. címen vagy az info@hu.nestle.com email címen.

  Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat.

  A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi (kivéve, ha csak a korábban direktmarketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulását vonja vissza a játékos). A játékosnak promóció lebonyolítása céljából felvett személyes adatait a Szervező, Lebonyolító a promóció lebonyolítását követő 6 hónapig őrzi meg. A Szervező adó-nyilvántartási kötelezettségének teljesítéséhez szükséges adatokat 8 évig őrzi meg. Játékos, mint a személyes adatok kezelésével érintett írásban az alábbiakat kérelmezheti az adatkezelőtől, adatfeldolgozótól:

  • a) tájékoztatást személyes adatai kezeléséről (feldolgozásáról),

  • b) személyes adatai helyesbítését, és

  • c) személyes adatai törlését (zárolását).

  Játékos az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységgel kapcsolatos kérelmeivel, nyilatkozataival a fentiekben meghatározott elérhetőségeken fordulhat az adatkezelőhöz (illetve az adatfeldolgozóhoz).

  Játékos kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.

  Az adatkezelő által kezelt személyes adataira, valamint a kapcsolódó jogokra vonatkozó kérdéseit kérjük, küldje a következő címekre: David Campos Pavon részére Nestlé S.A. Avenue Nestlé 55 1800 Vevey Svájc vagy e-mailen a DataProtectionOffice@nestle.com címre.

  Az adatvédelmi felelős elérhetősége: e-mail: DataProtectionOffice@nestle.com. , telefon: +41 21 924 1111

  Az adatvédelmi tisztviselő az érintettek hatékony tájékoztatása és a felügyeleti hatóságokkal való hatékony együttműködés érdekében feladatát egy erre a célra létrehozott – a Nestlé vállalkozáscsoport működésével érintett piacokon elérhető ún. Data Protection Championokból álló – kapcsolattartó csoport segítségével látja el.

  Az adatkezelő a kérelem beérkezését követő 30 napon belül írásban köteles választ adni az Ön számára.

  Ezenkívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve – választása szerint a Szervező székhelye, vagy a Játékos lakóhelye szerint bírósághoz fordulhat.

  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
  Postacím: 1530 Budapest, Pf.:5 Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon:+36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu honlap:www.naih.hu

 • 17.

  A résztvevő tudomásul veszi, hogy a „Nyerj a reggeli sztárjaival a LIDL-ben” promócióban való részvétele előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására előnyök szerzése végett nem hivatkozhat, és e mulasztás nem eshet a Szervező, továbbá a lebonyolításban esetlegesen részt vevő bármely más személy terhére.

 • 18.

  A Játékról információk találhatóak a www.nyerjanestlevel.hu/reggelisztarjai promóciós weboldalon. A részletes szabályzat a Játék ideje alatt a Nestlé Fogyasztói Szolgálat számán (06-80-442-881) és a www.nyerjanestlevel.hu/reggelisztarjai weboldalon érhető el.

 • 19.

  A Játékos a Játékban való részvétellel tudomásul veszi és elfogadja a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi részvételi és adatkezelési feltételt.

 • 20.

  Szervező a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat, illetve a nyeremények változtatásának jogát fenntartja.

 • Budapest, 019. december 01. napja

  Nestlé Hungária Kft.

  Szervező